Anne Jotjes (Jetses) te Elahuizen

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Pierre
Berichten: 185
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: Anne Jotjes (Jetses) te Elahuizen

Bericht door Pierre » woensdag 10 jun 2020 7:31 am

Magreet,
WYM57-233 23-4-1772 (scan 234)
Rients Lieuwes te Groenterp en Johannes Jelles te Westhem, bcc op de koop van sekere 5 pm en 2/3 van 2 einsen ... onder Abbega aan het ketting .. groot naar naam en faam 71 pm.
Aldus gekocht van Sijbrig Aukes gesterkt met haar man Johannes Popkes te Hieslum en Dottie Aukes .. met haar man Jottie Annes wonende te Wijckel - voor de somma van 130 car.gls en 20 st.
Een boel gekrabbel in de zijlijn, oa Pijtter Ottes te Tjerkwerd
En ik heb Pieter Ottes x Ytje Gerbens (Panboer) in 1772 te Tjerkwerd (WYM57-233 23-4-1772).
Doopboek R.K. par. Blauwhuis
Bron: DTB Geboortes / dopen
(Akte)datum: 30-03-1772
Plaats: Blauwhuis
Dopeling: Hikke geboren te Tjerkwerd
Vader: Pieter Ottes
Moeder: Idje Gerbens
Meter: Tiske Gerbens
Froukje Gosses x Auke Jelles (1705) met:
1707 Gosse Aukes (getuige Sytse Jelles)
± 1710 Sybrig Aukes x Johannes Popkes (1742)
± 1713 Doetje Aukes x Jotje Annes (1741)
± 1716 Jelle Aukes

Froukje Gosses x Otte Andries () met:
1721 Pieter Ottes x Ytje Gerbens Panboer (1754)
1725 Hyke Ottes

Ik heb nu even geen tijd om die scan te lezen, maar ik zal het zeker doen en misschien kan ik wat maken van het gekrabbel.
Mogelijk heb ik wat tijd gedurende het weekend. Je hoort nog van me.
Het begint er toch op te lijken dat Dotje Aukes (de vrouw van Jotje Annes) = Dotje Aukes (de dochter van Auke Jelles en Frouk Gosses).
Kan bijna niet anders, niet?

Heel erg bedankt voor je reactie!

MVG
Pierre

Pierre
Berichten: 185
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: Anne Jotjes (Jetses) te Elahuizen

Bericht door Pierre » woensdag 10 jun 2020 9:09 am

en als laatste voor vandaag deze,...

Ik had ook Douwe Annes en Liesbeth Hiddes in het vizier. Ik zou dit weekend er een berichtje over plaatsen.
Echter, ik deel nu mijn aantekeningen. Het moet nog wel allemaal geverifieerd worden (dit staat nog in de steigers!).

Douwe Annes x Liesbeth Hiddes huwen in 1750:
2 Mei 1750 = Trouwregister Hervormde gemeente Woudsend Ypecolsga Indijk Smallebrugge = Eerste Proclamatie
17 Mei 1750 = Trouwregister Hervormde gemeente Woudsend Ypecolsga Indijk Smallebrugge = Attestatie
18 Mei 1750 = Trouwregister Hervormde gemeente Nijega Elahuizen = Bevestiging

01) Hidde Douwes (1753 - 16 Apr 1817 te Follega)
02) Froukje Douwes
03) Sipke Douwes Nop (18 Jan 1759 Trophorne - 17 Okt 1825 Eesterga)
04) Hinke Douwes (29 Dec 1764 RK Bakhuizen)
05) Hinke Douwes (2 Jan 1767 RK Balk)
06) Anne Douwes
07) Aaltje Douwes (? - 17 Oct 1808 Lemsterland)
Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Memorie van successie inschrijving
Plaats: Lemmer
Bijzonderheden:
Filmnummer: 240
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Overledene: Sipke Douwes Nop wonende te Eesterga, overleden op 17-10-1825
boer; man van Fim Ybes Hottinga (erft vruchtgebruik; overleden 13/2/1831: zie memorie 12008/352);
broer van wijlen Anne (vader van Douwe, boerenknecht Nijhuizum, Lijsbeth, vrouw van Dedde Martens Broersma, boer Sloten, Hinke, te Woudsend, Baukje, aldaar en Sijke Annes Nop, te Heeg)
en wijlen Aaltje Douwes Nop (vrouw van wijlen Thomas Ybes Hottinga; moeder van Lijsbeth, wed. Klaas Pieters Witteveen, winkeliersche Lemmer en Afke Thomas Hottinga, vrouw van Cornelis Jans van Asma, winkelier aldaar);
testamentair erfgenamen zijn alleen de genoemde kinderen van Anne en Aaltje (elk 1/2: ab intestato tot elk 1/3!? gerechtigd);
testamentair worden voorbijgegaan de minderjarige kinderen van wijlen Pietje Annes Nop
(dochter van wijlen Anne Douwes Nop; vrouw van wijlen Pieter Ybes Hottinga), met namen Afke, Anne, Trijntje en Ybe Pieters Hottinga
(samen ab intestato gerechtigd tot 1/3!); legaat voor nichtje Maaike Johannes de Winter (fl. 500, ). Saldo fl. 4.484,38.
Ik vond Aaltje Douwes ook nog in GJ 2000 blz 36.
Thomas IJbes Hottinga (zoon van Vf), ged. R.K. Lemmer 12 maart 1758
(peter Pieter Feddes), 1789 te Eesterga, boer te Follega, 1811 te Eesterga,
overl. Follega 20 febr. 1816; tr. N.H./R.K. Lemmer 10 mei 1789 Aaltje Douwes Nop,
geb. Harich circa 1756, 1789 te Eesterga, overl. aldaar 17 okt. 1808,
dochter van Douwe Annes en Elisabeth Hiddes.
Thomas IJbes te Eesterga neemt in 1811 de naam Hottinga als familienaam aan,
voor zichzelf en zijn kinderen.
Uit dit huwelijk (allen R.K. ged. Lemmer):
1. IJbe Thomas, ged. 17 sept. 1790 (peter Pieter IJbes).
2. Elisabeth (Lijsbeth) Thomas Hottinga, geb. Eesterga, ged. 6 maart 1793 (meter Elisabeth Hiddes)
3. Aafke (Ava) Thomas Hottinga, geb. Eesterga, ged. 14 jan. 1796 (meter Klaaske IJbes, vaders zuster),
Verder heb ik een aantekening dat:
- Douwe Annes is overleden/begraven te Eesterga in Juli 1784.
- Liesbeth Hiddes is overleden/begraven te Eesterga op 12 Maart 1799.
- Helaas moet ik bekennen dat ik zo snel niet kan vinden waar ik dit vandaan heb :oops:. Ik zal er dit weekend naar kijken.

