Er zijn 133 resultaten gevonden

door Theun Veenstra
woensdag 7 jan 2009 1:56 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Albert van Dijk
Reacties: 1
Weergaves: 684

Trijntje, in het bevolkingsregister kwam ik deze gegevens tegen.
Albert van Dijk kwam op 2 augustus 1875 van uit Hoorn terug en vertrok op 18 februari 1876 naar Delfzijl en is voor zover ik kan nagaan niet terug gekomen naar St Johannesga.
Theun Veenstra
door Theun Veenstra
woensdag 17 dec 2008 2:09 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Pieter Gerrits Baltjes
Reacties: 17
Weergaves: 3179

Pytter Gerrits is overleden op 30-04-1787 te Dronrijp, hij was lidmaat van 1772, Jacobje Meinders doet belijdenis op 22-04-1772 is op 1-1-1799 nog lid gaat op 02-08-1801 met attestatie naar Wommels als weduwe, komt terug 15-05-1806 als weduwe en op 21-01-1809 is zij overleden. Volgens de autorisatie...
door Theun Veenstra
woensdag 17 dec 2008 10:42 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: overlijden Auke Kroon
Reacties: 2
Weergaves: 1280

Helaas is Rigtje Dijkstra gehuwd met Wybe de Vries staat in de overlijdensakte, dus even op het verkeerde spoor. denk ik.
Verder wordt het zoeken in de bevolkingsregisters van Sneek die van 1850 tot 1900 zijn bijgehouden. Dit neemt redelijk veel tijd.
Groeten Theun
door Theun Veenstra
woensdag 17 dec 2008 9:47 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Waar zijn Joost Bonnes Bijlsma en zijn kinderen gebleven?
Reacties: 9
Weergaves: 2834

Het bevolkingsregister van Makkum zou uitkomst kunnen bieden, hierin de bevolking, incl. dienstboden enz. op adres.
Hier op Tresoar in te zien.
Theun
door Theun Veenstra
donderdag 11 dec 2008 9:27 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Gerben Hinnes Posthumus en Trijntje Johannes/Renskjen Annes
Reacties: 17
Weergaves: 7666

Sorry, de authorisatieboeken heb ik niet naar gekeken vanwege tijdgebrek, doe ik volgende week. Theun
door Theun Veenstra
donderdag 11 dec 2008 9:25 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Gerben Hinnes Posthumus en Trijntje Johannes/Renskjen Annes
Reacties: 17
Weergaves: 7666

Ik heb twee huwelijken bekeken, maar bij geen van allen werd iets vermeld over de dood van Rinske Annes.
Theun
door Theun Veenstra
donderdag 11 dec 2008 4:18 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Gerben Hinnes Posthumus en Trijntje Johannes/Renskjen Annes
Reacties: 17
Weergaves: 7666

Jan en Everardus ben vanmiddag gelijk naar Leeuwarden gereden en het volgende (weinig) gevonden. Gerben Hinnes is in 1806 overleden, hij was schipper, volgens de bijlage bij het huwelijk van twee kinderen. Hinne Gerbens Posthuma is geboren op 21-03-1795 in de Zuider Dragten. Ook in de huwelijksbijla...
door Theun Veenstra
donderdag 11 dec 2008 2:39 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Gerben Hinnes Posthumus en Trijntje Johannes/Renskjen Annes
Reacties: 17
Weergaves: 7666

Zal hier vanmiddag nog even naar kijken.
Theun
door Theun Veenstra
woensdag 10 dec 2008 3:08 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Gerben Hinnes Posthumus en Trijntje Johannes/Renskjen Annes
Reacties: 17
Weergaves: 7666

Het lijkt mij dat dit een endezelfde persoon is, hoewel hier en daar een vraagteken. Er doet op 13-05-1781 een Gerben Hinnes Posthuma belijdenis voor de NH kerk, Drachten N, op 10-05-1801 doet Renskjen belijdenis, ook doet er een Trijntje Johannes belijdenis voor de DG kerk. Meer kan ik er op dit mo...
door Theun Veenstra
woensdag 3 dec 2008 12:41 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: geboortelepel: Abbema of Abma?
Reacties: 3
Weergaves: 1077

Harmen Freerks en Wypkjen Tjaards kregen op 19-06-1804 een zoon te Poppingawier die op 09-07-1804 te Deersum-Poppingawier werd gedoopt als Freerk Harmens, deze is echter jong overleden, op 20-06-1809 wordt er weer een zoon geboren en 23-06-1809 gedoopt met de naam Freerk Harmens. Aldus de doopboeken...
door Theun Veenstra
woensdag 3 dec 2008 10:54 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Hendrika Pasma
Reacties: 16
Weergaves: 2376

Thea, heb je een email gestuurd, kreeg hem terug waarschijnlijk heb je een nieuw adres. Heb je belang bij een copie van de overlijdensakte van Hendrika?
Groeten Theun
door Theun Veenstra
woensdag 3 dec 2008 10:53 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Hendrika Pasma
Reacties: 16
Weergaves: 2376

Thea, heb je een email gestuurd, kreeg hem terug waarschijnlijk heb je een nieuw adres. Heb je belang bij een copie van de overlijdensakte van Hendrika?
Groeten Theun
door Theun Veenstra
woensdag 26 nov 2008 1:32 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Wijtske Libbes, wat staat er in het aanhangsel
Reacties: 4
Weergaves: 1195

In het aanhangsel staat:
Protocol van de Namen der gedoopte
in de Gemeente van Wijnjeterp & Duurswoude
op Hoge Order van Mijne Heeren de Staten dezer Provincie
aangelegd
17 mai 1772
en dan iets wat op een handtekening lijkt.
groet Theun
door Theun Veenstra
woensdag 26 nov 2008 11:48 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Geboren in 1778 of 1780?
Reacties: 16
Weergaves: 2949

Uit het geboorteboek van de gecombineerde Doopsgezinde Gemeente dtb 678, blijkt dat Antje Reins te Loenga op 12 januari 1781 is geboren, verder staat daar in dat zij ook nog getrouwd was met Jouke Hedzes Schilstra van Lutkewierum * 7 april 1770 . In verschillende boeken komt steeds weer 1781 naar vo...
door Theun Veenstra
woensdag 26 nov 2008 11:26 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Hendrika Pasma
Reacties: 16
Weergaves: 2376

Thea, in de overlijdensakte vond ik het volgende: Hendrika Pasma, oud tweeenzestig jaren, zonder beroep, geboren te oost, West-en Middelbeers, wonende te Sneek , vrouw van Jarig Zwaagman, vroeger weduwe van Philippus Bleijenga, dochter van Fokke Pasma en van Catrina Adriaan de Leeuw, beiden overlede...