Gerben Hinnes Posthumus en Trijntje Johannes/Renskjen Annes

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Jan Posthumus
Berichten: 19
Lid geworden op: donderdag 14 jun 2007 5:24 pm
Contacteer:

Gerben Hinnes Posthumus en Trijntje Johannes/Renskjen Annes

Bericht door Jan Posthumus » dinsdag 9 dec 2008 11:41 pm

Gerben Hinnes Posthumus, geboren op 21 september 1756 in Warga, aldaar gedoopt op 17 oktober 1756, zoon van Hinne Hinnes Posthumus en Sjoukje Gerbens.
Deze Gerben huwt op 20 april 1794 in Drachten met Renskjen Annes afkomstig van Lippenhuizen. Gerben is dan "afkomstig van Noorderdrachten."

Echter, vier jaar eerder, op 5 september 1790 vindt in Smallingerland een huwelijk plaats tussen Gerben Hinnes Posthumus afkomstig van Leeuwarden en Trijntje Johannes afkomstig van Noorderdrachten. Het huwelijk vindt plaats in de Westerkerk.

Mijn vragen:
1. Kan Gerben Hinnes Posthumus bij beide huwelijken dezelfde persoon zijn?
2. Kam Trijntje Johannes dochter zijn van Johannes Arends Crab en Jetske Wijbrens, geboren op 2 juni 1768, gedoopt op 12 juni 1768 in Drachten?

Wie kan mij antwoorden geven op bovenstaande vragen?

Alvast bedankt.
Jan.

Theun Veenstra
Berichten: 133
Lid geworden op: woensdag 15 feb 2006 12:36 pm
Locatie: Franeker

Bericht door Theun Veenstra » woensdag 10 dec 2008 5:08 pm

Het lijkt mij dat dit een endezelfde persoon is, hoewel hier en daar een vraagteken.
Er doet op 13-05-1781 een Gerben Hinnes Posthuma belijdenis voor de NH kerk, Drachten N, op 10-05-1801 doet Renskjen belijdenis, ook doet er een Trijntje Johannes belijdenis voor de DG kerk. Meer kan ik er op dit moment niet van vinden.
Theun

Gebruikersavatar
Everardus Rollema
Berichten: 1434
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 10:02 pm
Locatie: Zoetermeer

Bericht door Everardus Rollema » donderdag 11 dec 2008 2:26 pm

Jan,

Heb je de bijlagen van dit huwelijk al eens bekeken?
Wanneer en waar is Hinne Gerbens overleden? (in ieder geval voor 1811 mogelijk te Zuiderddrachten?)

Huwelijksakte Opsterland, 1818
Man : Hinne Gerbens Posthumus, oud 22 jaar, geboren te
Drachten, gemeente Smallingerland
Ouders: Gerben Hinnes en Rinske Annes
Vrouw : Eva Everts Westerhuis, oud 23 jaar, geboren te
Ureterp
Ouders: Evert Jans Westerhuis en Dina Gialts
Datum : 24 januari 1818, akte nr. 4

-----------------
Dit huwelijk ook maar even vermelden om een beter beeld te vormen:
Huwelijksakte Smallingerland, 1837
Man : Zietze Lolkes van der Zaag, oud 37 jaar, geboren te
Grouw, gemeente Idaarderadeel
Ouders: Lolke Sietzes van der Zaag en Trijntje Roelefs
Vrouw : Sjoukjen Gerbens Posthumus, oud 36 jaar, geboren te
Drachten
Ouders: Gerben Hinnes Posthumus en Rinske Annes
Datum : 10 april 1837, akte nr. 6

1811 naamsaanneming
Drachten, deel 1 folio 133
Posthuma, Gerben Hinnes kinderen, koopman Zuiderdrachten
Kinderen:
Hinne 16, Antje 14, Sjoukjen 12 vgl. de Jong, Erret Pieters, voogd, Noorderdrachten 236
Blijkens naamsaaneming Gerben Hinnes (koopman Zuiderdrachten)overleden voor 1811.

Authorisatie al bekeken?