Ik had Liesbeth Hiddes ook gezien.
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2040000
Bron: DTB Geboortes / dopen
Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving
(Akte)datum: 20-10-1767
Plaats: Bakhuizen
Dopeling: Anne geboren te Oudega
Vader: Pier Annes
Moeder: Jantje Harmens
En bij deze zag ik Jantje Hermens als getuige.
Doopboek R.K. par. Bakhuizen
Bron: DTB Geboortes / dopen
Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving
(Akte)datum: 29-12-1764
Plaats: Bakhuizen
Dopeling: Hincke geboren te Oudega
Vader: Douwe Annes
Moeder: Liesbet Hiddes
Dus, dan heb ik nu vooralsnog:

Anne Jotjes x Rink Baukes (Mei 1711 = Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel = Bevestiging) met 4 kinderen:
  • Jotje Annes x Doetje Aukes (Nov 1741) met 5 kinderen; Auke, Hinke, Froukje, Anne en Anke
  • Pier Annes x Gatske Hielkes (Jan 1746) met 6 kinderen; Hylcke, Grietje, Hinke, Meike, Mertyen en Stijntje.
    Pier Annes x Jantje Harmens met 5 kinderen; Anne, Antje, Geertje, Swaantje en Herm
  • Bauke Annes x Froukje Gerrits Kingma (Apr 1750) met 7 kinderen; Jetje, Hinke, Aukjen, Steyntje, Pieke, Anne en Stijntje.
    Bauke Annes x Cornelis Ydes (Jun 1761) met 6 kinderen; Ida, Gerrit, Gerrit, Roske, Kokke en Kokke
  • Douwe Annes x Liesbeth Hiddes (Mei 1750) met 7 kinderen; Hidde, Froukje, Sipke, Hinke, Hinke, Anne en Aaltje.
Note: voor mij zijn in het bijzonder Jotje Annes en Pier Annes van belang. Ze zijn beide directe voorouders van mij.

Deze had ik ook nog inzake Anne Jotjes x Rink Baukes:
Bron: Stemkohieren
Soort registratie: Stemkohieren inschrijving
(Akte)datum: 1728
Plaats: Hemelumer Oldeferd
Bijzonderheden:
Locatie: Elahuizen
Stemnr.: 1
Aantal stemmen: 1
Eigenaar  Meinse Gerryts kinderen
Gebruiker  Anne Jottjes
Bron: Volkstelling 1744
Soort registratie: Volkstelling 1744 inschrijving
(Akte)datum: 1744
Plaats: Elahuizen
Bijzonderheden:
Gemeente: Hemelumer Oldeferd
Vermeld 
Anne Jottjes
Diversen: Aantal personen: 4 Toegezegd bedrag £ 3:0:0
Bron: Quotisatie kohieren
Soort registratie: Quotisatie kohieren inschrijving
(Akte)datum: 1749
Plaats: Hemelumer Oldeferd
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Elahuizen
Aantal volwassenen: 3
Aanslag: £ 25:16:-
Bewoner 
Anne Jottjes
Diversen: gemeen boer
Wat betreft deze hypothese, zeker de moeite waard om naar te kijken.
Recesboeken Gaasterland 16-03-1698
Bijzonderheden:
Wijlen Geertien Annis moeder, nalatende vier minderjarige kinderen
In leven weduwe van Obe Arents genoemd, tweede man
In leven weduwe van Jottie Nolckeszn vader, eerste man
Wijlen Joucke Nolckes genoemd, had opzicht over de wezen, oom
Yttien Pierszn curator,
Hendrick Jans curator,
Voor de volledigheid, ik zag dat de familie Nop al eerder voorbij is gekomen:
viewtopic.php?t=1040
https://www.forumtresoar.nl//viewtopic. ... 34&start=0

MVG
Pierre

Pierre
Berichten: 185
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: Anne Jotjes (Jetses) te Elahuizen

Bericht door Pierre » dinsdag 21 jul 2020 5:25 am

Magreet,

Op basis van de informatie die ik kan zien, kan ik hier nog niet veel van maken.
Het zou zeer wel mogelijk kunnen, alleen op dit moment heb ik niet echt aanknopingspunten kunnen vinden, die deze hypothese bevestigd of weerlegd.
Recesboeken Gaasterland 16-03-1698
Bijzonderheden:
Wijlen Geertien Annis moeder, nalatende vier minderjarige kinderen
In leven weduwe van Obe Arents genoemd, tweede man
In leven weduwe van Jottie Nolckeszn vader, eerste man
Wijlen Joucke Nolckes genoemd, had opzicht over de wezen, oom
Yttien Pierszn curator,
Hendrick Jans curator,
Nog even het volgende:
Trouwregister Gerecht Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 19-01-1746
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom = Pier Annes wonende te Elahuizen
Bruid = Gatske Hijlkes wonende te Nijega

Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 07-05-1758
oort akte: eerste proclamatie
Bruidegom = Pier Annes wonende te Follega
Bruid = Jantjen Harmens wonende te Follega

