De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
jacqueline
Berichten: 1680
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

Bericht door jacqueline » donderdag 19 nov 2009 2:48 am

Hoi Andries,
Heb je deze al , gevonden via HCL:
Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
1735-12-15; Autorisatieboeken w014-104a
Aede Joeckes. Op request van de procureur fiscaal is Joecke Beerns, wonende onder Huisum benoemd tot curator over Joecke Aedes, zoon van bovengenoemde en over de goederen hem door zijn vader nagelaten.
Kan dit Tabe Japix zijn:
Leeuwarderadeel, huwelijken 1696
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 juni 1696 in Jelsum
Man : Tabe Jacobs afkomstig van Jelsum
Vrouw : Berber Jacobs afkomstig van Jelsum
Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum 1667-1810
Inventarisnr.: 472

Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1702
Dopeling: Hiltje
Gedoopt op 1 september 1702 in Warga
Kind van Tabe Jacobs en Barber Tabes
Meter: Antje Jacobs
R.K. par. Warga, doop 1696-1811
Inventarisnr. : DTB 435

Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1705
Dopeling: niet genoemd
Gedoopt op 18 februari 1705 in Warga
Kind van Tabe Jacobs en Barber Tabes
Meter: Bauck Tjetses
R.K. par. Warga, doop 1696-1811
Inventarisnr. : DTB 435
En zijn ouders?
Menaldumadeel, huwelijken 1669
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 mei 1669 in Dronrijp
Man : Jacob Tabes
Vrouw : Tetje Douwes
Trouwregister Hervormde gemeente Dronrijp 1600-1811, Hiaten 1617-1658, 1672-1731
Inventarisnr.: 512
Tetje van Tabe Ottes lijkt ongehuwd te blijven; hier wordt zij b.v. geen weduwe genoemd:
In 1750 koopt Tjamke, de weduwe van Riemer Geerts, te Terhorne 5 pondemaat losland aldaar van Tetje Tabes, ongehuwd onder Akkrum, voor 200 carg.
Is Tetje X Wiebren 1733 dan ook weer van Tabe Japix?
Antje is misschien ook een ander dan?
Leeuwarden, dopen, doopjaar 1735
Dopeling: Anna
Gedoopt op 25 juli 1735 in Leeuwarden
Kind van Wibren Hotsens en Tettie Tabes
Aanwezig: Antie Tabes
R.K. par. Breedstraat Leeuwarden, doop 1692-1794
Inventarisnr. : DTB 1019
Er dopen er meerdere R.K. , behalve de twee al genoemde huwelijken zijn er ook nog:
Leeuwarden, huwelijken 1722
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 mei 1722
Man : Ydsard Beekman afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Anna Maria Tabes afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : getrouwd in de Galilee�r kerk
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1721-1726
Inventarisnr.: 988

Leeuwarden, huwelijken 1728
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 oktober 1728
Man : Lieuwe Jans afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Antje Tabes afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : getrouwd in de Grote Kerk
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1726-1731
Inventarisnr.: 989

Leeuwarden, huwelijken 1733
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 januari 1733
Man : Willem Hendriks afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Antje Tabes afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : getrouwd voor de Rooms Katholieke statie Breedstraat
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Leeuwarden 1692-1811
Inventarisnr.: 1019
groetjes, Jacqueline

jacqueline
Berichten: 1680
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

Bericht door jacqueline » donderdag 19 nov 2009 3:00 am

Zou hier i.p.v. Eva, Aede bedoeld kunnen zijn? Of wordt het nu tijd om te gaan slapen?
Leeuwarden, dopen, doopjaar 1729
Dopeling: Joannes
Gedoopt op 24 oktober 1729 in Leeuwarden
Kind van Leeuwe Jans en Antie Tabes
Aanwezig: Eva Joukes
R.K. par. Over de Koornmarkt Leeuwarden, doop 1690-1812
Inventarisnr. : DTB 1018

groetjes, Jacqueline

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3908
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

Bericht door Andries Koornstra » donderdag 19 nov 2009 12:02 pm

Dankje Jacqueline, en inderdaad, eerder vandaag :wink: was het al tijd om te gaan slapen geweest voor mij.
Maar met jouw nieuwe gegevens erbij is mijn conclusie: er zijn twee Tetje Tabes. De nieuwe uit de omgeving Leeuwarden is degene die wij op bladzijde één van deze vraag aan vader Tabe Ottes hadden toegekend.
De andere is dus, samen met haar zuster Pytrik aan het boeren geweest in Irnsum, en het is te verwachten dat beiden ongetrouwd zijn gebleven. We moeten maar eens gaan speuren naar een inschrijving van de collaterale successie. Ik herinner me overigens niets uit Rauwerderhem, en die actes ben ik heel vaak doorgelopen. Niet goed gekeken misschien?

groetjes, Andries.

