Ype Jakobs Reen: drie vermeldingen, één persoon?

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Ype Jakobs Reen: drie vermeldingen, één persoon?

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 31 mar 2009 5:38 pm

Japke is dus een Reen maar huwt als Bruinsma
waar doet zij dat?
Franeker, huwelijken 1798
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 augustus 1798
Man : Paulus Watses
Vrouw : Japikje Jacobs Rheen

Franeker, huwelijken 1798
Vermelding: Ondertrouw op 4 augustus 1798
Man : Poulus Watses afkomstig van Franeker
Vrouw : Japikje Jacobs Rien afkomstig van Franeker
Dank voor dat 2e Minke-huwelijk, ik kon het gister niet vinden.
Aafke had ik gister wel deels Bruinsma deels Reen, maar dat kan ik nu niet meer terugvinden. Misschien ergens in een memorie misbegepen.

groet margreet

Gebruikersavatar
catharina
Berichten: 870
Lid geworden op: vrijdag 20 jan 2006 9:45 pm
Locatie: Lelystad

Re: Ype Jakobs Reen: drie vermeldingen, één persoon?

Bericht door catharina » dinsdag 31 mar 2009 6:11 pm

Kwam een Japke Bruinsma tegen die kinderen krijgt met Dirk Pieters Hofman.
Dit is echter Japke Koenraads Bruinsma. mijn excuses voor de vergissing.
Ook bij de broers hebben mijn ogen niet goed gekeken. Het staat er duidelijk geboren, en er staat niet gedoopt.
Carla

Aafke Jacobs Bruinsma is gehuwd met Wijnzen Pieters Faber in 1819. In 1802 is zij gehuwd met Fedde Reins Sagemans
Hier de vergissing met Reen
Geboorteakte Franeker, 1814
Aangiftedatum 28 september 1814, akte nr. 125
Jacob Sagemans, geboren 27 september 1814
Zoon van Fedde Reins Sagemans en Aafke Jacobs Reen
Geboorteakte Franeker, 1817
Aangiftedatum 8 januari 1817, blad nr. 3
Sipke Saagmans, geboren 6 januari 1817
Zoon van Fedde Reins Saagmans en Aafke Jacobs
Opm.: Familienaam moeder niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "Reen"

Overledene : Klaas Hommes Visser
Overleden op: 5 september 1837
Wonende te : Tzum
Tekst:
wijlen Minke (Hommes) (moeder van Aafke Jacobs Bruinsma)en van Japke, te Franeker
en wijlen Lijsbert Jacobs Reen, moeder van Jacob, Tjietse en Baukje Hesselius, allen te Goenga)
en wijlen Jetske Hommes Visser (moeder van Houkje, te Arum en Lijsbert Harmens Visser, te Stiens); executeur testamentair is Joannes Stinstra, griffier Franeker. Saldo fl. 32.974,68.

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Ype Jakobs Reen: drie vermeldingen, één persoon?

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 31 mar 2009 9:02 pm

Ha, dat was 'm ja.

Ik ben nog steeds benieuwd in hoeveel aktes ze dan Reen heet, dat ze deze NB krijgt.
Als het maar 1 is, moet het eigenlijk verwijderd Andries, toch?
o,.. deed allefriezen Franeker het maar ......

groet margreet

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Ype Jakobs Reen: drie vermeldingen, één persoon?

