Meinert Formers Scarwier

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Meinert Formers Scarwier

Bericht door embe » maandag 25 aug 2008 8:35 am

Generatie I

I. Meinert Formers Scarwier, geboren circa 1520, overleden voor 15 apr 1589, trouwt (1) circa 1540 met Hil, geboren circa 1520.
Uit dit huwelijk:
1. Gerben Meinerts, geboren circa 1546, overleden voor 1578, volgt IIa.
2. Elbrich Meinerts, geboren circa 1550, overleden te Idaard voor 10 mrt 1625, volgt IIb.
3. Aafje Meinerts, geboren circa 1554, overleden na 1600, trouwt(1) met Ynte Jans, overleden in 1584, trouwt(2) met Oeds Sybrens.
4. Nieske Meinerts, geboren circa 1559, overleden op 23 sep 1632, begraven te Grouw, volgt IIc.

Meinert Formers Scarwier, trouwt(2) met Anna Jacobs, dr. van Jacob Klases, geboren circa 1550.
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Meinerts, geboren circa 1587, trouwt voor 1608 met Jan Wybes, geboren circa 1585.

Generatie II

IIa. Gerben Meinerts, (zn. van I), geboren circa 1546, overleden voor 1578, trouwt circa 1571 met Trijntje Meinderts, geboren circa 1540, overleden na 1592, (Trijntje trouwt (1) circa 1565 met Willem.).
Uit dit huwelijk:
1. Willemke Gerbens, geboren circa 1572, trouwt circa 1592 met Douwe Tabes, geboren circa 1570.

IIb. Elbrich Meinerts, (dr. van I), geboren circa 1550, overleden te Idaard voor 10 mrt 1625, trouwt (1) circa 1570 met Ype, geboren circa 1545, overleden voor 1582.
Uit dit huwelijk:
1. Hille Ypes, geboren circa 1573.
2. Ype Ypes, geboren circa 1576.
3. Trijntje Ypes, geboren circa 1579.

Elbrich Meinerts, trouwt (2) circa 1582 met Jacob Thijsses, geboren circa 1550, overleden tussen 15 apr 1589 en 22 mei 1592.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Jacobs, geboren circa 1585, overleden voor 10 mrt 1625, trouwt circa 1605 met Bauke Feddes, geboren circa 1580.
2. Jacob Jacobs, geboren circa 1588.

Elbrich Meinerts, trouwt (3) circa 1593 met Simme Johaens, zn. van Johaen Johaens, geboren circa 1555, overleden na 10 mrt 1625.
Uit dit huwelijk:
1. Meinert Simmes Suffena, geboren circa 1594, trouwt met Rints Wijtzes, dr. van Wijtze Hettes en Jeltie Riencxdr Andringa, geboren circa 1600.
2. Geertie Simmes, geboren te Idaarderadeel circa 1595, overleden te Roordahuizum circa 1648, trouwt te Idaarderadeel circa 1614 met Hoyte Pieters, zn. van Pieter Piers en Pietrich Douwes, geboren te Roordahuizum circa 1590, overleden te Roordahuizum op 1 feb 1649.

IIc. Nieske Meinerts, (dr. van I), geboren circa 1559, overleden op 23 sep 1632, begraven te Grouw, trouwt circa 1578 met Willem Willems, geboren circa 1550, overleden te Grouw circa 1635.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Willems Nijdam, geboren circa 1578, boer, overleden op 18 dec 1652, trouwt met Sjoerdje Gerbens, geboren circa 1590.
2. Meinert Willems Nijdam, geboren te Idaarderadeel circa 1580, overleden te Utingeradeel voor 1652, trouwt circa 1620 met Tetje Heeres, geboren te Utingeradeel circa 1595, overleden te Utingeradeel.
3. Gerben Willems Nijdam, geboren circa 1582.
4. Idsert Willems Nijdam, geboren circa 1584, overleden te Irnsum op 5 jan 1672, begraven te Grouw, trouwt circa 1640 met Sibbeltje Klases, dr. van Klaas Piers en Antje Idses Wiglama, geboren circa 1605, overleden tussen 1649 en 1653.
5. Antje Willems, geboren circa 1586, overleden te Irnsum voor 1654, trouwt (1) te Rauwerderhem (Gerecht) op 6 dec 1605 met Albert Outgers, geboren te Rauwerd circa 1570, overleden te Irnsum voor 28 okt 1622, trouwt (2) te Rauwerderhem (Gerecht) op 28 okt 1622 (getuigen: Laas Jacobs, (broer bruidegom) en Willem Willems (zie IIc), (vader bruid)) met Bote Jacobs, zn. van Jacob, geboren circa 1580.
6. Jan Willems Nijdam, geboren circa 1590.
7. Sij Willems, geboren circa 1592, overleden te Midlum na 1659, trouwt met Lieuwe Douwes, geboren circa 1585.
8. Hil Willems Nijdam, geboren circa 1595.
Wat extra informatie:
In 1560 verzoekt Meynert, tezamen met Jacob Piers, om Dyrck Herenga onder curatele te stellen wegens onozelheid. Bron??????

