Er zijn 55 resultaten gevonden

door Hielke Leijenaar
maandag 16 mar 2020 11:50 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 37
Weergaves: 20249

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Beste medespeurders, Om aanvullingen toe te kunnen voegen aan de genealogie van de familie Leijenaar, en dan met name Welmoed Haenties, weer eens een zoektocht gestart op de site kleinekerkstraat.nl. De site om in de historie van Harlingen te duiken. Hier viel mij het volgende op: Rozemarijnstraat 1...
door Hielke Leijenaar
zondag 15 mar 2020 6:20 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 37
Weergaves: 20249

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Beste medespeurder, Via de site erfgoed Leiden en omstreken de volgende akte in de lijfrenteregisters gevonden. Lijfrenteregisters, aktenummer 1736, Gemeente: Leiden, Periode: 1402-1609 Soort registratie: Lijfrente, (Akte)datum: 1587, Plaats: Leiden Bijzonderheden: Rente: f. 23 (4 x f. 5.15) Hernieu...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 14 dec 2019 4:23 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625
Reacties: 64
Weergaves: 33064

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Beste medespeurders, Omtrent de gezochte stamvader Jan, omstreeks 1630-1700 , zijn tot op heden nog geen concrete aktes gevonden. Hierop heb ik eertijds mijn zoektocht verbreed middels het “uitdiepen” van de familiare relaties van zijn kinderen. Dit gelegen binnen de omgeving van Itens, Hennaard, Kr...
door Hielke Leijenaar
maandag 19 nov 2018 5:16 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 37
Weergaves: 20249

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Beste medespeurder, In aanvulling van mijn vorige bericht kwam ik het volgende tegen In het Genealogysk jierboek 1996, uitgifte Fryske Akademy te Ljouwert 1996 , van het Genealogysk Wurkverban. Familie De Gavere op pagina 7. Op pagina 11 staat Jan Pieters Leijenaar vermeld als partner van Leentje de...
door Hielke Leijenaar
donderdag 15 nov 2018 1:58 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625
Reacties: 64
Weergaves: 33064

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Beste Kiek, Na nogmaals de akte te hebben gelezen lijkt me Sybrens onwaarschijnlijk. Dank daarvoor. Evenwel lees ik dan Eijberts, Eyberts of Egberts. Blijkbaar maakt laatstgenoemde niet uit tijdens een zoekfunctie binnen de site Allefriezen. Ik zal gegeven wijzigen in Antie Egberts. met vriendelijke...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 20 okt 2018 6:01 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625
Reacties: 64
Weergaves: 33064

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Overdenking, Na bovengenoemde hypothese te hebben geplaatst valt mij de volgende akte op HEN inv.nr. 19, (108) 19-4-1717. Uilkje Rienks te Hennaard stond als minderjarige onder curatele van Jelle Jans en Jan Dirks; Dit in relatie tot Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hidaard, archiefnummer2...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 20 okt 2018 3:34 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625
Reacties: 64
Weergaves: 33064

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Omtrent mijn eerder gestelde hypothese dat Jelle jans, gehuwd met Hincke Jans, de zoon zou kunnen zijn van Jan Jelles en Teuntie Nardus respectievelijk afkomstig van Oosterlittens en Jellum heb ik het volgende tot nu toe kunnen vinden, De genoemde akten op het forum BAA P4, Proclamatieboek, 22-10-16...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 3 mar 2018 3:45 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625
Reacties: 64
Weergaves: 33064

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

In aanvulling op de reconstructie van Sytse Haantjes en Auckien Piersdr. Hierbij de eerder gevonden akte. Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 110 Akke Haenties old in’t (18)? de jaer en Antie Haenties old in’t (15)?de jaer gesterkt met Rixt Wybes hae...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 3 mar 2018 2:43 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625
Reacties: 64
Weergaves: 33064

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Beste Margreet, Anton en medespeurders. Allereerst dank voor Margreet en Anton voor jullie aanvullende uitleg. Onlangs kwam ik deze site tegen omtrent Haentie Jans. http://tjaart-egge.nl/Families/bonnemaveilig/Parenteel%20van%20Haentje%20Douwes%20(Bonnema)%20alle%20generaties%20z%20tekst.HTM En dan ...
door Hielke Leijenaar
maandag 1 mei 2017 9:59 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 37
Weergaves: 20249

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Beste Medespeurder, Op dit moment heb ik Cornelis Leyenaar en Jan Pyters Leyenaer nog niet kunnen verbinden met iemand uit de stamreeks van de familie Leyenaar. Nadere gegevens volgen nog..... Evenwel intrigeerde mij onderstaande genoemde Neeltje Jans. Op deze grafsteen staan namelijk personen uit d...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 15 apr 2017 10:56 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 37
Weergaves: 20249

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Beste Magreet, Volgens je toegezonden genealogie omtrent Schellinger zou Jelmer overleden zijn na 1680 i.v.m. de doop van Douwe Jolmerdts op 28 maart 1680. Dit is gebaseerd op deze; Doopboek Herv. gem. Stavoren, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventa...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 15 apr 2017 4:21 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 37
Weergaves: 20249

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Mede speurder, Zie relatie tussen Gerrit Goukes in eerder genoemde hypothese dus een zwager van Tjeerd Sybrands Zuiriger via Hylckien Sybrens Suyriger archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 114, aktenummer 611, Gemeente: Harlingen, Periode: 1665-1681Bron: Nedergerech...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 15 apr 2017 3:44 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 37
Weergaves: 20249

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Beste medespeurder, In navolging van mijn eerdere bericht omtrent dat Reinuke Gerryts Zuyrger een dochter kan zijn van Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 315, aktenummer 98, Gemeente: Harlingen Periode: 1...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 15 apr 2017 3:01 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 37
Weergaves: 20249

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Beste Medespeurders, Hierbij de puzzelstukjes omtrent Jan Pyters Leyenaer en Reinuke Gerryts Zuyrger Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 316, aktenummer 116, Gemeente: Harlingen, Periode: 1661-1680, Trouwr...
door Hielke Leijenaar
zaterdag 15 apr 2017 1:27 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen
Reacties: 37
Weergaves: 20249

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Beste medepeurders,

Aanvulling toegevoegd aan generatie 7.

Zie mijn eerste bericht toevoeging
- Grietje Hessels en Aaltje Hessels

groet, Hielke