Vier generaties Simke Simkes in Hennaarderadeel

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3906
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » dinsdag 12 feb 2008 12:43 am

Ai Margreet,

hij is lastiger te kraken dan ik dacht. Dit is nog gemakkelijk te doorgronden:
HAS K16, folio 6, 5 mrt 1755, koopbrief 8 nov 1754. Tjebbe Rinses, koopman te Arum, bbc op de koop van 15 pm of 1/6 van een stemdragende zate en landen, met quotele huizinge etc, te Wommels gelegen, bij Claas Gerbens cum uxore bewoond. De hele zate 90 pm en belast met 20 florenen 14 st. Gekocht van Rein Tjebbes, huisman te Tjerkwerd, voor hem zelf voor 1 pm 8 einsen, en als vader en voogd over zijn minderjarige zoon Jan Reins, voor 6 pm 8 einsen, en Gretske Reins, vrouw van Rein Jentjes, mr.timmerman te Bolsward, ook voor 6 pm 8 einsen, voor totaal 1150 ggl 21 st.
Sytske Jans moet bij Rein Tjebbes drie kinderen hebben gehad, elk 5 pm bezittend. Eén van de drie overleden, zijn of haar 5 pm in drieën gedeeld, vader een deel 1 pm 8 einsen. 3x 1 pm 8 einsen = 3 pm 24 einsen, 12 einsen = 1 pm, dus dat klopt: 5 pm.
Even later nog deze:
HAS K 16, folio 44 vso, 6 okt 1756, koopbrief 7 aug 1756. Jacob Thomas Sippens, mederechter over HEN, bbc op de koop van 1/6 deel of 15 pm in een zathe van 90 pm te Wommels gelegen, bezwaard met 23 florenen, bewoond bij Claas Gerbens cum uxore. Gekocht van Syds Rienks te Sexbierum, voor 1586 cgl.
Als Syds Rienks de zoon van Rienk Simkes is, en dat moet haast wel, dan gaat het hierboven steeds om stem 39 in plaats van 40.
Bedankt overigens voor je overzicht. Als je dat zo doorneemt moeten ze wel familie zijn. Alleen begrijp ik dan niet waarom we niets van Jakob Jans (IIb) en zijn vrouw vinden.

groeten, Andries
Laatst gewijzigd door Andries Koornstra op dinsdag 12 feb 2008 4:31 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Margreet Huisman
Berichten: 5214
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 12 feb 2008 1:42 pm

Sible had een Syds in zijn overzicht erbij.

Tjebbe ~1726 Blauwhuis zal dan overleden zijn (peter Jan Seekes is dan Jan Sickes Andla) die komt nergens meer voor.
Gretske trouwde 1753 met Rein, zn van Jentje Johannes en Tietske/Teetske Reins
en staat als Grietje in het doopboek - 10 kinderen.
Jan Reins kan ik niet zelf getrouwd vinden, maar hij petert er 3 of 4 keer tot in 1763.

Dochter Reyna Reins nog opgespoord in Franeker - met Berend Berends zn van Berend B. en Ytje Ulbes.
Beetje duister:
1788 Ida - m Tjiske Reyns (ovl 1842 als Berends Postma)
1791 Gretske-Grata - Antje Joostes loco Jeltje Lieuwes
1795 Reynouw - m Antje Sikkes loco Abe Johannes - (ovl 1836 als Rein Berends Postma? kreeg een zoon Jan met Willemke Jans Roorda).
Renou Been ovl 15-3-1800 Franeker.
Berendje Berends Postma krijgt zulke andere namen die hoort er niet bij.

mvg, margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5214
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 12 feb 2008 10:59 pm

Hoi allen,

en toen ... moesten we het hele verhaal met de Jakob Jans-kinderen maar weer schrappen.
Ze zijn veel waarschijnlijker van Jakob Simkes, in het stemcohier 1728 gebruiker van stem 1 van Schingen en aldaar overleden 1729 volgens rk Dronrijp.
Trouwboek Schingen begint pas 1774.

Gosse Jakobs staat in het BB (burger-) van Franeker, geboren Schingen.
Aldaar trouwde ook een Janke Jakobs, 2 k Dronrijp rk, 's mans broers peteren - en 1728 overleden. Reden waarom ze bij de anderen vernoemd wordt.
Die Jakob krijg ik er met geen mogelijkheid tussen gemierd, tenzij ik er kind 10 van maak - en dan kloppen de stemverdelingen weer niet.

Ik dacht steeds maar aan een Gretske van Jan Jakobs en iedereen ook maar richting Boksum verhuisd, maar nee dus.
Terug bij af. Jakob en Simke Jans, beiden ongehuwd en kinderloos overleden, zoals het er nu uitziet.

groet margreet

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3906
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » woensdag 13 feb 2008 1:14 am

Au! Dat doet pijn. Maar ik was er al een beetje bang voor. Want Simke en Jakob zijn nooit van de eigen zathe in Wommels af geweest. Als ze dan al getrouwd zouden zijn geweest dan hadden we de aantekening moeten vinden. Hetzij voor het Gerecht van Hennaarderadeel hetzij voor de kerk van Wommels. Nou goed, normaal gesproken zijn Jan en Gretske Reins erfgenaam ab intestato, dus als we de stemcohieren in de tijd volgen van die stemmen 39 en 40 van Wommels, dan zullen we dat wel zien in de vererving van wat er nog over is van dat bezit.

