Theunis Lammerts en Hiltje Wijnands van der Molen

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
ta_beetstra
Berichten: 8
Lid geworden op: dinsdag 17 apr 2007 4:19 pm
Locatie: Apeldoorn

Theunis Lammerts en Hiltje Wijnands van der Molen

Bericht door ta_beetstra » maandag 29 okt 2012 7:50 pm

Hallo allemaal,

In 2007 is op dit forum een vraag gesteld over Theunis Lammerts van der Veen en Hiltje Wijnands van der Molen. Zie: forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=1559&p=9441 . Een groot deel van de informatie die daar staat vermeld, is, voor zover ik dat heb controleren, juist. Een deel is echter niet controleerbaar, mede doordat verwijzingen naar bronnen ontbreken.

In het hierboven genoemde topic staat: "Theunis Lammerts van der Veen is geboren op 28 september 1759 in Oldeboorn en is overleden op 4 januari 1807 in Heerenveen." De geboortedatum en geboorteplaats kloppen, maar ik heb grote twijfel over de overlijdensdatum. In de huwelijksakte van zijn jongste kind Theunis Theunis van der Veen (* 01-01-1807 en † 17-05-1888 Nijehaske (64) ) staat weliswaar dat Theunis Lammerts ingevolge het doodextract op 4 januari 1807 te Heerenveen is overleden (bs Schoterland; huwelijksregister 1834; aktenummer 32), maar als ik in de internetdatabank van Tresoar zoek is zijn overlijden niet te vinden. Ook niet als ik zoek op de namen Teunis, Teunes, Theunes, Teunus, Theunus, Tuenis, Thuenis, Tuenes, Thuenes, Tuenus, Thuenus, Tunis, Thunis, Tunes, Thunes, Tunus, Thunus al dan niet in combinatie met Lammerts, Lammers, Lamberts, Lambers. Ik ga er dan ook voorlopig van uit dat de informatie in deze huwelijksakte onjuist is.

Verder staat in het topic dat Theunis op 30 november 1794 in Heerenveen trouwde met Hiltje Wijnands van der Molen. De huwelijksdatum en de naam van de bruid kloppen. Volgens het topic is zij omstreeks 1775 in het Belgische Namen geboren en is zij op 12 augustus 1853 in Heerenveen overleden. De schrijver zegt evenwel niet op welke bron hij zich baseert. Waaruit blijkt dat Hiltje Wijnands van der Molen echt in Namen is geboren?

In een genealogiegroep op Yahoo (groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/47287) wordt niet alleen een verklaring gegeven voor haar geboorteplaats, maar ook de namen van haar ouders: “Hiltje Wijnands dochter van Antonie Wijnands en Sara Volkers, zij is circa1775 te Namen geboren, aangezien haar vader als soldaat heeft gediend in de Compagnie van luitenant-kolonel van Vierssen.” Ook deze schrijver zegt niet op welke bron hij zich baseert.

Er zijn nu twee schrijvers die zonder bronvermelding zeggen dat Hiltje Wijnands van der Molen in Namen is geboren, maar klopt dat ook? In de overlijdensakte van Hiltje Wijnolds van der Molen, weduwe van Theunis Lammerts, staat dat zij is geboren in Munnekeburen en bij haar overlijden 78 jaren oud was. Verder staat daar dat haar ouders Wijnold Harmens en Sara Jans zijn (bs Schoterland; overlijdensregister 1853; aktenummer 114)

Inmiddels heb ik in de internetdatabank van Tresoar alle geboorten in de periode 1773-1776 bekeken en in die periode is er niemand geboren met de naam Hiltje of een soortgelijke naam, die op zijn minst een van de volgende personen als ouder had: Antonie Wijnands, Sara Volkers, Wijnold Harmens en Sara Jans.

Gelet op alle onduidelijkheid over de overlijdensdatum van Theunis Lammerts alsmede over de geboortedatum, geboorteplaats en de namen van de ouders van Hiltje Wijnands van der Molen, zou ik graag daarover uitsluitsel krijgen, bij voorkeur onderbouwd met bronnenmateriaal.

Bij deze dank ik jullie alvast voor alle tijd en moeite. Als kleine tegenprestatie geef ik hieronder de informatie, die ik tot nu toe heb verzameld over het gezin Theunis Lammerts en Hiltje Wijnands van der Molen:

Kinderen:

1. Antonia * 27-06-1795 Nijehaske † 31-10-1865 Heerenveen (213)
2. Lammert * 07-10-1797 Heerenveen † 25-01-1874 Leeuwarden (57)
3. Zara * 11-05-1800 Heerenveen †
4. Sara * 11-10-1801 Heerenveen † 19-01-1847 Heerenveen (6)
5. Foekjen * 01-10-1804 Heerenveen † 14-08-1872 Heerenveen (169)
6. Theunis * 01-01-1807 Heerenveen † 17-05-1888 Nijehaske (64)


Op 11 Junij 1809 treedt Hiltje Wijnands voor de tweede maal in het huwelijk. Ditmaal met Libbe Hendriks van der Wouden (* Trouwboek Hervormde Gemeente De Knijpe Het Meer 1772-1811; dtb. 605). Uit dit huwelijk worden geboren:

