Pagina 12 van 12

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: donderdag 14 nov 2013 11:44 am
door Admin
En ook Dokkum is nu toegevoegd.

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: zondag 17 nov 2013 5:52 pm
door hans
Hallo Andrys et al,

Dank voor de toevoeging van Dokkum!

Ik zal het ook op ons blog vermelden.

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: zondag 10 mei 2015 6:54 pm
door taco
Kan iemand me vertellen wat de huidige stand van het invoeren/vrijgeven van de nog in bewerking
staande grietenijen is? Ik ben zelf erg geintresseerd in Smallingerland en staar me regelmatig redelijk
blind op de scans.

Alvast bedankt,

Taco de Vries

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: woensdag 13 mei 2015 10:01 pm
door Tjerk Tigchelaar
Van de Volkstelling zijn inmiddels de volgende gemeentes ingevoerd:

Achtkarspelen
Baarderadeel
Dantumadeel
Dokkum
Doniawerstal
Ferwerderadeel
Franeker
Gaasterland
Hemelumer Oldeferd
Het Bildt
Hindeloopen
IJlst
Kollumerland
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Oostdongeradeel
Opsterland
Rauwerderhem
Schoterland
Sloten
Sneek
Stavoren
Tietjerksteradeel
Utingeradeel
Westdongeradeel
Wonseradeel
Workum
Wymbritseradeel

De activiteiten staan momenteel op een zeer laag pitje omdat er binnen Tresoar en FAF momenteel andere prioriteiten zijn.

Met vriendelijke groet,
Tjerk Tigchelaar

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: vrijdag 15 mei 2015 1:15 am
door taco
@Tjerk, bedankt voor het antwoord, vervolgvraag, zit dit in het stuk controle of zijn niet alle gegevens van
de ontbrekende grietenijen aangeleverd?

Taco

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: vrijdag 15 mei 2015 2:17 pm
door Tjerk Tigchelaar
Taco,

Het ligt aan de aanleverkant. Binnenkort zullen we bij Tresoar eens gaan overleggen hoe het verder moet gaan met de invoer van deze gegevens. Vanwege de al eerder genoemde andere prioriteiten heeft het momenteel ook even geen zin om de invoer weer aan te gaan zwengelen.

Tjerk

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: vrijdag 15 mei 2015 2:58 pm
door taco
Tjerk,

Dat begrijp ik, ik vraag dit omdat ik best zelf Smallingerland wil proberen in te voeren, maar ik het weinig zin
vind hebben als dit al door iemand gedaan is. Dus dat is eigenlijk mijn vraag, is Smallingerland al aangeleverd.

Taco

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: vrijdag 15 mei 2015 3:12 pm
door Tjerk Tigchelaar
Taco,

Smallingerland is nog niet gedaan.

Groet,
Tjerk

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: vrijdag 15 mei 2015 3:23 pm
door taco
Tjerk,

Dan bied ik mij bij deze aan om in ieder geval het invoer werk te doen, dan hebben we die
stap in ieder geval gehad. Hoe kom ik aan de excel file dit gebruikt wordt?

Taco

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: vrijdag 15 mei 2015 8:10 pm
door Tjerk Tigchelaar
Taco,

Bedankt voor het aanbod maar helaas zal de invoer echt nog eventjes moeten wachten. Tresoar en FAF zijn druk bezig om dat op de schop te nemen en in afwachting daarvan is alle invoer, notarieel, Burgerlijke Stand etc., zelfs even helemaal stop gezet. Op het moment dat alles weer draait gaan we kijken hoe we met onder andere het bevolkinsregister omgaan.

Tjerk

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: vrijdag 15 mei 2015 8:51 pm
door taco
Tjerk,

Dit maakt me wel nieuwsgierig, hopelijk komt er een nadere toelichting hierop.
Ik ga in ieder geval voor mezelf de namen in de scans overnemen, scheelt mij een boel
door de scans heen bladeren. Daar zit het meeste overtik werk in zodat het later herbruikbaar
is voor jullie.

Taco

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: vrijdag 15 mei 2015 9:48 pm
door Tjerk Tigchelaar
Taco,

Er komt een PB'tje aan

Tjerk