Trouwregister Hervormde gemeente Oldelamer Oldetrijne
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 28-05-1758
Plaats: Oldelamer
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom = Pier Annes
Bruid = Jantjen Harmens
Uit het tweede huwelijk de volgende kinderen met doopgetuigen (Bakhuizen RK):
1764 Berendje Piers (Geen doop)
1767 Anne Piers (Getuigen: Douwe Annes + Elizabeth Hiddes)
1769 Antje Piers (Getuige: Trijntje Melcherts)
1771 Geertje Piers (Getuige: Imke = Ymkje Hielkes)
1773 Swaantje Piers (Getuige: Hermen Herms)
1775 Herm Piers (Getuige: Herm Hermes)

Ik probeer Jantje Harmens, de tweede vrouw van Pier Annes, te plaatsen.
Trouwregister Gerecht Gaasterland
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 04-06-1727Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom = Melchert Coerts wonende te Balk
Bruid = Beerentie Jans wonende te Nijemirdum
Ik moet hier nog in detail naar kijken, maar zo op het eerste gezicht hebben zij mogelijk deze 4 kinderen:
1) Jan Melcherts
2) Trijntje Melcherts
3) Antje Melcherts
4) Coert Melcherts

En dan is er een tweede huwelijk van Berendje Jans
Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 31-10-1734
Plaats: Wyckel
Soort akte: derde proclamatie
Bruidegom: =Harmen Jansen
Bruid = Beerntje Jans

Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 14-11-1734
Plaats: Wyckel
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom = Harmen Jansen
Bruid = Beerntje Jans
In dit tweede huwelijk zouden dan kunnen passen:
1) Jantje Harmens
2) Harmen Harmens

Dit zou verklaren waarom het eerste kind in het tweede huwelijk Berendje heet.
De eerste dochter van Jantje Harmens is dan vernoemd naar haar moeder Berendje Jans x Harmen Jansen.
Berendje Jans x Harmen Jansen huwen in November 1734 en hun dochter Antje Harmens huwt in 1758.
Antje Harmens zal dan bij haar huwelijk maximaal 23 jaar oud zijn (bij een geboorte in 1735).
Antje Harmens krijgt haar laatste kind in 1775, dus als ze geboren is in 1735, dan is ze 40 (dus dat kan ook goed).
Trijntje Melcherts, getuige bij doop Anne in 1769, is dan een halfzus van Jantje Harmens.

Dit lijkt allemaal heel goed te passen i.e. Jantje Harmens is de dochter van Berendje Jans x Harmen Jansen.
Bij gebrek van een doop zet ik haar vooralsnog als geboren omtrent 1735.
Ik kan het overlijden van Jantje Harmens niet vinden (mogelijk is dat ook niet meer te achterhalen).
Ik heb 3 huwelijken van haar kinderen (Antje in 1794, Swaantje in 1796 en Berendje in 1805), maar allen voor 1811.
Dus geen huwelijksbijlagen die kunnen helpen.
Mogelijk is Jantje Harmens (Jantje, vrouw van Pier Annes = Jantje Piers) hier getuige van haar kleinzoon Pier.
Mocht dit kloppen, dan leeft Jantje Harmens dus nog in 1799 (ze zou dan ongeveer 64 jaar oud zijn).
Doopboek R.K. par. Workum
Bron: DTB Geboortes / dopen
Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving(
Akte)datum: 05-01-1799
Plaats: Workum
Bijzonderheden: Doopnaam is Petrus
Dopeling = Pier geboren te Workum
Vader = Hendrik Alberts
Moeder = Swaantje Piers
Meter = Jantje Piers
Verder kan ik een mogelijke zoon Harmen Harmens (broer van Jantje Harmens / zoon van Harmen Jansen x Berendje Jans), die doopgetuige is in 1773 en 1775, nog niet vinden.

Derhalve;
1) Is Jantje Harmens de dochter van Harmen Jansen x Berendje Jans?
2) Weet iemand wanneer Jantje Harmens is overleden?
3) Wat is er bekend over de mogelijke broer Harmen Harmens?

MVG
Pierre

Pierre
Berichten: 185
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: Anne Jotjes (Jetses) te Elahuizen

Bericht door Pierre » dinsdag 21 jul 2020 9:24 am

Magreet & all,

Ik kon niks vinden inzake de ouders van Pier Annes, dus de bakens even verzet naar de mogelijke ouders van Rincke Baukes.
Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 05-1711
Plaats: Wyckel
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom = Anne Jotties wonende te Wyckel
Bruid = Rinck Baukes wonende te Hidaard
Gezocht naar een huwelijk van een mogelijke vader Bauke in de periode 1660 -1695.

1) Huwelijk met een Bauke in HIdaard of een Bauke afkomstig van Hidaard.
1667 (Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hidaard)
Bruidegom = Bauke Rinties wonende te Hidaard
Bruid = Siuke Johaens wonende te Hennaard

1689 (Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hidaard)
Bruidegom = Bauke Baes wonende te Oosterend
Bruid = Sijtske Jenties wonende te Lutkewierum
2) Huwelijk met een Bauke in Wijckel of een Bauke afkomstig van Wijckel.
1688 (Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel)
Bruidegom = Bauke Nannes
Bruid = Rins Annes
3) Huwelijk met een Bauke in Gaasterland.
1665 (Trouwregister Gaasterland)
Bruidegom = Baucke Hijlckes wonende te Balk
Bruid = Oot Foogles wonende te Balk

1669 (Trouwregister Rooms-katholieke parochie Bakhuizen)
Bruidegom = Bauke Reyns Kramer
Bruid = Jaey Roeloffs

1673 (Trouwregister Gaasterland)
Bruidegom = Baucke Pijters wonende te Bakhuizen
Bruid = Foecke Claeses wonende te Bakhuizen

1678 (Trouwregister Hervormde gemeente Harich)
Bruidegom = Baucke Goytiens wonende te Lemmer
Bruid = Auck Cornelis wonende te Harich
Gezocht naar een huwelijk van mogelijke broers en zussen van Rinck Baukes vanaf 1685.

