wiebe pieters te bolsward

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
tondejong
Berichten: 251
Lid geworden op: zaterdag 11 mar 2006 4:29 pm
Locatie: zeist

pieter wiebes te bolsward

Bericht door tondejong » maandag 28 jan 2008 6:18 pm

Hallo Margreet en anderen,

Het doorgeven van de wewetenschap betreffende Hendrik Harmens en Jeltje Wobbes stel ik erg op prijs. Zo krijgt de nazaat Hendrik Harmens, de voogd, steeds meer diepgang. Ook met het Elske dat Margreet als een afgeleid kind aanmeldt ben ik blij.

Dat Elske komt overigens gewoon als gedoopt voor in de gegevens van Tresoar, namelijk Elisabet gedoopt 1715, kan dus net, te Irnsum r.k., dochter van Hendrik H. en Jeltje W.. Doopgetuige is Lijsbet Piebes, ws de echtgenote van Berend Harmens waarmee zij in 1711 getrouwd was. Deze Lijsbet Hendriks brengt mij dichter bij de Lijsbet Harmens waar ik nog op terug zou komen.

Een dergelijke Lijsbet Harmens zat al een tijdje bij mijn Friese ik-zou-wel-eens-willen-weten-onderwerpen. En wel omdat een Lijsbet Harmens in 1761 in Roodhuis trouwt met Jorrit Bens. Van Bens maakt Tresoar Bienses, ik neig echter meer naar Beens, Beernts, Berends. Getuigen bij dit huwelijk zijn Jacobus Herkes en Joost Jacobs.

Een Joost Jacobs, daar en dan, moet haast wel de Joost Jacobs (Michiels) zijn die in 1750 Roodhuis met Antje Bouwes trouwde. Deze Joost, die voorheen uitgebreid aandacht heeft gehad op dit forum, is de vader van Bouwe Joosten (van den Oever) en grootvader van Jacob en Liesbet Bouwes, de kinderen waar Wiebe Pieters en Hendrik Harmens voogd over waren.

Het is dus nuttig te bezien of er een relatie is tussen Joost Jacobs, Hendrik Harmens en Lijsbet Harmens.

Van voogd Hendrik Harmens weten we, evenals van Joost Jacobs, wel aardig wat. Lijsbet laat zich moeilijker kennen. Lijsbet en haar man Jorrit Bens laten geen kinderen dopen. Dus geen verhelderende kindernamen en doopgetuigen die je op het goede spoor zetten.

Ik ga nu verder eerst eens bezien of het toch mogelijk is wat meer over deze Lijsbet Harmens en Jorrit Bens te weten te komen. En misschien weten de magalogen zo wie deze personen zijn.

Hartelijke groeten, Ton

Margreet Huisman
Berichten: 5179
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » maandag 28 jan 2008 7:35 pm

Ton, ik zal je ook nog even bijpraten over Elske en Elisabeth.
Elisabeth trouwt als Lijsbeth Hendriks in 1743 in Leeuwarden, alwaar moeder Jeltje komt meteren en evenzo Elskes man.
Ze is dus een geheel eigen zelfstandig individueel persoontje en geen Elske.
Elske daarentegen krijgt vanaf ca. 1730-32 kinderen met Jelle Sytses. Dat weten we omdat het eerste kind al in 1753 trouwt, en er vanaf 1737 een stel in het Wijtgaarder doopboek staan.
Lysbeth op haar beurt komt meteren in Wijtgaard.
De mannen van Elske en Lysbeth zijn halfbroers.

