Er zijn 231 resultaten gevonden

door tabepap
donderdag 5 sep 2019 6:22 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Franke Roelofs de Bonte
Reacties: 16
Weergaves: 1914

Re: Franke Roelofs de Bonte

Beste Tjeerd e.a., Ik kom hier niet uit. Dit is wat ik uit mijn beschikbare bronnen heb kunnen afleiden (bevat echter nauwelijks nieuwe informatie): 1. Hendrik Abeles, eignr. Fochteloo SC5 in 1640, tr. Taltien Roelofs 2. Roelof Hendriks tr. ca 1658 Froukje Claes, wed. van Francke Jannis, kind. Abel ...
door tabepap
zaterdag 10 aug 2019 1:01 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Gerrit Abeles MULDER, geb. 28-10-1759 te Compagnie Oudehorne - overl. 09-01-1849 in Het Meer
Reacties: 2
Weergaves: 224

Re: Gerrit Abeles MULDER, geb. 28-10-1759 te Compagnie Oudehorne - overl. 09-01-1849 in Het Meer

Beste Ingrid, Dit is een en dezelfde Gerrit Abeles Mulder. • Bron: Notarieel archief • Soort registratie: Notarieel archief akte • (Akte)datum: 19-02-1836 • Soort akte: koopakte • Verkoper Gerrit Abeles Mulder wonende te Nijelamer Diversen: Ligging vastgoed: Oudehorne en Oudehaske Bedrag: koopsom fl...
door tabepap
zondag 28 jul 2019 3:09 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Predikant Sierd Coerts
Reacties: 13
Weergaves: 962

Re: Predikant Sierd Coerts

Beste Tjeerd,

Je schrijft:
Atse Harmens is waarschijnlijk een zoon van Harmen Dirks en Eeft Ewes.
Waar heb je dit op gebaseerd?

M vr gr,
Egbert Lantinga
Wageningen
door tabepap
woensdag 24 apr 2019 6:21 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Echtgenotes van Gosen Terwisga en Doekele Hielkes (zusters)
Reacties: 6
Weergaves: 1838

Re: Echtgenotes van Gosen Terwisga en Doekele Hielkes (zusters)

In de Hypotheekboeken van Schoterland wordt op 19 april 1751 Romkjen Feddes vermeld als weduwe van Gozen van Terwisscha met twee zonen (Merk en Fedde van Terwisscha).
M vr gr,
Egbert
door tabepap
donderdag 10 mei 2018 3:03 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Overlijden Tjalling Ligthart
Reacties: 4
Weergaves: 1182

Re: Overlijden Tjalling Ligthart

Beste Cor,
Deze datum kan niet kloppen want volgens een krantenbericht van 13 oktober 1949 (collectie CBG) werd hij toen op eigen verzoek onder curatele gesteld.
Hij was groothandelaar in automobielbenodigdheden te 's Gravenhage.
M vr gr,
Egbert L.
door tabepap
dinsdag 12 sep 2017 10:48 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Thymen Willems
Reacties: 2
Weergaves: 1297

Re: Thymen Willems

Beste Annedou, Volgens de Authorisatieboeken van Weststellingwerf zijn Tijmen Willems en Auckjen Hinkes beiden overleden voor 21 april 1719. Hun dochter Hendrikjen Tijmens is dan ongeveer 15 jaar oud. Curatoren: Hendrik Jans als aangetrouwde vriend en Claas Jelles als aangetrouwde neef. M vr gr, Egb...
door tabepap
zondag 28 aug 2016 3:38 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Roelof Klases
Reacties: 2
Weergaves: 1290

Re: Roelof Klases

Beste Annedou,
In de Hypotheekboeken van OSW komt in 1730 een akte voor waarin Remmelt Clases te Donkerbroek vermeld staat met zijn vader Claas Alberts, huisman te Donkerbroek.
M vr gr,
Egbert
door tabepap
zondag 31 jan 2016 9:41 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: waarom Lieuwe Tijs?
Reacties: 4
Weergaves: 1826

Re: waarom Lieuwe Tijs?

