Lolke Hylkes en zijn vrouwen, waaronder Luitske Wybrens

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Margreet Huisman
Berichten: 5191
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » maandag 30 apr 2007 11:51 pm

Geertje,

Met vaker-neef bedoel ik gewoon achterachter, of achterachterachterneef, als ik de tel kwijt raak.

Arie,

Er is maar 1 vrouw van Lolke Hylkes volgens mij en anderen, en die heet Lutske Wybrens - of ze nu Lioedts, of Lieuts of Luitske schrijven, dat komt allemaal op hetzelfde neer.
Wie de Lutske ~1719 en ovl 1801 van internet is weet ik niet - ik heb Barry ge-pb-d, maar ik heb nog geen antwoord.

<dochter van Wybren Lolkes en Gatske Gatses:
Trouwregister Hervormde gemeente IJlst, 1691
DTB nr: 441, 1638 - 1811
Vermelding: Attestatie afgegeven 30 oktober 1691
Man: Wybren Lolkes, Oosthem
Vrouw: Gatske Gatses, IJlst


Ze trouwden in de woonplaats van de vrouw, en gingen toen weer in Oosthem wonen.
Lutske is dus geboren Oosthem en daarom niet te vinden, want dat doopboek mist. Maar daarom krijgen ze een Wiberen en een Gatske, en een Hylke. En daarom vernoemen de kleinkinderen Lutske zelf weer.
<< Wybren is zoon van Lolke Hiddes en Lioets Wybrens, gedoopt Heeg
<<< en Lioets is dochter van Wybren Feddes en Grietje Teekes, gedoopt Heeg.

Aangezien iedereen veel kinderen krijgt en iedereen trouwt en de ouders vernoemen, heb je na een tijdje allerlei Lutskes, allemaal vernoemd naar die grootmoeder Lioets Wybrens
Lutske 1703 is een dochter van Grietje Lolkes, de zus van Wybren Lolkes, en vernoemd naar de overgrootmoeder Grietje Takes.
Zij is ook niet te vinden, de rest wordt allemaal in Heeg gedoopt, en daarna verhuist Lolke Hiddes blijkbaar naar Oosthem. Zijn zonen hebben er land, en alle Lolkes-kinderen trouwen daar vandaan.
Zolang ze dat tenminste maar in Heeg en IJlst doen, want dan vind je ze wel.
Maar Lutske Wybrens trouwt in Oosthem zelf, en dat trouwboek mist tot 1723.
Wymbritseradeel - Hervormde gemeente - Oosthem, Abbega en Folsgare
879. Doop-, trouw- en lidmatenboek, 1723-1850.
N.B. Dopen en huwelijken van 1723-1811,
lidmaten van 1730-1742 en 1772-1850
Wymbritseradeel - Hervormde gemeente - Heeg
873. Doopboek, 1605-1811.
874. Trouw- en lidmatenboek, 1594-1850.
N.B. Huwelijken van 1596-1619, 1627-1811
IJlst - Hervormde gemeente
Doopboeken, 1638-1811:
439. 1638-1730
440. 1730-1811

441. Trouwboek, 1638-1811.

Lidmatenboeken, 1646-1850:
442. 1646-1779
443. 1772-1850
Verder is Lolke Hylkes bij jou de zoon van Hylke Hiddes en Rinck Lolkes, ook een zus van Wybren Lolkes en een dochter dus van Lolke Hiddes, gedoopt in Heeg als Rink.

Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1666
Dopeling: Rink
Gedoopt op 14 april 1666 in Heeg
Kind van Lolke Hiddes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : RIENK of RIENKJE
Vader : LOLKE HIDDES


Trouwregister Hervormde gemeente Heeg, 1689
DTB nr: 874, 1596 - 1811
Vermelding: Attestatie afgegeven 10 juni 1689
Man: Hylke Hiddes, Heeg
Vrouw: Renck Lolckes, Oosthem

Gestandaardiseerde namen: HIELKE HIDDES en RIENKJE LOLKES
NB: attestatie naar Oosthem

Die gingen niet in Heeg wonen, want ze staan er niet in het doopboek, maar Hylke Hiddes staat wel in 1700 te Oosthem. Waar jouw gb. 1703 vandaan komt is niet duidelijk, het kan net zo goed eerder zijn.

