Er zijn 137 resultaten gevonden

door nico van der woude
donderdag 2 mei 2019 1:28 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Hobbema/Hobma te Kollum
Reacties: 0
Weergaves: 921

Hobbema/Hobma te Kollum

Willem van Heteren, van Dokkum, ondertrouwt Leeuwarden 12 maart 1606 Romckien Sakema, afkomstig van Kollum en weduwe van Tiebbe Hobbema. Ik ben op zoek naar nadere gegevens over deze Tiebbe Hobbema. De vraag is natuurlijk of Kollum ook de plek van herkomst is - mogelijk is hij van elders afkomstig. ...
door nico van der woude
zaterdag 1 mar 2014 5:27 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: GEZOCHT: mr. uurwerkmakers (torenuurwerken)
Reacties: 6
Weergaves: 1824

Re: GEZOCHT: mr. uurwerkmakers (torenuurwerken)

Leuk onderwerp! Hoop dat ik iets bij kan dragen. De familienaam van mijn oma is Radsma. Ik schreef een artikel over deze familie in het Genealogysk Jierboek en daarnaast een artikel in Gens Nostra, speciaal over het werk van de familieleden Radsma als uurwerkmakers en stadklokkenisten te Harlingen. ...
door nico van der woude
zaterdag 18 jan 2014 10:43 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Voorouders Douwe Joris (herhaling vraag 2007)
Reacties: 6
Weergaves: 1410

Re: Voorouders Douwe Joris (herhaling vraag 2007)

Hallo Egbert, Inderdaad, zo zie ik het ook. Gelet op het beroep van Douwe Joris is hij vaak uitlandig. Zo snel zal hij dus geen curator worden over een jongere zus. Al met al is het hopen dat er rond het overlijden van de ouders van Wietske Joris meer op papier gezet is: hoort Douwe bij dat spul of ...
door nico van der woude
zaterdag 18 jan 2014 9:41 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Voorouders Douwe Joris (herhaling vraag 2007)
Reacties: 6
Weergaves: 1410

Re: Voorouders Douwe Joris (herhaling vraag 2007)

Hallo Egbert, Hartelijk dank voor de reactie. Lastige kwestie. We zitten gelet op de aankoop van het schip, in 1730 door Jorrit Piekes, wel in de juiste beroepshoek. Dat is natuurlijk niet genoeg. Sterker nog: gelet op de vermelding in de Autorisatieboeken van 1752 lijkt het er dus op dat Douwe Jori...
door nico van der woude
zaterdag 18 jan 2014 6:31 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Voorouders Douwe Joris (herhaling vraag 2007)
Reacties: 6
Weergaves: 1410

Voorouders Douwe Joris (herhaling vraag 2007)

Douwe Joris, schipper, begr. Nieuwendam 20-11-1766, tr. Nieuwendam 6-5-1764 Antje Pieters Kouwer, geb. Jisp, overl./begr. Nieuwendam 20/23-3-1765, dochter van Pieter Heerties (Kouwer) en Weyntje Jacobs de Gorter. Bij de Sontpassages komt in de jaren 1758-1764 enkele keren een Douwe Joris voor, met a...
door nico van der woude
zaterdag 3 aug 2013 2:51 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Kinderen Regina Hendriks (Bothenius/Bothe)
Reacties: 5
Weergaves: 1781

Re: Kinderen Regina Hendriks (Bothenius/Bothe)

Net terug van vakantie, verrassende reactie op deze oude oproep. Dank, natuurlijk, voor de genomen moeite. Ik stelde de vraag destijds i.v.m. een artikel in het Genealogysk Jierboek. Toch zijn de gegevens van harte welkom. Nogmaals bedankt.

Vr. gr.,

Nico
door nico van der woude
zaterdag 4 mei 2013 4:47 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Is Alef Tjeerds de vader van Jacobje/Japikje Alefs?
Reacties: 2
Weergaves: 764

Re: Is Alef Tjeerds de vader van Jacobje/Japikje Alefs?

Hallo Jacqueline, Hartelijk dank voor de genomen moeite en de suggesties. Dat van die kohieren was bekend. Dergelijk bezit is natuurlijk wel een goed uitgangspunt voor nader onderzoek in Tresoar. Dat geldt ook voor de namen opduiken in je suggesties rond doop en trouw. Ik weet van een eerder artikel...
door nico van der woude
woensdag 1 mei 2013 4:51 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Is Alef Tjeerds de vader van Jacobje/Japikje Alefs?
Reacties: 2
Weergaves: 764

Is Alef Tjeerds de vader van Jacobje/Japikje Alefs?

