Er zijn 3889 resultaten gevonden

door Andries Koornstra
dinsdag 16 apr 2019 8:38 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Hendrik Gerrits en Trijntje Stoffels
Reacties: 5
Weergaves: 249

Re: Hendrik Gerrits en Trijntje Stoffels

Dag Kiek,

Dit groepje zou er best bij kunnen horen. Het toont weer eens aan hoe die Aktes van bekendheid regelmatig de plank misslaan. Als je geluk hebt kloppen de voornamen...

Groet, Andries.
door Andries Koornstra
maandag 15 apr 2019 2:14 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Hendrik Gerrits en Trijntje Stoffels
Reacties: 5
Weergaves: 249

Re: Hendrik Gerrits en Trijntje Stoffels

Beste Thea, Hendrik Gerrits Vlagsma overlijdt Bolsward 7 okt 1825, wijk E, huis 645 "nergens op staande" (vermoedelijk wordt op geen belastingcohier bedoeld?). Hij zou rond 1746 in Hommerts moeten zijn geboren. Ik vond geen doop, maar heb hem met een vraagteken aan het echtpaar Gerrit Bottes x Idskj...
door Andries Koornstra
donderdag 3 jan 2019 11:59 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: afkomst Jacobjen Hessels, X Ruurd Jans Andringa 1760
Reacties: 5
Weergaves: 576

Re: afkomst Jacobjen Hessels, X Ruurd Jans Andringa 1760

Beste Jacqueline,

Het Andringaboek noemt inderdaad Hessel Helpers en Elisabeth Jacobs als ouders. Verder geen gegevens omtrent hen vermeld.

Groet, Andries.
door Andries Koornstra
zaterdag 23 jun 2018 11:23 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Johannes Ybes, schipper op de Herenwal
Reacties: 12
Weergaves: 1972

Re: Johannes Ybes, schipper op de Herenwal

Het zijn akten uit de Nedergerechten. Ik gebruik oude codes, met een letter en een volgnummer. De tresoarsite heeft een tabel voor omnummering naar huidige inventarisnummers. Verder is HAS Haskerland en UTI Utingeradeel. Deze twee gemeentes, of liever grietenijen, zijn nog niet gedigitaliseerd, maar...
door Andries Koornstra
donderdag 21 jun 2018 11:55 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Johannes Ybes, schipper op de Herenwal
Reacties: 12
Weergaves: 1972

Re: Johannes Ybes, schipper op de Herenwal

Beste Bas, Je kunt er bijna 100% zeker van zijn dat Johannes Ybes je rechtstreekse voorvader is, want hij wordt Bolleman genoemd. Dat lijkt me het ultieme bewijs nu ik zie dat die naam in de familie is gebleven. Hier twee aktes waar hem die naam wordt toegevoegd: HAS O12, folio 54 vso, acte registra...
door Andries Koornstra
woensdag 20 jun 2018 11:44 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Sjaerda (17e eeuw), Buringa
Reacties: 4
Weergaves: 1129

Re: Sjaerda (17e eeuw), Buringa

Beste Kiek,

De insteek kan ongewijzigd blijven: wachten op de toevalsvondst!

Groet, Andries.
door Andries Koornstra
zaterdag 16 jun 2018 7:30 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Sjaerda (17e eeuw), Buringa
Reacties: 4
Weergaves: 1129

Re: Sjaerda (17e eeuw), Buringa

Beste Kiek, Ik heb Sytske slechts twee keer getrouwd. Wel heb ik van Heerke Fekkes drie huwelijken: 1. x Yda Jans, bij wie Tryntie Heerkes (geb. circa 1608, x Jan Freerks) en Jan Heerkes (circa 1611, x Fop Watses). 2. x Griet Andries, bij wie Yda Heerkes (circa 1617, x 1. Dirk Egberts, x 2. Cornelis...
door Andries Koornstra
zaterdag 27 jan 2018 1:16 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: IJetske in Poppingawier
Reacties: 4
Weergaves: 1055

Re: IJetske in Poppingawier

Annedou en Jacqueline. Het zijn simpelweg foute verwijzingen van de database. Als je in het origineel kijkt blijken het de dopen van Pier Ydes kinderen te zijn. Het is helaas onvermijdelijk dat die honderdduizenden records foutjes bevatten. Soms lijken het er veel, ik heb er al honderden doorgegeven...
door Andries Koornstra
donderdag 18 jan 2018 11:43 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Overlijden Jap Galama
Reacties: 13
Weergaves: 3126