Lolke Hylkes en Lutske Wybrens is dus een neef-nicht huwelijk.

groet margreet

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3118
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

Lolke Hylkes x Luitske Wybrens

Bericht door Maikel Galama » dinsdag 1 mei 2007 3:31 pm

Hoi allemaal,

eindelijk weer wat tijd voor de genealogie. Ik zie dat er al heel wat bijdragen geplaatst zijn, mijn reaktie (althans, als ik iets te melden heb) zal in etappes plaatsvinden en bij voorbaat mijn excuses als ik iets bijdraag wat reeds door iemand anders is vermeld. Nu reageer ik op de bijdragen tot en met die van Margreet van 27-04-2007 11 uur 30. Met name Margreets bijdrage mbt de verbinding tussen Lolke Hiddes en Lolke Hylkes is natuurlijk een juweeltje en dient m.i. goed bekeken te worden.

Onderstaand huwelijk, genoemd door Margreet lijkt mij van belang, ik kopieer het derhalve:

Trouwregister Hervormde gemeente Workum, 1773
DTB nr: 862, 1772 - 1811
Vermelding: Attestatie afgegeven 13 juni 1773
Man: Wybrand Lolkes, Oosthem
Vrouw: Jetske Sikkes, Workum
NB: hij is wees


Verhalen over de overlijdensdata van Lolke Hylkes en/of Luitske Wybrens die een datum na 13-06-1773 noemen lijken mij dan ook niet juist.

Misschien is het ook wel goed even te vermelden wat er exact in het lidmatenregister van Heeg staat mbt Lolke Hiddes en Lioets Wijbrens, die van Lolke Hylkes en Luitske Wybrens had ik reeds vermeld.

Lolke Hiddes: nieuw 01-06-1656 dbel lid 1664 en 1666 ev Lioets Wijbrens
Lioets Wijbrens: nieuw 01-06-1656 dbel lid 1664 en 1666 ev Lolke Hiddes


Wat mij betreft zijn er 2 Lu(i)tske Wijbrens, de gedoopte 1719 accepteer ik vooralsnog niet.

Groetjes, en misschien tot later,

Maikel.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3118
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

Lolke Hylkes x Luitske Wybrens

Bericht door Maikel Galama » dinsdag 1 mei 2007 6:03 pm

Hoi allemaal,

nog wat aanvullingen, voorzover ik me herinner is onderstaande nog niet genoemd:

Trouwregister Hervormde gemeente Heeg, 1674
DTB nr: 874, 1596 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 januari 1674
Man: Hidde Hylkes
Vrouw: Antie Sioerts

Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1663
Dopeling: Hylke
Gedoopt op 25 januari 1663 in Heeg
Kind van Hidde Hylkes en niet genoemde moeder
Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1664
Dopeling: Wybren
Gedoopt op 9 oktober 1664 in Heeg
Kind van Hidde Hylkes en niet genoemde moeder
Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1681
Dopeling: Sioerdt
Gedoopt op 20 mei 1681 in Heeg
Zoon van Hidde Hylkes en niet genoemde moeder
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Heeg, doop 1605-1811
Inventarisnr. : 873


Er waren meer dopen, bovenstaande 3 heb ik eruit gelicht.

En uit het lidmatenboek Heeg:

Hidde Hylkes: nieuw 26-02-1665 lid 1666 en lid 11-1671 ev Brecht Wybrens/Wybrants, zij overleden
Hidde Hylkes: lid 11-1687 en lid 1691 ev Antie Hiddes hij overleden, zij lid 1694 en 30-05-1704 in het dorp, zij overleden.


Groetjes, Maikel.

Margreet Huisman
Berichten: 5191
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 1 mei 2007 7:52 pm

Hoi allemaal,

Mooi met die wees, Maikel.
M'n internet lag eruit, want ik zou je vragen die na te kijken - er zit nog een knoop dacht ik al.
We kunnen heel ver terug:

Trouwregister Hervormde gemeente Heeg, 1596
DTB nr: 874, 1596 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 25 april 1596
Man: Foppe Diorres
Vrouw: Brecht Wybrens, Heeg


wybren foppes x grietje takes 1629
Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1637
Dopeling: Luts
Gedoopt op 10 maart 1637 in Heeg
Dochter van Wybren Foppes en niet genoemde moeder

x lolke hiddes

Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1641
Dopeling: Brecht
Gedoopt op 18 april 1641 in Heeg
Kind van Wybren Foppes en niet genoemde moeder

x hidde hylkes

Ik wil binnenkort - de scholen hebben meivakantie- het origineel even bekijken, want Luts/Lioets//Lutske wybrens hoeft geen dbel meer als ze al gedoopt is. bel is genoeg.