1. Hendrik * 10-08-1809 Het Meer † 26-08-1847 Warns (44)
2. Japikje * 05-07-1812 Heerenveen † 14-02-1883 Heerenveen (42)
3. Wijnoud * 18-03-1816 Heerenveen (B10) † 05-02-1822 Heerenveen (B3)

In de overlijdensakte van kind 1 staat als patroniem Lippes, als geboorteplaats Heerenveen en als leeftijd 36 jaren in plaats van Libbes, Het Meer en 38 jaren. Kind 1 woont ten tijde van het overlijden in Lemmer, maar is overleden in Warns (Hemelumer Oldeferd).
Op 1 October 1833 wordt via een uitspraak van de Rechtbank Heerenveen de geboorte van kind 2 alsnog ingeschreven in het geboorteregister van Heerenveen. Door afwezigheid van de vader op het tijdstip van de geboorte is de aangifte mogelijk niet geschied (bs. Schoterland; geboorteregister 1833; aktenummer 173).

Libbe Hendriks had uit zijn op 1 Junij 1788 in De Knijpe gesloten huwelijk met Grietje Everts al kinderen:

1. Tryntje * 30-09-1789 Terbandsterschans † 06-11-1813 Leeuwarden (414)
2. Feikjen * 31-01-1793 Het Meer † na 31-07-1814
3. Evert * 04-01-1796 Het Meer † 02-02-1864 Ommerschans (14)
4. Hendrik * 20-05-1798 Benedenknijpe †
5. Reitze * 09-02-1802 Heerenveen † 23-11-1871 Lottergreppel (68)
6. Hiltje * 02-09-1805 Benedenknijpe † 08-02-1848 Benedenknijpe (40)

Vier dagen na de geboorte van haar dochter Trijntje overlijdt kind 1. In haar overlijdensakte staan zij en haar ouders vermeld als Trijntje Lubbes respectievelijk als Lubbe Everts en Grietje Reitzes. Dat het hier gaat om Tryntje Libbes van der Woude(n) blijkt uit het feit dat zij tijdens de geboorte van haar dochter en haar overlijden woont in huis nr. 81 van wijk letter M. In beide akten staat Gosse Sijes Miedema als haar echtgenoot vermeld. In de huwelijksakte staan Libbe Hendriks van der Woude(n) en Grietje Everts als haar ouders vermeld (bs Leeuwarden; huwelijksregister 1813; aktenummer 89 en bs Leeuwarden; geboorteregister 1813; aktenummer 232).

Hartelijke groeten,

TA

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Theunis Lammerts en Hiltje Wijnands van der Molen

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 30 okt 2012 12:03 am

Hallo,

Als ze in Namen geboren (en gedoopt) was, vind je haar niet in de friese doopboeken natuurlijk.
Het geopperde ouderpaar heeft in elk geval bestaan:
Leeuwarden, dopen, doopjaar 1764
Gedoopt op 28 maart 1764 in Leeuwarden
Dopeling: Jacob
Vader: Anthony Wynand
Moeder: Sara Folkerts

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1767
Gedoopt op 4 januari 1767 in Leeuwarden
Dopeling: Folkert Gerrit
Vader: Anthonij Wijnants
Moeder: Sara Wijnants

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1769
Gedoopt op 28 mei 1769 in Leeuwarden
Dopeling: Sara, dochter
Vader: Anthonij Wijnand
Moeder: Sara Volkerts
Verder had Hiltje nog een zus:
Overlijdensakte Schoterland, 1853
Aangiftedatum 5 december 1853, akte nr. 156
Overleden: Marijke Wijnands van der Molen, op 4 december 1853, 81 jaar, vrouw
Weduwe
gb Maastricht - vader Wijnand, de rest onbekend.
x Tjeerd Lammerts, knd: Foekje, Wijnnand, Antoon en Willemina Sophia (trouwt met Zofia).
In de huwelijksakte van zoon Wijnand Tjeerds van der Molen 1818 heet ze Marijke Antoons - Toonen in het doopboek.

In de akte 1834 staat een ovl-datum vermeld, en het doodextract zelf zit in de bijlagen.
Die zijn nog niet online - ook niet bij de mormonen: http://www.genver.nl/fr/1174.htm
maar dat is dus de bron - en daar staat bij extract waaruit.
Wij hebben wel van meer mensen de overlijdens- cq begraafdatums
eventueel zelfs met de extracten uit die toenmalige ovl-boeken,
terwijl die boeken zelf in latere tijden verloren zijn gegaan - door brand, overstromingen etc.
zodat we ze nu niet meer in kunnen kijken.
Tresoar heeft geen begraafboeken van Heerenveen - slechts doop trouw en lidmaat,
want je kunt nakijken wat er bewaard is via : voorouders > voorouders > dtbl-inventaris.