1) Huwelijk met een broer of zus Baukes in HIdaard of een Baukes afkomstig van Hidaard.
1694 (Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hidaard)
Bruidegom = Jan Matheus wonende te Bolsward
Bruid = Tietscke Bauckes wonende te Hidaard

1701 (Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hidaard)
Bruidegom = Rintje Bauckes Baukema wonende te Hidaard (hij is mr.)
Bruid = Trijntie Jans Faber wonende te Bolsward

1711 (Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hidaard)
Bruidegom = Anne Jelties wonende te Wijckel
Bruid = Rins Bauckes wonende te Hidaard

1711 (Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel)
Bruidegom = Anne Jotties wonende te Wyckel
Bruid = Rinck Baukes wonende te Hidaard
2) Huwelijk met een broer of zus Baukes in Wijckel of een Baukes afkomstig van Wijckel.
1689 (Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel)
Bruidegom = Jan Bauckes wonende te Ijsselham
Bruid = Hijlck Simons wonende te Wyckel

1689 (Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel)
Bruidegom = Elert Douwes
Bruid = Hiltie Baukes wonende te Oppenhuizen

1711 (Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel)
Bruidegom = Anne Jotties wonende te Wyckel
Bruid = Rinck Baukes wonende te Hidaard

1715 (Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel)
Bruidegom = Simon Tjeerds wonende te Sondel
Bruid = Tjertie Baukes wonende te Wyckel

1728 (Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel)
Bruidegom = Pieter Baukes wonende te Wyckel
Bruid = Antie Hansis wonende te Rotsterhaule
3) Huwelijk met een Baukes in Gaasterland.
1710 (Trouwregister Hervormde gemeente Balk)
Bruidegom = Poppe Jans wonende te Balk
Bruid = Its Baukes wonende te Balk
Meerdere Baukes huwelijken zijn gerelateerd aan Bauke Nannes x Rins Annes vanwege de volgende dopen te HV Wijckel:
2 Feb 1690 Nanne (Baukes)
1 Nov 1691 Rinck (Baukes)
8 Jan 1693 Tiertke (Baukes)
13 Oct 1695 Nanne (Baukes)
19 Mar 1699 Anne (Baukes)
19 Feb 1702 Pyter (Baukes)
Vader Bauke Nannes is te vinden in Wijckel.
Stemkohieren 1698
Plaats: Gaasterland
Bijzonderheden:
Locatie: Wijckel
Stemnr.: 24
Aantal stemmen: 1
Gebruiker  Secretaris Epeus Hylckema
Gebruiker  Baucke Nannes
Eigenaar  De erfgenamen van Tiete Waltes Hettinga bestaande in zeven staken, namelijk Jelle Hettinga en bijzitter Sietse / Sytje Hettinga erfgenamen
Gebruiker  Anne Foddes

Stemkohieren 1698
Plaats: Gaasterland
Bijzonderheden:
Locatie: Wijckel
Stemnr.: 10
Aantal stemmen: 1
Eigenaar en gebruiker; uit naam van zijn vrouw 
Baucke Nannes

Stemkohieren 1698
Plaats: Gaasterland
Bijzonderheden:
Locatie: Wijckel
Stemnr.: 12
Aantal stemmen: 1
Gebruiker  Doitje Tjallings
Gebruiker  Bauke Nannis
Eigenaar  Staten van Friesland te Leeuwarden
Anne Foddes lijkt hier te trouwen met Rins Annes, de vrouw van Bauke Annes.
Mogelijk huwt hij kort erna met Yd Annes. Ane Fodes doopt een Ebel in 1708 te Wijckel.
1707 (Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel)
Bruidegom = Anne Foddes wonende te Wyckel
Bruid = Rins Annes wonende te Wyckel

1708 (Trouwregister Hervormde gemeente Harich)
Bruidegom = Anne Foddes wonende te Harich
Bruid = Yd Arnis wonende te Harich

Doopboek Herv. gem. Wijckel
Bron: DTB Geboortes / dopen
Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving
(Akte)datum: 15-07-1708
Plaats: Wijckel
Dopeling = Ebel
Vader = Anne Foddes
Stemkohieren 1698
Plaats: Gaasterland
Bijzonderheden:
Locatie: Wijckel
Stemnr.: 18
Aantal stemmen: 1
Eigenaar voor 1/2, gebruiker voor 't geheel; uit naam van zijn vrouw Anne Foddes
Eigenaar voor 1/2  An Johannes
Voorheen lijkt Anne Foddes te huwen met Jantje Sybolts met HV Balk en HV Wijckel dopen.
1688 (Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel)
Bruidegom = Ane Feddes (Foddes)
Bruid = Jannetie Sibolts

29 Nov 1688 Fedde (Annes)
7 Sep 1690 Sioukien (Annes)
9 Jul 1693 Siboud (Annes)
27 Oct 1695 Andries (Annes)
10 Jul 1698 Jan (Annes)
19 Jun 1701 Pieter (Annes)
Anne Foddes is voor Juni 1720 overleden.
Recesboeken 1720
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving
(Akte)datum: 01-06-1720
Bijzonderheden:
Wijlen Ane Foddis vader,
Wijlen Jantien Sybbolts moeder, tweede vrouw van Ane Foddis
Jan Anis oud ca. 22 jaar weeskind,
Pytter Anis oud 19 jaar weeskind,
Sierd Johannis, woonachtig te Wijckel curator,
Pytter Pytters, woonachtig te Harich curator,
Vader  Wijlen Ane Foddis
Dit zijn mogelijk de huwelijken van de kinderen van Ane Feddes (Foddes) x Jannetie Sibolts.
Mogelijk zijn dit Sjouk Annes (1690) en Pieter Annes (1701).
Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 16-02-1716
Plaats: Harich
Soort akte: eerste proclamatie
Bruidegom = Repke Wijbes wonende te Harich
Bruid = Sjouk Annes wonende te Wyckel

Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 17-04-1718
Plaats: Wyckel
Soort akte: eerste proclamatie
Bruidegom = Pieter Annes wonende te Wyckel
Bruid = Frouk Jans wonende te Balk

Trouwregister Hervormde gemeente Balk
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 17-04-1718
Plaats: Balk
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom = Pieter Annes wonende te Wyckel
Bruid = Frouk Jans wonende te Balk