In 1571 woont Meynert te Rauwerd, hij wordt dan met Evert Alberts, curator over de kinderen van zaliger Bocke Wybes te Rauwerd; Bocke was getrouwd met Tryn Alberts, die in 1575 hertrouwde met Gerryt Tyercks. In 1575 wordt Albert Clases aangesteld als curator in plaats van Meynert. Bron?????

In 1580 huurt Meinert Fermertz. 4 pm "oltlant" voor 4 daalders van de pastorie en 2 pm "nijlant" voor 3 ggl van de prebende. Bron??????

In 1588 (RA RAU A2 154v) worden Oege Folpertsz en Idts Claesz aangesteld tot voogden over Willem(ke) Gerbensdr, circa 16 jaar oud, bij Trin Meinertsdr.

Op 15 april 1589 (RA RAU A2 162) verschijnen Jacop Thyses te Idaard, Oets Sybrens te Rauwerd en Willem Willemsz te Grouw als erfgenamen van Meinert Scarwier. Op verzoek van Jacop Claesz, grootvader van Geertke Meinerts bij Anna Jacopsdr, wordt Jacop Thyses aangesteld tot haar voogd. Vervolgens wordt ook Jacop Claesz te Wommels aangesteld tot voogd over het jongste kind van Meinert Formers bij Anna Jacops. In de marge rekent Elbrich Meinerts, weduwe van Jacop Thyses, ten overstaan van Willem Willemz en Oets Sybrenz, op 22 mei 1592 af met Willem Lenertsz en Hille Haiesz terzake van hun beheer.

In 1589 (RA RAU A2 163v) verklaart Jacop Claesz te Wommels als grootvader en voogd van Geertke Meinertsdr, bijgestaan door Wibe Bouwesz, dat hij 300 goudg. ontvangen heeft van Oets Sybrens en Willem Willems als erfgenamen van Meinert Farmersz Scharwier en van Idts Claesz en Oege Folpertz als voogden over Wilcke Gerbens welk bedrag Meinert Scharwier bij testament aan Geertke Meinerts had vermaakt.
In Jierboekje 1999, blz. 196 wordt Meinert Formers ook Meinert Outgers genoemd. Weet iemand waarom?

Wie weet een bron dat Meinert met 'Hil' getrouwd is geweest?

En hoe komt hij aan de naam Scarwier?

Zou het eventueel hiermee te maken kunnen hebben?

In Limburg is in de 14de eeuw een familie Scharwier eigenaar van 'Scharwyerveld'.
En volgens http://time.mystiek.net/plaatsnaam-oorsprong.htm
De vier scharwier-namen, a.h. w .in een noordelijke boog gespannen om het gebied met de Zuidlimburgse Romaanse .plaatsnamen (Tummers 1962, 38, 40 en kaart op p. 84) : 1310 scerwyere ; 1253 scerwier; 1316 scarwirre, blijkbaar alle met aksent op de laatste Iettergreep, vgl. Swier uit Waals *cherwfre < Rom. *carrucariam 'ploegland'. Ter vergelijking nog te Racour : 1350 kirwire (Piton, 147), een vorm die eveneens in de richting van *carrucariam wijst. Zie over de belangrijke status van de cherruiers 'bezitters van een ploeg' Verhulst 1990,38. Hoe dan ook, meer dan een Nederlandse plaatsnaam op basis van een Romaans leenwoord kunnen de scharwier-namen niet voorstellen.
groetjes,
margo
p.s.
Ons Tsjerkepaad-groepje (Margreet, Maikel, Sible, Andries, Jelle en ik) stamt af van deze Meinert Formers Scarwier.
DE :lol: reden om wat meer over hem en de zijnen te weten te komen…

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 25 aug 2008 9:47 am

Bron???? 1580: Geestelijke Opkomsten van Oostergo 1580/81.

De verwijzingen met jaartal 1560 en 1571 komen uit RAU A1 (loopt van 1550 tot 1578), maar dat zal even moeten worden opgezocht (Als ik tijd heb vanavond).

groetjes, Andries.

