Sake Sakes

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3117
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

Re: Sake Sakes

Bericht door Maikel Galama » zaterdag 13 feb 2010 9:59 pm

Ik neig er toe om te geloven dat de herkomst van Sake Sakes in Grouw (Idaarderadeel) is geweest.
Hoi Jacqueline,

als ik zoiets lees dan verwacht ik een aantal argumenten waarom je daar toe neigt..........
Maar wat zie ik, je gaat het jezelf moeilijk maken door nog verder in de tijd terug te gaan.
Met wederom heel veel onzekerheden.

Volgens mij moet je vanuit het gezin van Sake Sakes en Gertje Gerbens naar het heden toe werken, of in ieder geval tot ''pak hem beet'' het jaar 1830 of zoiets.
En dan maar hopen dat je een relatie met de Sake Sakes uit Heeg vindt.
En voor de duidelijkheid: ik heb er de tijd niet voor om dat te doen !

Groetjes, Maikel

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3894
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Sake Sakes

Bericht door Andries Koornstra » zaterdag 13 feb 2010 10:21 pm

Jacqueline (en anderen),

Het Gerben Jarichsspoor is helaas niet het juiste, even een citaat uit eigen (forum)werk:
Dan kom ik nu nog even met een fragment Gerlofs, zeer speculatief.
I. Gerlof N trouwt NN, wonend te Mantgum of te Oosterwierum. Vier kinderen bekend:

IIA. Tietske Gerlofs. Zij tr.1 Gerecht Baarderadeel (noem ik: X BAA) 14 dec 1663 Gerben Jarichs, mr.wagenmaker van Oosterwierum. Eén kind Gerben Gerbens (IIIA). tr 2 X BAA 27 mrt 1671 Harmen Rintjes, ook mr.wagenmaker. Uit dit huwelijk twee kinderen Rintje (IIIB) en Antje.
IIB. Albert Gerlofs, bij huwelijk van Mantgum. Hij tr. X BAA 17 okt 1670 Teetske Hessels van Bozum. Uit dit huwelijk: Jan, Hessel en Gerlof Alberts (wel bekend)
IIC. Gatske Gerlofs, van Mantgum. tr. 1. Gerecht Menaldumadeel 17 feb 1663 Lieuwe Ruyrts, bakker van Menaldum. tr. 2. X BAA 17 okt 1670 Jan Romkes, mr.gortmaker van Oosterwierum. We kennen hem als curator over de kinderen van zijn vermoedelijke schoonzuster IIA.
IID. Inse Gerlofs, van Oosterwierum, huisman aldaar. tr. X BAA 9 apr 1666 Geertie Sybrens, dochter van Sybrandt Harmens te Oosterwierum, die X BAA op 30 aug 1641 trouwt met Sybrich Jans van Offingawier. Hoogst waarschijnlijk uit dit huwelijk een zoon Gerlof Inses (IIIC)
IIIA. Gerben Gerbens, wagenmaker, tr. X BAA 28 jan 1695 Antie Reyns van Tirns. Huwelijk ook in RK Roodhuis gesloten. Hoe het kan dat er op hetzelfde moment in Oosterwierum een Gerben Gerbens rondloopt die met zijn niet met naam genoemde vrouw lid van DG Kromwal wordt moet nader worden onderzocht. Is de vader Gerben Jarichs misschien van menniste komaf ?
IIIB. Rintje Harmens, geboren circa 1673. Leeft in elk geval op 8 dec 1699 en moet haast wel de vader van Harmen Rintjes de jonge zijn (zie een eerder bericht).
IIIC. Gerlof Ynses, huwelijksproclamatie te Rauwerd op 1 juli 1708 met Imke Pyters Grota van Rauwerd (Hij te O'wierum). Te Irnsum RK twee dopen gevonden van hun kinderen: mei 1715 Pieter Gerlofs (t:Elbrig Jacobz) en 19 dec 1717 Antje (t:Eeltje Japickz).

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3894
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Sake Sakes

Bericht door Andries Koornstra » zaterdag 13 feb 2010 10:27 pm

Het blijft tobben met lange citaten, daarom ga ik hier nog even verder. Het zou inderdaad mooi zijn als iemand zich geroepen zou voelen om eens te kijken of er iets te vinden is van die andere Grouster kinderen, misschien dat daar opeens een belangrijke aanwijzing uit opduikt. Met andere woorden, ik ben het wel een beetje met Maikel eens, maar niet helemaal, want terug in de tijd gaan zoeken kan ook wel degelijk iets moois opleveren. Maar ja in het tijdperk van "Allefriezen" zijn soms heel mooie retrovondsten te doen (behalve in het begin van de burgerlijke stand in Wymbritseradeel dan).

groetjes, Andries.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3117
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

Re: Sake Sakes

Bericht door Maikel Galama » zaterdag 13 feb 2010 10:42 pm

Hoi Jacqueline J.,

je kent Andries nog niet......maar ik wel !
Als hij zegt dat hij het een beetje met mij eens is dan bedoelt hij: Maikel heeft gelijk, je moet voor een goed onderbouwde basis zorgen.
En daarna kun je lekker genieten van ''terug in de tijd''.

