ate klaasen steegsma en grietje eeljes schiphof

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
willy Kaffa

ate klaasen steegsma en grietje eeljes schiphof

Bericht door willy Kaffa » donderdag 2 mar 2006 2:49 pm

Wie kan mij helpen aan de geb.huw.overl. van Ate klaasen steegsma
en zijn vrouw grietje eeltje schiphof..
wie zijn de ouders.en zijn er nog kinderen hier van te vinden.

Ik heb een kind Eeltj Ates Steegsma.geb.1787 Berlikum†27.11.1823
Menaldumadeel.
Gehuwd met Andrieske Aukes van der Wal.

Bij voorbaat hartelijk dank.
Ik ben nog een beginneling.

pappaharry

steegstra?

Bericht door pappaharry » donderdag 2 mar 2006 11:23 pm

Je lijkt een klein doodlopend familietakje te hebben getroffen; ik vond geen mannelijke nazaten....
Merk op dat er fouten met de achternaam voorkwamen.. (bijv. St gelezen als geschreven hoofdletter H).
Menaldumadeel, doopjaar 1773 Berlikum, Doop Herv. gem. 1772-1811 DTB: 503
Dopeling: Aatje Gedoopt op 26 mei 1773 in Menaldum Dochter van Ate Klaasses en Grietje Eeltjes . Opm.: kind ovl
Menaldumadeel, doopjaar 1776 Berlikum, Doop Herv. gem. 1772-1811 DTB: 503
Dopeling: Eeltje Gedoopt op 27 september 1776 in Menaldum Kind van Ate Klaasses en Grietje Eeltjes
Menaldumadeel, doopjaar 1787 Berlikum, Doop Herv. gem. 1772-1811 DTB: 503 ...duidekijk jong overleden...
Dopeling: Eeltje Gedoopt op 5 september 1787 in Menaldum Kind van Ate Klaasses en Grietje Eeltjes
Huwelijksakte Menaldumadeel (mairie Menaldum), 1813 Man: Eeltje Ates Steegstra, oud 26 jaar, geboren te Berlikum
Ouders: Ate Klaasen en Grietje Eeltjes Vrouw: Andrieske Aukes van der Wal, oud 27 jaar, geboren te Menaldum
Ouders: Auke Hendriks van der Wal en Lijsbert Keimpes Datum: 27 juni 1813, akte nr. 9
Geboorteakte Menaldumadeel (mairie Menaldum), 1814 Aangiftedatum 7 mei 1814, blad nr. 13
Grietje Heegstra, geboren 5 mei 1814 Dochter van Eeltje Attes Heegstra en Andrieske Aukes
Huwelijksakte Menaldumadeel, 1836 Man: Minne Tjallings de Vries, oud 22 jaar, geboren te Beetgum
Ouders: Tjalling Minnes de Vries en Idske Rienks Wijngaarden Vrouw: Grietje Eeltjes Steegstra, oud 21 jaar, geboren te
Menaldum Ouders: Eeltje Ates Steegstra en Andrieske Aukes van der Wal Datum: 13 januari 1836, akte nr. 1
Overlijdensakte Menaldumadeel, 1887 Aangiftedatum 3 juni 1887, akte nr. 95
Grietje Steegstra, vrouw, overleden 2 juni 1887 Oud 73 jaar, weduwe (zo te zien de laatste directe nakomelinge)
Geboorteakte Menaldumadeel (mairie Menaldum), 1816 Aangiftedatum 23 september 1816, blad nr. 20
Anne Steegstra, geboren 21 september 1816 Zoon van Eeltje Ates Steegstra en Andrieske Aukes
Overlijdensakte Menaldumadeel (mairie Menaldum), 1816 Aangiftedatum 30 december 1816, blad nr. 8
Anne Eeltjes Steegstra, man, overleden 30 december 1816, oud 13 weken
Geboorteakte Menaldumadeel, 1818 Aangiftedatum 11 mei 1818, blad nr. 35
Antje Steegsma, geboren 8 mei 1818 Dochter van Eeltje Ates Steegsma en Andrieske Aukes van der Wal
Geboorteakte Menaldumadeel, 1822 Aangiftedatum 6 juli 1822, blad nr. 70
Overlijdensakte Menaldumadeel, 1829 Aangiftedatum 7 oktober 1829, blad nr. 35
Antje Eeltjes Heegstra, vrouw, overleden 6 oktober 1829, oud 11 jaar
Ate Steegstra, geboren 3 juli 1822 Zoon van Eeltje Ates Steegstra en Andrieske Aukes van der Wal
Overlijdensakte Menaldumadeel, 1828 Aangiftedatum 24 mei 1828, blad nr. 18
Ate Eeltjes Steegstra, man, overleden 23 mei 1828, oud 5 jaar
Overlijdensakte Menaldumadeel, 1823 Aangiftedatum 28 november 1823, blad nr. 36 (suppl. nr. 1-6)
Eeltje Ates Steegstra, man, overleden 27 november 1823 Oud 36 jaar (1787), gehuwd
Overlijdensakte Menaldumadeel, 1849 Aangiftedatum 3 september 1849, blad nr. 36 (suppl. nr. 1-6)
Andrieske Aukes van der Wal, vrouw, overleden 31 augustus 1849 Oud 64 jaar, weduwe

