Er zijn 16 resultaten gevonden

door De Jong
zaterdag 24 mar 2018 1:40 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Christina (Stijntje) Sjoerds Dantema (Dantuma)
Reacties: 4
Weergaves: 1626

Re: Christina (Stijntje) Sjoerds Dantema (Dantuma)

Pakes en beppes ? Trouwregister Rooms-katholieke parochie Dokkum Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Aktedatum: 19-05-1735 Soort akte: bevestiging huwelijk Bruidegom Jouke Sierts Bruid Titje Claasens Trouwregister Rooms-katholieke parochie Warga Bron: DTB Trouwen Soort regi...
door De Jong
donderdag 22 mar 2018 2:50 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Christina (Stijntje) Sjoerds Dantema (Dantuma)
Reacties: 4
Weergaves: 1626

Re: Christina (Stijntje) Sjoerds Dantema (Dantuma)

Dizze miskien ?

Doopboek R.K. par. Dokkum
Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Aktedatum: 29-09-1774

Dopeling
Joanna Christina


Vader
Siourt Joukes

Moeder
Janke Meinderts
Doopheffer
Auke Claassens
door De Jong
woensdag 3 jan 2018 2:15 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Een onbekende Douwe Scheltes de Haan
Reacties: 8
Weergaves: 2921

Re: Een onbekende Douwe Scheltes de Haan

in broer ? of suster ?

Lidmatenregister Herv. Gemeente Leeuwarden
Boarne: DTB Lidmaten
Soarte registraasje: DTB inschrijving lidmaten
Dei: 1778
Plak: Leeuwarden
Bysûnderheden
In 1778 ingekomen van Woudsend
Op 22 maart 1783 vertrokken naar Woudsend
Lidmaat 
Yke Scheltes de Haan
door De Jong
vrijdag 19 mei 2017 1:15 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Overlijden Jeike Pieters 12-9-1809 Surhuisterveen
Reacties: 7
Weergaves: 3442

Re: Overlijden Jeike Pieters 12-9-1809 Surhuisterveen

Is Jeike Pieters in dochter fan Pijter Ruurds en Kleiske Minnerts (X 1748) ?

Kleiske Minnerts ferstoarn 25/11/1815 Surhuzum (92 jier âld) dochter fan Minnert en Jeike
door De Jong
woensdag 23 sep 2015 10:32 am
Forum: Genealogische bronnen
Onderwerp: foute doopdei ?
Reacties: 0
Weergaves: 1582

foute doopdei ?

Rauwerderhem, dopen, doopjaar 1713 Gedoopt op 22 februari 1713 in Rauwerd/Irnsum Dopeling: Janke Vader: Sake Floris, huisman Moeder: Gestandaardiseerde namen: Dopeling: JENTJE of JANKE Vader: SAKE FLORIS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Rauwerd en Irnsum, do...
door De Jong
maandag 7 sep 2015 10:13 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: doopsgezind???
Reacties: 14
Weergaves: 4986

Re: doopsgezind???

Sake Floris: is dit net in soan fan Florentius Abbema ?1680-?1707 Sint-Jabik: Leeuwarden, dopen, doopjaar 1680 Gedoopt op 10 november 1680 in Leeuwarden Dopeling: Florentius, zoon Vader: Sacheus Abbema Moeder: Gestandaardiseerde namen: Dopeling: FLORIS Vader: ZACHEUS ABBEMA Bron: Collectie Doop-, Tr...
door De Jong
woensdag 26 aug 2015 12:07 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: doopsgezind???
Reacties: 14
Weergaves: 4986

Re: doopsgezind???

Sake Floris en Sara Antonides: 1730 belidenis Jirnsum 1734,1736 Jirnsum 1744 Jirnsum 1747 nei Harns 1749 te Harns keeskoper 1763 fan Harns nei Arum de foargonger (spec.) Gerrit Vogelzang: contrarolleur bij den molen 1767 fan Arum nei Harns 1771 fan Harns nei Minnertsgea opzichter bij den Molen 1775 ...
door De Jong
donderdag 25 jun 2015 10:32 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Fokke Haies (Knevelman)
Reacties: 5
Weergaves: 1942

Re: Fokke Haies (Knevelman)

