gezocht: de mandenmakende ouders van Tjitske Klases

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
jacqueline
Berichten: 1768
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: gezocht: de mandenmakende ouders van Tjitske Klases

Bericht door jacqueline » woensdag 22 feb 2012 2:45 pm

In toegang 41 (successie voor 1811) heb ik gezocht naar informatie over de volgende overlijdens:
Haskerland overlijden/begraven 1807
Overleden: Klaas Johannes
Datum : 20 januari 1807
Grietenij Haskerland, register van overledenen 1806-1811
Inventarisnr.: DTB 352

Haskerland overlijden/begraven 1807
Overleden: Hilligje Hendriks
Datum : 30 mei 1807
Grietenij Haskerland, register van overledenen 1806-1811
Inventarisnr.: DTB 352
Jammer genoeg ontbreken van de regio Lemsterland/Doniawerstal/Haskerland/Utingeradeel de gegevens (staten van verantwoording en bijlages) van de de eerste helft van 1807!

Wat ik in deze toegang echter wel vond was het ovl van Tjitske Klases zelf - op 20 september 1808; woonplaats Hemelum.
Het ovl wordt niet vermeld in de database?

groeten van Jacqueline

jacqueline
Berichten: 1768
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: gezocht: de mandenmakende ouders van Tjitske Klases

Bericht door jacqueline » donderdag 17 nov 2022 7:11 pm

Dag allemaal,

En na tien jaar dan hier ook maar weer eens een verse hypothese.
Even in het kort: het gaat om de ouders van Tjitske Klases, zij trouwt in 1789 (oa RK Bakhuizen) met Kornelis Jans Melcherts. Kinderen: Jan, Hitte, Jan, Grietje, Nicolaus, Jouke, Dirk.
Over haar ouders is alleen het volgende bekend:
Akte van bekendheid bij huwelijksakte Gaasterland 28 augustus 1830, akte nr. 19 (kleinzoon Nicolaus Cornelis Melcherts): Klaas Johannes en Hiltje Hendriks indertijd Echtelieden mandemakers gewoond hebbende en overleden te Joure. De getuigen hebben deze echtelieden gekend. De eerste is overleden ca 28 jaar geleden, de laatste voor omstreeks 33 jaren. Zij verklaren dat Tjitske Klases ongeveer 25 jaar geleden is overleden.
Dit zijn de enige twee personen die qua naam en datum een beetje in de richting komen:
Haskerland overlijden/begraven 1807
Overleden: Klaas Johannes
Datum : 20 januari 1807
Grietenij Haskerland, register van overledenen 1806-1811
Inventarisnr.: DTB 352
Haskerland overlijden/begraven 1807
Overleden: Hilligje Hendriks
Datum : 30 mei 1807
Grietenij Haskerland, register van overledenen 1806-1811
Inventarisnr.: DTB 352
Deze twee namen samen leveren echter geen enkele treffer op.

Bij het RK huwelijk van Tjitske en Kornelis is, naast zijn vader Johannes/Jan Melcherts ook Wiebe Wierds (Wierdsma) getuige. Ik dacht aanvankelijk dat dit wellicht wijst op een familierelatie met Tjitske, inmiddels heb ik gezien dat hij vrij vaak optreedt als getuige waarbij voor zover ik kan zien niet altijd sprake is van een relatie met één van de huwelijkspartners.

Mijn aanname is op dit moment dat Tjitske de volgende dopeling is:
Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1762
Dopeling: Tjitske
Geboren in Marssum
Gedoopt op 28 maart 1762 in Dronrijp
Kind van Klaas Hendriks en Hitje Egberts
Opm.: De doopnaam is Thecla
R.K. par. Dronrijp, doop 1699-1812
Inventarisnr. : DTB 524
Zij staat hier dan vermeld als getuige bij de doop van haar neef Nicolaus Galama:
Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Aktedatum: 29-07-1789
Plaats: Leeuwarden
Dopeling Nicolaus
Vader Joannis Galama
Moeder Trientje Claasen
Getuige Tjitske Claassen
Bronvermelding
Doopboek R.K. par. Grote Kerkstraat Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 1018-I, aktenummer 667
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1753-1812
Die vanaf iig 1814 tot aan zijn dood in 1857 later (in Leeuwarden) vermeld staat als korf- en mandenmaker. Dat zou een reden kunnen zijn voor de verklaring van de getuigen in 1830. Die misschien zowel t.a.v. het beroep als de overlijdensdatum van de grootouders ook maar ergens een klok hadden horen luiden?

Groeten van Jacqueline

Margreet Huisman
Berichten: 5350
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: gezocht: de mandenmakende ouders van Tjitske Klases

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 17 nov 2022 10:37 pm

Ik vrees ... dat dit geen mandemakers waren, en dat het ook eerder omgeving Heerenveen dan Joure was.
Dus dat zijn dan wel erg veel verkeerde klepels.
We zijn hier op het forum al eens eerder bezig geweest met dit echtpaar,
ook vanwege Jetske Snor, de meter in 1765 en 1769.

