Er zijn 3900 resultaten gevonden

door Andries Koornstra
woensdag 11 jul 2007 2:33 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Nieuw: doopsgezinde elites in Friese Zuidwesthoek 1600-1850
Reacties: 11
Weergaves: 1745

Ik ga kijken - tot later - Andries
door Andries Koornstra
woensdag 11 jul 2007 2:25 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Nieuw: doopsgezinde elites in Friese Zuidwesthoek 1600-1850
Reacties: 11
Weergaves: 1745

Margreet,

Ik ga zo het bruisende centrum van Heerenveen nog even in, als het boek in onze plaatselijk trots, boekhandel Binnert Overdiep ligt, kijk ik wel even.
Wat is de naam van de familie ?

P.S. Ik ga over zo'n vijf minuten op pad

Andries
door Andries Koornstra
woensdag 11 jul 2007 1:07 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK Heide: Wepke Clases te Oldeouwer
Reacties: 28
Weergaves: 3056

RK Heide: Wepke Clases te Oldeouwer

Wepke Clases , geboren rond 1613, is zowel zoon als vader van Saak Wepkes. De moeder Saak Wepke Imesdr vinden we onder meer genoemd in het Bruinsma verhaal in Gen.Jierboekje 1999 (blz.130) en in het boerderijenboek van DJ vd Meer (blz.108). De dochter Saak Wepkes trouwt op 2 oktober 1675 voor het G...
door Andries Koornstra
dinsdag 10 jul 2007 6:34 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Willem Reins x Fouke Gerbens te Franeker
Reacties: 3
Weergaves: 762

Nee, ik weet geen familienaam. Zo als ik het nu zie heeft geen van de vijf (vader, moeder en de drie kinderen) 1811 gehaald. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat er van geen van drieën meer sporen zijn te vinden. Ook al omdat ze respectievelijk de ouderdom van 19, 17 en 15 jaar hebben bereikt ...
door Andries Koornstra
dinsdag 10 jul 2007 10:41 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: proficiat met 1000 berichten Margreet
Reacties: 4
Weergaves: 795

Nou, ik vind het ook echt een mijlpaal.

Proficiat, Andries
door Andries Koornstra
maandag 9 jul 2007 11:32 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK gemeente Balk/de Heide: Geeske Eiberts
Reacties: 84
Weergaves: 15408

Margreet, Nog iets over Hylkje Wierds, die op 17 okt 1717 te Oosterzee trouwt met Poppe Jans. Zonder bewijs heb ik Wierd Wybes als vader opgevoerd. Hij gaat op 17 juni 1676 te Tjerkgaast in ondertrouw met Grietje Jennes. Of zij de moeder is lijkt me nog minder zeker dan dat hij de vader is. Het zijn...
door Andries Koornstra
maandag 9 jul 2007 3:42 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK gemeente Balk/de Heide: Geeske Eiberts
Reacties: 84
Weergaves: 15408

Margreet, Rinske Annes Matie overlijdt Gaasterland op 27 dec 1817, oud 54 jaar. Misschien staan daar haar ouders vermeld. En nog meer kan misschien het huwelijk van zoon Wiede Egberts Stalma met Okjen Douwes Bosman te Gaasterland op 20 mei 1838 (acte 17) opleveren. Zijn ouders zijn beide overleden, ...
door Andries Koornstra
maandag 9 jul 2007 2:01 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK gemeente Balk/de Heide: Geeske Eiberts
Reacties: 84
Weergaves: 15408

Margreet, Bedankt voor je antwoord. Ik denk ook dat Geeske Eiberts van Gaasterland, ook al omdat haar (half)broer daar overlijdt, en haar (stief)moeder, Eelk Berends, door Balk wordt gealimenteerd. De naam Halma lijkt me een verschrijving van Stalma. Deze naam wordt in 1811 door Eybert Wierds aangen...
door Andries Koornstra
zondag 8 jul 2007 9:22 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK gemeente Balk/de Heide: Geeske Eiberts
Reacties: 84
Weergaves: 15408