Wel opmerkelijk dat hij niet in de successie 1806-1811 vermeld staat,
maar ook hier zijn we meer mensen kwijt, die daar officieel in zouden moeten staan.
Kan nog in origineel wel staan, en vergeten zijn bij de invoer.
Maar kijk ... je kunt ook enkel datums invoeren, en dan is hij verward met zijn broer, of de broer met hem ?
Ooststellingwerf overlijden/begraven 1807
Overleden: Tjeerd Lammerts
Datum: 4 januari 1807
Plaats: Heerenveen
Grietenij Ooststellingwerf, register van overledenen Aengwirden, Schoterland en Oost- en Weststellingwerf 1806-1810
Inventarisnr.: DTB 546

Weststellingwerf overlijden/begraven 1807
Overleden: Tjeerd Lammerts
Datum: 4 januari 1807
Plaats: Heerenveen
Gemeente Weststellingwerf, register van overledenen 1806-1811,
van 1806-1807 ook Aengwirden, Ooststellingwerf en Schoterland
Inventarisnr.: DTB 768

Schoterland overlijden/begraven 1807
Overleden: Tjeerd Lammerts, oud 50 jaar
Datum: 4 januari 1807
Plaats: Heerenveen
Grietenij Schoterland, register van overledenen 1806-1811
Inventarisnr.: DTB 592
De opgegeven ovl-datum komt ongeveer overeen met de gb-datum, en de (prompte) vernoeming naar zijn vader van Theunis.
Schoterland, dopen, geboortejaar 1807, doopjaar 1807
Geboren op 1 januari 1807
Gedoopt op 15 februari 1807 in Heerenveen
Dopeling: Theunis, zoon
Vader: Teunis Lammerts
Moeder: Hiltje Winands
In de huwelijksakte 1818 van Tjeerds zoon Wijnand van der Molen 1818
is zijn vader voor ongeveer 15 jaar geleden overleden. (dus rond 1803).
Dan zit deze in de bijlagen:
1818 Heerenveen, notaris W.B. Kool van Heerens
Akte van bekendheid, akte niet aanwezig
Betreft verklaring van zijn overlijden
- wijlen Tjeerd Lamberts; in leven woonachtig te Heerenveen
- Reinder Martinus Wagenaar te Heerenveen, getuige
- Ane Hendriks de Lang te Heerenveen, getuige
- Sytze Atzes de Vrieze te Heerenveen, getuige
Verder zegt Appy dit bij de yahoo - in cursief opmerkingen van mij:
deze info komt uit ons ''Oud archief", Heerenveen, zo ook het volgende;
dus uit het lokaal archief te Heerenveen, wat meer heeft dan online Tresoar
Hiltje Wijnands dochter van
Antonie Wijnands en Sara Volkers,
zij is geboren c.a.1775 te Namen,
aangezien haar vader als soldaat,
heeft gediend in de Compagnie
van de Luitenant Kolonel van
Vierssen,zij trouwt op 30-11-1794
te Heerenveen met Theunis Lammerts van Oudehaske,hij is
geboren in Oldeboorn op 29-09-1759
waar zijn moeder Foekje Theunis woont,hij wordt evenwel gedoopt in
één van de kerken van de Ned.Herv.,
gem. Hoornsterzwaag/Jubbega Schurega/Oude.Nijehorne,op
14 10-1794,zijn vader Lammert Tjeerds houdt hem ten doop.
kinderen;
1; Antonia geb.02-08-1795 Nijehaske
2; Lammert geb. 07-10-1797 H.veen
3; Zara 11-05/11-06-1800 ''
4; Sara 11-10-/01-11-1801 ''
5; Foekjen 01-10/21-10-1804 ''
6; Theunis 01-01-/15-02-1807 ''
vader Theunis is overl.04-01-1807 te H.veen [50j.] ,laat 5 kinderen na. -
zulke formuleringen gebruikt de Successie 1806-1811 - en zo kwam ik met enkel de datum op broer Tjeerd uit

De Armvoogdij Heerenveen neemt de zorg op zich voor de kosten van het begraven fl.23-2-8.
11-06-1809 hertrouwd Hiltje met Libbe Hendriks van der Woude.
Dat is een diaconieboek - mogelijk alleen in lokale archief in te zien
Tjeerd doopt niet meer na 1802, was ook beduidend jonger dan 50 in 1807 ....
zoon kan geen extract overleggen,
dus was het gecombineerd met de diaconiebegrafenis waarschijnlijk toch Teunis die in 1807 overleed.
Weststellingwerf, dopen, doopjaar 1761
Gedoopt op 28 juni 1761 in Oldelamer en Oldetrijne
Dopeling: Tjeert, zoon
Vader: Lambert Tjeerts
Moeder:


Al met al lijkt het me betrouwbaar,
maar ik zal Appy even vragen, of ze wat preciezer kan zijn waar ze de info weg had.

groet Margreet

ta_beetstra
Berichten: 8
Lid geworden op: dinsdag 17 apr 2007 4:19 pm
Locatie: Apeldoorn

Re: Theunis Lammerts en Hiltje Wijnands van der Molen

Bericht door ta_beetstra » woensdag 31 okt 2012 2:24 pm

Hallo Margreet,

Hartelijk dank voor de snelle reactie en de enorme hoeveelheid informatie. Als ik het goed begrijp staat in het archief dat Tjeerd Lammerts op 4 januari 1807 is overleden, maar is het waarschijnlijk zijn broer Theunis Lammerts die op die dag is overleden. Tjeerd zou op die datum ook geen 50 jaar zijn geweest, maar 45 jaar. Theunis overigens ook niet, want die was toen 47 jaar.