Hitje Egberts overlijdt hier:
Menaldumadeel overlijden/begraven 1765 - dtb 524
Bediend: Hitje Engsbers
Datum : 22 augustus 1765
Plaats : Marssum

Menaldumadeel overlijden/begraven 1765 - dtb 524
Overleden: Hitje Engsbers
Datum : 26 augustus 1765
Plaats : Marssum

Menaldumadeel overlijden/begraven 1765
Begraven: de echtgenote van Claas Hendriks, wever
Datum : 30 augustus 1765
Begraven in vak 20, nr. 1
Opm. : Volgens opgave van de schoolmeester
Klaas was eerder gehuwd, met Trijntje Jans in 1755
en na het overlijden van Hitje nog met Gertje Tiemens, weduwe van Aucke Juckes > Jucke en Tiemen Aukes Overdijk.
Deinum hv (Akte)datum: 06-04-1766 Plaats: Marssum Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Klaas Hendrijks wonende te Marssum
Bruid Gertje Tijmens wonende te Marssum
Hun zoon Hendrik Klases Spoelstra [vanwege dat wever-ambacht] en Johannes Klases dopen later in rk Heerenveen.

Klaas overlijdt hier:
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Aktedatum: 19-08-1793
Curator Rindert Jans (huisman) wonende te Tjalleberd
Curator Pier Wypkes (huisman) wonende te het Meer
Weeskind Johannes Klases Tolman
Weeskind Fedje Klases Tolman
Weeskind Marijke Klazes Tolman
Weeskind Joseph Klases Tolman
Vader Wijlen Klaas Hendriks Tolman (mr.wever) wonende te Schurega
Diversen: Plaats kenmerk: in de compagnie onder
Moeder Wijlen Gertje Tymens
Bronvermelding Autorisatieboeken, archiefnummer 13-32, Nedergerecht Schoterland - Tresoar, inventarisnummer 69, blad 415, aktenummer 727
Gemeente: Schoterland
Periode: 1662-1806
Johannes en Joseph overlijden uiteindelijk ook als Spoelstra's.

Groet, Margreet

jacqueline
Berichten: 1768
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: gezocht: de mandenmakende ouders van Tjitske Klases

Bericht door jacqueline » vrijdag 18 nov 2022 1:20 pm

Hallo Margreet,

Ik vermoed dus (net als jij, als ik je goed begrijp?) dat het in de akte van bekendheid genoemde ouderpaar niet bestaan heeft, en dat de ouders van Tjitske geen mandenmakers waren.
In een poging Tjitske op haar plek te krijgen heb ik de families van alle R.K. Tjitske Klases uitgeplozen.
Tjitske oudste dochter heet Hitje, naar Hitje Egberts?
En de enige verklaring voor het noemen van het beroep mandenmakers die ik kan vinden is het feit dat Tjitskes (veronderstelde) neef het beroep uitoefende, dat zou dan één van de klepels zijn. Een andere is de informatie over het ovl van het genoemde echtpaar.
De informatie van getuigen kon toch helemaal niet gecontroleerd worden? Kan het zijn dat ze hun verhaaltje van tevoren kortsloten? De betreffende bruidegom, Tjitskes zoon Nicolaus, was 10 jaar toen zijn moeder overleed. Hij zal het zelf al helemaal niet geweten hebben.

Groeten van Jacqueline

jacqueline
Berichten: 1768
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: gezocht: de mandenmakende ouders van Tjitske Klases

Bericht door jacqueline » vrijdag 18 nov 2022 4:45 pm

In het gezin van Klaas Hendriks X Getje Tijmens heb ik dochter Aaltje nog ongehuwd.
Ik vroeg me af of ze dit kan zijn
Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 01-01-1797Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden:getrouwd voor de Rooms Katholieke statie Nieuwestad
BruidegomJohan Georg Fruschel
wonende te Leeuwarden
BruidAlida Clases
wonende te Leeuwarden
Bronvermelding
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Nieuwstad Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 1016
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1696-1812

Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 17-12-1796Soort akte: ondertrouw
BruidegomJohan Georg Fruschel
wonende te Leeuwarden
BruidAlida Clases
wonende te Leeuwarden
Bronvermelding
Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0914
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1785-1798

Bron: DTB Geboortes / dopenSoort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving(Akte)datum: 13-10-1802Plaats: Sneek
DopelingGertrudis
VaderJohannes Trusel
MoederAlida Klases
Meter Gertruda Jans
Bronvermelding
Doopboek R.K. par. Sneek, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0679
Gemeente: Sneek
Periode: 1740-1811

Bron: DTB Geboortes / dopenSoort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving(Akte)datum: 02-09-1804Plaats: Sneek
DopelingCatharina
VaderGeorgius Trusel
MoederAlijda Klases
DoophefferCatharina Klazes
Bronvermelding
Doopboek R.K. par. Sneek, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0679
Gemeente: Sneek
Periode: 1740-1811
Misschien geven de getuigen bij het RK huwelijk uitsluitel - helaas krijg ik dat niet boven water.
Zou toch hier
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2040000
of hier
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2040000
te vinden moeten zijn?
Zie ik iets over het hoofd?