Trouwregister Hervormde gemeente Balk
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 24-12-1729
Plaats: Balk
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom = Pijtter Annes wonende te Balk
Bruid = Eelkjen Wijbes wonende te Balk
Samenvattend / hypothese:
- Bauke Nannes huwt Rins Annes in 1688 HV Wijckel.
- Ze dopen HV Wijckel 6 kinderen tussen 1690 en 1702 , waaronder Rink in 1691.
- Rinck Baukes huwt HV Wijckel / HV Oosterend Hidaard dan op 20 jarige leeftijd Anne Jotjes.
- Rinck Baukes x Anne Jotjes vernoemen hun kind Baukes Annes (x Froukje Gerrits Kingma) naar haar vader Bauke Nannes.
- Ik heb 4 kinderen van Baukes x Anne Jotjes (Jotje, Pier, Baukes en Douwe) en er is geen kind Rins (mogelijk jong overleden).
- Baukes Nannes overlijdt dan tussen 1702 (doop Pyter Baukes) en 1707 (Rins Annes huwt Anne Foddes).
- Baukes Nannes en Anne Foddes waren in 1698 beide gebruikers van Wijckel stem 24.
- Anne Foddes huwt in 1688 Jantje Sybolts (dopen 6 kinderen HV Balk en HV Wijckel 6 kinderen).
- Jannetje Sybolts is blijkbaar de tweede vrouw van Ane Foddes.
- Zijn huwelijk in 1707 met Rins Annes (de vrouw van Baukes Nannes) is dan mogelijk zijn derde huwelijk.

Niet onbelangrijk is dat:
- Bauke Nannes x Rins Annes dopen hun kinderen HV Wijckel.
- Dopen ontbreken van de kinderen van Anne Jotjes x Rink Baukes (Jotje, Pier, Douwe en Bauke).
- Wanneer deze kinderen van Anne Jotjes x Rink Baukes (Pier, Douwe en Bauke) hun kinderen dopen zijn dat RK dopen.
- Een verandering van geloof over meerdere generaties heb ik wel eens eerder gezien.
- Ik was bv gisteren nog met Yme Fongers aan de slag (GJ 1999 blz 71). Hij doopte zijn eerste kind HV en zijn tweede kind was papist.

Bij voorbaat mijn dank voor reacties.

MVG
Pierre

Pierre
Berichten: 185
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: Anne Jotjes (Jetses) te Elahuizen

Bericht door Pierre » donderdag 30 jul 2020 8:07 am

All,

Voorstel ouders van Bauke Nannes en Rins Annes.

ouders Bauke Nannes
Nanne Baukes huwt in Maart 1657 Wijckel HV Beart Jans.
Ik heb de volgende Wijckel HV dopen gevonden;
- Feb 1658 Bauke Nannes
- Jul 1660 Teeds Nannes
- Mar 1667 Ettie Nannes

Mogelijk is Nanne Baukes eerder gehuwd.
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 11-04-1652
Plaats: Wyckel
Soort akte: derde proclamatie
Bruidegom = Naenne Bauckis wonende te Wyckel
Bruid = Nool Heeres wonende te Elebergen (Elefbergen)
In 1658 is Nanne Baukes curator over de kinderen van Sjoerd Jolles.
Recesboeken
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving
(Akte)datum: 25-09-1658
Bijzonderheden:
Wijlen Syoerd Jolles vader, echtgenote ook overleden, minderjarige kinderen
Tyarck Hayes curator, bloedverwant
Naene Bauckes curator, bloedverwant
Vader Wijlen Syoerd Jolles
Curator Tyarck Hayes
Curator Naene Bauckes
In 1680 is Nanne Baukes, weduwenaar van Bert Jansdr, overleden.
Recesboeken
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving
(Akte)datum: 02-08-1680
Bijzonderheden:
Wijlen Nanne Bauckes vader,
In leven weduwnaar van Bert Jansdr, woonachtig te Wijckel moeder,
Taets Nannes oud 22 jaar weeskind,
Ats Nannes oud 14 jaar weeskind,
Pytter Jans curator, oom
Dirck Harmens curator, oom
Vader Wijlen Nanne Bauckes
Moeder In leven weduwnaar van Bert Jansdr
Weeskind Taets Nannes
Weeskind Ats Nannes
Curator Pytter Jans
Curator Dirck Harmens
Taets Nannes met doop in 1667 is dan inderdaad ongeveer 22 jaar oud.
Ats Nannes met een doop in 1667 is dan inderdaad ongeveer 14 jaar oud.
Ik weet niet waarom Bauke Nannes ontbreekt, misschien oud genoeg om geen curator te hebben? Iemand een suggestie?

ouders Rins Annes
Anne Romckes huwt in Feb 1665 Wijckel HV Tiertie Gosses.
Ik heb de volgende dopen gevonden, Wijckel HV en Sloten HV;
- Sep 1666 Rins Annes (Wijckel HV)
- Mar 1669 Romcke Annes (Wijckel HV)
- Mar 1674 Reinck Annes (Sloten HV)
- Nov 1676 Romcke Annes (Wijckel HV)