Wat de boel compliceert is dat uit de huwelijksakte van 1818 van Wijnand van der Molen (Tjeerds zoon) staat dat Tjeerd Lammerts ongeveer vijftien jaar eerder is overleden. Als je een ruime marge van vijf jaar neemt zou hij tussen 1800 en 1805 zijn overleden. In dat licht gezien is de volgende overlijdensakte opmerkelijk:

Schoterland overlijden/begraven 1808
Overleden: een kind van de weduwe van Tjeerd Lammerts, oud 1 jaar
Datum: 30 juni 1808
Plaats: Heerenveen
Grietenij Schoterland, register van overledenen 1806-1811
Inventarisnr.: DTB 592

Kennelijk was Tjeerd Lammerts in 1806-1807 nog in leven. Daardoor lijkt het mij niet ondenkbaar dat hij daadwerkelijk op 4 januari 1807 is overleden en niet Theunis Lammerts. Dan blijft nog steeds de vraag wanneer Theunis Lammerts wel is overleden.


Voor wat betreft Hiltje Wijnands neem ik aan dat je niet denkt dat ze rond 1775 in Munnekeburen is geboren (zoals is vermeld in haar overlijdensakte uit 1853), maar in Namen. In dat geval zou ik erg geholpen zijn met een verwijzing naar waar ik informatie over de doopboeken van Namen kan vinden. Op deze sites heb ik haar tot nu toe niet kunnen vinden.

http://www.genusducere.net/Namur/StMIwero_z.htm
nordnum.univ-lille3.fr/sdx/nordnum/consultation.xsp?b=B590092101&d=00083.042_001

Hartelijke groeten,

TA

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Theunis Lammerts en Hiltje Wijnands van der Molen

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 1 nov 2012 1:02 am

Hallo,

Ik was al bezig met meer aanvulling, maar dan reageer ik eerst even hier op.

Blijkbaar heeft Tresoar slechts een korte samenvatting uit de 1806-1811
want Appy wist nog te melden 'nalatende 5 kinderen'.
Tjeerd had geen 5 kinderen, slechts 4. Teunis had er wel 5 - 6 dopen, waarvan 2 Sara's, dus 1 overleden.

Het overleden kind in 1808 'van de weduwe van Tjeerd' - moet je heel letterlijk nemen.
Het was niet van Tjeerd, maar van de weduwe alleen, met een ons onbekende andere man:
Schoterland, dopen, geboortejaar 1807, doopjaar 1807
Geboren op 1 januari 1807
Gedoopt op 20 december 1807 in Heerenveen
Dopeling: Japikjen Lolkjen, dochter
Vader:
Moeder: Marijke Wijnands
Opm.: De dopeling is in de onecht geboren
En Appy had immers de begraafkosten van Teunis 1807.

Er staan nog geen hervormde doopboeken van Namen online - slechts de rk en de waalse.
http://www.geneaknowhow.net
De linken die je gaf zijn idd deze -
Namur (parish St-Michel), index cath. parishioners 16th century to 18th century incl. - de katholieke
Namur (Namen), Waalse kerk dopen 1713-1780, trouwen 1713-1781 en begraven 1721-1767 - de waalse
Ik weet ook niet of er wel een hervormde kerk was, of dat ze naar een ander dorp/andere stad daarvoor moesten.

---------------------------------------------------------
Appy vertelt nog veeeeeeeel meer in die lange sliert yahoo-reacties:
"in 1804 Tjeerd overleden, nu de wed., wordt geallimenteerd;"
Deze opmerking komt waarschijnlijk uit de speciecohieren - of uit de re-eelkohieren,
waarbij van elk huis de (hoofd)bewoners werden genoteerd, en hun aanslag.
De kohieren zijn belastingbronnen van vóór 1806.
In reëelkohieren vindt u gegevens over de werkelijke waarde of huurwaarde van vaste goederen. Van de goederen worden aard, eigenaar, gebruiker, huurwaarde en verschuldigde belasting vermeld.
Speciekohieren zijn ook belastingboeken en bevatten gegevens over te betalen hoofdgeld (te betalen belasting per ingezetene van 12 jaar en ouder), schoorsteengeld (te betalen belasting per gebruikte schoorsteen), hoorngeld (belasting voor eigenaren van koeien), paardengeld en het middel op de bezaaide landen (belasting op in cultuur gebrachte grond).
Beetje cryptisch stond daar eigenlijk: tot 1804 steeds Tjeerd Lammerts, in 1804: nu de weduwe, en ze hoeft geen belasting te betalen.

en nog meer - waarschijnlijk uit de Armvoogdij-boeken:
" Eind Dec.1803 of begin Jan.1804 sterft Tjeerd Lammerts, na een korte ziekte periode,
waarvan hij van de Armvoogdij gedurende vier weken fl,1-10-0,onderstand voor zijn gezin ontvangt.
De vier mannen, die op 06-01-1804 fl.2-8-0, ontvangen krijgen dat,
voor het bekleeden en voor het op dragen van Tjeerd Lammerts, naar Oudeschoot en voor het in de kist leggen.
De wed.wordt als gevolg hiervan op weekgeld gezet enz.....
Zij krijgt huisvesting van Jan Blaauw, die daarvoor 10 stuivers ontvangt.
In Mei 1807 gaat ze inwonen bij Tobias Rinderts."