Groeten van Jacqueline

Margreet Huisman
Berichten: 5350
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: gezocht: de mandenmakende ouders van Tjitske Klases

Bericht door Margreet Huisman » zaterdag 19 nov 2022 12:42 am

Mandenmakers kan nog steeds kloppen , hoor.
En de namen ook.
Maar ze kunnen ook heel goed vanuit Heerenveen ( rk dtb begint pas 1772) of Woudsend (rk dtb vanaf ca. 1766) naar Joure gekomen zijn. Dus dan vind je geen huwelijk of dopen.
Er zijn ook wel meer hervormde dorpen met het trouwboek pas vanaf 1772, en ook Gerecht huwelijken zijn niet overal bewaard.
Dus dan vind je niks.
Nog los van het feit dat ze uit Overijssel o.i.d. kunnen komen.

Ik zal me even in dat Aaltje verdiepen.
En in de getuigen bij het huwelijk.
Aangevers bij het gerecht zijn vaak familie of voogden.
Maar getuigen bij Rk huwelijken zijn in mijn ervaring meestal vrienden.

En vanwege de Dirk- vernoeming ...
zal ik even zoeken of er een broer Dirk Klases in Joure bestond.
Vader kan dan Klaas Dirks geweest zijn, of moeder Hitje Dirks.
Of het is toch een vervorming van Hendriks

Groet, Margreet.

Margreet Huisman
Berichten: 5350
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: gezocht: de mandenmakende ouders van Tjitske Klases

Bericht door Margreet Huisman » zaterdag 19 nov 2022 12:39 pm

Leeuwarden heeft 5 staties, dus je zat wrsch in het verkeerde boek met die scans.
Hier is het huwelijk in de statie Nieuwstad:
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2040000
scan 37.
Dat boek begint hier:
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2040000
scan 4.

Helena Rooswinkel op jouw scan trouwde Rk Over de Koornmarkt.

Groet, Margreet

jacqueline
Berichten: 1768
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: gezocht: de mandenmakende ouders van Tjitske Klases

Bericht door jacqueline » zondag 20 nov 2022 11:28 am

Ah, fijn dat jij het wel gevonden hebt. Ik zat vreselijk te klunzen met het vinden van de huwelijken in dat boek en had inderdaad niet door dat er meerdere staties in zijn opgenomen.
Helaas schiet ik er qua getuigen (Gertrudis Spars(?) en Sijdske Ruurds) niets mee op.
Uiteraard heb ik Tjitske Klases uit Marssum onder voorbehoud vermeld als moeder van Hitje Melcherts.
Ze kan, na het getuigen bij de doop van Nicolaus Galama te Leeuwarden in 1789, hier ook nog overlijden:
Bron: DTB Begraven
Soort registratie: DTB inschrijving begraven
Aktedatum: 05-12-1790
Overledene Tjietske Claasis overleden - te Leeuwarden
Bronvermelding
register van overledenen Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) - Tresoar, inventarisnummer 1019, aktenummer 140
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1752-1794
Maar ook dat is weer niet na te gaan.

Groeten van Jacqueline

Margreet Huisman
Berichten: 5350
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: gezocht: de mandenmakende ouders van Tjitske Klases

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 2 feb 2023 10:43 pm

- Het blijft mij moeien :)
Ik bedacht ineens dat we vroeger toch ovl Joure op internet hadden, los van Tresoar -
maar ik kreeg het nog niet tevoorschijn gegoogled.
Wel zag ik bij geneaknowhow dat de speciecohieren Haskerland, met oa Joure ooit op internet stonden,
de link werkt niet meer - maar die was meen ik van Hinke Woudt-Westra.
Ik heb geen idee of de originelen in Tresoar liggen, ik meen juist in het archief van Joure of Heerenveen o.i.d.

Verder hebben mijn Reekers, Balk - allemaal familie die naar Joure is verhuisd,
dus mogelijk hadden de getuigen uit 1830 dat ook. En wisten ze er daarom van.
Maar dan moet ik die "even" in elkaar zetten.

Groet, Margreet

jacqueline
Berichten: 1768
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: gezocht: de mandenmakende ouders van Tjitske Klases

Bericht door jacqueline » vrijdag 3 feb 2023 2:22 pm

Hallo Margreet,

De bestanden van Hinke met de gegevens uit de speciecohieren (t/m 1754) heb ik destijds gedownload, helaas geven ze geen uitsluitsel.
Met de getuigen ben ik ook wel in de weer geweest, of familie richting Joure is gegaan heb ik niet bekeken.

Groeten van Jacqueline

Margreet Huisman
Berichten: 5350
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: gezocht: de mandenmakende ouders van Tjitske Klases

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 3 feb 2023 3:09 pm

Op geneaknowhow stond ook speciecohier 1798,
dus dat zou voor de overlijdensdatum uit de huwelijksbijlage zijn.

Plaats reactie