Ik vind een Anne Romckes 3 keer als curator.
Recesboeken
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving
(Akte)datum: 15-12-1676
Bijzonderheden:
Wijlen Hisse Annes vader,
In leven wduwnaar van Frouck Jans moeder,
Feyck Hisses oud ca. 15 jaar weeskind,
Anne Hisses oud ca. 12 jaar weeskind,
Wybbe Sipckes curator, aangetrouwde oom vaderszijde
Anne Romckes curator, aangetrouwde susterling moederszijde
Vader Wijlen Hisse Annes
Moeder In leven wduwnaar van Frouck Jans
Weeskind Feyck Hisses
Weeskind Anne Hisses
Curator Wybbe Sipckes
Curator Anne Romckes
Recesboeken
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving
(Akte)datum: 03-06-1678
Bijzonderheden:
Wijlen Hisse Annis vader, twee minderjarige kinderen
Wijlen Frouck Jans moeder,
Anne Romckes curator, is reeds curator
Wijlen Wybbe Sipckes curator, curator
Gercke Edes curator,
Vader Wijlen Hisse Annis
Moeder Wijlen Frouck Jans
Curator Anne Romckes
Curator Wijlen Wybbe Sipckes
Curator Gercke Edes
Recesboeken
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving
(Akte)datum: 17-11-1680
Bijzonderheden:
Wijlen Jolle Auckes vader, eerste man
Wijlen Tymen Gossesdr moeder,
Auke Jolles oud 5 jaar weeskind,
Anne Romkes curator, aangetrouwde oom moederszijde
Jan Yges curator, susterling vaderszijde
Vader Wijlen Jolle Auckes
Moeder Wijlen Tymen Gossesdr
Weeskind Auke Jolles
Curator Anne Romkes
Curator Jan Yges
Derhalve het volgende rijtje:
- Anne Jotjes huwt 1711 Wijckel HV Rink Baukes.

De ouders Rink Baukes:
- Baucke Nannes huwt 1688 Wijckel HV Rins Annes.

De grootouders Rink Baukes:
- Nanne Baukes huwt 1657 Wijckel HV Baert Jans.
- Anne Romckes huwt 1665 Wijckel HV Tiertie Gosses.

Alvast heel erg bedankt voor reacties die dit bevestigen of weerlegt.

MVG
Pierre

Pierre
Berichten: 185
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: Anne Jotjes (Jetses) te Elahuizen

Bericht door Pierre » donderdag 30 jul 2020 8:35 am

All,

Bij deze mogelijk relevante gegevens inzake de grootouders van Rink Baukes (dochter van Baukes Nannes en Rins Annes):
- Nanne Baukes huwt 1657 Wijckel HV Baert Jans (Hij is van Wijckel en zij is van Oosterzee).
- Anne Romckes huwt 1665 Wijckel HV Tiertie Gosses (Hij is van ? en zij is van Sint Johannesga).

Nanne Baukes
Nanne Baukes heeft een zus Frisck Baukes (vanwege Sjoerd Jolles).
Nanne was curator van hun minderjarige kinderen in 1658.
Recesboeken
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving
(Akte)datum: 25-09-1658
Bijzonderheden:
Wijlen Syoerd Jolles vader, echtgenote ook overleden, minderjarige kinderen
Tyarck Hayes curator, bloedverwant
Naene Bauckes curator, bloedverwant
Vader Wijlen Syoerd Jolles
Curator Tyarck Hayes
Curator Naene Bauckes

Bij deze het huwelijk van Sjoerd Jolles en Frisck Bauckes.
Trouwregister Hervormde gemeente Harich
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 1643
Plaats: Harich
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Sjoerd Jolles
Bruid: Frisck Bauckes
Curator Tyarck Hayes kan ik nog niet plaatsen.
Ik vermoed dat hij eerder gerelateerd is aan Sjoerd Jolles dan aan Frisck Bauckes.
Hans Jolles zal dan wel een broer van Sjoerd Jolles zijn.
Recesboeken
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving
(Akte)datum: 17-06-1657
Bijzonderheden:
Wijlen Hans Jolles vader, echtgenote ook overleden, minderjarige kinderen
Sipcke Auckes curator, vaderszijde
Tyarck Hayes curator, vaderszijde
Tyomme Heerts curator, moederszijde
Vader  Wijlen Hans Jolles
Curator  Sipcke Auckes
Curator  Tyarck Hayes
Curator  Tyomme Heerts
Dus ik heb een vader Bauke met:
- Frisck Bauckes x Sjoerd Jolles (1643 Harich HV) en geen dopen gevonden.
- Nanne Baukes x Baert Jans (1657 Wijckel HV) met 3 dopen (Bauke, Teeds en Ettie).

Bij voorbaat dank voor reacties / verbeteringen / aanvullingen etc!

MVG
Pierre

Pierre
Berichten: 185
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: Anne Jotjes (Jetses) te Elahuizen

Bericht door Pierre » donderdag 30 jul 2020 9:42 am

All,

Ik deel het hier verder in aparte reacties.
Bij deze mogelijk relevante gegevens inzake de grootouders van Rink Baukes (dochter van Baukes Nannes en Rins Annes):
- Nanne Baukes huwt 1657 Wijckel HV Baert Jans (Hij is van Wijckel en zij is van Oosterzee).
- Anne Romckes huwt 1665 Wijckel HV Tiertie Gosses (Hij is van ? en zij is van Sint Johannesga).

Baert Jans
Baert Jans heeft een broer Pieter Jans.
Recesboeken
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving
(Akte)datum: 02-08-1680
Bijzonderheden:
Wijlen Nanne Bauckes vader,
In leven weduwnaar van Bert Jansdr, woonachtig te Wijckel moeder,
Taets Nannes oud 22 jaar weeskind,
Ats Nannes oud 14 jaar weeskind,
Pytter Jans curator, oom
Dirck Harmens curator, oom
Vader Wijlen Nanne Bauckes
Moeder In leven weduwnaar van Bert Jansdr
Weeskind Taets Nannes
Weeskind Ats Nannes
Curator Pytter Jans
Curator Dirck Harmens
Ik heb de volgende huwelijken met een Pieter Jans. Een komt uit Balk en de ander uit Oosterzee.
Trouwregister Hervormde gemeente Balk
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 08-02-1668
Plaats: Balk
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom = Pieter Jans wonende te Balk
Bruid = Wijpek Rinskes wonende te Lemmer
Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 25-09-1670
Plaats: Follega
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom = Pieter Jansz wonende te Balk
Bruid = Wypck Reynckes wonende te Lemmer
Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 23-06-1667
Plaats: Wyckel
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom = Pijtter Jans wonende te Oosterzee
Bruid = Holck Robijns wonende te Wyckel
Bij het huwelijk van 1667 komt Pieter jans uit Oosterzee. Hij is eigenaar van Stem 1 te Oosterzee.
Bron: Stemkohieren
Soort registratie: Stemkohieren inschrijving
(Akte)datum: 1698
Plaats: Lemsterland
Bijzonderheden:
Nu aan de Provincie
Locatie: Oosterzee
Stemnr.: 1
Aantal stemmen: 1
Eigenaar Pieter Jansen
Eigenaar Staten van Friesland te Leeuwarden
Gebruiker Willem Gosses
Baert Jans kwam ook uit Oosterzee.
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 01-03-1657
Plaats: Wyckel
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom = Nanne Bauckes wonende te Wyckel
Bruid = Baert Jans wonende te Oosterzee
Ik heb vier dopen gevonden van een Pieter Jans, 2 in Wijckel en 2 in Lemmer.
Aanmelijk is het dat 2 Jan Pieters zijn.
Er is een Jan Pieters uit Balk met een Wypck Reynckes uit Lemmer.
En er is een Pieter Jans uit Oosterzee met een Holck Robijns uit Wyckel.
Balk en Wyckel liggen dicht bij elkaar, net als Lemmer en Oosterzee.
- Dec 1674 Jan Pieters (Wijckel HV)
- Nov 1676 Mary Pieters (Wijckel HV)
- Mei 1669 Jan Pieters (Lemmer HV)
- Sep 1670 Jan Pieters (Lemmer HV)