Tresoar heeft van de Armvoogdij alleen dit - het uitgebreide origineel ligt in archief Heerenveen:
Klapper op de lijsten van begraven personen op het kerkhof van de Nederlandsche Hervormde kerk te Heerenveen (Schoterland)
over de periode van 5 apr. 1796 tot 30 jan. 1806,
zoals deze voorkomen in de rekeningboeken van de armvoogdij Heerenveen als bekkengelden-ontvangsten :
Gem.-archief Heerenveen SCO.no. 3042, 3043, 3044 / samenst.: W. Westerdijk
Al met al is Tjeerd 1803/1804 overleden, wat ook klopt met de voor ongeveer 15 jaar geleden in 1818.
En is Teunis in 1807 overleden.
Eigenlijk moet je even de originelen bekijken, of het een invoer/lees-fout van Tresoar was.

Ik neem vervolgens aan dat Hiltje een soort lidmaatschapsbewijs moest laten zien, voordat ze steun van de kerk kon krijgen.
En dat ze toen verteld heeft dat haar doopbewijs nog in Belgie lag en waarom.
Maar dat kunnen we Appy vragen of het idd ook uit die armvoogdij-boeken komt.
Mensen die zelf zaken vertelden zijn natuurlijk altijd betrouwbaarder dan buren.

"aangezien haar vader als soldaat heeft gediend bij de Compagnie van de Luitenant Kolonel van Vierssen"
heb ik nagekeken bij Rian Dirksen's soldaten-genealogie.
http://members.home.nl/riandirksen/
Antonius staat niet op de lijst helaas,
maar ze verwijst helemaal onderin ook naar Dutch Regiments, met de bevelvoerders en de ligplaatsen.
http://www.milwiki.nl/dutchregiments/in ... Inf.IR672d
Er zijn diverse Vierssens in de verkeerde eeuwen,
maar ene Livius van Vierssen is van 1766-1772 kolonel commandant. Bij luit. kol. staan andere namen, maar toch ..
Het garnizoen lag oa hier allemaal - in vet cursief wat mogelijk voor ons belangrijk is:
1756 Breda
1758 Breda/Nijmegen
1760 Sas van Gent/Nijmegen
1761 Nijmegen/Vere, Zierikzee
1762 Nijmegen/Leeuwarden
1763 Maastricht/Leeuwarden

1767 Zutphen/Arnhem
1768 Zutphen/Heusden
1769 Sluis
1770 Bergen op Zoom
1771 Arnhem
1772 Maastricht
1774 Namen

1777 Brielle, Hellevoetsluis
1778 Zwolle
1781 Den Helder/Alkmaar
1782 Deventer, Kampen
1784 Bergen op Zoom
1785 Sluis
1787 Leeuwarden/Harlingen
1790 Maastricht
1794 Steenbergen, Willemstad/Dordrecht
Leeuwarden, huwelijken 1763 - Gerecht
Vermelding: Ondertrouw op 9 september 1763
Bruidegom: Antoni Wijnands afkomstig van Leeuwarden
Bruid: Sara Velkes afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is soldaat

Leeuwarden, huwelijken 1763 - Hervormde Kerk
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 september 1763
Bruidegom: Antoni Wijnands afkomstig van Leeuwarden
Bruid: Sara Velkes afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : getrouwd in de Jacobijner kerk
Mogelijk bleef Sara bij familie achter in de kraamtijd,
of zat Antonius eerst bij een ander regiment voor hij met van Vierssen meeging
want ze dopen 1764, 1767 en 1769.
Mogelijk bleef hij dan later weer in harlingen hangen - of ging er met pensioen?
Harlingen overlijden/begraven 1791
Overleden: Sara Folkerts, oud 48 jaar
Datum: 19 april 1791
Plaats: Harlingen
Leeftijd kan weer ongeveer zijn - want ik denk dat ze deze is:
Leeuwarden, dopen, doopjaar 1741
Gedoopt op 10 mei 1741 in Leeuwarden
Dopeling: Sara, dochter
Vader: Folkert Jacobs
Moeder: Rinske Dom -
Als Sara echt ovl is in Harlingen, kan Antonius hertrouwen.
Leeuwarden, huwelijken 1793 Gerecht
Vermelding: Ondertrouw op 26 oktober 1793
Bruidegom: Anthony Wijnands afkomstig van Heerenveen
Bruid: Marijke Jans afkomstig van Leeuwarden

Leeuwarden, huwelijken 1793 - Hervormde kerk
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 november 1793
Bruidegom: Anthony Wijnands afkomstig van Heerenveen
Bruid: Marijke Jans afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : getrouwd in de Jacobijner kerk
Daar komt dan misschien de Sara Jans in Hiltjes ovl vandaan.
Dit kan echter ook een totaal andere toevallige naamgenoot zijn ! De lidmatenboeken laten zien:
1795 belijdenis
1796 vertrokken - na enige maanden weer terug
1799 naar Buitenpost
1800 naar Oudega
1803 naar Kollum

en omdat Hiltje eerder haar vader vernoemt (Antonia 1795) dan Teunis de zijne (Lammert 1797)
nam ik eigenlijk aan dat haar vader overleden was en daarom voorrang kreeg.