Groetjes, Maikel

Gebruikersavatar
jacquelinejansen
Berichten: 28
Lid geworden op: zondag 7 feb 2010 5:43 pm
Locatie: Vlissingen
Contacteer:

Re: Sake Sakes

Bericht door jacquelinejansen » zondag 14 feb 2010 12:30 am

Hoi Maikel en Andries,

We waren een beetje over-enthousiast en lopen dan te hard van stapel.
Bedankt voor jullie reacties en opmerkingen!
Waarom ik neig naar Grouw? Omdat daar voornamen opduiken, waarvan je denkt dat deze juist zijn.
Het jongste gegeven is mijn eigen grootmoeder met de naam Saakes, haar grootvader is de Jan Saakes uit Heeg, zoon van mijn voorvader Sake Sakes gehuwd met Hotske Jans.
Het is spijtig dat ik zelf zover weg woon, waardoor ik voorlopig niet zelf in secundaire bronnen kan gaan zoeken.
Maikel, ik weet dat je het druk hebt met andere bezigheden en verwacht ook niet dat je voor mij aan de gang gaat. Dat neemt niet weg dat ik dankbaar voor je reactie ben!
Andries, bedankt voor je opmerkingen.
Het Gerben Jarichs-spoor is in ieder geval mis en ik weet dat we het niet in die hoek moeten zoeken.
Ja, Andries ken ik niet en jij wel......
Het moet eerst beter onderbouwd zijn en we zullen het even laten rusten.
En..... genieten doen we zeker!

groetjes,
Jacqueline

jacqueline
Berichten: 1625
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Sake Sakes

Bericht door jacqueline » zondag 14 feb 2010 2:44 am

Helaas, ik vrees dat ik roet in het eten moet gooien.
Om te beginnen: er zijn heel wat Sakes Weima/Wijma/Wyma/Weyma;en het is mij totaal niet duidelijk hoe en of ze allemaal verwant zijn. Het verwarrende is ook, dat er blijkbaar verschillende personen rondlopen met dezelfde naam, in ongeveer dezelfde tijd. Ik kom er zo nog op terug.

Volgens mij is de Sake die op 25 februari 1753 wordt geboren als zoon van Sake Sakes en Gertje Gerbens, toch niet dezelfde als de Sake die trouwt in 1783.
(Jacqueline, hoe kom jij overigens aan de ondertrouw van 20 april 1783 te Heeg?)

Nog even de kinderen van Sake Sakes en Gertje Gerbens op een rijtje:
Sake op 25 februari 1753
Gerben op 16 februari 1755
Sijtze op 28 november 1756
Sijtse op 8 april 1759
Tjitske op 5 april 1761
Teeke op 3 april 1763
Age op 6 januari 1765
Trijntje op 15 maart 1767
Teeke op 16 april 1769
Tjitse op 21 april 1771 en
Trijntie Geboren op 14 april 1774
Gedoopt op 24 april 1774.
Gerben zou kunnen zijn:
Idaarderadeel, huwelijken 1781
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 mei 1781 in Grouw
Man : Gerben Sakes Wijma afkomstig van Grouw
Vrouw : Windeltje Hyltjes afkomstig van Grouw
Trouwregister Hervormde gemeente Grouw 1743-1810
Inventarisnr.: DTB 425
En ik ben bang, dat dit Sake is:
Idaarderadeel, huwelijken 1780
Vermelding: Attestatie afgegeven op 29 mei 1780 in Grouw
Man : Sake Sakes Wyma afkomstig van Grouw
Vrouw : Vroukje Jans Davids afkomstig van Workum
Opmerking : gehuwd te Workum op 4 juni 1780
Trouwregister Hervormde gemeente Grouw 1743-1810
Inventarisnr.: DTB 425
doopt te Workum:
Ytje 1781
Zaake 1783
Jan 1787
Yttje 1788

Dit is zeker Sietse:
Harlingen, huwelijken 1782
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 november 1782
Man : Sytse Sakes Wyma afkomstig van Harlingen
Vrouw : Mayke Freerks Zwolsma afkomstig van Harlingen
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1772-1811
Inventarisnr.: DTB 335