Re: Overlijden Jap Galama

Gecondoleerd Maikel, en verdere familie. Mooi dat hij zo oud is geworden, en tot het einde enthousiast met genealogie bezig kon zijn. Voor zijn naasten telt dat nu even niet, maar de herinnering eraan zal over een tijdje waardevol zijn. Ons forum zal een aardig stukje minder levendig worden. Als ik ...
door Andries Koornstra
woensdag 3 jan 2018 12:29 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Durk Jans
Reacties: 12
Weergaves: 4218

Re: Durk Jans

Een akte met Tjalhuizumers:
WYM Z, folio 5, 6 jun 1720. Baucke Ates, te Folsgare, mede voor Hette Ates, te Tjalhuizum, sampt Reinsch Ates, weduwe Dirck Jans, te Parrega, erfgenaam van hun broer Oege Ates, overleden te Tjalhuizum, voor 500 cgl op het cohier aldaar.
groet, Andries.
door Andries Koornstra
vrijdag 29 dec 2017 11:38 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: 7e part van Johannes Joes [ca. 1550-ca.1635] x Geertie Dirx
Reacties: 5
Weergaves: 1702

Re: 7e part van Johannes Joes [ca. 1550-ca.1635] x Geertie D

Hoi,

Het was wel even zoeken/bladeren in zo’n dik boek. Er staat in de akte een aantal maal codicil en testament. Ik denk dat hij deze drie wel een deel van de koek gunde en de andere vier niet.

Groet, Andries.

Zijn het voorouders van je, deze lieden? Zo ja, dan ben je een aardig eind terug!
door Andries Koornstra
vrijdag 29 dec 2017 8:57 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: 7e part van Johannes Joes [ca. 1550-ca.1635] x Geertie Dirx
Reacties: 5
Weergaves: 1702

Re: 7e part van Johannes Joes [ca. 1550-ca.1635] x Geertie D

Hallo. De akte uit RAU A8, datum inderdaad 11 aug 1633: Scheiding en deling tussen kinderen en kindskinderen van wijlen Johannes Jans en wijlen Geert Dircxdr, in leven te Poppingawier, te weten: (1) Agge en (2) Jisk Joannes (te P'wier); (3) Claes Johannes (Bolsward); Cryn Kempes (Lutkwierum), weduwn...
door Andries Koornstra
woensdag 27 dec 2017 1:49 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Kerstpuzzel 2017
Reacties: 7
Weergaves: 1546

Re: Kerstpuzzel 2017

Ik dacht vanmiddag al Sybolt en Akke zijn beiden Meines. HAS G1 op datum 25 mei 1723 levert het bewijs, broer en zus, kinderen van Meine Sjoukes en Tjitske Sybolts. En dan ontstaat er een waar web (ooit wel eens “wirwar” genoemd) van familiebanden, met onder andere een Jan Ypes die met Meines zus Br...
door Andries Koornstra
dinsdag 26 dec 2017 6:20 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Kerstpuzzel 2017
Reacties: 7
Weergaves: 1546

Re: Kerstpuzzel 2017

Hoi, nog snel voor de volgende grande bouffe uit. Ik had hetzelfde echtpaar, Johannes Pieters x Tetje Jetses dus, op de korrel. Hij kan zo een broer Tjerk hebben gehad. Vermoedelijk is degene die met Sjouk Rommerts trouwt een naamgenoot. Ik werd nog door deze getriggerd, ook al omdat Antje Johannes ...
door Andries Koornstra
dinsdag 26 dec 2017 1:24 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Kerstpuzzel 2017
Reacties: 7
Weergaves: 1546

Re: Kerstpuzzel 2017

Magnifique, ik ga er zo snel mogelijk mee aan de slag. Het haakje in mijn bestand heb ik al gevonden in de vorm van: LEM L3, folio 64, 12 mei 1739. De erfgenamen van de bijzitter Willem Willems en Gil Tjeerds, te weten Vroukien Willems, Lykle Idses, als vader en voorstander over zijn minderjarige zo...