Jacobje/Japikje Alefs, overl. 1782/1783, tr. Harmen Pieters, ged. Oosterbierum 8-11-1709, overl. Oosterbierum 1767/1768. Ik ben op zoek naar de ouders van Jacobje/Japikje Alefs. Zij zou een dochter kunnen zijn van zekere Alef Tjeerds. Hij laat te Kollum een achttal kinderen dopen, onder wie een Jaco...
door nico van der woude
dinsdag 16 apr 2013 5:47 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Overlijdensdatum Hiltje Boelens
Reacties: 3
Weergaves: 985

Re: Overlijdensdatum Hiltje Boelens

Nederlands Patriciaat, jrg. 12 (1921/1922), pp. 52-71, meldt op p. 56: 'overl. 20 april, begr. Olterterp 29 april 1705'. Daar moet in de nedergerechten (OPS, of elders, testamenten?) iets over te vinden zijn, gelet op de maatschappelijke status van het echtpaar. Het blijft overigens wel oppassen met...
door nico van der woude
maandag 11 feb 2013 9:12 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Friezen in Legion d'honneur
Reacties: 0
Weergaves: 761

Friezen in Legion d'honneur

Bij een onderzoek trof ik op een Franse site bij toeval ook twee Friezen die onderscheiden werden met het Légion d'honneur. De Ordre national de la Légion d'honneur (nationale orde van het Erelegioen) is de hoogste en belangrijkste Franse nationale onderscheiding. Beide mannen zijn via eenvoudig zoe...
door nico van der woude
zaterdag 12 mei 2012 10:22 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Uitleg Huwelijksakte 1811 den 2de mei
Reacties: 3
Weergaves: 1049

Re: Uitleg Huwelijksakte 1811 den 2de mei

Naamsaanname 1811 (gevonden via Tresoar) Sonnega, deel 1 folio 39 verso Dijkstra, Kornelis Jelles, Oldelamer Kinderen: Jelle 26, Jeltje 24, Elysabeth 22, Meeles 20, Jan 18, Sybrand 16, Jogem 14, Tijmmen 11 Not. Akte (gevonden via Tresoar) 1820 Wolvega, notaris Ate�R.�Attema Huwelijkstoestemming, akt...
door nico van der woude
vrijdag 6 jan 2012 9:05 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Ruurd Annes en Marike Pieters Rynsbergen
Reacties: 5
Weergaves: 1255

Re: Ruurd Annes en Marike Pieters Rynsbergen

Hallo, van harte bedankt voor de bijdragen. Ik zag inderdaad veel overlap tussen mijn gegevens en het eerste bericht van Margreet. Ik vroeg me af, of ik dat niet allemaal in de vraag had moeten zetten. Dat zou de omvang en de duidelijkheid niet ten goede komen, vandaar dat ik volstaan heb met een ve...
door nico van der woude
zaterdag 31 dec 2011 3:14 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Gerk Pieters en Aaltje Meinderts
Reacties: 0
Weergaves: 570

Gerk Pieters en Aaltje Meinderts

Gerk Pieters, veenbaas, koemelker, winkelman, koopman, overl. Veenwouden 1763, otr. Leeuwarden 31-5-1722, tr. Hardegarijp 7-6-1722 Aaltje Meinderts, doopsgezind, overl. Veenwoudsterwal na 1773. Kinderen: Stijntje, Pieter, Taetske, Sjoerdje. Gerk heeft banden met Kollumerland (1727 samen met Wybe Wyb...
door nico van der woude
zaterdag 31 dec 2011 3:11 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Ruurd Annes en Marike Pieters Rynsbergen
Reacties: 5
Weergaves: 1255

Ruurd Annes en Marike Pieters Rynsbergen

Ruurd Annes, mr. kuiper, (o)tr. (Sneek?) Marike Pieters Rynsbergen (die denkelijk familie is van Pieter (Pieters?) van Rijnsbergen, geb. ca. 1713, schoolmeester te IJlst (1749)). Gevraagd: verder voorgeslacht van Ruurd Annes en Marijke Rynsbergen.
door nico van der woude
zaterdag 31 dec 2011 3:09 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Anne Roelofs Faber en Grietje Symons Bleeker (herhaling)
Reacties: 0
Weergaves: 604

Anne Roelofs Faber en Grietje Symons Bleeker (herhaling)

Anne Roelofs Faber, roggedrager, tr. Sneek 1722 Grietje Symons Bleeker, ged. Sneek 4-1-1699, dr. van Symen Douwes Bleeker en Brechtie Romkes Zijlstra. Uit het huwelijk Anne Roelofs Faber/Grietje Symens Bleeker (allen ged. Sneek): Roelof, Symen, Breghie, Symen, Aefke, Symen, Keimpe. Anne zou een zoon...