Harlingen, deel 1 folio 153
Wijma, Sytze Sakes, Harlingen
Kinderen:
Maaijke, Geertje, Sake, Sietje, Hiltje

Overlijdensakte Harlingen, 1840
Aangiftedatum 21 december 1840, blad nr. 52c
Sytze Sakes Wijma, overleden 20 december 1840, 83 jaar, man
Gehuwd
In de akte, via AlleFriezen: circa 83 jaren! Weduwnaar van Maaike Zwolsma en Joukje Heins
Zoon van Sake Sakes en van Geertje (de familienaam onbekend). En dit is Tjitske:
Harlingen, huwelijken 1794
Vermelding: Ondertrouw op 8 maart 1794
Man : Auke Bavius afkomstig van Harlingen
Vrouw : Tjietske Saakes Wyma afkomstig van Harlingen
Opmerking : de bruid wordt gecompareerd door haar vader Saake Saakes Wyma
Ondertrouwregister Gerecht Harlingen 1787-1811
Inventarisnr.: DTB 310

Harlingen, deel 1 folio 138 verso
Wijma, Tjetske Sakes, weduwe Auke Bavius, Harlingen
Kinderen: 2

Overlijdensakte Harlingen, 1829
Aangiftedatum 24 december 1829, blad nr. 71a
Jan Bavius, overleden 23 december 1829, 29 jaar, man
Ongehuwd
Uit akte: moeder Tjietske Zakes Wijma
Overlijdensakte Harlingen, 1831
Aangiftedatum 26 oktober 1831, blad nr. 55d
Tjietske Sakes, overleden 24 oktober 1831, 60 jaar, vrouw
Dochter van Sake Sakes en Geertje Germens
Weduwe
Dus: Sake Sakes. Getrouwd met Gertje Gerbens,was een Wijma – ik neem aan een van deze twee:
Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1713
Dopeling: Sake
Gedoopt op 19 november 1713 in Grouw
Kind van Sake Sakes en niet genoemde moeder
Herv. gem. Grouw, doop 1653-1811
Inventarisnr. : DTB 422

Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1731
Dopeling: Zake
Gedoopt op 11 maart 1731 in Grouw
Zoon van Sake Sakes en niet genoemde moeder
Herv. gem. Grouw, doop 1653-1811
Inventarisnr. : DTB 422
Vermoedelijk de tweede –en misschien zijn ze allebei blijven leven, en hebben nageslacht gekregen? De oudste zal dan wel in 1749 al zijn gestorven:
Quotisatiekohieren 1749
wed. Sake Sakes, Idaarderadeel
Plaats: Grouw
Omschrijving: wort gealimenteerd
Gezin volw: 3
Aanslag: --
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Idaarderadeel, fol. 45
Want, behalve Gerben van 16 februari 1755, ws dus deze
Idaarderadeel, huwelijken 1781
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 mei 1781 in Grouw
Man : Gerben Sakes Wijma afkomstig van Grouw
Vrouw : Windeltje Hyltjes afkomstig van Grouw
Trouwregister Hervormde gemeente Grouw 1743-1810
Inventarisnr.: DTB 425
Die in 1782 een Sake en in 1784 een Aaltje doopt, is (zijn?) er b.v. ook
Grouw, deel 1 folio 31 verso
Wijma, Gerben Sakes, Grouw
Kinderen:
geen

Overlijdensakte Idaarderadeel, 1831
Aangiftedatum 6 juni 1831, blad nr. 8
Gerben Sakes Wijma, overleden 4 juni 1831, 67 jaar, man
Gehuwd
En behalve Age gedoopt op 6 januari 1765, die hier overlijdt:
Overlijdensakte Franeker, 1812
Aangiftedatum 29 juni 1812, blad nr. 18
Age Sakes Weima, overleden 29 juni 1812, 47 jaar, man
Weduwnaar
is er ook
Baarderadeel, huwelijken 1772
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 maart 1772
Man : Age Sakes afkomstig van Wieuwerd
Vrouw : Gretske Jans afkomstig van Britswerd
Trouwregister Hervormde gemeente Britswerd Wieuwerd 1681-1810
Inventarisnr.: DTB 68

Jorwerd, deel 1 folio 52
Weyma, Age Sakes, Oosterwierum 23
Kinderen:
Sake 40, Jan 39, Wiebren 28, Age 26, Jetze 24
Hij is denk ik:
overlijden / aangifte 29-07-1814 / 30-07-1814 overledene Age Sakes Weyma geslacht m leeftijd 66 jaar bron Overlijdensregister 1814 Jorwerd, Baarderadeel, Aktenummer B 17 nadere informatie Namen ouders niet vermeld Leeftijd: 66 jaar
(Naam van vrouw niet in akte vermeld, noch dat hij weduwnaar is.)

