Pagina 1 van 1

Bevolkingsregisters

Geplaatst: woensdag 6 sep 2017 10:40 am
door Tjerk Tigchelaar
Mede dank zij de tomeloze inzet van de Vele Handen vrijwilligers zijn de afgelopen nacht de bevolkingsregisters van de gemeentes Het Bildt, Gaasterland, Harlingen en Hennaarderadeel aan de website Alle Friezen toegevoegd.