Menaldumadeel, doopjaar 1791 Berlikum, Doop Herv. gem. 1772-1811 DTB: 503
Dopeling: Mintje Gedoopt op 6 april 1791 in Menaldum Kind van Ate Klaasses en Grietje Eeltjes
Huwelijksakte Menaldumadeel, 1819 Man: Lolke Klazes van der Wal, oud 21 jaar, geboren te Menaldum
Ouders: Klaas Jacobs en Baukje Pieters Vrouw: Mintje Ates Steegsma, oud 27 jaar, geboren te Berlikum
Ouders: Ate Klazes Steegsma en Grietje Eeltjes Schiphof Datum: 16 mei 1819, akte nr. 15
Geboorteakte Menaldumadeel, 1821 Aangiftedatum 6 september 1821, blad nr. 79 Grietje van der Wal,
geboren 5 september 1821 Dochter van Lolke Klazes van der Wal en Mintje Ates Steegsma
Geboorteakte Menaldumadeel, 1822 Aangiftedatum 15 oktober 1822, blad nr. 97 Baukje van der Wal,
geboren 14 oktober 1822 Dochter van Lolke Klazes van der Wal en Mintje Ates Steegsma
Geboorteakte Menaldumadeel, 1824 Aangiftedatum 17 maart 1824, blad nr. 30 Auke van der Wal,
geboren 16 maart 1824 Zoon van Lolke Klazes van der Wal en Mintje Ates Steegsma
Geboorteakte Menaldumadeel, 1825 Aangiftedatum 17 oktober 1825, blad nr. 79 Wytske van der Wal,
geboren 15 oktober 1825 Dochter van Lolke Klazes van der Wal en Mintje Ates Steegsma
Geboorteakte Menaldumadeel, 1826 Aangiftedatum 14 december 1826, blad nr. 88 Ate van der Wal,
geboren 13 december 1826 Zoon van Lolke Klazes van der Wal en Mintje Ates Steegsma
Geboorteakte Menaldumadeel, 1828 Aangiftedatum 22 mei 1828, blad nr. 44 Tjetje van der Wal,
geboren 20 mei 1828 Dochter van Lolke Klazes van der Wal en Mintje Ates Steegsma
Huwelijksakte Menaldumadeel, 1846 Man: Klaas Lolkes van der Wal, oud 26 jaar, geboren te Menaldum
Ouders: Lolke Klazes van der Wal en Mintje Ates Steegsma Vrouw: Dieuwke Reins Hoekstra, oud 32 jaar, geboren te
Dronrijp Ouders: Rein Arriens Hoekstra en Grietje Uilkes Miedema Datum: 20 mei 1846, akte nr. 37
Huwelijksakte Menaldumadeel, 1851 Man: Harmen Arjens Santhuizen, oud 33 jaar, geboren te St. Annaparochie,
gemeente Het Bildt Ouders: Arjen Geerts Santhuizen en Sijke Klazes ..Vrouw: Wytske Lolkes van der Wal, oud 25 jaar,
geboren te Menaldum Ouders: Lolke Klazes van der Wal en Mintje Ates Steegsma Datum: 23 juli 1851, akte nr. 52

Heel vreemd: nog een doop van een Eeltje; dus twee kinderen van Ate Klaasses en Grietje Eeltjes gedoopt in 1791...??.
Menaldumadeel, doopjaar 1791 Berlikum, Doop Herv. gem. 1772-1811 DTB: 503 Dopeling: Eeltje Gedoopt op 5 juni 1791
in Menaldum Kind van Ate Klaasses en Grietje Eeltjes ... Een her-doop op z'n vierde ??
Op de originele huwelijksakte (1813) van Eeltje (1787) zou iets omtrent zijn ouders kunnen staan (of ze nog leefden)...
Naamsaanneming door hem is hier niet eventjes hard te maken omdat juist (o.a.) het register van Menaldumadeel verloren ging..