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » maandag 25 aug 2008 2:43 pm

Hoi allemaal,

JB 1999 geeft in de bronnen achterin bij 2319 [2318 is Meinert Formers Scarwier alias Outgers ... etc., 2319 is Hil]
Meynert Outgers genoemd in RvdA 1511, Grou nr 259; Rau A2, 162, 163v.

Daar staat blijkbaar Outgers en mogelijk ook Hil,
Kunnen ze nog 'vader Former Outgers' bedoelen?
In de quaclappen wel een Outger Meynerts 1574, en Claes Outgers Rauwerd 1577 en 1582.
Die Outger kan wel eens de vader van Albert Outgers zijn.

Ik denk eigenlijk niet dat fries Scarwier iets met Limburg te maken heeft,
er is geopperd dat het de naam van een boerderij was.
Een wier is een terp, zo heten ze in Groningen nog steeds,
en ik meen dat een schar een stuk gras- of weiland is met bp bestemming,
net als meent een gemeenschappelijke weide is, en er ook een naam is voor land wat 's winters onderloopt.
In Utingeradeel komt het voor in het stemcohier, 24 schar, eig 3 schar etc.
en elders deze: Opm. Wordt jaarlijks "aen Scharren" verhuurd
Op de online kaarten niets te vinden van ingetekende namen, helaas.

Bij 5 Antje Willems, kan de x 1622 Bote Jacobs ook dr Willem Willems en Sjoerdje Gerbens zijn?


Beetje aanvulling uit de Registers fan de Personele Imposysje:
Rauwert - Meijnart Fermer z - 3 cg
bron: www.fa.knaw.nl - te vinden met personele in het zoekveldje.

groet margreet

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Bericht door embe » maandag 25 aug 2008 3:25 pm

Deze vond ik ook nog:
Swier (Zjwier)
1316 Scarwirre, 1423 Scharwyer, 1558 Schwyer, 1810 Schwyr, ca. 1840 Sweijer, 1930 Zwier. Ontstaan uit het Romaanse carrucarium*1 met als betekenis 'nederzetting bij land dat beploegd wordt'. (3083) Gelegen rond de weg Swier, O van Wijnandsrade. 1840 35 huizen, 186 inwoners.
Niet dat ik sugereer dat het iets met Limburg te maken heeft, maar de betekenis is wel zeer opvallend en komt helemaal overeen met wat jij zegt, margreet…

Ik heb geeen idee waarvan, maar heb in mijn bestand Sjoerdje Gerbens *ca. 1590.
Zie het al: heeft Sible in zijn bestand staan…..
En hij laat Antje ook x2 trouwen. Heb het dus klakkeloos overgenomen. :oops:

Nog een vraagje:
In 1592 (RA RAU A2 249) treft Trijn Meiners, weduwe van Gerben Meinerts, een regeling met Heerdt Sypkes uit naam van zijn vrouw Griet Willemsdr, Jan Claesz uit naam van zijn vrouw Reinw Willemsdr en Idts Claesz uit naam van zijn vrouw Anna Willemsdr, de kinderen uit het eerste huwelijk van Trijn, en Douwe Tabez uit naam van zijn vrouw Wilcke Gerbensdr, de dochter van Trijn bij haar tweede man Gerben Meiners. Present zijn Oets Sybrens en Oege Folpersz. Er was een eerder akkoord van 11 augustus 1579 over de huizing die de kinderen van Trijn bij Willem toekomt met daarenboven 100 goudg. voor elk kind wegens vadersgoed. Die kinderen waren ook erfgenamen geworden van hun twee broers. Dochter Wilcke uit het tweede huwelijk zal nu 470 goudg. uitgekeerd krijgen.
Wie zijn de twee broers?????
Trijntje Meinderts, geboren circa 1540, overleden na 1592.
trouwt (1) circa 1565
met Willem, geboren circa 1535, overleden voor 1571.
Uit dit huwelijk 3 kinderen

1. Grietje Willems, geboren circa 1565, trouwt met Heert Sipkes, geboren circa 1560, boer.
2. Reinou Willems, geboren circa 1565, trouwt met Jan Klases, geboren circa 1560.
3. Antje Willems, geboren circa 1565, trouwt(1) met Ids Klases, trouwt(2) met Ids Sipkes, zn. van Sipke en Eelkje Gerlofs.

trouwt (2) circa 1571
met Gerben Meinerts, zn. van Meinert Formers Scarwier en Hil, geboren circa 1546, overleden voor 1578.
Uit dit huwelijk 1 kind

1. Willemke Gerbens, geboren circa 1572, trouwt circa 1592 met Douwe Tabes, geboren circa 1570.
groetjes,
margo

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 25 aug 2008 3:34 pm

Als die kinderen erfgenaam van hun broers waren geworden, dan hebben zij (die broers) geen nakomelingen. De kans dat ze ongetrouwd en jong zijn overleden is dan groot. Dat betekent:
1. Dat ze voor het verhaal niet van groot belang zijn (klinkt hard, maar zo is het toch?)
2. Dat er niet veel kans is dat ze in de bronnen voorkomen. Hoogstens als weeskind, tegelijk met de anderen (Grietje, Reinou en Antje).

groetjes, Andries.

