Er zijn 226 resultaten gevonden

door Sible Hettinga
zaterdag 26 dec 2009 5:09 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Antje Tjerks van der Meer
Reacties: 14
Weergaves: 2484

Antje Tjerks van der Meer

Beste Margo, Ik zet de doopgetuigen hier maar even neer: Tjerk Hanses (1797): Hessel Botes (van der Kolk); Marijke Hanses (1799): Antje Tjerks van der Meer; en Bote Hanses (1800): Johannes Botes (Hooghiemstra). Adriaantje, Hessel en Johannes Botes hadden ook nog een broer Fedde, een voorvader van mi...
door Sible Hettinga
dinsdag 1 dec 2009 4:14 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Gerrit Meintes x1707 Nieske Hilles
Reacties: 203
Weergaves: 51905

Re: Gerrit Meintes x1707 Nieske Hilles

Beste allemaal, Helaas kan ik de vlag niet uitseken, ik heb wel een grote Friese vlag, maar geen mast. In ieder geval hartelijk dank voor het vinden van nieuwe voorouders voor mij. Groningen kan inderdaad ook feest vieren want Gerrit Meintes en Nieske Hilles zijn oudbetovergrootouders van hem De gro...
door Sible Hettinga
dinsdag 17 nov 2009 5:30 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum
Reacties: 68
Weergaves: 9981

Re: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

Beste allemaal,

Tabe Ottes had ik met dochter Antje in mijn bestand dus jullie discussie doorgelezen.

In 1728 is Tetje Tabes gebruiker van stem 2 van Irnsum samen met Pytrik Tabes. Hoort Pytrik ook bij de familie?

De groetenis,
Sible.
door Sible Hettinga
dinsdag 17 nov 2009 3:59 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Jildou Sjoerds
Reacties: 55
Weergaves: 8031

Jildou Sjoerds.

Beste Andries,

Er worden in GJ 1981 Hollander op blz. 29 wel Engwerda's genoemd uit dezelfde familie als Sjoerd Reins (Engwerda), maar geen oplossing voor Jildou.

Sjoerd Reins wordt vermeld in GJ 1996 Tolsma blz. 87 en hier evenmin een oplossing.

De groetenis,
Sible.
door Sible Hettinga
dinsdag 17 nov 2009 12:56 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Jildou Sjoerds
Reacties: 55
Weergaves: 8031

Re: Jildou Sjoerds

Beste allemaal, Andries, Sjoukje Sjoerds heb ik als dochter van Sjoerd Reins (Engwerda). Ik twijfelde of ik het hele overzicht moest plaatsen want het is bogal lang, maar doe het nu toch maar. Generatie I I Sjoerd Reins (Engwerda), zoon van Rein Sjoerds (grootschipper) en Sjoukje Johannes' Engwerda,...
door Sible Hettinga
dinsdag 17 nov 2009 2:35 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Jildou Sjoerds
Reacties: 55
Weergaves: 8031

Jildou Sjoerds

Beste allemaal, Het lijkt mij dat Sjoerd Sjoerds en Jetske Rinnerts (x1706) inderdaad twee zonen Sjoerd hebben gehad. Het komt vaker voor en het lijkt logisch dat de jongste zoon naar zijn vader is genoemd, die kort voor de geboorte van Sjoerd posthumus overleed. Alles klopt dan. Blijft mijn problee...
door Sible Hettinga
donderdag 12 nov 2009 2:15 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: In eigen zaken agerende
Reacties: 10
Weergaves: 1544

Re: In eigen zaken agerende

Beste Jacqueline, Margreet en Andries, Een erflater kan tegenwoordig bepalen dat hetgeen van hem wordt geërfd niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen waarin de verkrijger is gehuwd. In de 18e eeuw kende men hier de wettelijke algehele gemeenschap van goederen nog niet. Maar wellicht besto...
door Sible Hettinga
woensdag 11 nov 2009 1:56 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: In eigen zaken agerende
Reacties: 10
Weergaves: 1544

Re: In eigen zaken agerende

Beste Jacqueline, Margreet en Andries, Het mailtje van Margreet in goede orde ontvangen en dus maar even naar jullie discussie gekeken. Andries je hebt gelijk, de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw is inderdaad door een wet uit 1956 komen te vervallen. De desbetreffende wet wordt ook wel d...
door Sible Hettinga
maandag 2 nov 2009 1:53 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Ate Lolkes & 1744 Hieslum Bregje Jans
Reacties: 61
Weergaves: 7904