Gast

Re: ate klaasen steegsma en grietje eeljes schiphof

Bericht door Gast » vrijdag 3 mar 2006 12:18 am

Bij Tresoar gevonden:
Huwelijksakte Menaldumadeel, 1819
Man: Lolke Klazes van der Wal, oud 21 jaar, geboren te Menaldum
Ouders: Klaas Jacobs en Baukje Pieters
Vrouw: Mintje Ates Steegsma, oud 27 jaar, geboren te Berlikum
Ouders: Ate Klazes Steegsma en Grietje Eeltjes Schiphof
Datum: 16 mei 1819, akte nr. 15

Menaldumadeel, doopjaar 1773
Berlikum, Doop Herv. gem. 1772-1811 DTB: 503
Dopeling: Aatje
Gedoopt op 26 mei 1773 in Menaldum
Dochter van Ate Klaasses en Grietje Eeltjes

Menaldumadeel, doopjaar 1776
Berlikum, Doop Herv. gem. 1772-1811 DTB: 503
Dopeling: Eeltje
Gedoopt op 27 september 1776 in Menaldum
Kind van Ate Klaasses en Grietje Eeltjes

Menaldumadeel, doopjaar 1787
Berlikum, Doop Herv. gem. 1772-1811 DTB: 503
Dopeling: Eeltje
Gedoopt op 5 september 1787 in Menaldum
Kind van Ate Klaasses en Grietje Eeltjes

Menaldumadeel, doopjaar 1791
Berlikum, Doop Herv. gem. 1772-1811 DTB: 503
Dopeling: Mintje
Gedoopt op 6 april 1791 in Menaldum
Kind van Ate Klaasses en Grietje Eeltjes

Menaldumadeel, doopjaar 1791
Berlikum, Doop Herv. gem. 1772-1811
DTB: 503
Dopeling: Eeltje
Gedoopt op 5 juni 1791 in Menaldum
Kind van Ate Klaasses en Grietje Eeltjes

Ik heb ook gezocht op www.google.nl
Daar is een pagina die niet te openen is, maar in de omschrijving staat het volgende:
178. Ate Klazes Steegsma Steegsma died on 16 May 1819. He married Grietje Eeltjes Schiphof. 179. Grietje Eeltjes Schiphof died on 16 May 1819. [Child].

In de namenlijst op http://home.wanadoo.nl/prunia/namenlijst.htm staat ook een Grietje Eeltjes Schiphof, geboren ca 1742.
Dit zou dezelfde kunnen zijn.

Ik weet niet of je in de gelegenheid bent om het archief in Leeuwarden of Den Haag te bezoeken, want dan kun je de huwelijksbijlagen van de kinderen inzien.

Misschien kunnen andere mensen meer vinden, maar ik vind op dit moment niet meer.
vr.gr. AttieWie kan mij helpen aan de geb.huw.overl. van Ate klaasen steegsma
en zijn vrouw grietje eeltje schiphof..
wie zijn de ouders.en zijn er nog kinderen hier van te vinden.

Ik heb een kind Eeltj Ates Steegsma.geb.1787 Berlikum†27.11.1823
Menaldumadeel.
Gehuwd met Andrieske Aukes van der Wal.

Bij voorbaat hartelijk dank.
Ik ben nog een beginneling.[/quote]

pappaharry

Bericht door pappaharry » vrijdag 3 mar 2006 2:40 pm

ik zie dat ik twee dingen nog niet had gecorrigeerd; bij deze alsnog:
1. de regel: Geboorteakte Menaldumadeel, 1822 Aangiftedatum 6 juli 1822, blad nr. 70
behoort 3 regels te zakken (betreft Ate)
2. Bij het overlijden (1849) van Andrieske is het aktenummer fout; er moet staan:
Overlijdensakte Menaldumadeel, 1849 Aangiftedatum 3 september 1849, blad nr. 39
succes !

Plaats reactie