Bericht door Andries Koornstra » dinsdag 31 mar 2009 11:00 pm

Hoi,

dit is Aafke (een voormoeder van mij, ik ken haar al jááááren):
Wymbritseradeel, dopen, geboortejaar 1779, doopjaar 1779
Dopeling: Aafke
Geboren op 6 februari 1779 in Scharnegoutum
Gedoopt op 14 maart 1779 in Scharnegoutum
Kind van Jacob Beerns en Minke Hommes
Jacob Beerns was eerder gehuwd met Johantie Tjeerds Bruinsma. Aafke heeft die naam dus van haar vaders eerste vrouw!! Missschien noemde hij zich ook wel Bruinsma, de naam was bij Aafke in ieder geval bekend, zij tekent ook met die familienaam.
Dat Minke eerder getrouwd was met een Jacob vond ik door de lepel van Hessel.
Minke trouwt nog een derde keer:
Menaldumadeel, huwelijken 1786
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 april 1786 in Dronrijp
Man : Philippus Johannes afkomstig van Dronrijp
Vrouw : Menke Hommes afkomstig van Lutkewierum
Het was een taaie:
Overlijdensakte Franeker, 1828
Aangiftedatum 29 februari 1828, blad nr. 5
Minke Hommes, overleden 27 februari 1828, 87 jaar, vrouw
Weduwe
De ouders Homme Johannes x Lysbet Heeres (ook ik heb geen huwelijk) dopen niet erg trouw.
Hennaarderadeel, dopen, geboortejaar 1740, doopjaar 1742
Dopeling: Minke
Geboren op 17 november 1740Gedoopt op 18 februari 1742 in Welsrijp
Kind van Homme Johannis en niet genoemde moeder
Hennaarderadeel, dopen, geboortejaar 1740, doopjaar 1742
groeten, Andries.

Gebruikersavatar
catharina
Berichten: 870
Lid geworden op: vrijdag 20 jan 2006 9:45 pm
Locatie: Lelystad

Re: Ype Jakobs Reen: drie vermeldingen, één persoon?

Bericht door catharina » woensdag 1 apr 2009 1:35 pm

Wanneer trouwde Aukje Oenes van der Meulen eigenlijk met Ynze Ypes Reen?
Ook vond ik nog een broer van Aukje nl Thomas ongehuwd.
Carla

Ouders van Aukje Oenes van der Meulen
Oene Rienks trouwde op 18-05-1739 in Oldeboorn met Rigtje Ruurds.

Kinderen van Oene en Rigtje:
1 Tytje Oenes. Tytje trouwde met Pieter Wytzes de Groot.
2 Ytje Oenes. Ytje trouwde op 16-06-1776 in Tjalleberd met Klaas Klases de Jong.
3 Thomas Oenes Mulder. Geboren omstreeks 1755. Thomas is overleden op 12-01-1826 in Nes.
4 Harm Oenes de Roos, geboren omstreeks 1754. Harm is overleden op 15-06-1823 in Oldeboorn, ongeveer 69 jaar oud.
aangenomen naam:
Roos, Harmen Oenes de, Oldeboorn
Kinderen:
Klaas 29, Oene 23, Ruurd 15, Wijtze 12, Freerk 8, Rigtje 26
Kindskinderen: (v. Klaas) Rigtje 1
Harm trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 01-04-1781 in Oldeboorn met Aaltje Klases.
5 Minke Oenes, geboren omstreeks 1759. Minke is overleden op 08-10-1826 in Utingeradeel, ongeveer 67 jaar oud. Minke trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 03-06-1788 in Oldeboorn met Freek Klases Boonstra.
6 Aukje Oenes van der Meulen. Zij is gedoopt op 15-02-1767 in Gersloot. Aukje is overleden op 21-02-1844 in Akkrum, 77 jaar oud. Aukje trouwde met Ynze Ypes Reen. Ynze is geboren op 09-02-1774 in Deersum, zoon van Ype Ynzes Reen en Feikje Ruurds. Hij is gedoopt op 13-02-1774 in Deersum/Poppingawier.

Gebruikersavatar
catharina
Berichten: 870
Lid geworden op: vrijdag 20 jan 2006 9:45 pm
Locatie: Lelystad

Re: Ype Jakobs Reen: drie vermeldingen, één persoon?

Bericht door catharina » woensdag 1 apr 2009 1:41 pm

Hoi allen.
Dit is wat ik van Reen heb weten te vinden.
Doopsgezind want er wordt gedoopt op belijdenis en later is een "Reen" doopgezind leraar
Carla.
Aaanvullingen welkom


Ype Reen. Ype trouwde waarschijnlijk met een Gertje( Geertje??)