Dan Jacob Simkes van Schingen. Het heeft enige uren geduurd voor ik het me realiseerde, maar het is een beetje een bekende.
Ik begin bij een Jan Pyters, denkelijk een redelijk welvarende boer op Groot Ungaboer onder Herbayum. Drie keer getrouwd. 1. Gerecht Franekeradeel (3e proclamatie 14 november) 1644 met Jetske Dirks, 2. Gerecht FRL 3 mrt 1662 met Fetje Piers, en 3. rond 1665-70 met Eeck Jarigs. Ik beperk me tot de kinderen uit het eerste huwelijk. Dit waren:
1. Antie Jans, geboren rond 1646, trouwt Franeker 14 apr 1667 Durk Ypes Hollander (zie genealogie Hollander).
2. Dirk Jans (tr. Grytie Symens)
3. Simke Jans, geboren rond 1650. Zijn vrouw is niet bekend, zijn kinderen wel: Joannes, Jouk en Jacob. En Jacob Simkes is natuurlijk degene die later in Schingen beland is!
Ik heb wel eens wat tijd besteed om er achter te komen waarom Jan Pyters en Jetske Dirks een Simke hebben, maar het was diep weggezakt. Nu komt dit echtpaar via een omweg weer terug, maar ik wist niet dat een zoon van hen in Schingen was beland!

groeten Andries

Sijtze Overdijk
Berichten: 73
Lid geworden op: zondag 31 dec 2006 3:35 pm
Locatie: Hantumhuizen
Contacteer:

Simcke Simckes, geboren rond 1575, overleden rond 1625

Bericht door Sijtze Overdijk » vrijdag 29 feb 2008 2:46 pm

Ik lees in jullie boeiend onderzoek:
Simcke Simckes, geboren rond 1575, overleden rond 1625, ongeveer 50 jaar oud, zoon van Simcke Simckes (I) en Jildu Tyaerdts.
Hij is getrouwd te Hennaarderadeel (gerecht) op 25 februari 1607 met Hylck Broers Sippens, dochter van Broer Gosses (boer) en Jetske Jelles Kingma.
Maar op een Kingma site (www.holkema.net) heb ik gevonden dat Broer Gosses (boer) in 1605 te Wommels getrouwd is met Jetske Jelles Kingma.

Als Broer Gosses (boer) in 1605 te Wommels is getrouwd met Jetske Jelles Kingma, dan kan Hylck Broers Sippens geen dochter zijn van Broer Gosses (boer) en Jetske Jelles Kingma (omdat ze twee jaar na het huwelijk van Broer Gosses (boer) en Jetske Jelles Kingma trouwt.

Hoe zien julllie dat?

Margreet Huisman
Berichten: 5214
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 29 feb 2008 3:06 pm

Hoi Sijtze,

Ik zie dat je Holkema moet vragen waar hij zij info wegheeft,
en of hij mogelijk een typ-of interpretatiefout heeft of dat er een datum verdwaald is.
Haar vader is er van ca. 1528,
en haar broer Inte Jelles staat in Hessels grafschriften 1556-1590.

http://www.holkema.net/gp5050.htm#head3

Onze data komen uit koopaktes en testamenten,
het echtpaar wordt in BB-Hen al genoemd in 1587.

mvg, margreet

Sijtze Overdijk
Berichten: 73
Lid geworden op: zondag 31 dec 2006 3:35 pm
Locatie: Hantumhuizen
Contacteer:

Hielkje Broers Sippens //

Bericht door Sijtze Overdijk » vrijdag 29 feb 2008 3:21 pm

Ik heb de huwelijksdata van Holkema geschrapt.
Met jou verhaal erbij klopt het weer. Gelukkig maar.

Jullie zijn wel echte doorzetters, compliment, ik lees jullie verhaal met veel plezier.

Margreet Huisman
Berichten: 5214
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 29 feb 2008 3:40 pm

Hoi Sijtze,

Bij mij weten is er ook een Sippens site, een Kingum-site (al weet ik niet of die Jets vermeld)
en zijn er Fogelsangh grafopschriften oa de vader van de moeder.

http://www.walmar.nl/inscripties.htm

Wat dat betreft kun je momenteel veel kruis-controleren.
De Simkes-familie is wat verspreid geraakt over meerdere onderwerpen -
ik heb het niet overgelezen, maar het kan zijn dat de verwijzingen naar testamenten en BB-HEN (BoerderijenBoek Hennaarderadeel) elders staan.

mvg, margreet

hoekstrakoopmans
Berichten: 3
Lid geworden op: donderdag 8 jun 2017 2:25 pm

Re: Vier generaties Simke Simkes in Hennaarderadeel

Bericht door hoekstrakoopmans » maandag 21 jan 2019 9:42 am

4) Ids Klases (Rispens), zoon van Klaas (Rispens) en Hylkje Douwes Lanwirt. Ids is geboren rond 1520, is overleden voor 1573.
Hoe weten we dat Ids Claeses een zoon is van bovengenoemde personen?

Ik dacht dat hij de naam Rispens had van zijn vrouw Anna Auckes of op z'n hoogst van de boerderij waar hij op woonde?

GJ2013 p221 Men denkt dat Ids waarschijnlijk een zoon is van ene Claes Doedez?
214. Anna Auckedr, st. nei 1556, tr. foar 1541 Ydts Claesz, st. Easterein 1562, tinklik soan fan Claes Doedez, boer op de lannen fan it frije lien 1543
(zie ook voor hetzelfde echtpaar GJ2014 p65)

Groet,
Jan

Plaats reactie