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3908
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

Bericht door Andries Koornstra » donderdag 19 nov 2009 6:53 pm

Even het spoor volgend naar 1749:
Tetje Tabes, Utingeradeel
Plaats: Akkrum
Omschrijving:
Gezin volw: 4
Aanslag: 29-3-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Utingeradeel, fol. 45
Dat sluit mooi aan op wat Jacqueline citeerde omtrent Tetje. Overigens staat in de verkoopsacte van 1750 Tetje Tabes, ongehuwde vrijster, cum sociis. Wel even de moeite waard om te vermelden!

groetjes, Andries.

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

Bericht door embe » donderdag 19 nov 2009 7:19 pm

Wie is deze Tabe?
Generatie I

I. Tabe,

2 zonen:
1. Marten Tabes, volgt IIa.
2. Pieter Tabes,
ovl. te Dronrijp op 25 jun 1781 (ma), volgt IIb.

Generatie II


IIa. Marten Tabes, zn. van Tabe (I),
afkomstig van Witmarsum op 30 mei 1745 (zo),
arme luyden te Witmarsum in 1749,
tr. te Witmarsum op 30 mei 1745 (zo),
kerk.huw. (RK) te Bolsward op 1 mei 1745 (za) (getuige: Mayke Melis),
Derde Proclamatie te Wommels op 30 mei 1745 (zo)
met Aafke Idses,
afkomstig van Wommels op 30 mei 1745 (zo).
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Tabe Martens,
ged. RK te Bolsward op 2 dec 1745 (do) (getuige: Dieuwke Ietses),
ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 16 jul 1753 (ma).
2. Tetta (Tetje) Martens,
ged. RK te Bolsward op 5 feb 1747 (zo) (getuige: Tittie Durkx ipv Diouke Ydses).
3. Tatta (Tetje) Martens,
ged. RK te Bolsward op 9 apr 1748 (di) (getuige: Diouke Ydses),
ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 2 apr 1752 (zo).
4. Dula (Dieuwke) Martens,
ged. RK te Bolsward op 16 aug 1750 (zo) (getuige: Neents Sypkes ipv Rimke Siaukes).
5. Tetje Martens,
geb. te Wons,
ged. RK te Makkum op 2 apr 1752 (zo) (getuige: Idje Hotses ipv Rimkje Haukes).
6. Tabe Martens,
ged. RK te Makkum op 16 jul 1753 (ma) (getuige: Pieter Schaukens ipv Tietske Claases),
ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 16 jun 1755 (ma).
7. Tabe Martens,
ged. RK te Makkum op 16 jun 1755 (ma) (getuige: Pieter Tabes ipv Tiets Harincks).

IIb. Pieter Tabes, zn. van Tabe (I),
afkomstig van Winsum op 9 jun 1739 (di),
gering, arbeider te Winsum in 1749,
ovl. te Dronrijp op 25 jun 1781 (ma),
tr. op 9 jun 1739 (di),
kerk.huw. (RK) te Dronrijp op 9 jun 1739 (di)
met Trijntje Dirks, dr. van Dirk Klases en Doetje,
afkomstig van Dronrijp op 9 jun 1739 (di).
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Dirk Pieters,
ged. RK te Dronrijp op 19 feb 1740 (vr) (getuige: Dotje Dercks, moeders moeder),
doopgetuige van zijn neef Petrus (Pieter) Ypes te Bolsward op 3 mrt 1783 (ma).
2. Berber Pieters,
ged. RK te Dronrijp op 4 apr 1743 (do) (getuige: Marten Tabes).
3. Doetje Pieters,
ged. RK te Dronrijp op 1 nov 1745 (ma) (getuige: Sioucktje Hanses),
afkomstig van Winsum op 7 mei 1780 (zo),

Derde Proclamatie op 7 mei 1780 (zo),
tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 40 jaar oud) te Winsum op 14 mei 1780 (zo),
kerk.huw. (RK) te Dronrijp op 15 mei 1780 (ma)
met Ype Lieuwes, zn. van Lieuwe Ypes en Sjoukje Sjoerds,
ged. RK te Bolsward op 14 jul 1739 (di) (getuige: Grittie Leeuwes (ipv Willem Jpes)),
doopgetuige van zijn nicht Jildou Feddes te Roodhuis op 23 jan 1784 (vr),
doopgetuige van zijn neef Fidelis (Fedde) Feddes te Roodhuis op 31 mrt 1793 (zo),
afkomstig van Burgwerd op 7 mei 1780 (zo). Uit dit huwelijk 2 zonen.
4. Tabe Pieters,
ged. RK te Dronrijp op 24 mrt 1748 (zo) (getuige: Jyfke Dercks).

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

Bericht door embe » donderdag 19 nov 2009 7:20 pm

lukte me net niet om deze te highlighten:
2. Berber Pieters,
ged. RK te Dronrijp op 4 apr 1743 (do) (getuige: Marten Tabes).
groetjes,
margo

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

Bericht door embe » donderdag 19 nov 2009 7:26 pm

dank je wel Andries :D om die quotisatie hier even neer te zetten. had hem bij de getrouwde, de andere Tetje dus, ingevoerd... en het was me nog niet opgevallen dat ie daar niet thuishoorde.
groetjes,
margo

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3908
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 20 nov 2009 12:02 pm

Hallo,

ik kan er helaas helemaal niets van maken. Ik denk dan maar: we hebben al twee van elkaar onafhankelijke Tetje - Tabe combinaties, dus waarom zou er - een heel eind verderop - niet nog een derde kunnen zijn? Ik had mijn hoop ook wel een beetje op Margreet gevestigd - die is daar veel handiger in, maar ze zitten daar klaarblijkelijk nog hopeloos in de lappenmand.

spijtige groetjes, Andries.