Kinderen van Ype en Gertje:
1 Jaan Ypes Reen. Jaan trouwde op 16-09-1753 in Rauwerd met Claaske Douwes.
2 Ynze Ypes Reen. Ynze trouwde op 25-12-1735 in Deersum met Tytje Ymes van der Valk, 21 jaar oud. Zij is een dochter van Yme Bontjes van der Valk en Ettje Annes Goslinga. Zij is gedoopt op 25-11-1714 in Deersum.
3 Sybe Ypes Reen.
beroep: huisman (=boer) op Jeth (1748),
Sybe trouwde op 10-03-1737 in Deersum met Akke Ymes van der Valk. Zij is een dochter van Yme Bontjes van der Valk en Ettje Annes Goslinga.
4 Gerbrich Ypes Reen. Gerbrich trouwde op 31-05-1750 in Deersum met Jan Karstens Kock.
5 Jacob Ypes Reen. Jacob is overleden vóór 19-07-1774.
(1) trouwde op 08-08-1756 in Sybrandaburen met Aafke Cornelis.
(2) trouwde op 14-10-1770 in Sybrandaburen met Minke Hommes, 29 jaar oud. Minke is geboren op 17-11-1740, dochter van Homme Johannes Visser en Lijsbeth Heeres. Zij is gedoopt op 18-02-1742 in Welsrijp.
Minke is overleden op 27-02-1828 in Franeker, 87 jaar oud. Zij trouwde later op 05-10-1777 in Abbega met Jacob Berends Bruinsma. Zij trouwde later op 23-04-1786 in Dronrijp met Philippus Johannes.

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Ype Jakobs Reen: drie vermeldingen, één persoon?

Bericht door Andries Koornstra » woensdag 1 apr 2009 4:12 pm

Hallo,

ik kan het huwelijk Reen/Vd Meulen ook niet vinden. Ook niet na 1811. Hij zit in 1811 in Surhuisterveen, off all places:
Surhuizum, deel 1 folio 24
Reen, Ynze Ypes, Surhuisterveen
Kinderen:
geen
groetjes, Andries.

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 9:37 am
Locatie: Huizen

Re: Ype Jakobs Reen: drie vermeldingen, één persoon?

Bericht door embe » woensdag 1 apr 2009 5:16 pm

off all places
off m/z of :D
groetjes,
margo
sorry :oops:

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Ype Jakobs Reen: drie vermeldingen, één persoon?

Bericht door Andries Koornstra » woensdag 1 apr 2009 5:41 pm

you caught me in an "off-moment" :wink:

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 9:37 am
Locatie: Huizen

Re: Ype Jakobs Reen: drie vermeldingen, één persoon?

Bericht door embe » woensdag 1 apr 2009 6:01 pm

busy, busy, busy :D :D :D

jacqueline
Berichten: 1710
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Ype Jakobs Reen: drie vermeldingen, één persoon?

Bericht door jacqueline » woensdag 1 apr 2009 11:02 pm

Hallo,
Doopsgezind want er wordt gedoopt op belijdenis en later is een "Reen" doopgezind leraar
dit is dus Ynze Ypes, blijkt uit het notarieel archief. En, waarschijnlijk alleen voor mij nieuw:
De mennisten ontmoetten elkaar binnen hun gemeenten. De diensten werden geleid door leden uit de eigen groep. Zij werden lekenprekers, liefdeprekers of vermaners genoemd, doch in latere jaren was de benaming "leeraar" meer gangbaar.
hoe dan ook, vond nog, n.a.v.
Hij zit in 1811 in Surhuisterveen
via
http://www.doopsgezindsurhuisterveen.nl/:
De laatste niet gestudeerde voorgangers waren:
A.A.Venema ongeveer 1778
Jan IJde Wijnalda 1782 - 1801
Ynse Ypes Reens 1802 - 1825
en
In 1804 werd de nieuwe kerk gebouwd....Een pastorie werd nog bijgekocht voor 1715 gulden en 15 stuivers, zodat in genoemd jaar ds.Reen een beter woning kon betrekken, dank zij de vrijgevigheid der gemeentenaren.
groet, Jacqueline

jacqueline
Berichten: 1710
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Ype Jakobs Reen: drie vermeldingen, één persoon?