Maar dan is Sara er nog ....
Ik had nog even gekeken of er een kind trouwt van wie de bijlagen met het doodextract wel in te zien zijn,
en toen kwam ik langs deze:
Huwelijksakte Schoterland, 1845
Bruidegom: Theunis Theunis van der Veen, oud 38 jaar, geboren te Heerenveen
Vader: Theunis Lammerts van der Veen
Moeder: Hiltje Wijnolds
Bruid: Nynke Tobias Huisinga, oud 34 jaar, geboren te Heerenveen
Vader: Tobias Rinnerts Huisinga
Moeder: Sara Wijnands -
Datum: 5 januari 1845, akte nr. 1
Theunis trouwt hier met zijn nichtje, want Sara is de zus van Hiltje en Marijke.
Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1847
Overledene : Sara Wijnants
Overleden op: 17 juli 1847
Wonende te : Heerenveen
Tekst:
78 jaar (geboren 28/5/1769 Leeuwarden); weduwe van Rindert Huizinga; moeder van :
Antje (weduwe van Jaring Hanzes Jarings),
Sara (weduwe van Wiebe Lammerts Kolk), te St.Johannesga,
Rindert, tuinman, Gerrit, inlandse kramer, Sikke, tuinman 'tMeer, Janke (vrouw van Hendrik Leenos, schipper/koopman),
Maike (vrouw van Gerlof Fijnje, winkelbediende Leeuwarden)
en Trientje Tobias Huizinga (vrouw van Theunis Theunis v.der Veen, schipper).

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
Overlijdensakte Schoterland, 1847
Aangiftedatum 20 juli 1847, akte nr. 115
Overleden: Sara Wijnands, op 17 juli 1847, 78 jaar, vrouw
Weduwe
gb Leeuwarden, wnd Heerenveen, dr van Wijnand Wijnands en Sara Jacobus - volgens de aangevers van 38 en 29 jr. oud.

Dat was dus deze:
Leeuwarden, dopen, doopjaar 1769
Gedoopt op 28 mei 1769 in Leeuwarden
Dopeling: Sara, dochter
Vader: Anthonij Wijnand
Moeder: Sara Volkerts
En de Tobias Rinderts (ze draaien zijn naam nogal eens om)
waar weduwe Marijke bij in gaat wonen in 1807 - is haar zwager - Sara's man.

De aangevers bij Hiltjes overlijden tenslotte - zijn niet de eigen kinderen, maar de buren.
Als die buren 70 zijn, en er al 40 jaar naast wonen - en iemand uit en te na kennen - zijn ze betrouwbaar.
In alle andere gevallen niet. Dan halen ze namen en gebeurtenissen door elkaar, hebben erg last van klokken en klepels etc.
Nu is Munnekeburen een tamelijk buitennissig woord, dus ze heeft het denkelijk wel ooit gebruikt, maar dan in een andere context.
Misschien is haar vader er overleden?
Misschien hebben ze er gewoond, zonder kind te krijgen en te dopen - zodat wij dat niet weten.
Misschien bedoelen ze Munneke-zijl, bij Kollum?
Misschien zei ze: ik heb nog een kennis/vriendin/familie daar -
in de betekenis: ik heb een heleboel familie overal en nergens, en ook nog eentje in Munnekeburen,
wat verstaan is als: ik heb familie die nog steeds in M woont [waar wij allemaal waren geboren, maar wegverhuisd zijn].
Een andere nog dus.
Ze moet wel heel vreemd gemompeld hebben wil je: Namen bij Maastricht in Belgie
verstaan als .... MMMM.. BBBB .. = Munnekeburen - dus dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Of ze heeft iets gebruikt wat er op leek.
Het enige wat ik in die richting tot dusverre kan vinden is zus Trijntje van Teunis en Tjeerd,
die met een man van Muggenbeet was getrouwd.

Groet Margreet
NB Rinske Dom - is waarschijnlijk dochter van Andries Dom/Duim/Daum en Doem - (komt ook voor met Michiels),
gedoopt 1705 - vader dan Miggeldom,
Ze heeft oa nog een zus Amelia 1702, x 1723.
Leeuwarden, huwelijken 1698
Vermelding: Ondertrouw op 6 augustus 1698
Bruidegom: Andries Doem
Bruid: Frouckje van Emmenes afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is ruiter

Leeuwarden, huwelijken 1698
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 augustus 1698
Bruidegom: Andries Doem
Bruid: Frouckje van Emmenes afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : getrouwd in de Galileeër kerk


Froukje gedoopt 1670, dr van Jan Huijberts Emmenes, burger hopman - en Rinske Bennes Accama.
Andere kinderen: Johannes, Hubertus, Janneke (archieven.nl via HCL - Leeuwarder archief)
Froukje eerder gehuwd met Andries Dubois 1690, 1 zoon Jan DuBooy 1691 - ook 1691 overleden.

ta_beetstra
Berichten: 8
Lid geworden op: dinsdag 17 apr 2007 4:19 pm
Locatie: Apeldoorn

Re: Theunis Lammerts en Hiltje Wijnands van der Molen

Bericht door ta_beetstra » donderdag 8 nov 2012 2:21 am

Hallo Margreet,

Vanwege ziekte reageer ik wat later dan normaal. Desondanks weer hartelijk dank voor de enorme hoeveelheid informatie.