Sa fjirder: ? Wymbritseradeel, dopen, geboortejaar 1779, doopjaar 1779 Geboren op 31 mei 1779 in Offingawier Gedoopt op 18 juli 1779 in Offingawier Dopeling: Pijtter, zoon Vader: Lieuwe Pijtters Moeder: Taetske Fokes Opm.: De moeder is woonachtig te Ureterp Gestandaardiseerde namen: Dopeling: PIETER...
door De Jong
donderdag 25 jun 2015 10:09 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Fokke Haies (Knevelman)
Reacties: 5
Weergaves: 1942

Re: Fokke Haies (Knevelman)

Dizze miskien? Opsterland, huwelijken 1777 Vermelding: Attestatie afgegeven op 2 november 1777 Bruidegom: Lieuwe Pieters afkomstig van Offingawier Bruid: Teetske Fokkes afkomstig van Ureterp Opmerking : gehuwd te Offingawier Gestandaardiseerde namen: Bruidegom: LIEUWE PIETERS Bruid: TEETSKE FOKKES B...
door De Jong
vrijdag 19 dec 2014 8:15 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Familienaam "van Altenburg"
Reacties: 7
Weergaves: 2174

Re: Familienaam "van Altenburg"

Grietje Reinders is een dochter van Reinder Freerks en Geertje Loukes (getrouwd in 1721). Zij wordt tegelijk met haar broer Louke gedoopt in Surhuisterveen op 25 november 1735 (tweeling). Haar broer Louke overlijdt op 16 januari 1813 en zijn leeftijd is dan 83.

Mei hertlike groetnis,

O. de Jong
door De Jong
vrijdag 19 dec 2014 8:00 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Familienaam "van Altenburg"
Reacties: 7
Weergaves: 2174

Re: Familienaam "van Altenburg"

Via de links van tresoar kunt u zoeken bij Nieuwland op Oldenburger en dan vind u o.a.: Louke Halbes Oldenburger (LOUW HALBES OLDENBURGER) geboren Surhuisterveen ca. 1772 zoon van Halbe Rinses (HALBE RINSES) en Grietje Reinders Oldenburger (GRIETJE REINERS OLDENBURGER) schipper, tr. Dordrecht (als L...
door De Jong
maandag 8 feb 2010 5:55 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Akke Jeips en Andries Baukes Bovenknijpe
Reacties: 13
Weergaves: 4130

Re: Akke Jeips en Andries Baukes Bovenknijpe

De tredde soan Jan is mooglik ferneamd nei Janke. Boppedat komt de heitenamme fan Janke: Egbert werom.

De Jong
door De Jong
maandag 30 nov 2009 7:18 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Akke Jeips en Andries Baukes Bovenknijpe
Reacties: 13
Weergaves: 4130

Re: Akke Jeips en Andries Baukes Bovenknijpe

Neffens my binne har âlden: Jeip Heerkes en Janke Egberts Opsterland, huwelijken 1741 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 juni 1741 in Kortezwaag Man : Jeip Heerkes afkomstig van Kortezwaag Vrouw : Janke Egberts afkomstig van Kortezwaag Opsterland, dopen, geboortejaar 1744, doopjaar 1744 Dopelin...
door De Jong
zaterdag 28 nov 2009 9:25 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Syds Riencx yn Ljouwert
Reacties: 3
Weergaves: 659

Re: Syds Riencx yn Ljouwert

Mijn vraag gaat over Syds Riencx te Leeuwarden. Is er iemand van de forumleden die iets meer over hem, zijn familie weet ?
Grappig dat we in de zelfde provincie wonen
door De Jong
donderdag 26 nov 2009 11:09 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Syds Riencx yn Ljouwert
Reacties: 3
Weergaves: 659

Syds Riencx yn Ljouwert

Wa wit wat mear oer: Syds Riencx/Rincs , fan Garyp/Burgum 1604 X Ljouwert mei Trijn Jacobs, ferstoarn 1611; X Auck Thomas, ferstoarn 1649 bern fan Syds binne Auck, ferstoarn 1649 Rienck, ferstoarn ± 1653 Feanwâlden Jan 1607, ferstoarn 1668 Ljouwert Thomas 1612-1653 Ljouwert Feycke 1621 Trijntje 16...