Gr.
Everardus

Theun Veenstra
Berichten: 133
Lid geworden op: woensdag 15 feb 2006 12:36 pm
Locatie: Franeker

Bericht door Theun Veenstra » donderdag 11 dec 2008 4:39 pm

Zal hier vanmiddag nog even naar kijken.
Theun

Theun Veenstra
Berichten: 133
Lid geworden op: woensdag 15 feb 2006 12:36 pm
Locatie: Franeker

Bericht door Theun Veenstra » donderdag 11 dec 2008 6:18 pm

Jan en Everardus ben vanmiddag gelijk naar Leeuwarden gereden en het volgende (weinig) gevonden.
Gerben Hinnes is in 1806 overleden, hij was schipper, volgens de bijlage bij het huwelijk van twee kinderen.
Hinne Gerbens Posthuma is geboren op 21-03-1795 in de Zuider Dragten. Ook in de huwelijksbijlagen van Sjoukjen geen verdere verklaring dan dat Gerben is overleden in 1806.
In de akte van naamsaanname staat echter dat Gerben koopman is geweest.
Verder weinig te vinden.
Groeten Theun

Gebruikersavatar
Everardus Rollema
Berichten: 1434
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 10:02 pm
Locatie: Zoetermeer

Bericht door Everardus Rollema » donderdag 11 dec 2008 6:44 pm

Theun,

Helaas dat je zoekactie weinig resultaat heb mogen opleveren.
We weten nu wel dat hij in 1806 is overleden, volgens de bijlagen.
Heb jij nog gekeken of er in de authorisatie boeken iets is te vinden?
Leefde zijn vrouw Rinske Annes eigenlijk nog toen haar kinderen huwden?

Gr.
Everardus

Theun Veenstra
Berichten: 133
Lid geworden op: woensdag 15 feb 2006 12:36 pm
Locatie: Franeker

Bericht door Theun Veenstra » donderdag 11 dec 2008 11:25 pm

Ik heb twee huwelijken bekeken, maar bij geen van allen werd iets vermeld over de dood van Rinske Annes.
Theun

Theun Veenstra
Berichten: 133
Lid geworden op: woensdag 15 feb 2006 12:36 pm
Locatie: Franeker

Bericht door Theun Veenstra » donderdag 11 dec 2008 11:27 pm

Sorry, de authorisatieboeken heb ik niet naar gekeken vanwege tijdgebrek, doe ik volgende week. Theun

Gebruikersavatar
Everardus Rollema
Berichten: 1434
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 10:02 pm
Locatie: Zoetermeer

Bericht door Everardus Rollema » donderdag 11 dec 2008 11:53 pm

Theun,

Dank je wel voor de mededeling.

Gr.
Everardus

Jan Posthumus
Berichten: 19
Lid geworden op: donderdag 14 jun 2007 5:24 pm
Contacteer:

Bericht door Jan Posthumus » vrijdag 12 dec 2008 11:21 am

Beste mensen,

De authorisatieboeken ken ik niet. De informatie over het overlijden van Gerben Hinnes en het huwelijk van zoon Hinne Gerbens met Eva Everts heb ik wel.
Het gaat mij vnl. over het eventuele dubbele huwelijk van Gerben Hinnes Posthumus en aanvullende informatie over Trijntje Johannes (is zij een "Crab"?) en/of Renskje Annes.
De akte van naamsaanneming is mij ook wel bekend, op het moment van aangifte was Gerben inderdaad reeds overleden.

Jan.

Gebruikersavatar
Everardus Rollema
Berichten: 1434
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 10:02 pm
Locatie: Zoetermeer

Bericht door Everardus Rollema » vrijdag 12 dec 2008 2:34 pm

Jan,

Om een gedegen onderzoek te starten hebben we ook de randverschijnselen nodig.
Geef daarom zoveel mogelijk informatie wat je weet over een persoon.
Dat voorkomt onnodig zoekwerk.
Om te weten of iemand 2x is gehuwd en of er misschien kinderen uit beiden huwelijken zijn geweest en de vader is gestorven als de kinderen nog minderjarig zijn kan een weesboek c.q. authorisatieboek van belang zijn.
In deze boeken komen vaak familieleden voor van de overlene of familieleden van de partner. Op deze wijze zouden ook de familieleden van Trijntje Johannes naar voren kunnen komen.
Je schrijft nu in je laatste bericht overlijden van Hinne Gerbens is mij bekend. Had wel zo makkelijk geweest om dat even te schrijven.
Dat hij rond 1806 is overleden betekent dat hij minderjarige kinderen heeft nagelaten. Je vraag was tenslotte ook of Hinne zowel met Trijntje als Renske gehuwd is geweest.