Het lijkt mij in dit geval ook zeer waarschijnlijk dat Teunis Lammerts op 4 januari 1807 is overleden.

Je refereert kort aan Zara, de op 11 mei 1800 te Heerenveen geboren dochter van Teunis Lammerts en Hiltje Wijnands. Doordat ruim een jaar later een kind werd geboren met de naam Sara, vermoed ik, net als jij, dat in de tussenliggende periode de eerstgenoemde Zara is overleden. Het is mij tot nu toe niet gelukt om haar overlijdensdatum te vinden, niet onder Zara of Sara en evenmin onder Zarah of Sarah.

Hetzelfde geldt overigens voor twee van de kinderen die Libbe Hendriks, de tweede echtgenoot van Hiltje Wijnands, met zijn eerste vrouw Grietje Everts heeft gekregen. Hun op 31 januari 1793 te Het Meer geboren dochter Feikjen trouwt op 31 juli 1814 met Daniel Wilhelm Stuff, maar daarna is er niets meer van haar te vinden: geen geboorteakten van kinderen en ook geen overlijdensakten van haar of van haar echtgenoot. Ik vermoed dat ze kort na haar huwelijk is overleden, maar dat blijkt nergens uit.
Bij de op 20 mei 1798 te Benedenknijpe geboren zoon Hendrik van Libbe Hendriks en Grietje Everts, ga ik ervan uit dat die voor 10 augustus 1809 is overleden, omdat op die dag weer een Hendrik werd geboren, het kind van Libbe Hendriks en Hiltje Wijnands. Ook in dit geval is er geen Hendrik, Henrik, Hinrik of Hindrik in de archieven terug te vinden.

Van Libbe Hendriks vermoed ik dat hij kort voor 3 september 1763 is geboren:
Schoterland, dopen, doopjaar 1763
Gedoopt op 3 september 1763 in De Knijpe en Het Meer
Dopeling: Libbe
Vader: Hindrik Eiles
Moeder:
Wanneer Libbe Hendriks is overleden is mij niet bekend.

Met de data van de plaatsen waar het garnizoen gelegerd was, lijkt het me vrijwel zeker dat Hiltje in Namen is geboren en dat de in haar overlijdensakte genoemde geboorteplaats Munnekeburen fout is.

De informatie over de ouders van Hiltje Wijnands is erg waardevol. Niet in de laatste plaats, omdat de moeder nogal eens van patroniem wisselt, de ene keer Velkes, de andere keer Folkerts. Het is me niet duidelijk of die wisselende patroniemen een gevolg zijn van slordigheden van degene die de desbetreffende registers bijhield of dat het ongeïnteresseerdheid van de kant van de naamgever, bruid/bruidegom of aangever was, in dit geval Sara Velkes/Folkerts.

Hartelijke groeten,

TA

Cootje
Berichten: 30
Lid geworden op: dinsdag 5 dec 2006 4:54 pm
Locatie: IJmuiden

Re: Theunis Lammerts en Hiltje Wijnands van der Molen

Bericht door Cootje » maandag 4 feb 2013 1:05 am

Hendrik Libbe van der Woude, geb. 10-08-1809, ged.24-09-1809 de Knipe/het Meer is getrouwd met Hinke Hielkes Atsma, geb.22-01-1814 te Lemsterland, huwelijk op 24-02-1833 te Lemsterland. Hendrik Libbe overlijd op 26-08-1847 te Warns, Hemelumer Oldeferd.

Zijn vader Libbe Hendrik van der Woude, ook genoemd Libbe Hendriks van Wouden, overlijd op 22-05-1847 te Ommerschans in de kolonie van Weldadigheid waar zijn zoon Evert wijkopzichter was.
Het overlijden van Libbe Hendrik is aangegeven door de zaalopziener.
gegevens hiervan zijn te vinden in het Drents archief.

Ik heb mij steeds afgevraagd of Hiltje Wijnands van der Molen inderdaad dezelfde is als Hiltje Wijnands waarmee Libbe Hendrik van der Woude getrouwd was.

BernardWG
Berichten: 1
Lid geworden op: dinsdag 29 jul 2014 10:11 pm

Re: Theunis Lammerts en Hiltje Wijnands van der Molen

Bericht door BernardWG » woensdag 30 jul 2014 1:36 pm

Beste Cootje,

Mijn naam is Bernard W.G. van der Woude en ben actief in het samenstellen van mijn stamboom onder MyHerritage.

Uit archief stukken ben ik terecht gekomen bij een

Hendrik van der Woude met Roelofje Eenkhoorn (Huwelijk 29 juni 1910 te Haarmelm, NH Acte 219, Registratie 29 juni 1910, Haarlem)

Hendrik is zoon van Hielke van der Woude en IJmkjen de Jong (Lemsterland, 21 feb. 1969, Registratie nummer 2017, Archief 30-24 Leeuwarden) Huwelijk 21 februari 1869

Hielke van der Woude, geboren te Lemmer op 19 mei 1833 en is zoon van Hendrik Libbes van der Woude volgens de akte, waarin staat vermeld dat de moeder van de bruidegom (Hielke) Hinke Hielkes Atsma heet.