Ik heb voor Hendrik Harmens 2 broers in petto:
Berend met Lijsbet Pibes
en Harmen met Reinou Sybes (die als Reinoud Harmens metert)
De laatste trouwde 1716 te Oosterend-Scharnegoutum, en doopte 4 k in Roodhuis, waar Berend Harmens dan weer bij voorkomt.
1717-1719-1723 en 1725.
Helaas geen Lijsbeth.
Maar volgens mij heb ik ook wel eens lopen dubben om haar toch hierbij onderdak te brengen, er is nog wat ruimte voor een doop in Wijtgaard waar het boek van mist.
Ze zou echter ook gewoon deze kunnen zijn:
Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1728
Dopeling: Liesbet
Gedoopt op 6 oktober 1728 in Roodhuis
Dochter van Harmen Joannes en Itske Meyntes
Meter: Eelts Meyntes
Opm.: Doopheffer is Liesbet, gehuwd met Murck
Er zijn gek genoeg ook nog banden met Doniawerstal -
Lysbet H. trouwt vandaar, Ouwsterhaule
Harmen H. trouwt er - st. Nic
en een kleinkind van Elske kinderen gaat er wonen - Teroele.

groet margreet

tondejong
Berichten: 251
Lid geworden op: zaterdag 11 mar 2006 4:29 pm
Locatie: zeist

wiebe pieters te bolsward

Bericht door tondejong » dinsdag 29 jan 2008 6:36 pm

Hallo Margreet en anderen,

Zo, in dank eerst de gegevens van de Hendrik Harmens die 1703 Poppingawier met Jeltje Wobbes trouwt, bijgewerkt. En dan weer verder met Lijsbet Harmens x Jorrit Bens 1761 Roodhuis.

Lijsbetten Harmens met de juiste kwalificaties betreffende geloof, regio en tijd, zijn er voldoende, ik noem:
- Lijsbet H. ~ 1722 Blauwhuis d.v. Harmen Harmens en Wietske Goverts, doopgetuigen Antje Berends, Pietje Feddricks, Tjitske Alberts.
- Lijsbet H. ~ 1727 Bolsward r.k. d.v. Harmen Gerkes en Eeuwkje Klases
- Lijsbet H. ~ 1728 Roodhuis d.v. Harmen Jans en Idske Meintes, dgn Eelts Meintes, Liesbet e.v. Murk.
- Lijsbet H. ~ 1735 Harlingen r.k. d.v. Harmen Hendriks en Jelke Johannes, dgn Marike Berends in plaats van Jan Jans.

En er zijn er vast nog meer, zeker als we er afgeleide Lijsbetten bij doen. Kortom deze Lijsbet valt zo niet te identificeren.

Zoekend naar Lijsbet Harmens kwam ik nog wel iets opvallends tegen. Onze Lijsbet trouwt 11-05-1761 Roodhuis met Jorrit Bens. Op 10-05-1761 trouwt er echter ook een Lijsbet Harmens uit Lutkewierum met Gerrit Beerns voor de Herv. Gemeente Lutkewierum Rien. Er staat bij dat Lijsbet H. r.k. is. Het 1e paar liet geen kinderen dopen, het tweede paar, Lijsbet Harmens en Gerrit Berends, laat in 1763 een zoon Been in Roodhuis dopen. Doopgetuige is Hendrik Jans, en Hendrik Jans, een te veel voorkomende naam, is ook de naam van de vader van Geisje Hendriks de moeder van Jacob Bouwes en Liesbet Bouwes, de voogdijkinderen van Hendrik Harmens (en Wiebe Pieters).

Kijkend naar deze gegevens is het vrijwel zeker dat Jorrit Bens gewoon Gerrit Berends is. Deze Gerrit Berends trouwt 1767 Roodhuis met Tetje Arjens (Lijsbet Harmens overlijdt 1766 te Rien). In 1771 laten Gerrit Berends en Tetje Arjens hun zoon Arjen in Roodhuis dopen, dg is Arjen Arjens.

Hartelijke groeten, Ton

tondejong
Berichten: 251
Lid geworden op: zaterdag 11 mar 2006 4:29 pm
Locatie: zeist

wiebe pieters te bolsward

Bericht door tondejong » vrijdag 1 feb 2008 6:54 pm

Hallo lezers,

Bravo voor de Burgerboeken. Dit biedt weer geheel nieuwe mogelijkheden. Tresoar blijft geweldig. Voor mij slechts een (klein) nadeel: ik kom er niet weg.