RK gemeente Balk/de Heide: Geeske Eiberts

Ik ben al lang op zoek naar de afkomst van Geeske Eiberts , die op 15 jan 1754 op de Heide (RK) trouwt met Wierd Poppes . Hij is op 5 feb 1724 aldaar RK gedoopt als zoon van Poppe Jans en Hylk Wierds. Wierd en Geeske hebben zeven kinderen laten dopen, alle op de Heide. In 1777 worden de vijf kindere...
door Andries Koornstra
zaterdag 7 jul 2007 6:57 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Willem Reins x Fouke Gerbens te Franeker
Reacties: 3
Weergaves: 762

Willem Reins x Fouke Gerbens te Franeker

Willem Reins , vleeshouwer, geboren te Tzum rond 1740, zoon van Rein Willems en Aafke Eelkes, trouwt in Franeker op 13 mei 1764 met Fouke Gerbens , gedoopt te Makkum op 26 okt 1741, dochter van Gerben Jans en Hiske Andries. Van Willem en Fouke zijn drie kinderen bekend: Liesbet Willems , geboren Bo...
door Andries Koornstra
zaterdag 7 jul 2007 12:41 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Sybren Gerrijts uit Pingjum
Reacties: 4
Weergaves: 860

Thea, Sybren en Baukje zijn geen lidmaat te Kimswerd en Midlum Wel vond ik in de doopdatabase een Sybren gedoopt te Lollum op 21 nov 1745, kind van Gerrit Ruurds en Tryntje Wilkes, echtelieden te Beyum onder Arum. Het kan kloppen: Tryntje van 1780 naar grootmoeder vaders zijde, Age naar grootvader m...
door Andries Koornstra
vrijdag 6 jul 2007 1:37 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Jouke Piers x Welmoed Jacobs
Reacties: 3
Weergaves: 684

Jouke Piers x Welmoed Jacobs

Ik ben op zoek naar de afkomst van Jouke Piers , die rond 1660 is getrouwd met Welmoed Jacobs, dochter van Jacob Willems (huisman te Achlum en Tzum, weduwnaar van Syke Jans, die weduwe was van Seerp Freerx) en Geertje Tjeerds (die eerder getrouwd was met Gatse Gerryts, bij wie een kind Ybeltje Gatse...
door Andries Koornstra
donderdag 5 jul 2007 9:10 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Thomas Jelles (Wobma) en Acke Sijbrens (Aukje Siebrens)
Reacties: 19
Weergaves: 3655

Klasse Cor !, Het lijkt allemaal precies te passen: Beers dat vlak bij Hijlaard ligt, en het patroniem dat door de geleerde schoolmeester tot familienaam wordt verheven. Intussen blijkt Wobbe Thomas' vader ook een oude bekende te zijn: het is de Thomas Wobbes van Beers die op 29 juni 1654 trouwt met...
door Andries Koornstra
dinsdag 3 jul 2007 9:49 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Thomas Jelles (Wobma) en Acke Sijbrens (Aukje Siebrens)
Reacties: 19
Weergaves: 3655

Hallo Cor,

Dat is misschien wel een goed idee, om eens te zien wat Sannes er van zegt. Er staat me bij dat hij niet alle grietenijen heeft behandeld, hopelijk Franekeradeel dan wel.

groeten, Andries
door Andries Koornstra
maandag 2 jul 2007 9:57 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Thomas Jelles (Wobma) en Acke Sijbrens (Aukje Siebrens)
Reacties: 19
Weergaves: 3655

Wobma

Ik denk dat Thomas Wobma gedoopt is te Beers/Jellum op 6 juni 1690 als Thomas Wobbes, zoon van Wobbe Thomas en Jeltie Sydtses. Deze trouwen te Beers op 16 mei 1686. Het echtpaar laat ook nog Sytse (15 okt 1693) en Jan (2 jun 1695) dopen. Thomas is twee maal getrouwd geweest, eerst met Tryntie Reyner...