Gr.
Everardus

Gebruikersavatar
Everardus Rollema
Berichten: 1434
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 10:02 pm
Locatie: Zoetermeer

Bericht door Everardus Rollema » vrijdag 12 dec 2008 6:49 pm

Beste Jan,

Tussen neus en lippen door enkele authorisatie en hypotheekboeken doorgenomen van Smallingerland bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.
Trijntje is inderdaad een Crab, later meer.

Gr.
Everardus

Gebruikersavatar
Everardus Rollema
Berichten: 1434
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 10:02 pm
Locatie: Zoetermeer

Bericht door Everardus Rollema » vrijdag 12 dec 2008 8:12 pm

Jan en Theun,

Onderzoek CBG Den Haag vrijdag 12 december 2008

Authorisatie Smallingerland inventarisnr. 32 pag. 354 1 ste van de Wintermaand (december) 1809.

Details uit de akte:

Errit Pieters de Jong, huisman Noorderdragten en Pieter Meines, koopman te Zuiderdragten. Voogden

Renske Annes, weduwe wijlen Gerben Hinnes Posthumus in tijden koopman, doch nu hertr. met Johannes Jurjens Mr. timmerman te Zuiderdragten.

Hinne, oud 14 jaren.
Antje, 11 jaren
Sjoukjen 9 jaren.

-----------------

Hypotheekboek inv. nr. 111 pag. 432 akte 23 juli 1792( akte slecht te lezen) Gerben Hinnes Postumus, debiteur van Dragten voor schip:


Gerben Hinnes Posthumus, schipper en Trijntje Johannes Crab, echtelieden wonende in Noorderdragten, bekennen deugd. schuldig te zijn aan Aeltje ? Arents, weduwe Hyltjen? (voornamen zeer slecht te lezen)Hendriks sal. 3750 car. guldens wegens coop van de gerechtelijke voerschip met zeil en ----il,( naar ik heb begrepen voor de helft) met Doeke Bockes, schipper en koopman te Noorderdragten, op de (vaarlijn) Dragten naar Leeuwarden en Sneek.

-------

Toevallig of misschien helemaal niet toevallig komt na deze akte een schuldbekentenis welke is gedateerd op:
6 augustus 1792 van Johannes Arents Crab, Mr. schoenmaker en Itske Wybrens, echtelieden wonende te Noord.dragten.

Smallingerland, huwelijken 1767
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 juni 1767 in Drachten
Man : Johannes Arends Crab afkomstig van
Noorderdrachten
Vrouw : Jitske Wybrens afkomstig van Kootstertille

Smallingerland, dopen, geboortejaar 1768, doopjaar 1768
Dopeling: Trijntje
Geboren op 2 juni 1768
Gedoopt op 12 juni 1768 in Drachten
Dochter van Johannes Arends Crab en Jetske Wijbrens


------
Hypotheekboek Smallingerland inv. nr. 113

Fol. 434 Renske Annes, wed. wijlen Gerben Hinnes Postumus, koopvrouw wonende Zuiderdragte, verkl schuldig te zijn aan Hendrik Galts Landmeter, koopman wonende Noord.dragten 100 car.g. get. 29 febr. 1808.


Fol. 449 Rinske Annes, wed. Gerben Hennes (Hinnes) Posthumus, deugdelijk en schuldig te zijn aan de koopman A. Westerkamp 99 gulden i.v.m. geleverde winkelwaren get. 20 februari 1808.

Jan je mag zelf ook je conclusies trekken en eventueel de akten controleren, daar de fiches niet optimaal waren.
Mijn conclusie is voorlopig:
Gerben Hinnes Posthumus heeft twee huwelijken gehad.
In de huw.bijlagen van zijn kinderen staat vermeld dat hij schipper is geweest en uit de diverse akten blijkt ook dat hij koopman is geweest.
Verder is m.i. Trijntje dochter van Johannes Crab en Iitsje/Jitske Wybrens.