Even bij Wiebe Pieters Bolsward gekeken en jawel in 1765 wordt een Wiebe Pieters burger van Bolsward. En deze Wiebe Pieters komt uit Warga. Dan even zoeken in Warga naar een geschikte Wiebe. Ook in Warga is het raak. In 1738 wordt te Warga r.k. gedoopt Wiebe de zoon van Pieter Joukes en Trijntje Sietses.

Pieter Joukes en Trijntje Sietses trouwden in 1728 r.k. te Warga met Sibbeltje Haies en Lijsbet Russings als getuigen. Zij lieten daarna 6 kinderen in Warga dopen en 2 in Irnsum. De namen van de kinderen waren Jouke, Jouke, Sietse, Waltje, Wiebe, Hitje, Eeltje en Ieke. De doopgetuigen waren: Sietse IJsbrands, Jan, Antje Jakobs, Jouke Jans, Geertje Djurres, Brand IJsbrands en Sietske Sietses.

Deze namen daar kunnen we mee verder. Wiebe Pieters onze voogd komt dus uit Warga. Het zoeken in Bolsward werd erg verwarrend omdat op dezelfde dag dat onze Wiebe Pieters in Bolsward met Hiltje Johannes trouwt een andere Wiebe Pieters daar met een Hiltje Iemes trouwt. Beide Wiebes zijn of worden bovendien mr bakker. Omdat toendertijd roomse kinderen bij voorkeur een roomse voogd behoorden te hebben, ga ik verder met de r.k. Wiebe Pieters uit Warga en die trouwde in 1765 met Hiltje Johannes. in 1777 met Gretske Voets en in 1796 met Grietje Abes.

Hartelijk groeten, Ton

tondejong
Berichten: 251
Lid geworden op: zaterdag 11 mar 2006 4:29 pm
Locatie: zeist

wiebe pieters te bolsward

Bericht door tondejong » maandag 4 feb 2008 6:20 pm

Hallo lezers,

In mijn vorige burgerboekenberichtje heb ik het huwelijk van Wiebe Pieters met Sieuwke Klases in 1768 te Bolsward overgeslagen. Zij trouwden niet r.k., althans dat vond ik niet, maar zij lieten hun 2 kinderen wel r.k. dopen. Dat, plus de Trijntje Pieters, de moeder van Wiebe naar ik veronderstel, bij de doopgetuigen, is dacht ik voldoende om dit huwelijk ook aan de Wiebe Pieters die in 1738 in Warga geboren is toe te schrijven.

Ik weet nu voldoende over de voogd Wiebe Pieters.

Tenslotte heb ik nog een algemeen vraagje over voogden. In Groningen had men het systeem dat er 3 voogden benoemd werden, 1 voor de moeder, 1 voor de vader en verder nog een neutrale voogd, de zogenaamde vreemde voogd. Een handig systeem om familieverbanden vast te stellen. In Friesland vond men 1 of 2 voogden wel voldoende. Een voogd kwam vaak aan de orde als een achtergebleven man/vrouw opnieuw trouwde. Het lijkt dan voor de hand te liggen dat de aan te wijzen voogd met name voor de belangen van de overledene gaat opkomen en derhalve in het algemeen familie van die overledene is. Is dit een juiste veronderstelling of was de werkelijkheid vrijwel altijd geheel anders?

Hartelijke groeten, Ton

Sible Hettinga
Berichten: 226
Lid geworden op: zondag 22 jan 2006 6:17 pm
Locatie: Harlingen

Voogden.

Bericht door Sible Hettinga » dinsdag 5 feb 2008 3:55 am

Beste Ton,

Ik heb het hele verhaal (helaas?) niet helemaal gevolgd, maar jouw afsluitende vraag vond ik zeker een antwoord waardig.