Dan is er nog de Dirck Harmens die in 1680 een curator is.
Hij is blijkbaar een oom van de kinderen van Nanne Baukes en Baert Jans.
Dit is de enige Dirk Harmens die ik kan vinden in Gaasterland.
Trouwregister Gerecht Gaasterland
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 06-11-1663
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom = Dirck Harmens wonende te Harich
Bruid = Pieck Tyarx wonende te Ruigahuizen
En er nog deze doop.
Doopboek Herv. gem. Harich
Bron: DTB Geboortes / dopen
Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving
(Akte)datum: 06-11-1664
Plaats: Harich
Dopeling = Geeske
Vader = Dirck Harmen
Maar dit maakt deze Dirck Harmens van Harich nog geen oom van de kinderen van Baert Jans x Nanne Baukes.
Iemand enig idee hoe deze Dirck Harmens een oom is?

Dus ik heb een vader Jan met:
- Baert Jans x Nanne Baukes (1657 Wijckel HV) met 3 dopen (Bauke, Teeds en Ettie).
- Pieter Jans (juiste vrouw en kinderen nog te bepalen).

Bij voorbaat dank voor reacties / verbeteringen / aanvullingen etc!

MVG
Pierre

Pierre
Berichten: 185
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: Anne Jotjes (Jetses) te Elahuizen

Bericht door Pierre » donderdag 30 jul 2020 10:10 am

All,

Bij deze mogelijk relevante gegevens inzake de grootouders van Rink Baukes (dochter van Baukes Nannes en Rins Annes):
- Nanne Baukes huwt 1657 Wijckel HV Baert Jans (Hij is van Wijckel en zij is van Oosterzee).
- Anne Romckes huwt 1665 Wijckel HV Tiertie Gosses (Hij is van ? en zij is van Sint Johannesga).

Anne Romckes
Mogelijk is een Jan Romkes een broer van Anne Romkes.
Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 17-03-1654
Plaats: Wyckel
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom = Jan Romckes wonende te Wyckel
Bruid = Friscj Claeses wonende te Wyckel
Trouwregister Hervormde gemeente Balk
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 11-02-1660
Plaats: Balk
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom = Jan Romckes wonende te Balk
Bruid = Jilduw Dircks wonende te Balk
Trouwregister Hervormde gemeente Wijckel
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 14-10-1660
Plaats: Wyckel
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom = Jan Romckis
Bruid = All (Ael) Jotties
De volgende Wijckel HV dopen zullen bij Jan Romckes en Frisk Claeses horen:
- Nov 1654 Hyl Jans
- Feb 1657 Antie Jans
- Feb 1659 Romke Jans
De volgende Wijckel HV dopen kan ik nog niet voor 100% zeker bij de juiste Jan Romckes plaatsen:
- Jan 1661 Romke Jans (past niet bij Jan Romkes x Ael Jotties - 3 maanden na het huwelijk van Okt 1660).
- Feb 1663 Jottie Jans (zal bij Jan Romkes x Ael Jotties horen).
- Okt 1668 Friesk Jans (zal bij Jan Romkes x Frisk Claeses horen).

Dit is nog een aanvulling op Jan Romckes en Frisk Claeses.
Recesboeken
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving
(Akte)datum: 05-03-1662
Bijzonderheden:
Wijlen Jan Romckes vader, insolvent
Wijlen Friesck Claeses moeder, minderjarige kinderen
Pytter Pyters curator, bloedverwant
Broer Robijns curator, bloedverwant
Johannes Scheltis curator, bloedverwant
Vader  Wijlen Jan Romckes
Moeder  Wijlen Friesck Claeses
Curator  Pytter Pyters
Curator  Broer Robijns
Curator  Johannes Scheltis
Recesboeken
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving
(Akte)datum: 21-01-1673
Bijzonderheden:
Wijlen Jan Romckes vader,
Wijlen Friesck Claeses moeder, laat minderjarige kinderen na
Wijlen Broer Robijns curator,
Wijlen Pyter Pyters curator,
Wijlen Johannes Scheltis curator,
Lolle Johannis curator,
Sipcke Thomas curator,
Harcke Robijns curator,
Vader  Wijlen Jan Romckes
Moeder  Wijlen Friesck Claeses
Curator  Wijlen Broer Robijns
Curator  Wijlen Pyter Pyters
Curator  Wijlen Johannes Scheltis
Curator  Lolle Johannis
Curator  Sipcke Thomas
Curator  Harcke Robijns
Ik weet in het geheel niet 100% zeker of 1 van deze Jan Romkes een broer is van Anne Romckes.
Ik heb geprobeerd om de volgende personen te plaatsen van de nedergerecht inschrijving van 1673.
Dit geeft nog niet echt een duidelijke link met Anne Romkes.
- Jan Romckes x Friesck Claeses
- Pytter Pyters x Idts Cornelis
- Brroer Robijns x ?
- Johannes Scheltes x Oedt Johannes
- Lolle Johannes x Acke Robijns
- Sipcke Thomas x Reijn Tijssens
- Harcke Robijns x Dieuke Bartels