Wil je Uilke Hiddes ook eens bekijken?- hij krijgt vanaf 1661 hidde/wiebren//griet en rintie - Hijzelf dbel 1662.

Hidde Hylkes kreeg ook een Griet, in 1668.

groet margreet

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3118
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

Lolke Hylkes x Luitske Wybrens

Bericht door Maikel Galama » dinsdag 1 mei 2007 9:11 pm

Hoi Margreet,

lidmatenboek Heeg:

Uilke Hiddes: nieuw 23-11-1662 ev Feddu Wijbrens zij nieuw 18-11-1660, beide lid 1664 en 1666 mvv schoenmaker. Zij nog lid 11-1761 mvv overleden.

Foppe: ev Brecht, zij nieuw 07-12-1617, in Oostwoude.
Brecht Foppes: lid 1626, overleden 28-08-1627.
Wybren Foppes: nieuw 05-07-1635, overleden 15-09-1649.

Groetjes, Maikel

Margreet Huisman
Berichten: 5191
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 2 mei 2007 10:31 am

Hallo allemaal,

Ik kon het nog net lezen, en daarna lag het forum er de hele avond uit.
Tige dank voor de bevestiging, Maikel - toen het bericht weg was kon ik ineens weer op de naam komen. Van de 3e dochter!

Wybren Foppes doopt in Heeg:
1632 lioedts
1634 feddu, x uilke hiddes
1637 luts, x lolke hiddes
1641 brecht, x hidde hylkes

Misschien heeft het origineel wel een onhandige -e bij Fedde van Uilke Hielkes, Geertje, dat het eigenlijk ook een u is.

Enig idee wat dat 'nieuw' betekent? Tijdje elders gewoond? Zelfstandig lid na belijdenis?
Omdat we die 3 zusjes wel gedoopt kunnen vinden, maar die jongens niet, dacht ik dat die juist of van buiten kwamen, of voordien onkerkelijk waren.
Aan de namen te zien zijn de Hidde en de Hiddes toch 2 aparte families.

Hidde Hylkes doopt:
1663 hylke
1664 wybren
1666 holle
1668 griet
x 1674 met antje sjoerds:
1675 tyte
1676 goits
1678 antie
1681 sjoerd
1684 antje
1689 pyttie

Heb je miscchien nog een Hidde en Rintie daar in dat lidmatenboek, Maikel, die verhelderend kunnen wezen?
En Tiete Hylkes? doopt ook een Holle 1663, en enkel die. Dus zal wel een broer van Hidde zijn.

Waar ligt Oostwoude? zijn er misschien 2? ik kan enkel vinden 'onder Driesum - Dantumadeel', en vervolgens 5 hegenaren die begin 1600 met Oostwoude-mensen trouwen.

Ik heb wel een Holle Rintjes Hommerts 1697, en eentje rond 1725 IJlst, en notabene die Rintje Holles Post-familie komt daarvan, x 1777 met Rients Symens, de zoon van Trijntje, de zus van Pieter Rienks (Pieter x Baukje Uilkes, de dr van Uilke Hielkes x Anna - nageslacht Wiersma voor de niet-ingewijden).

Arie, het ontgaat mij waarom je wel een onzichtbaar geboren en trouwende Lolke accepteert, maar geen Lutske. Waarom je ergens in het begin de gb datum uit je overzicht haalt, las ik bij herlezen - en dan na een week nog steeds meer en/of andere vrouwen wilt. Is 1 niet genoeg?
En meer kinderen, terwijl we er 3 kunnen vinden in het doopboek, er 3 trouwen, en er 3 hier staan, wat dan ook betekent dat Lutske overleden was:
Lolke Hylkes, Wymbritseradeel
Plaats: Oosthem
Omschrijving: redelijke boer
Gezin volw: 4 en kind:
Aanslag: 32-0-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Wymbritseradeel, fol. 32
1703 kan nog uit een voogdijboek komen, anders is het misschien teruggerekend van trouwde met ca. 24 - kind in 1727.

groet margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5191
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 2 mei 2007 11:50 am

Beetje aanvulling:
Uit de wiersma-discussie - volkstelling 1744 Oosthem:
Lolke Hijlkes 6 - 5 pers - vgl met 1749 4.
Uiltje Hijlkes 4 - 4 pers