Voogden dienen uitsluitend de belangen van hun pupillen te behartigen. Hertrouwde een weduwe dan werd zij handelingsonbekwaam en kon uit dien hoofde dus al geen meer voogd zijn. En hertrouwt een weduwnaar dan verschijnt er een stiefmoeder ten tonele en je kent het verhaal van Assepoester. Stiefvaders kunnen natuurlijk even erg als stiefmoeders zijn. In feite was het dus een verstandige regel dat er bij hertrouwen van een langstlevende ouder voogden moesten worden benoemd over de voorkinderen, want die voogden konden er voor zorgen dat de belangen van die voorkinderen niet werden aangetast en snode plannen van boze stiefvaders en -moeders werden verijdeld. Geen 100% garantie natuurlijk, want boze stiefouders kunnen samenspannen met voogden.

Soms kom je ook bijzondere voogden tegen, dat zijn voogden die benoemd worden wanneer er tegenstrijdig belangen tussen de ouder of voogd en de pupil (kunnen) zijn. Is er bijvoorbeeld een verdeling of een proces waarbij zowel de ouder of voogd en de minderjarige partij zijn, dan wordt er voor de minderjarige een bijzondere voogd benoemd. Je komt deze voogden dan tegen als "curator ad actum divisionis" of "curator in litis", ik hoop dat alle verbuigingen juist zijn.

Soms leidt het behartigen van de belangen van de minderjarige door de voogd ook tot hele andere zaken. Ik heb een voorouderpaar waarvan hij de voogd was over zijn, later, echtgenote, we zullen maar denken dat de curator de belangen van zijn pupil heeft behartigd door haar te huwen. Zij was trouwens zijn achtnichtje en bracht nogal wat ten huwelijk mee en dat wist de voogd natuurlijk heel goed. Maar de pastoor heeft het blijkbaar goedgekeurd want ze hebben dispensatie voor het kerkelijk huwelijk gekregen.

Met vriendelijke groet,
Sible.

tondejong
Berichten: 251
Lid geworden op: zaterdag 11 mar 2006 4:29 pm
Locatie: zeist

wiebe pieters te bolsward

Bericht door tondejong » vrijdag 8 feb 2008 10:38 pm

Hallo Sible en anderen,

Mijn dank voor al deze informatie over voogden. Voor mij blijft echter nog 1 vraagpuntje over.

Dat heeft dan met name te maken met de criteria die voor de voogd golden. Als de man overlijdt en de weduwe met kinderen hertrouwt, werd dan een voogd aangewezen waarvan kon worden aangenomen dat hij ook voldoende oog had voor de visie van de overleden man. Die visie op het behartigen van de belangen van de pupillen kon immers afwijken van die van de hertrouwende moeder.

Als in deze zin rekening werd gehouden met de visie van de overleden man, zou de aan te wijzen voogd toch bij voorkeur een relatie met- of van de overledene moeten hebben of zijn. Het kan echter zijn dat dit aspect bij het aanwijzen van een voogd in het geheel geen rol speelde.

Hartelijke groeten, Ton

Gebruikersavatar
catharina
Berichten: 843
Lid geworden op: vrijdag 20 jan 2006 11:45 pm
Locatie: Lelystad

Re: wiebe pieters te bolsward

Bericht door catharina » dinsdag 6 jun 2017 11:01 pm

Hallo Allen,
Het is al heel lang geleden maar ik kwam weer uit bij Wiebe Pieters
aanvullingen en correcties welkom.
Zijn 3e vrouw:
Memories kantoor Bolsward
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
eerst weduwe van Jan Anskes (overleden 11/2/1793;
ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan diens erfgenamen: zie 2006/269);
laatst weduwe van Wiebe Pieters; geen kinderen;

dochter van wijlen Abe Abes & wijlen Eeke Clazes;