Verder is er in de regio nog een Harcke Romkes die huwt in Jan 1659 Wijckel HV Hisk Rouckes.
De volgende kinderen worden in Wickel HV gedoopt:
- Okt 1659 Romcke Harkes
- Okt 1659 Tryn Harkes
- Dec 1660 Romcke Harkes
- Mar 1664 Tryn Harkes
- Nov 1666 Romcke Harkes
- Feb 1669 Kinnu Harkes
- Okt 1677 Aaltie Harkes
- Okt 1681 Rink Harkes

En er nog een Joucke Romckes die huwt in Okt 1669 Wijckel HV Pier Jacobs.
Dit is het tweede huwelijk van Joucke en de volgende kinderen worden Wijckel HV gedoopt voor 1669:
- Apr 1665 Wibbe Jouckes
- Okt 1667 Hendrick Jouckes
- Apr 1659 Romcke Joukes
- Mar 1665 Hendrik Joukes

Het is vooralsnog vrij summier want ik heb een vader Romke met:
- Anne Romckes huwt 1665 Wijckel HV Tiertie Gosses.
- Meerdere Jan Romkes' die mogelijk een broer zijn.
- Een Harcke Romkes die mogelijk een broer is.
- Een Joucke Romkes die mogelijk een broer is.

Is er iemand die eventueel deze familie kent en/of eerder naar deze persoenen heeft gekeken?
Bij voorbaat dank voor reacties / verbeteringen / aanvullingen etc!

MVG
Pierre

Pierre
Berichten: 185
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: Anne Jotjes (Jetses) te Elahuizen

Bericht door Pierre » donderdag 30 jul 2020 10:36 am

All,

De laatste reactie voor vandaag,
Bij deze mogelijk relevante gegevens inzake de grootouders van Rink Baukes (dochter van Baukes Nannes en Rins Annes):
- Nanne Baukes huwt 1657 Wijckel HV Baert Jans (Hij is van Wijckel en zij is van Oosterzee).
- Anne Romckes huwt 1665 Wijckel HV Tiertie Gosses (Hij is van ? en zij is van Sint Johannesga).

Tiertie Gosses
Hier is Anne Romkes een curator als aangetrouwde susterling moederszijde.
Blijkbaar betekent susterling nicht/neef. Derhalve zijn Tiertie Gosses en Frouck Jans nichten van elkaar.
Recesboeken
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving
(Akte)datum: 15-12-1676
Bijzonderheden:
Wijlen Hisse Annes vader,
In leven wduwnaar van Frouck Jans moeder,
Feyck Hisses oud ca. 15 jaar weeskind,
Anne Hisses oud ca. 12 jaar weeskind,
Wybbe Sipckes curator, aangetrouwde oom vaderszijde
Anne Romckes curator, aangetrouwde susterling moederszijde
Vader Wijlen Hisse Annes
Moeder In leven wduwnaar van Frouck Jans
Weeskind Feyck Hisses
Weeskind Anne Hisses
Curator Wybbe Sipckes
Curator Anne Romckes
Recesboeken
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving
(Akte)datum: 03-06-1678
Bijzonderheden:
Wijlen Hisse Annis vader, twee minderjarige kinderen
Wijlen Frouck Jans moeder,
Anne Romckes curator, is reeds curator
Wijlen Wybbe Sipckes curator, curator
Gercke Edes curator,
Vader Wijlen Hisse Annis
Moeder Wijlen Frouck Jans
Curator Anne Romckes
Curator Wijlen Wybbe Sipckes
Curator Gercke Edes
Verder is er nog deze; Tymen Gossesdr is de zus van Tiertie Gosses.
Recesboeken
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving
(Akte)datum: 17-11-1680
Bijzonderheden:
Wijlen Jolle Auckes vader, eerste man
Wijlen Tymen Gossesdr moeder,
Auke Jolles oud 5 jaar weeskind,
Anne Romkes curator, aangetrouwde oom moederszijde
Jan Yges curator, susterling vaderszijde
Vader Wijlen Jolle Auckes
Moeder Wijlen Tymen Gossesdr
Weeskind Auke Jolles
Curator Anne Romkes
Curator Jan Yges
Dit is het huwelijk van Tymen Gossesdr x Jolle Auckes.
Trouwregister Hervormde gemeente Harich
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 11-01-1674
Plaats: Harich
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Jolle Aukes wonende te Harich
Bruid: Tijmen Gosses wonende te Harich
Dit is dan de doop van het weeskind Auke Jolles.
Doopboek Herv. gem. Harich
Bron: DTB Geboortes / dopen
Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving
(Akte)datum: 23-12-1674
Plaats: Harich
Dopeling = Aucke
Vader = Jolle Auckes
Tymen Gossesdr lijkt hier te hertrouwen.
Trouwregister Gerecht Gaasterland
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 18-05-1680Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom = Feyte Tyarx wonende te Ruigahuizen
Bruid = Tijmentie Gosses wonende te Harich
Dus vooralsnog is er een vader Gosse;
- Tiertie Gosses huwt in 1665 te Wijckel HV Anne Romkes (dopen; Rins, Romcke, Reinck en Romcke).
- Tymen Gossesdr huwt in 1674 Wijckel HV Jolle Aukes (doop Auke Jolles). Tymen hertrouwt Feyte Tyarx.
- Tietie en Tymen zijn nichtjes van een Frouck Jans. Ik heb nog geen enkel idee hoe dit in elkaar steekt.

Wederom, is er iemand die eventueel deze familie kent en/of eerder naar deze persoenen heeft gekeken?
Vanzelfsprekend ben ik een ieder zeer dankbaar voor het meedenken en voor het delen van reacties / verbeteringen / aanvullingen etc.

MVG
Pierre

Plaats reactie