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Bericht door embe » maandag 25 aug 2008 4:10 pm

dan zou er toch ook ergens een voogdijbenoeming moeten zijn zo rond 1571?
De verwijzingen met jaartal 1560 en 1571 komen uit RAU A1 (loopt van 1550 tot 1578), maar dat zal even moeten worden opgezocht (Als ik tijd heb vanavond).
het zal wel lang duren, maar ik wacht wel tot vanavond. :wink:
het zonnetje schijnt en de rose is al gekoeld....
groetjes,
margo

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 25 aug 2008 7:06 pm

De actes van Rauwerderhem (Ik gebruik de uittreksels van J. Zondervan).
In 1571 is niets te vinden. Misschien een andere bron?

In 1575 een aantal (schijnbaar) samenhangende actes (alle RAU A1):
folio 189, 6 april 1575. Afrekening van Jan Beerntzn, smid, en Evert Alberts, beide te Rauwerd, betreffende de 160 ggl. die Jancke Dirckszn schuldig was aan Schelte Wibrantszn, ten profijte van de weeskinderen van zijn broer wijlen Bocke Wibrantszn.

folio 189 vso, 29 april 1575. Verklaring dat Ewert Albertszn, te Rauwerd, als momber van de twee weeskinderen van wijlen Wibren Bockezn te Rauwerd bij Trijn Albertsdr, de rekening, gedaan door Jan, smid te Rauwerd, en Ewert zelf, goedkeurt.

folio 190. 1 mei 1575. Scheiding en deling tussen de vier niet met naam genoemde weekinderen als boven met Johannes Martenszn, man van Rixt Tiebbedr, hun stiefvader en moeder.

folio 190 vso. 2 mei 1575. Afrekening van Ewert Albertszn, te Rauwerd, en Albert Claeszn, te Goutum bij Leeuwarden, als curatoren over de twee weeskinderen van wijlen Bocke Wibrenzn te Rauwerd bij Trijn Albertsdr, ten overstaan van Jan Beerndtzn, smid te Rauwerd.

Ik weet niet waar die vermelding uit 1571 vandaan komt, mogelijk uit hetzelfde boek (Zondervan heeft hem gemist bij het uittreksel maken), anders moet je bij de bron (Sible) informeren.

groet, Andries.

Sible Hettinga
Berichten: 226
Lid geworden op: zondag 22 jan 2006 6:17 pm
Locatie: Harlingen

Meinert Formers Scarwier.

Bericht door Sible Hettinga » dinsdag 26 aug 2008 5:12 am

Beste allemaal,

Mijn geheugen zegt dat Scarwier (Fries, Nederlands Scharwier) de naam van een boerderij is. Bij Meinert Formers heb ik vier bronnen maar in die bronnen wordt de naam niet verklaard. De uitleg van Margreet is duidelijk en met Limburg heeft het, lijkt mij, niets te maken. Hoe mooi gevonden overigens ook Margo.

Bronnen ????? 1560 en 1571: Frysk Kertiersteateboek, blz. 335. Tekst van Jelle, dat zal dus wel in orde zijn.

Bron RvdA van Mia Flapper in GJ 1999 moeten we maar vergeten. Een vermelding van Meinert onder Rauwerd kan ik niet vinden en onder Grouw vond ik een Otger Mennertszn en een Melijs Otgersz, maar deze Melijs kan Meinert niet zijn, lijkt mij. Ik heb Meinert Formers als geboren rond 1525, hij kan natuurlijk eerder geboren zijn, maar het is uitgesloten dat hij in 1511 zelfstandig gebruiker was van land of zou worden vermeld met een echtgenote Hil.

Volgens het Nijdamstra-boek, blz. 65, is Outger Meynerts inderdaad de vader van Albert Outgers.

Sjoerdje Gerbens wordt genoemd in het Nijdamstra-boek op blz. 62 en Antje Willems in hetzelfde boek op blz. 61 en 65.