* nichtje van wijlen Sjoukje (moeder van Trijntje en Douwe Tjisses) en van
** Sibbeltje Clazes (moeder van Durk Ulbes);
enige testamentair erfgenaam is Ybeltje Dirks Dijkstra (vrouw van Johannes Dirks van der Velde, huisschilder) (nichtsdochter) (ab intestato 1/4);
legaten voor Klaas Dirks Haringsma, te Poppingawier (neefszoon) (onroerend goed) (ab intestato 1/4)
en Douwe Tjisses, te Irnsum (neef) (Fl. 500,-) (ab intestato 1/4)

en kinderen van (nicht) Trientje Tjisses (weduwe van Hendrik Jelles) (fl. 500,-) (ab intestato 1/4)
Saldo fl. 6.540,36. In suppletoire memorie 2007/453 wordt saldo verhoogd met fl. 725,37.
(Ybeltje Durks, dochter van Durk Anskes, koopman)
Overledene Grietje Abes overleden op 07-08-1822 wonende te Bolsward
=Grietje Abes Posthumus
* Sjoukje Klases, dochter van Klaas Jacobs enonbekend.
Getuige bij:
15-09-1748 doop Trijntje Abes Posthumus (1748-vóór 1749) [tante moederszijde]
29-11-1749 doop Trijntje Abes Posthumus (1749-1749) [tante moederszijde]
Sjoukje trouwde op 16-05-1737 in Irnsum met Tjisse Douwes.
Kinderen van Sjoukje en Tjisse:
1 Ietje Tjisses. Zij is gedoopt op 02-05-1738 in Irnsum. Ietje trouwde met Hendrik Deelstra.
2 Douwe Tjisses, geboren omstreeks 1740 in Irnsum. Douwe is overleden op 19-01-1823 om 04:00 in Irnsum, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1823. Douwe trouwde met Jeltje Geerts.
3 Trijntje Tjisses, geboren omstreeks 1744. Trijntje is overleden op 31-03-1818 om 13:00 in Warga, ongeveer 74 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Doedes van der Wal (1758-1827) [echtgenoot] en Jelle Hendriks Roorda (1779-1834) [zoon].
** Sibbeltje Klases, dochter van Klaas Jacobs en onbekend
Getuige bij:
09-10-1715 doop Eeke Klases (geb. 1715) [zus]
Sibbeltje trouwde op 10-04-1720 in Rauwerderhem met Ulbe Dirks Haringsma, ongeveer 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-04-1720 in Irnsum. Ulbe is geboren omstreeks 1692, zoon van [misschien] Dirk Gerbens Haringsma en [misschien] Sjieuwke Ulbes. Ulbe is overleden op 01-07-1726 in Irnsum, ongeveer 34 jaar oud.
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Haring Eeltjes en Wietske Derks
Kinderen van Sibbeltje en Ulbe:
1 Dirk Ulbes Haringsma. Hij is gedoopt op 05-03-1721 in Irnsum. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Jacob Klases. Dirk trouwde, 37 jaar oud, op 21-01-1759 in Rauwerd/Irnsum met Trijntje Ages de la Roos.
2 Eelk Ulbes Haringsma. Zij is gedoopt op 17-08-1722 in Irnsum.
Klaas Jacobs. trouwde met Trijntje Alberts.
1 Sjoukje Klases.
Sjoukje trouwde op 16-05-1737 in Irnsum met Tjisse Douwes

2 Sibbeltje Klases.
3 Eeke Klases. Zij is gedoopt op 09-10-1715 in Irnsum. Bij de doop van Eeke was de volgende getuige aanwezig: Sibbeltje Klases [zus]. Eeke ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 10-06-1742 in Irnsum met Abe Abes Posthumus. Abe is overleden op 22-03-1755 in Bolsward.
4 Albertus Klases. Hij is gedoopt op 20-11-1722 in Irnsum.
5 Sibbeltje Klases. Zij is gedoopt op 24-05-1724 in Irnsum.