En van Johan uit het Zijlstra-boek:
" Bauck Lolkes, de tweede vrouw van Hendrik Aukes, kwam van Oosthem. Zij was een dochter van Lolke Hiddes en Lioets Wybrens.
Een van haar broers, Wibren, was in 1725 o.m. bruiker van 25 pondm. nabij het Piekemeer, dat later in eigendom en gebruik kwam van haar stiefzoon Auke Hendriks. Verder waren in 1726 haar broers Hidde en Wibren Lolkes, samen met de stiefzoon Auke Hendriks testamentaire curatoren van Hendrik Aukes."

groet margreet

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3118
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

Lolke Hylkes x Luitske Wybrens

Bericht door Maikel Galama » woensdag 2 mei 2007 1:15 pm

Hoi Margreet,

ik merk dat er zoveel lijntjes lopen langs de diverse personen die de revue zijn gepasseerd dat ik het niet meer kan volgen zonder me er helemaal in te storten. En dat is niet wat ik wil, ik heb andere prioriteiten. Bovendien is de vraag van Arie grotendeels beantwoord.

Toch nog enkele opmerkingen:
Enig idee wat dat 'nieuw' betekent? Tijdje elders gewoond? Zelfstandig lid na belijdenis?
Nieuw lijkt mij letterlijk te nemen, dus nieuw als lidmaat. En de reden kan divers zijn.

Er zijn meerdere Hidde's en Rintje's in het lidmatenboek van Heeg maar omdat ik het grote geheel niet meer zo goed overzie weet ik geen verheldering te geven mbt dit deel.

Oostwoude zal in Dantumadeel liggen, ik kan me heel goed voorstellen dat er tussen Heeg en Oostwoude in die tijd kontakt was, misschien haalden de Hegemer schippers via het Bergumermeer wel terpaarde uit de buurt van Oostwoude.

Groetjes, Maikel.

barrel
Berichten: 57
Lid geworden op: donderdag 5 apr 2007 3:50 pm
Locatie: Brussel
Contacteer:

Re: Lolke Hylkes en zijn vrouwen, waaronder Luitske Wybrens

Bericht door barrel » woensdag 2 mei 2007 6:52 pm

anjarie schreef: 54 Zoon Hylke begon een relatie met Jetske Duurds (22-08-1773)
Is dat dezelfde persoon als Jetske Ymes??
Margreet Huisman schreef: Wie de Lutske 1719 is en waar hij ovl 1801 vandaan heeft, zullen we Barry vragen.
Zoals Arie in een eerder bericht aangeeft dat ze met de eigenaar van een andere site tot de conclusie was gekomen dat de gegevens niet correct waren... Dat was ik.... ;-)
Gegevens zijn er inmiddels afgehaald vanwege teveel vraagtekens

Ik heb dit in mijn stamboom opgenomen, voor degene die graag plaatjes zien; dit is de uitkomst:

http://familie.nauta.be/pedigree.php?rootid=I6083

(Dit heb ik snel gedaan, ik zal alles nog een keer controleren of ik geen fouten heb gemaakt)

Margreet Huisman
Berichten: 5191
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 2 mei 2007 8:07 pm

Hoi Barry,

Lutske kan blijven, inclusief de twee eerste kinderen, Gatske en Wybren. Logisch toch, dat ze haar vader en haar moeder vernoemen?
Enkel haar geboortedatum klopt niet, of haar overlijden.
Dat was gewoon een andere Lutske, of een ander iemand, of er is zomaar een datum aangeplakt.

Antje Sioerdts klopt niet, dat was het 2e huwelijk - Hidde is uit het eerste met Brecht Wybrens, de zus van Lioets Wybrens.
Plus je kunt nog 2 generaties verder terug met die Wybrens-zusjes.

Wij zijn nog steeds bloeoeoednieuwsgierig waar die 1719 en 1801 weg komt.

groet margreet

barrel
Berichten: 57
Lid geworden op: donderdag 5 apr 2007 3:50 pm
Locatie: Brussel
Contacteer:

Bericht door barrel » donderdag 3 mei 2007 10:28 am

Margreet Huisman schreef: Lutske kan blijven, inclusief de twee eerste kinderen, Gatske en Wybren. Logisch toch, dat ze haar vader en haar moeder vernoemen?
Enkel haar geboortedatum klopt niet, of haar overlijden.
Ik heb bij Lutske alleen hetvolgende: overleden voor 20 juni 1773, dit is de trouwdatum van Wybren waarbij vermeldt wordt dat hij wees is.