Bericht door jacqueline » vrijdag 3 apr 2009 12:34 am

Nog meer info gevonden op genoemde website,

via http://www.doopsgezindsurhuisterveen.nl ... __1858.htm o.a.
368 Ynse Ypes Reen met att 23-08-1801
Gemeenteboek 1730: “Den 21 Junij 1801 Ben ik door het Broederschap van deese
Gemeente, bij meerderheid van Stemmen tot Leeraar alhier beroepen, en heb zulks na
acht dagen beraad aangenomen. Den 23 Aúgústij 1801 ‘s namiddags Een uur heb ik
mijn Intreedsrede gedaan uit Handelingen 6 Vers 4 Maar wij zullen volharden in den
Gebed en in de bediening des woords. = Inleggende Attestasje van mij alhier vertoond.
Ynse Ypes Reen”
+ nog veel meer informatie over gebeurtenissen waarbij Ynse was betrokken.
hieruit een citaat:
In elk geval kregen twee vooraanstaande ingezeten ‘last’: de doopsgezinde predikant
Ynzo Ypes van Reen en de kapitaalkrachtige landbouwer Jan Reinders Hulshoff.
en verderop
Wat de familie Hulshoff betreft, die zat op 11 december (1813) ‘s avonds zes uur bij de
haard (in gezelschap van mevrouw Reen),
mevrouw Reen lijkt Aukje Oenes van der Meulen?
Dan zijn ze in ieder geval voor voor 11-12-1813 getrouwd!

groet, Jacqueline

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Ype Jakobs Reen: drie vermeldingen, één persoon?

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 3 apr 2009 8:58 am

Hoi,

de meeste DG boeken hebben huwelijken vanaf 1793/96 of nog later,
Gerecht Utingeradeel gaat maar tot 1775 en 1781,
Aengwirden 1708
Rauwerderhem 1772-1775, 1779-1789, 1800
Achtkarspelen 1721-1725 en 1796-1800
Duzzzz... daarom kunnen we het waarschijnlijk niet vinden.

groet Margreet

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Ype Jakobs Reen: drie vermeldingen, één persoon?

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 3 apr 2009 10:12 am

Hallo beiden,

interessante site van die Doopsgezinde Gemeente. Klaarblijkelijk het werk van een genealogische liefhebber! Leuke gegevens over onze "Ynse Ypes Reen". Grappig dat zijn grootvader nog Rooms Katholiek was ...

Ik denk inderdaad, met Margreet, ook dat de inschrijving van het huwelijk niet is overgeleverd. Er ontbreekt wel vaker een huwelijk ....

groeten, Andries

Gebruikersavatar
Cor
Berichten: 541
Lid geworden op: vrijdag 22 sep 2006 3:16 pm

Re: Ype Jakobs Reen: drie vermeldingen, één persoon?

Bericht door Cor » vrijdag 3 apr 2009 9:35 pm

Andries en anderen

Eindelijk antwoord op de akte waar je in het 1e bericht om vroeg.
Voor de geheugen opfrissing:

Citaat:
Overlijdensakte Utingeradeel (mairie Akkrum), 1814
Aangiftedatum 22 augustus 1814, blad nr. 6
Yppe Jacobs Reen, overleden 20 augustus 1814, 44 jaar, man
Gehuwd

ANTWOORD:
Yppe, chirurgijn overleden in zijn huis nr. 35 te Akkrum.
Weduwnaar van Jeltje Jacobs.
Geen kinderen nagelaten.

Tot zover.
Jeltje is dus VOOR Yppe overleden.
De naam Jacobs bestaat nog steeds als familienaam, misschien
had Jeltje dus niet meer namen, of is al voor de naamsaanname ovl.

Gegroet,
Cor Seinstra

Plaats reactie