Kortom, het is een gecompliceerde familie, maar naar het me zo toeschijnt niet de jouw Jacqueline - sorry!

groeten van Jacqueline
Laatst gewijzigd door jacqueline op zondag 14 feb 2010 3:08 am, 1 keer totaal gewijzigd.

jacqueline
Berichten: 1625
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Sake Sakes

Bericht door jacqueline » zondag 14 feb 2010 2:56 am

Voor wie het interesseert: via http://members.home.nl/twijma/pgnaam-frm4.htm een naamreeks Wijma; de Sake Sakes lijn
Idaarderadeel, huwelijken 1713
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 januari 1713 in Grouw
Man : Sake Sakes Wima afkomstig van Grouw
Vrouw : Tjeetske Sents van Asperen afkomstig van Grouw
Trouwregister Hervormde gemeente Grouw 1704-1743
Inventarisnr.: DTB 424
wordt niet verder uitgewerkt, maar zo op het eerste gezicht, lijkt het of de personen die ik vond met dezelfde namen als zijn kinderen, afstammen van zijn zus, Geertje Sakes Weijma.

Via http://www.kleinekerkstraat.nl :
WIJMA, SAKE SAKES overleden 1798. . . , huwt met Geertje Germens, in leven scheepstimmerman, wonende te Harlingen, kinderen: Sijtze Sakes W, geboren 1757 Grouw, Tjietske Sakes, geboren 1769 Grouw, Age Sakes W, geboren . . ; Burgerlijke Stand Harlingen 1823 huwelijken, 1827 huwelijken, 1831 overlijdens, 1840 overlijdens; Auke Bavius ende Tjietske Wijma, beide van Harlingen, zijnde wegens de bruid gecompareerd S. S. W. , de vader, 8 mrt 1794; fiches ondertrouw Harlingen;
en het overlijden van Gertje Gerbens:
Overlijdensakte Harlingen, 1812
Aangiftedatum 13 mei 1812, blad nr. 29c
Geertje Germens, overleden 13 mei 1812, 85 jaar, vrouw
Weduwe
groeten, Jacqueline

Gebruikersavatar
jacquelinejansen
Berichten: 28
Lid geworden op: zondag 7 feb 2010 5:43 pm
Locatie: Vlissingen
Contacteer:

Re: Sake Sakes

Bericht door jacquelinejansen » zondag 14 feb 2010 2:03 pm

Hoi Jacqueline uit Den Bosch en anderen,

Wat heb ik het jullie lastig gemaakt, daarvoor mijn excuses!
De reden dat ik gisteren verder terug gegaan ben in de tijd, was de hoop om enig houvast te krijgen met de naamgevingen.
Jacqueline, je hebt heel wat werk verzet en daarvoor heel erg bedankt!
Al zat ik hiermee op het verkeerde spoor, zoals Andries ook al aangaf.

Mijn Jan Sa(a)kes, geb. Heeg 09-02-1784/doop IJlst 22-02-1784 (omdat de dominee niet van dienst was) maakte het mij ook moeilijk.
Geen enkele Friese naam bij zijn 4 kinderen, zelfs zijn moeder Hotske Jans werd niet vernoemd. Mogelijk door de woonplaats Raamsdonk in N.Brabant., waar men weinig ophad met Friese namen?

We nemen nu het advies van Maikel ter harte!
Proberen om welke Sake Sakes het nu kan gaan via zijn kinderen.
Er lopen inderdaad nogal veel personen met dezelfde namen rond.

O ja, hoe ik aan de ondertrouw te Heeg 20-04-1783 kom?
Die gaan we schrappen, heb ik destijds genoteerd en zal wel niet juist zijn.
Waarschijnlijk omdat de eerste proclamatie op Paaszondag 20 april 1783 was.

groetjes,
Jacqueline Jansen

Gebruikersavatar
jacquelinejansen
Berichten: 28
Lid geworden op: zondag 7 feb 2010 5:43 pm
Locatie: Vlissingen
Contacteer:

Re: Sake Sakes

Bericht door jacquelinejansen » zondag 14 feb 2010 3:47 pm

Hoi allemaal,

We geven het op om meer te weten te komen, want het lukt gewoon niet!!!
Via Tresoar en Alle Friezen komen we niet verder.
Er is behalve door mij zelf, ook onderzoek gedaan door Seniorenweb en eerder al in de jaren 90 door iemand die regelmatig in Leeuwarden kwam.
Allemaal bedankt voor alle hulp en suggesties!
We melden ons wel weer een keer met een andere vraag.

groetjes,
Jacqueline :(

Plaats reactie