Margreet Huisman schreef: Antje Sioerdts klopt niet, dat was het 2e huwelijk - Hidde is uit het eerste met Brecht Wybrens, de zus van Lioets Wybrens.
Plus je kunt nog 2 generaties verder terug met die Wybrens-zusjes.
Ahh.. dus toch iets te snel geweest ;-)
Margreet Huisman schreef: Wij zijn nog steeds bloeoeoednieuwsgierig waar die 1719 en 1801 weg komt.
Zou het kunnen dat jij naar een ge-cache-de (hmm hoe schrijf je dit?) pagina in je browser zit te kijken? Ik had deze data staan maar heb ze verwijderd omdat niet weet wat de bron is en de betrouwbaarheid sterk in twijfel trek. Misschien staat het bij mij toch nog ergens verkeerd, dat kan natuurlijk ook... ;-)

Mvg,
Barry

Margreet Huisman
Berichten: 5191
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 3 mei 2007 10:56 am

Ik kijk nu nergens Barry, ik keek een week geleden. En dat onthoud ik dan weer:)

gr. M.

barrel
Berichten: 57
Lid geworden op: donderdag 5 apr 2007 3:50 pm
Locatie: Brussel
Contacteer:

Bericht door barrel » donderdag 3 mei 2007 12:08 pm

Goed geheugen!!!

Nog een klein vraagje;
Margreet Huisman schreef: Wybren Foppes doopt in Heeg:
1632 lioedts
1634 feddu, x uilke hiddes
1637 luts, x lolke hiddes
1641 brecht, x hidde hylkes
Waar heb je deze trouwgegevens vandaan?

Het lijkt erop dat Uilke Hiddes en Lolke Hiddes broers zijn, Luts en Lolke krijgen kinderen waarvan o.a. Rints die op haar beurt weer twee zonen heeft: uilke en lolke. Ik zal hier van het weekeinde nog eens uitgebreid naar kijken ;-)

De stamboom van Hylke Lolkes ziet er nu zo uit:
http://familie.nauta.be/pedigree.php?ro ... ERATIONS=6

Margreet Huisman
Berichten: 5191
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 3 mei 2007 1:16 pm

van Maikel - uit het lidmatenboek van Heeg.
De vaders staan daarna alleen met 'niet genoemde moeder' in het doopboek.

Alles is hier eerder gemeld, hoor - gewoon l-a-n-g-z-a-a-m lezen.
Hidde Hylkes: nieuw 26-02-1665 lid 1666 en lid 11-1671 ev Brecht Wybrens/Wybrants, zij overleden
Hidde Hylkes: lid 11-1687 en lid 1691 ev Antie Hiddes hij overleden, zij lid 1694 en 30-05-1704 in het dorp, zij overleden.
Antie 'Hiddes' = Antie Sioerdts.
Uilke Hiddes: nieuw 23-11-1662 ev Feddu Wijbrens zij nieuw 18-11-1660, beide lid 1664 en 1666 mvv schoenmaker.
Zij nog lid 11-1761 mvv overleden.
Lolke Hiddes: nieuw 01-06-1656 dbel lid 1664 en 1666 ev Lioets Wijbrens
Lioets Wijbrens: nieuw 01-06-1656 dbel lid 1664 en 1666 ev Lolke Hiddes
Wij hebben dit hier allemaal ook niet even in een kwartiertje bedacht en neergezet, dus hoef jij ook niet zo snel.

Ik denk dat Lutske Wybrens ovl is tussen 1744 en 1749,
in de volkstelling 1744 staan 5 en bij de quotisatie 1749 4 pers.
Het kan echter zijn dat bv. Wiberen al zelfstandig elders woonde, maar dan had ik hem eigenlijk ook zelf in die quotisatie verwacht.

groet margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5191
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 4 mei 2007 10:19 am

Hallo allemaal,

Deze was er nog:
54 Zoon Hylke begon een relatie met Jetske Duurds (22-08-1773)
Is dat dezelfde persoon als Jetske Ymes??
Jetske Duurds bestaat niet in de Friese dtb's. Zoeken met 'duurds' levert echter:
Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1751
Herv. gem. Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge,
doop 1609-1811
Dopeling: Jetske
Gedoopt op 12 december 1751
Kind van Yeme Duurds en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JETSE of JETSKE
Vader : IEME DJOERDS
Bij trouwen heet ze 2x Ymes.
Trouwregister Hervormde gemeente Heeg, 1741
DTB nr: 874, 1596 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 3 april 1741
Man: Yme Duyrds, Heeg
Vrouw: Antje Meintes, Oudega


groet margreet

Plaats reactie