Update Kerkarchieven

Boeken, software, handige links, bijeenkomsten, beurzen, CD's/DVD's enz.
musquetier
Berichten: 145
Lid geworden op: zondag 29 jan 2006 3:10 pm
Locatie: Sneek
Contacteer:

Update Kerkarchieven

Bericht door musquetier » vrijdag 14 dec 2012 4:49 pm

Geachte Medeonderzoekers

Vandaag 14-12-2012 geplaatst 13.750 gefotografeerde pagina-s van het kerkarchief van de;

Hervormde Kerken: Woudsend, Ypecolsga, Indijk, Smallebrugge, Morra en Lioessens, Nijkerk(=Oosternijkerk)

Gereformeerde Kerken; Goënga, Gauw, Offingawier.

Doopsgezinde Kerken; Woudsend

Rooms Katholieke Kerken; Heeg, Woudsend

En aangevuld; Hervormde Kerk van Goënga, Gauw en Offingawier de invt. nummers 2 en 8 die eigenlijk te zwak zijn om gefotografeerd te worden.

op http://altijdstrijdvaardig.nl

Het volgende project is de Gereformeerde kerk van Heeg.

Ook vindt u op http://altijdstrijdvaardig.nl

Doop – Trouw - Begraaf en Lidmaten, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconie rekening boeken,
Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen, verbouwingen aan de kerk met bestek en tekening enz.
van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu totaal ca. 227.750 bladzijden gefotografeerd.


Op het moment van fotograferen zijn de kerkstukken jonger dan 75 jaar,
geboorte 100 jaar, huwelijk 75 jaar en overlijden 50 jaar niet openbaar.

Aalsum-Wetsens-1772-1812
Achlum-Hitzum-1656-1934
Anjum-1684-1812
Akkerwoude-Murmerwoude-Veenwouden-1602-1812
Birdaard-Janum-1645-1796
Blija-Hogebeintum-1611-1980
Dantumadeel-Trouwen-Gerecht-en-Doopsgezinden-1796-1809
Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898 en tot 1834 ook Zwaagwesteinde
Dokkum-1605-1829
Dongjum-1671-1970
Donkerbroek en Haule-1701-1934
Ee-Engwierum-1659-1850
Ferwerd-1654-1934
Gaastmeer-Nijehuizum-1720-1939
Goënga-Gauw-Offingawier-1667-1918
Hallum-1532-1934 en Doopsgezind Hijum
Heeg-1594-1915
Herbaijum-1730-1903
Holwerd-Diaconierekeningen-1749-1823
IJsbrechtum-Tjalhuizum-Tirns-1705-1852
Joure-1802-1856
Jutrijp-Hommerts-1682-1812
Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897
Marrum-Westernijkerk-1619-1962
Metslawier-Niawier-1658-1850
Midlum-1605-1970
Minnertsga-1655-1882
Morra-Lioessens-1698-1850
Nijkerk=Oosternijkerk-1745-1850
Nijland-1651-1812
Olde-Nijeberkoop-1714-1850
Oosterwolde-Appelscha-Fochteloo-1623-1966
Oosthem-Abbega-Folsgare-1723-1812
Oppenhuizen-Uitwellingerga-1599-1987
Oudega-Idzega-Sanfirden-1742-1812
Peins en Zweins-1653-1971
Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980
Rinsumageest-Sijbrandahuis-1628-tot-29 maart 1812
Ried en Boer 1614-1972
Schalsum-1636-1971
Scharnegoutum-Loënga-1645-1967
Sloten 1594-1934
Tjerkgaast-Doniaga-St.Nicolaasga-Idskenhuizen-Legemeer=Langweer-1613-1936
Tzum-1634-1909
Wanswerd-Jislum-1686-1977
Wijmbritseradeel-Trouwen-voor-het-Gerecht-1758-1811
WolsumWesthem-1715-1968
Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934
Woudsend-Ypecolsga-Indijk-Smallebrugge-1598-1967

Met vriendelijke groet
Anton Musquetier
http://altijdstrijdvaardig.nl
Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
van Friesland met ca. 235.000 familienamen,
ook uit andere Provincies, en ca. 214.000
gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

Plaats reactie