Er zijn 3891 resultaten gevonden

door Andries Koornstra
zaterdag 7 jul 2007 6:57 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Willem Reins x Fouke Gerbens te Franeker
Reacties: 3
Weergaves: 597

Willem Reins x Fouke Gerbens te Franeker

Willem Reins , vleeshouwer, geboren te Tzum rond 1740, zoon van Rein Willems en Aafke Eelkes, trouwt in Franeker op 13 mei 1764 met Fouke Gerbens , gedoopt te Makkum op 26 okt 1741, dochter van Gerben Jans en Hiske Andries. Van Willem en Fouke zijn drie kinderen bekend: Liesbet Willems , geboren Bo...
door Andries Koornstra
zaterdag 7 jul 2007 12:41 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Sybren Gerrijts uit Pingjum
Reacties: 4
Weergaves: 694

Thea, Sybren en Baukje zijn geen lidmaat te Kimswerd en Midlum Wel vond ik in de doopdatabase een Sybren gedoopt te Lollum op 21 nov 1745, kind van Gerrit Ruurds en Tryntje Wilkes, echtelieden te Beyum onder Arum. Het kan kloppen: Tryntje van 1780 naar grootmoeder vaders zijde, Age naar grootvader m...
door Andries Koornstra
vrijdag 6 jul 2007 1:37 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Jouke Piers x Welmoed Jacobs
Reacties: 3
Weergaves: 526

Jouke Piers x Welmoed Jacobs

Ik ben op zoek naar de afkomst van Jouke Piers , die rond 1660 is getrouwd met Welmoed Jacobs, dochter van Jacob Willems (huisman te Achlum en Tzum, weduwnaar van Syke Jans, die weduwe was van Seerp Freerx) en Geertje Tjeerds (die eerder getrouwd was met Gatse Gerryts, bij wie een kind Ybeltje Gatse...
door Andries Koornstra
donderdag 5 jul 2007 9:10 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Thomas Jelles (Wobma) en Acke Sijbrens (Aukje Siebrens)
Reacties: 19
Weergaves: 3070

Klasse Cor !, Het lijkt allemaal precies te passen: Beers dat vlak bij Hijlaard ligt, en het patroniem dat door de geleerde schoolmeester tot familienaam wordt verheven. Intussen blijkt Wobbe Thomas' vader ook een oude bekende te zijn: het is de Thomas Wobbes van Beers die op 29 juni 1654 trouwt met...
door Andries Koornstra
dinsdag 3 jul 2007 9:49 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Thomas Jelles (Wobma) en Acke Sijbrens (Aukje Siebrens)
Reacties: 19
Weergaves: 3070

Hallo Cor,

Dat is misschien wel een goed idee, om eens te zien wat Sannes er van zegt. Er staat me bij dat hij niet alle grietenijen heeft behandeld, hopelijk Franekeradeel dan wel.

groeten, Andries
door Andries Koornstra
maandag 2 jul 2007 9:57 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Thomas Jelles (Wobma) en Acke Sijbrens (Aukje Siebrens)
Reacties: 19
Weergaves: 3070

Wobma

Ik denk dat Thomas Wobma gedoopt is te Beers/Jellum op 6 juni 1690 als Thomas Wobbes, zoon van Wobbe Thomas en Jeltie Sydtses. Deze trouwen te Beers op 16 mei 1686. Het echtpaar laat ook nog Sytse (15 okt 1693) en Jan (2 jun 1695) dopen. Thomas is twee maal getrouwd geweest, eerst met Tryntie Reyner...