E.e.a. komt overeen met onderstaande in je Forum Blog:


****
Hendrik Libbe van der Woude, geb. 10-08-1809, ged.24-09-1809 de Knipe/het Meer is getrouwd met Hinke Hielkes Atsma, geb.22-01-1814 te Lemsterland, huwelijk op 24-02-1833 te Lemsterland. Hendrik Libbe overlijd op 26-08-1847 te Warns, Hemelumer Oldeferd.

Zijn vader Libbe Hendrik van der Woude, ook genoemd Libbe Hendriks van Wouden, overlijd op 22-05-1847 te Ommerschans in de kolonie van Weldadigheid waar zijn zoon Evert wijkopzichter was.
Het overlijden van Libbe Hendrik is aangegeven door de zaalopziener.
gegevens hiervan zijn te vinden in het Drents archief.

Ik heb mij steeds afgevraagd of Hiltje Wijnands van der Molen inderdaad dezelfde is als Hiltje Wijnands waarmee Libbe Hendrik van der Woude getrouwd was.

*****
Uit de bovenstaande informatie blijkt dat vader en zoon beiden in hetzelfde jaar zouden zijn overleden ? Ik zou graag meer willen weten over Libbe Hednrik van der Woude (of Libbe Hendrik van Wouden) , met name geboortedatum en ouders.

Graag, indien je me kan verder helpen, wat meer informatie.

Bijvoorbaat dank

Bernard

Cootje
Berichten: 30
Lid geworden op: dinsdag 5 dec 2006 4:54 pm
Locatie: IJmuiden

Re: Theunis Lammerts en Hiltje Wijnands van der Molen

Bericht door Cootje » dinsdag 21 apr 2015 5:00 pm

Hallo Bernard,

Je vraag is al van verleden jaar. Ik ben lange tijd hier niet op het forum geweest en zien nu net je vraag.
Ik weet niet of je inmiddels hebt gevonden wat je vraagt. Maar ik kan je melden dat Libbe Hendriks van Wouden (want dat is de naam die door zijn vader als familienaam werd aangenomen en later is verbasterd in allerlei varianten) is gedoopt op 03-09-1763 te Knijpe als zoon van Hendrik Eiles geboren omstr. 1739 en overl. 14-10-1814 de Knijpe en Trijntje Libbes, ged. 30-04-1741 Heerenveen, overl. 28-6-1826 Schoterland.

Libbe Hendriks van der Woude of van Wouden is getrouwd met 1. Grietje Evers afkomstig van Tjalleberd huwelijk 01-06-1788 de Knijpe, 2. met Hiltje Wijnands huwelijk op 11-06-1809 De Knijpe

De zoon Evert uit het eeste huwelijk werd wijkmeester in de Ommerschans waar ook Libbe Hendriks met tussenpozen heeft vertoefd. Daar is hij ook overleden.

van der Honing
Berichten: 201
Lid geworden op: donderdag 11 mei 2006 10:04 am

Re: Theunis Lammerts en Hiltje Wijnands van der Molen

Bericht door van der Honing » donderdag 23 apr 2015 10:34 am

"Theunis Lammerts van der Veen is geboren op 28 september 1759 in Oldeboorn en is overleden op 4 januari 1807 in Heerenveen." De geboortedatum en geboorteplaats kloppen,
De geboorteplaats klopt m.i. toch niet. In het doopboek van de hervormde gemeente van Nieuwehorne en Oudehorne staat "wonende in Oldehoorn" waarbij met "Oldehoorn" het dorp Oudehorne bedoeld is.
Zie voor het origineel: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/T ... ,383172102

Groet,

Yntze

Jet
Berichten: 1
Lid geworden op: maandag 9 dec 2019 1:45 am

Re: Theunis Lammerts en Hiltje Wijnands van der Molen

Bericht door Jet » zaterdag 14 dec 2019 7:11 pm

Hallo, ik ben niet zo bekend met genealogie en net lid van deze groep maar ik heb onze stamboon toegezonden gekregen van Harry van der Veen uit Den Haag. Kent iemand hem want ik heb meer info. Ik krijg geen antwoord op mijn mail en ik heb zelf ondertussen een ander mailadres. Ben bang dat een en ander langs elkaar geen gelopen is.
Het gaat over: Verder staat in het topic dat Theunis op 30 november 1794 in Heerenveen trouwde met Hiltje Wijnands van der Molen. De huwelijksdatum en de naam van de bruid kloppen. Volgens het topic is zij omstreeks 1775 in het Belgische Namen geboren en is zij op 12 augustus 1853 in Heerenveen overleden. De schrijver zegt evenwel niet op welke bron hij zich baseert. Waaruit blijkt dat Hiltje Wijnands van der Molen echt in Namen is geboren?

Gebruikersavatar
harmke
Berichten: 129
Lid geworden op: vrijdag 2 mei 2008 5:52 pm
Locatie: Gorredijk

Re: Theunis Lammerts en Hiltje Wijnands van der Molen

Bericht door harmke » maandag 16 dec 2019 2:50 pm

Hallo,

Hiltje Wijnands vd Molen is geboren in Munnekeburen,hiebij de ovl; akte.

https://allefriezen.nl/zoeken/persons?s ... n%22%5D%7D

vr gr Harmke

Plaats reactie