Hallo Annedou, In het doopboek (FamilySearch) staat letterlijk: ...Lieuwe .. na Lieuwe Thys. Hij is dus vernoemd naar Lieuwe Thys, maar zijn doopnaam is alleen Lieuwe. Ik heb nog een tijdje gezocht in het Nedergerecht van Ooststellingwerf, maar ben niet verder gekomen dan deze vermelding uit 1657 (W...
door tabepap
vrijdag 8 jan 2016 12:18 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Voorouders gezocht van Hendrigje Everts
Reacties: 5
Weergaves: 2787

Re: Voorouders gezocht van Hendrigje Everts

In de Hypotheekboeken van Ooststellingwerf komt in 1696 een akte voor waarin hij als mr. smid te Oosterwolde en weduwnaar van Eltien Jacobs wordt genoemd (getr. Oosterwolde 1693). Haar ouders zijn Jacob Franckes (overl.) en Grietien Harmens te Elsloo.
M vr gr,
Egbert
door tabepap
vrijdag 20 nov 2015 6:46 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Luyte Hendriks?
Reacties: 3
Weergaves: 1317

Re: Luyte Hendriks?

Beste Annedou, Van Egbertje Folkerts heb ik helaas geen ouders in het Nedergerecht van Ooststellingwerf kunnen vinden. Het enige wat ik verder gevonden heb is dat haar broer Cornelis Folkerts bij zijn huwelijk in 1697 te Elsloo woonde. In AlleFriezen staat zijn naam abusievelijk vermeld als Cornelis...
door tabepap
dinsdag 17 nov 2015 8:00 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Luyte Hendriks?
Reacties: 3
Weergaves: 1317

Re: Luyte Hendriks?

Beste Annedou, Dit klopt ( zie: http://lantinga.webklik.nl/page/lantinga ): 306. Harmen Everts, gebruiker van plaats nr. 61 te Blesdijke in 1700, dakdekker, overl. Blesdijke voor 16-11-1707, tr. (1) Aaltje Jacobs, overl. voor 1702, zn Evert Harms tr. Aeltje Jans, beiden overl. Blesdijke voor 24-12-1...
door tabepap
zondag 30 aug 2015 4:39 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Luitjen Siebrants, ged. ca. 1668 voor Margreet Huisman?
Reacties: 25
Weergaves: 6819

Re: Luitjen Siebrants, ged. ca. 1668 voor Margreet Huisman?

Beste Loek,
Ik heb het artikel uit Stelling nr. 101 gescand.
Wat is je e-mail adres?
M vr gr,
egbert.lantinga@gmail.com
door tabepap
donderdag 11 dec 2014 8:58 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: harmen harmens x wietske teies
Reacties: 9
Weergaves: 2314

Re: harmen harmens x wietske teies

Authorisatieboeken Opsterland 23-2-1753 V Teye Tjebbes, Lippenhuizen, overl. K Wytske Teyes, int 20e jaar Curatoren: Broer Jans en Teunis Sjoerts, beiden te Lippenhuizen Idem 4-2-1802 V Harmen Harmens K Agnietie, int 20e jaar Curatoren: Teye Harmens, Tjalleberd; Durk Jans Visscher, Drachten M vr gr,...
door tabepap
vrijdag 5 sep 2014 3:25 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Jan Jacobs / Rienk Jacobs / Trijntje Jacobs (Glas?) te Joure
Reacties: 9
Weergaves: 3942

Re: Jan Jacobs / Rienk Jacobs / Trijntje Jacobs (Glas?) te J

Onderwerp: Uble Annes uit Terhorne Op de website van Yvon Rozijn (http://genea.yvonrozijn.nl/persoon.php/4027) valt het volgende te lezen: Anne Ubles : Eigenaar en gebruiker van de plaats met stem no.7 in Terhorne, een polle met huis en kleine schuur. Hij was curator over de weeskinderen van Pieter ...
door tabepap
vrijdag 29 aug 2014 6:17 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Luitje Frankes Eltje Wybes Oldelamer
Reacties: 7
Weergaves: 1472

Re: Luitje Frankes Eltje Wybes Oldelamer

Luitjen Franken woonde volgens de Speciekohieren tussen 1754 en 1765 op Oldetrijne nr. 42. Hij is dus hertrouwd met Eltje Siebes.
M vr gr,
Egbert