Tenslotte het tweede huwelijk van Rinskjen.

Huwelijk Rinske Annes:
Smallingerland, huwelijken 1808
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 maart 1808 in
Drachten
Man : Johannes Jurjens afkomstig van Zuiderdrachten
Vrouw : Rinskjen Annes afkomstig van ZuiderdrachtenGr.
Everardus

Gebruikersavatar
Everardus Rollema
Berichten: 1434
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 10:02 pm
Locatie: Zoetermeer

Bericht door Everardus Rollema » vrijdag 12 dec 2008 10:29 pm

In deze not. akte wordt ook de familienaam van Johannes Jurjens genoemd en is Rinske
Annes, weduwe.


1839 Drachten, notaris J. G. van Blom
Boelgoed
- Rinske Annes te Drachten, weduwe van Johannes Jurjens van
der Schaap, verkoper
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 33012
Repertoirenr.: 97 d.d. 28 augustus 1839

------------
1840 Drachten, notaris J. G. van Blom
Koopcontract
Betreft de verkoop van een huis te Drachten, koopsom fl. 400
- Rinske Annes te Drachten, verkoper
- Trijntje Klazes Pel te Drachten, koper
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 33013
Repertoirenr.: 39 d.d. 3 maart 1840

---
In de not. akte staat vermeld Schaap, maar moet Schaaf zijn, zie overlijden en blijkt ook bij de aann./bev. familienaam 1811

Drachten, deel 1 folio 52 verso
Schaaf, Johannes Jurjens van der, Zuiderdrachten 185
Kinderen:
Jurjen 2

Smallingerland, dopen, geboortejaar 1809, doopjaar 1809
Dopeling: Jurjen
Geboren op 9 september 1809 in Zuider Drachten
Gedoopt op 1 oktober 1809 in Drachten
Zoon van Johannes Jurjens en Rinske Annes

Overlijdensakte Smallingerland (mairie Drachten), 1814
Aangiftedatum 11 juli 1814, blad nr. 12
Jurjen Johannes van der Schaaf, overleden 10 juli 1814, 4
jaar, man
Zoon van Johannes Jurjens van der Schaaf en Rinskje Annes

http://www2.tresoar.nl/genealogie/naams ... &achter=ja

Overlijdensakte Smallingerland, 1830
Aangiftedatum 12 oktober 1830, blad nr. 24
Johannes Jurjens van der Schaaf, overleden 11 oktober 1830,
63 jaar, man
Zoon van Jurjen Gerrits en Hiltje Johannes
Gehuwd


Idaarderadeel, dopen, geboortejaar 1767, doopjaar 1767
Dopeling: Johannes
Geboren op 19 juli 1767
Gedoopt op 26 juli 1767 in Grouw
Kind van Jurjen Gerrijts en Hiltje Johannes


En denkelijk hier het overlijden van Rinske Annes:
Overlijdensakte Smallingerland, 1842
Aangiftedatum 3 september 1842, blad nr. 25
Rinske Annes Posthuma, overleden 2 september 1842, 74 jaar,
vrouw
Dochter van Anne Eits en Antje Gerrits
Weduwe

Smallingerland, dopen, geboortejaar 1768, doopjaar 1801
Dopeling: Rinske
Geboren op 20 oktober 1768
Gedoopt op belijdenis op 10 mei 1801 in Drachten
Kind van Anne Eits en Antje Gerrits

Gr.
Everardus

Gebruikersavatar
Everardus Rollema
Berichten: 1434
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 10:02 pm
Locatie: Zoetermeer

Bericht door Everardus Rollema » vrijdag 12 dec 2008 11:03 pm

Tenslotte het huwelijk van de ouders van Rinske.

Opsterland, huwelijken 1764
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 september 1764 in
Gorredijk
Man : Anne Eits afkomstig van Gorredijk
Vrouw : Antje Gerryts afkomstig van GorredijkJan hopelijk kan je nu even weer vooruit?

Gr.

Everardus

Plaats reactie