Ouder van Wiebe Pieters heb ik nu als volgt;
Pieter Joukes, zoon van Sjouke Ages en Jetske Harings.
Getuige bij:
21-03-1727 doop Jouke Jelles (geb. 1727) [oom vaderszijde]
Pieter trouwde op 13-02-1729 in Warga met Trijntje Sietses. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-01-1729 in Warga
Kinderen van Pieter en Trijntje:
1 Jouke Pieters. Hij is gedoopt op 27-11-1730 in Warga.
2 Jouke Pieters. Hij is gedoopt op 12-02-1732 in Warga.
3 Sietse Pieters. Hij is gedoopt op 13-12-1733 in Warga.
4 Waaltje Pieters. Zij is gedoopt op 19-01-1736 in Warga.
5 Wiebe Pieters. Hij is gedoopt op 24-03-1738 in Warga. Bij de doop van Wiebe was de volgende getuige aanwezig: Jouke Jans (geb. 1704). Wiebe is overleden op 13-07-1796 in Bolsward, 58 jaar oud.
Getuige bij:
26-07-1777 doop Trijntje Eeltjes Westerga (1777-1850) [oom vaderszijde]
6 Hitje Pieters. Zij is gedoopt op 24-03-1738 in Warga.
7 Eeltje Pieters Westerga. Hij is gedoopt op 25-05-1742 in Irnsum. Eeltje is overleden op 26-02-1827 in Wartena, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-02-1827.
Eeltje trouwde, 33 jaar oud, op 18-06-1775 in Rauwerd/Irnsum met Jeltje Jelles. Jeltje is een dochter van Jelle Sietses Roorda en Elske Hendriks Mulder.
Getuige bij:
16-01-1784 doop Clara Sietses Roorda (geb. 1784) [tante vaderszijde]
8 Yke Pieters, geboren in Rauwerd. Zij is gedoopt op 18-12-1745 in Irnsum. Bij de doop van Yke was de volgende getuige aanwezig: Sietske Sietses.
met groet
Carla

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3899
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: wiebe pieters te bolsward

Bericht door Andries Koornstra » woensdag 7 jun 2017 12:57 pm

Hoi Carla,

Het is wel heel toevallig, maar gisteravond heb ik meer dan een uur zitten staren op een akte in RAU L8, waar ik dit uittreksel van maakte:
folio 313, 24 aug 1757. Accoord en scheiding tussen Jentje Abes, te Bolsward, en Albert Douwes, huisman te Akkrum, als geauthoriseerde curatoren over Yttje, Douwe, Tryntje en Claas Tjesses, alsmede Eke Clases, weduwe Abe Abes, te Bolsward, requiranten ter ener zijde, en Dirk Ulbes, huisman te Rauwerd, ter andere zijde.
Afspraken: Dirk Ulbes zal Trijntje Tjesses onderhouden tot "olde alderheiligen" 1757, waarna de curatoren een nieuw accoord zullen moeten maken; Dirk zal Claas Tjesses tot twee jaar na genoemde datum onderhouden; De nalatenschap van Claas Jacobs en Tryntje Alberts wordt gescheiden.
Ik kwam tot de conclusie dat Tjisse Douwes en Sjouk Clases, die op 23 mei 1737 voor het Gerecht van Rauwerderhem (beiden te Irnsum) trouwden de ouders van de vier kinderen moeten zijn. Beider ouders had ik al in mijn bestand, hij een zoon van Douwe Hendriks en Ytje Cornelis (haar moeder Nies Meinders Nijdam), en zij dochter van Klaas Jacobs en zijn tweede vrouw Tryntje Alberts Ypma. De eerste vrouw van Klaas was Yke Broers (dochter van Broer Sierks en Tietje Annes).
Klaas Jacobs heeft bij beide vrouwen een Sibbeltje, vermoedelijk is die uit het eerste huwelijk, getrouwd met Ulbe Dirks Haringsma (inderdaad zoon van Dirk Gerbens en Siuke Ulbes Foekema), na haar tweede kind (Eelk of Eke, geboren 1722) snel overleden, en wordt het halfzusje naar haar genoemd.

Ik heb als kinderen van Tjisse en Sjouk naast de vier uit de weesakte ook nog een Sibbeltje Tjisses, geb. Tjerkwerd, ged. Blauwhuis 5 mei 1747 (vóór 1757 overleden dus). Daar werd ook geboren/gedoopt Douwe (30 mei 1741). Van Tryntje en Klaas geen doop gevonden, maar Irnsum RK is erg slecht bijgehouden.

groet, Andries.