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3908
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 20 nov 2009 5:10 pm

Trouwens,

wie is deze Tabe??????????????????????

I. Tabe, één zoon, Johannes Tabes, volgt II.

II. Johannes Tabes, trouwt NN, uit dit huwelijk een dochter, Tetje Johannes, gedoopt Leeuwarden 13 juli 1664.

groetjes, Andries.

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

Bericht door Litsehimmel » vrijdag 20 nov 2009 5:23 pm

Enneh ... waar horen deze aktes - als ze al ergens te plaatsen zijn - thuis?
Aktenummer:
w012-117
Soort bron:
Autorisatieboeken
Samenvatting:
Dirck Johannes, pompmaker tot Amsterdam. Zijn kinderen: Johannes, 9 jaar en Gerbrand 6 (of 4) jaar, zijn de erfgenamen van hun grootmoeder Rinske Tabes. Ooms der kinderen zijn Gerrijt Foppes, mr pompmaker op 't Vliet, en Hotse Clasen en hun oud-voogd was Jacob Jans. Benoeming van Hotse Clasen als zodanig gaat niet door.

w012-30a 1710-01-09; Autorisatieboeken
Aktenummer:
w012-30a
Datum akte:
1710-01-09
Soort bron:
Autorisatieboeken
Samenvatting:
Dirck Johannes, wonende te Amsterdam. Vader van Johannis Dircks, 5 jaar en Gerbrandt Dricks, 0,5 jaar. Krijgt op zijn request als curator voer zijn kinderen, in verband met erfenis van hun grootmoeder Rinske Tabes (overleden): Jacob Johannes, trekschipper van Leeuwarden op Dokkum.
Misschien hebben jullie er wat aan. Ben overigens een beetje drietug: niemand schijnt iets van mijn kermisklantjes te weten :(

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3908
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 20 nov 2009 10:33 pm

Heel hartelijk bedankt LH. Maar wat jouw eigen vraag aangaat: ik zou je best willen helpen, maar weet niet hoe. Het is buiten mijn favoriete periode en buiten mijn geografische werkgebied. Ik denk dat in dit soort gevallen het raadplegen van familieleden, indien bekend tenminste, nog de meeste kans op succes kan bieden. Een bevolkingsregister: wellicht hadden ze een plaats van domicilie zoals dat heet.

groetjes, Andries.

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

Bericht door Litsehimmel » vrijdag 20 nov 2009 11:56 pm

Hoi Andries :wink:

Familieleden, nah, die willen niet eens weten dat ze een dergelijke achtergrond hebben :?

Het was ook maar een gok, ik denk dat ik zolangzamerhand meer over deze mensen weet dan wie dan ook. Maar eh ... had je nu iets aan die aktes?

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3908
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

Bericht door Andries Koornstra » zaterdag 21 nov 2009 12:25 am

Om heel eerlijk te zijn LH, zie ik door de Tabes het bos niet meer. De naam komt veel meer voor dan ik tot nu toe dacht. Ik denk dat deze dan ook niet erg directe familie zijn. Ik heb mijn hoop een beetje op de RK-giga-bestandbezitsters gevestigd, maar die zwijgen als het graf .....
Als ik nog wat verder kom lees je het!

groetjes, Andries.

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

Bericht door embe » zondag 22 nov 2009 9:11 pm

zet het hier ook maar even neer:
mailtje van Ype Brouwers:
ik tref zojuist de volgende stamvader Opdam/Bergsma aan:
In 1613 (RA IDA C1 102) Eetse Johaenz, mede vanwege de andere erfgenamen van Otte Rommerts en Tyall Hotsedr, contra Douwe Jetses c.s.
Speldje uit de hooiberg. Gezien de namen van de nazaten neem ik aan dat Eetse/Ytsen schoonzoon was van die Otte.
groetjes,
margo
p.s. zie ook http://forum.tresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=666

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3908
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

Bericht door Andries Koornstra » maandag 23 nov 2009 8:06 pm

Ik denk dat ik Tabe Ottes nu wel bij Otte Ytses x Antje Bouwes durf te parkeren:
UTI G2, folio 131 vso, 24 mrt 1674. Inventarisatie ten huize van wijlen Antie Bouwes, weduwe van wijlen Otte Ytses, wonend in Klooster Aalsum...
De acte is halverwege gestopt, 19 koebeesten, 4 hocklingen met een bolle daarin begrepen, 2 jonge calffers. Het aardige: er is een perceel hoy verkocht aan Tialle Jans te Friens, voor 38 ggl. En dat is ook een bekende van ons. De wereld is klein.......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

groetjes, Andries.

Plaats reactie