Er zijn 52 resultaten gevonden

door Hielke Leijenaar
maandag 19 nov 2018 5:16 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 34
Weergaves: 14270

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Beste medespeurder, In aanvulling van mijn vorige bericht kwam ik het volgende tegen In het Genealogysk jierboek 1996, uitgifte Fryske Akademy te Ljouwert 1996 , van het Genealogysk Wurkverban. Familie De Gavere op pagina 7. Op pagina 11 staat Jan Pieters Leijenaar vermeld als partner van Leentje de...
door Hielke Leijenaar
donderdag 15 nov 2018 1:58 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625
Reacties: 63
Weergaves: 22989

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Beste Kiek, Na nogmaals de akte te hebben gelezen lijkt me Sybrens onwaarschijnlijk. Dank daarvoor. Evenwel lees ik dan Eijberts, Eyberts of Egberts. Blijkbaar maakt laatstgenoemde niet uit tijdens een zoekfunctie binnen de site Allefriezen. Ik zal gegeven wijzigen in Antie Egberts. met vriendelijke...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 20 okt 2018 6:01 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625
Reacties: 63
Weergaves: 22989

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Overdenking, Na bovengenoemde hypothese te hebben geplaatst valt mij de volgende akte op HEN inv.nr. 19, (108) 19-4-1717. Uilkje Rienks te Hennaard stond als minderjarige onder curatele van Jelle Jans en Jan Dirks; Dit in relatie tot Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hidaard, archiefnummer2...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 20 okt 2018 3:34 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625
Reacties: 63
Weergaves: 22989

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Omtrent mijn eerder gestelde hypothese dat Jelle jans, gehuwd met Hincke Jans, de zoon zou kunnen zijn van Jan Jelles en Teuntie Nardus respectievelijk afkomstig van Oosterlittens en Jellum heb ik het volgende tot nu toe kunnen vinden, De genoemde akten op het forum BAA P4, Proclamatieboek, 22-10-16...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 3 mar 2018 3:45 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625
Reacties: 63
Weergaves: 22989

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

In aanvulling op de reconstructie van Sytse Haantjes en Auckien Piersdr. Hierbij de eerder gevonden akte. Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 110 Akke Haenties old in’t (18)? de jaer en Antie Haenties old in’t (15)?de jaer gesterkt met Rixt Wybes hae...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 3 mar 2018 2:43 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625
Reacties: 63
Weergaves: 22989

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Beste Margreet, Anton en medespeurders. Allereerst dank voor Margreet en Anton voor jullie aanvullende uitleg. Onlangs kwam ik deze site tegen omtrent Haentie Jans. http://tjaart-egge.nl/Families/bonnemaveilig/Parenteel%20van%20Haentje%20Douwes%20(Bonnema)%20alle%20generaties%20z%20tekst.HTM En dan ...
door Hielke Leijenaar
maandag 1 mei 2017 9:59 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 34
Weergaves: 14270

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Beste Medespeurder, Op dit moment heb ik Cornelis Leyenaar en Jan Pyters Leyenaer nog niet kunnen verbinden met iemand uit de stamreeks van de familie Leyenaar. Nadere gegevens volgen nog..... Evenwel intrigeerde mij onderstaande genoemde Neeltje Jans. Op deze grafsteen staan namelijk personen uit d...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 15 apr 2017 10:56 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 34
Weergaves: 14270

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Beste Magreet, Volgens je toegezonden genealogie omtrent Schellinger zou Jelmer overleden zijn na 1680 i.v.m. de doop van Douwe Jolmerdts op 28 maart 1680. Dit is gebaseerd op deze; Doopboek Herv. gem. Stavoren, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventa...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 15 apr 2017 4:21 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 34
Weergaves: 14270

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Mede speurder, Zie relatie tussen Gerrit Goukes in eerder genoemde hypothese dus een zwager van Tjeerd Sybrands Zuiriger via Hylckien Sybrens Suyriger archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 114, aktenummer 611, Gemeente: Harlingen, Periode: 1665-1681Bron: Nedergerech...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 15 apr 2017 3:44 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 34
Weergaves: 14270

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Beste medespeurder, In navolging van mijn eerdere bericht omtrent dat Reinuke Gerryts Zuyrger een dochter kan zijn van Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 315, aktenummer 98, Gemeente: Harlingen Periode: 1...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 15 apr 2017 3:01 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 34
Weergaves: 14270

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Beste Medespeurders, Hierbij de puzzelstukjes omtrent Jan Pyters Leyenaer en Reinuke Gerryts Zuyrger Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 316, aktenummer 116, Gemeente: Harlingen, Periode: 1661-1680, Trouwr...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 15 apr 2017 1:27 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 34
Weergaves: 14270

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Beste medepeurders,

Aanvulling toegevoegd aan generatie 7.

Zie mijn eerste bericht toevoeging
- Grietje Hessels en Aaltje Hessels

groet, Hielke
door Hielke Leijenaar
zaterdag 15 apr 2017 1:14 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 34
Weergaves: 14270

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Beste Anton, Zoals je aangaf wellicht een dochter van Hette Gerckesz. evenwel twijfelde ik getuige dan de relatief hoge leeftijd van haar om kinderen te krijgen. E.e.a. in relatie tot mijn opmerking tot Bijbelse Maria Magdalena en gelijkenis tussen Maeycke en Maria en de opmerking zoals opgenomen in...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 15 apr 2017 12:38 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 34
Weergaves: 14270

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Beste Anton, Zie mijn bron 4 van vorig bericht. Dit is nu beter te plaatsen met de volgende bron Simon Wierstra. VI-c Hector van Rheen, ,ook Hette, geboren Wirdum ± 1575, overleden 10 sep 1612, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Lolcke van Rheen (V-b) en Jelcke van Sytzama. Student te Franeker 2...
door Hielke Leijenaar
vrijdag 14 apr 2017 1:36 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 34
Weergaves: 14270

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Beste Margreet en medespeurders, In navolging van mijn vorige bericht eens gestart met Cornelis Leyenaar van Stavoren. Hierbij mijn bevindingen: Cornelis Leyenaer geb. omstr 1640, overl. 21 oktober 1700, Schoolmeester(*1) te Stavoren en bijzitter (*7). Op 17 augustus 1664 ingeschreven als burger te ...