Hotze Ipes gehuwd 1753 met Sjouwkjen Popkes

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Jan Rein Hettinga
Berichten: 39
Lid geworden op: woensdag 14 dec 2005 4:08 pm

Hotze Ipes gehuwd 1753 met Sjouwkjen Popkes

Bericht door Jan Rein Hettinga » woensdag 14 dec 2005 4:15 pm

zoek gegevens over ouders van dit echtpaar en hun nakomelingen.

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 15 dec 2005 2:29 am

Ik raak wel in de war van 2 Hotse Ipes bij qoutisatie 1749 - eentje roordahuizum en 1tje wymbritseradeel.

Maar ik heb een Hotse Ipes (waarschijnlijk Jongma) in mijn bestand, en die zou kunnen hertrouwen.
de Gatske 1758 en hiltje ipes meter 1763 wijzen daarop, en ook de afwezigheid van een zoon ipe. Die zou hij namelijk al uit zijn eerste huwelijk hebben.

Hotse Ipes, gedoopt 11-10 1716 irnsum rk
ouders: Ipe Hotses Jongma en Gatske Meinerts Galtema, x 1712,
11 kinderen gedoopt irnsum rk, hiltje 1715. Zij ondertrouwt 1740 sneek en doopt sneek rk.

Hotse trouwt (jong inderdaad) 1734 wietske alberts of roberts van roordahuizum - 9 kinderen gedoopt roordahuizum hv.
Hij zal degene zijn die 1749 roordahuizum woont, zijn vader boert dan in Leeuwarden.

Misschien bieden de voogdijboeken uitsluitsel.

--
of dit - (toch nog even doorgeploeterd)
Popke en Nieske Hotses huwen beiden Workum, maar ik heb vooralsnog maar 1 nakomeling gevonden:
Hottje Popkes Jongstra in 1811 13 jr.
= Hotse Popkes Jongsma bij huwelijk 1822 met petronilla-neeltje lolles visser
1823 zoon Lolle Jongsma.

Daarna ontbreekt voorlopig ieder spoor.

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

jongma

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 15 dec 2005 12:02 pm

Ik vind het eigenlijk steeds waarschijnlijker, dus hier zijn meer voorouders:
In mijn aantekeningen staat af en toe Jongma-site, maar ik kan niet vinden welke ik daarmee bedoel.

Ype Aerns, gb. ca.1600 x ca. 1630 Jeltie Hotzes, gb. ca.1600
Hotse Epes, geboren warga, ovl 6-4-1693 Grouw
huwt wonend grouw :

x 1)Sipckje Pieters,warga x 1663 Idaarderadeel
x 2)Auck Gerbens, akkrum x 1676

K met 1)
waarschijnlijk Trijntje Hotses, zij x 1685 Grouw Reyner Thiesses Jongma

Knd. met 2)
Sipck Hotses, x 1699 Rauwerderhem Dirck Jans - kinderen rk irnsum en rk roodhuis
en Ype Hotses, x 1712 Idaarderadeel Gatske Meynerts Galtema, hij grouw zij folsgare - kinderen rk irnsum. Ik kan geen Auck vernoemd vinden, maar doopboek irnsum begint pas 1714- en zij zou dus net nog in 1713 geboren/gedoopt kunnen zijn.

Sipkje heeft Ype als peter bij Hotse Dirks, ged. 1724 roodhuis rk. Zijn nageslacht huwt 1783 Haring Jans Teernstra.
Ik kom van Sipkjes dochter Namkje Dirks, zij x Foeke Sybrens Hannema.
Van Ype kan ik niet alle peters/meters plaatsen, zowel bij hem als Sipkje lijkt familie van Rein Jong(e)ma aanwezig.

Van Jongma-Galtema heb ik van 3 kinderen een huwelijk en kinderen:
Hiltje, Hotse en Douwe Ypes Jongma, de laatste x 1770 Leeuwarden Sytske Gerbens.
---------------------------
Er is nog een hotse iepes:
X Hijlck Beerns, Idaard/Aegum x 1677 Friens/Irnsum hv
Misschien achter-neef? -en misschien vader van die andere 1749 Ype Hotses.
---------------
Van die 18 kinderen kan ik er vooralsnog maar 2 getrouwd vinden.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

Bericht door Maikel Galama » donderdag 15 dec 2005 1:51 pm

Hoi Margreet en Jan Rein, ik moet eigenlijk met mijn Hettinga onderzoek verder maar af en toe een uitstapje is leuk, zeker als het Jan Rein betreft. Al te duidelijk vind ik de vraagstelling niet, mijn excuses voor deze opmerking, maar wordt er naar de ouders gezocht of naar gegevens over de reeds bekende ouders ?
Ik begin maar met de namen en doopdata van de ouders.

Hotse Iepes is gedoopt te Irnsum Rk op 11-10-1716 als zoon van
Iepe Hotzes en Gatske Meijners, kan bijna niet missen gezien de vernoemingen en peter en meters. Siouck Popkes is gedoopt te Blauwhuis op 30-07-1729 als dochter van Popke Johannes en Nieske Johannes, nageslacht noemt zich van der Weij, mijn beppe Ytje Reins is daar een nazaat van.

De sporen van het nageslacht wijzen zoals Margreet al schreef, naar Workum. Ik ben daar nog niet ingedoken want ik ga er vanuit dat Jan Rein dat zelf ook prima kan. In ieder geval weet ik zeker dat hij een opzetje kan maken, je moet familieonderzoekers niet al te lui maken.

De genealogische groetjes, Maikel.

Jan Rein Hettinga
Berichten: 39
Lid geworden op: woensdag 14 dec 2005 4:08 pm

Bericht door Jan Rein Hettinga » vrijdag 16 dec 2005 6:00 pm

Dank voor de gedane moeite en verstrekken van gegevens;
ga mijn kwartierstaat nu aanvullen met:
Ipe Hotses en Gastke Meiners x 1712
kind Hotze Ipes ged. 11-10-1716 rk Irnsum
huwt Sjouwkjen Popkes ged. 30-7-1729 rk Blauwhuis, geh 1753 rk Blauwhuis dv Popke Johannes en Niske Johannis geh x 1719 rk Blauwhuis.

Vraag: wie is Nieske Hotses geh. 1783 Workum met Hillebrand Jentjes (de Boer). Is zij een dochter van Hotze Ipes en Sjouwkjen Popkes ?

mhuisman

Bericht door mhuisman » vrijdag 16 dec 2005 8:43 pm

Oei, je had helemaal nog niets van dit echtpaar.
Vanwaar dan de vraag????

De dopen 1600-1811 staan op internet inmiddels (al een maand).
Althans heel veel, en gelukkig bijna alle rk.
Kun je thuis alles nakijken uit de luie stoel.

Hier is een handiger zoekscherm -
als je daar even hotse iepes invult - dtb-dopen aanklikt in regio 12 ....

http://home.planet.nl/~wal01569/bsraf.htm

Hotses voorgeschiedenis ligt in regio 8, de hare deels 12, meer weet ik daar niet van.

Plaats reactie