Willem en Trijntje Meinderts hebben, naast de bekende drie dochters, ook twee jong overleden zonen gehad, wier namen we niet kennen. Andries gaf dat al aan. Deze broers zijn in ieder geval voor 1592 overleden en hadden bij dier overlijden bezit, waarschijnlijk geërfd van dier vader Willem, maar mogelijk ook van dier moeder Trijntje Meinderts. Trijntje kan natuurlijk ook mede-erfgename van haar jong overleden zonen zijn geweest.

Wanneer minderjarigen ab intestato erven, houdt dat niet in dat er dan ook voogden moeten worden benoemd, want die voogden kunnen er al zijn.

Margo wil je mij even doorgeven bij wie ik de vermelding uit 1571 heb staan? Ik kan hem nu zo snel niet vinden en wil gaan slapen.

De groetenis.
Sible.

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Bericht door embe » dinsdag 26 aug 2008 12:24 pm

dat was een latertje.......
mijn internet lag er gisteravond en vanmorgen uit. :evil:
en zowaar, kreeg net allemaal mailtjes binnen: hij doet het dus weer. :D
zal maar bij het laatste mailtje beginnen: jouw melding op tresoar.
Margo wil je mij even doorgeven bij wie ik de vermelding uit 1571 heb staan? Ik kan hem nu zo snel niet vinden en wil gaan slapen.
jij hebt 1571 gewoon bij Meinert Formers Scarwier staan. of bedoel je een andere 1571?
groetjes,
margo

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » dinsdag 26 aug 2008 12:43 pm

Als je dan weet dat het bij Tresoar altijd wintertijd is: + 1 uur dus = 4.12 am :shock:

en ik maar denken: het was reuze gezellig bij het hockey-krantjevouwen

Andries.

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Bericht door embe » dinsdag 26 aug 2008 12:45 pm

wat ik ook nog even wil melden:
heb wel eens gehoord dat het Nijdamstra boek (boeken waren het toch?) niet foutloos is..... :wink:
eigenlijk vind ik dus, dat we toch even uit moeten zoeken of Margreet misschien gelijk heeft en dat de Antje x1622 Bote Jacobs misschien een dochter is van Willem Willems en Sjoerdje Gerbens......
groetjes,
margo

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Bericht door embe » dinsdag 26 aug 2008 12:55 pm

en ik maar denken: het was reuze gezellig bij het hockey-krantjevouwen
ik MAAK het krantje.......vouwen wordt weer door ander vrijwilligers gedaan.
6 jaar geleden ook de website gemaakt, maar kreeg twee jaar geleden een nieuwe hobby en heb het onderhoud vd site toen maar overgedragen aan iemand anders. :D
nog even en er bestaat geen krantje meer en gaat alles via de site....
hoe is het met Lysbeth? :wink:
groetjes,
margo
p.s. blijkbaar loop ik twee minuutjes achter. mailtje van tresoar was 04.10 uur......

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » dinsdag 26 aug 2008 12:58 pm

heb ik een aparte vraag voor gemaakt:
http://forum.tresoar.nl/viewtopic.php?t=2668

groetjes, Andries

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » dinsdag 26 aug 2008 2:59 pm

Hallo,

ik ben nog even met Meinerts vermeldigen uit 1560 en 1571 bezig geweest, maar kom daar niet uit. Dacht nog even misschien de quaaclappen, daar staat ook wel eens iets over voogdijzaken in, maar niets. De RAU A-boeken, of liever de uittreksels ervan, helemaal doorgelopen: ook niets. Misschien de decretale verkopen van het Hof: indexen/naamlijsten in diverse Jierboekjes. Maar die heb ik niet bij de hand. Ze beginnen misschien vroeg genoeg.

groetjes, Andries.

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Bericht door embe » dinsdag 26 aug 2008 3:01 pm

Bron RvdA van Mia Flapper in GJ 1999 moeten we maar vergeten. Een vermelding van Meinert onder Rauwerd kan ik niet vinden en onder Grouw vond ik een Otger Mennertszn en een Melijs Otgersz, maar deze Melijs kan Meinert niet zijn, lijkt mij. Ik heb Meinert Formers als geboren rond 1525, hij kan natuurlijk eerder geboren zijn, maar het is uitgesloten dat hij in 1511 zelfstandig gebruiker was van land of zou worden vermeld met een echtgenote Hil.
Wat moeten we hieruit concluderen?
1511 misschien tikfoutje?
Of Meinert Formers x Hil: grootouders Meinert Formers Scarwier?

En waar staat RvdA voor?
groetjes,
margo

Plaats reactie