Gebruikersavatar
catharina
Berichten: 843
Lid geworden op: vrijdag 20 jan 2006 11:45 pm
Locatie: Lelystad

Re: wiebe pieters te bolsward

Bericht door catharina » woensdag 7 jun 2017 4:27 pm

Dank voor de aanvullingen Andries.
en getuige Jisk Bouwes is een zus van Tjisse Douwes
Carla
:D Doopboek R.K. par. H. Franciscus Bolsward
Bron: DTB DopenSoort registratie: DTB inschrijving doopDatum: 20-04-1750Plaats: Bolsward
DopelingClaes geboren te Bolsward
VaderTeisse
MoederSjoukje Ulbes
GetuigeEke Abes
Doopboek R.K. par. H. Franciscus Bolsward, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 153, aktenummer 699
:lol: gevonden na lang zoeken.
Doopboek R.K. par. Irnsum
Bron: DTB DopenSoort registratie: DTB inschrijving doopDatum: 02-05-1738Plaats: Irnsum
DopelingItje geboren te Irnsum
VaderTjisse Douwes
MoederSjouk Jacobs
Meter Jisck Bouwes
Doopboek R.K. par. Irnsum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 585, aktenummer 561

Doopboek R.K. par. Blauwhuis
Bron: DTB DopenSoort registratie: DTB inschrijving doopDatum: 30-11-1741Plaats: Blauwhuis
DopelingDouwe geboren te Tjerkwerd
VaderTietse Douwes
MoederSiouk Klaeses
Peter Meinert Douwes
Doopboek R.K. par. Blauwhuis, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 891, aktenummer 859

Doopboek R.K. par. Blauwhuis
Bron: DTB DopenSoort registratie: DTB inschrijving doopDatum: 02-03-1744Plaats: Blauwhuis
DopelingTrintien
VaderTeetse Douwes
MoederSioek Klaases
Meter Trintien Klaases = Trijntje Alberts Ypma
Doopboek R.K. par. Blauwhuis, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 891, aktenummer 898

Doopboek R.K. par. Blauwhuis
Bron: DTB DopenSoort registratie: DTB inschrijving doopDatum: 05-05-1747Plaats: Blauwhuis
DopelingSibbeltien geboren te Tjerkwerd
VaderTietse Douwes
MoederSiouk Klaeses
Meter Ike Abes = Eke Klases zus van Sjoukje
Doopboek R.K. par. Blauwhuis, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 891, aktenummer 951
Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successieSoort registratie: Inschrijving Memorie van successiePlaats: Sneek
Bijzonderheden:
Filmnummer: 272
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
zie memorie 14007/445.
Overledene Douwe Tjisses overleden op 19-01-1823 wonende te Irnsum

Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successieSoort registratie: Inschrijving Memorie van successiePlaats: Sneek
Bijzonderheden:
Filmnummer: 272
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
broer van
wijlen NN1 Tjisses (moeder van Sjoukje, vrouw van Age Yntes Bleeker, dagloner Bolsward, Tjisse, timmerknecht Leeuwarden en Jan Hendriks Deelstra, tichelknecht aldaar: samen 1/2) en
wijlen NN2 Tjisses (moeder van Sjoukje, vrouw van Hendrik Jans Jorna, koopman/slager Warga en Jelle Hendriks Roorda, koopman/winkelier aldaar: samen 1/2). Saldo fl. 363,90.
In deze memorie doen de 3 erfgenamen uit de 1e staak aangifte en in memorie 14007/692 (met overlijdensdatum 19/1) doen de 2 erfgenamen uit de 2e staak dat.
Overledene Douwe Tjisses overleden op 20-01-1823 wonende te Irnsum
Dagregister kantoor Sneek
Bron: Memories van successieSoort registratie: Inschrijving Memorie van successiePlaats: Sneek
Bijzonderheden:
Filmnummer: 272
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
moeder van Jelle, winkelier en Sjoukje Hendriks Roorda (vrouw van Hendrik Jans Jorna, slager).
Overledene Trijntje Tjisses overleden op 31-03-1818 wonende te Warga

overleden in huis nr 91 te Warga

Plaats reactie