Re: Ate Lolkes & 1744 Hieslum Bregje Jans

Beste allemaal, Het is fijn dat Margo bij personen in haar bestand aantekent of het voorouders van mij zijn. Dat bleek het geval bij Hiltje Gerbens x Johannes Lieuwes. Ik had Hiltje ouderloos, dus ik heb er weer een paar voorouders bij. Nogmaals Margo bedankt dat je mij op deze discussie attent hebt...
door Sible Hettinga
maandag 26 okt 2009 5:21 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Jan Jetses x1713 (Dokkum) Berber Rinnerts
Reacties: 11
Weergaves: 2950

Jan Jetses x1713 (Dokkum) Berber Rinnerts

Beste Margo, Dank voor de aanvullingen en verbetering. Het bleek dat ik Sieuwke Seerps dubbel in mijn bestand had. Zij is inderdaad een dochter van Seerp Hayes en Sytske (Sijke) Lieuwes. Haar zusters Akke en Atje zijn de meters van haar twee oudste kinderen. Zuster Atje trouwt in 1733 met de houtmol...
door Sible Hettinga
maandag 26 okt 2009 12:31 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Nijdamstra onder de loupe -1- Harmen Riekeles x Tet Meinerts
Reacties: 126
Weergaves: 16155

Nijdamstra onder de loupe -1- Harmen Riekeles x Tet Meinerts

Beste allemaal, Misschien weten jullie het al wel, maar voor de zekerheid meld ik het maar even. Hette Abbes is een zoon van Abbe Hettes en Jel Hiddes. Hette is in 1640 eigenaar van stem 17 van Irnsum. Hette heeft een zuster Wlck die in 1622 trouwt met Heere Hoytes Hobbema, zoon van Hoyte Greolts Ho...
door Sible Hettinga
maandag 26 okt 2009 1:43 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Jan Jetses x1713 (Dokkum) Berber Rinnerts
Reacties: 11
Weergaves: 2950

Jan Jetses x1713 (Dokkum) Berber Rinnerts

Beste Margo, Het zijn bijna allemaal bloed- of aanverwanten van mij en het is inderdaad een heel grote familie. Trijntje Lolkes, dochter van mijn drievoudige voorouders Lolke Gerrits (ook bekend als “de Koning van Wartena”, en Anna (Antje) Gosses, trouwt inderdaad 2 Wigle Jans, grootschipper te ...
door Sible Hettinga
maandag 21 sep 2009 10:01 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: voorouders Jarich Lieuwes x Sietske Jarichs
Reacties: 134
Weergaves: 24370

Re: voorouders Jarich Lieuwes x Sietske Jarichs

Beste Margo, Het boek vermeldt alleen namen en jaartallen en soms een familierelatie. Bij stem 1 van Jorwerd worden als gebruikers voor Sikke Thijsses genoemd: Jan Dirks (v1579-1588), Reijner Jans (vanaf 1588), Rein Martens (1595), Klaas Freerks (1640, r.k.), Eelke Ruurds (1645) en Heertie Sikkes, w...
door Sible Hettinga
maandag 21 sep 2009 3:05 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: voorouders Jarich Lieuwes x Sietske Jarichs
Reacties: 134
Weergaves: 24370

Re: voorouders Jarich Lieuwes x Sietske Jarichs

L.S.,

Een kleine aanvulling:Sikke Thijsses (v1714-n1718) en Symen Jetses (v1725-n1738) zijn gebruiker van stem 1 van Jorwerd, Dykshorne genaamd, vanouds groot 55,5 pm. In 1746 is Sybe Heins gebruiker (Jolt Oostra Rzn., Uit de geschiedenis van Jorwerd, blz.138).

De groetenis,
Sible.
door Sible Hettinga
zaterdag 5 sep 2009 2:15 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens
Reacties: 106
Weergaves: 34935

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Beste M & M & A en oaren, Andries: Ik heb verondersteld dat Margo vond (vindt?) dat ik bazelde vanwege het gebruik van het woord comparities. Wanneer jij dan het woord compartiën gebruikt denk ik maar dat je nog veel meer bazelt, in de ogen van Margo, en dat Margo mij niet alleen op dat woord mag a...