Geert Sieerds Driesman, Hindeloopen

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 123
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Geert Sieerds Driesman, Hindeloopen

Bericht door Alice Schippers » maandag 13 jul 2015 6:45 pm

Hallo Andries,

Ja, de overeenkomende namen in Hindeloopen zijn zo nu en dan echt een probleem.
Zeker als je probeert zoon of dochter pieter (of Pytter) aan vader Pieter Pieters te koppelen :roll:
En dat er voor 1709 geen doopboeken beschikbaar zijn, helpt ook niet echt.
Bovendien kunnen de Katten ook heel goed afkomstig zijn van bijvoorbeeld Vlieland.
Mijn hoop op aansluiting is eigenlijk gevestigd op Beitj Aukkes en haar voorouders . Beitj is ook in Hindeloopen geen veel voorkomende naam.
Ik ben benieuwd!

Vriendelijke groet, Alice

jacqueline
Berichten: 1676
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Geert Sieerds Driesman, Hindeloopen

Bericht door jacqueline » maandag 13 jul 2015 8:11 pm

Hallo Alice en Andries,

Ik kom net thuis en moet nu ook meteen weer weg naar een ! picknick, w.b.
En wie zijn de ouders van Beitj Aukes, zijn vrouw?
het volgende:
Kwartierstaat van Beitj Aukes
Generatie 1 (proband)
1 Beitj Aukes, geboren omstreeks 1705. Beitj trouwde [bron: kwartieren Beitj Tymens] met Abe Broers. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-02-1732 in Hindeloopen, Hervormde gemeente.
Generatie 2 (ouders)
2 Auke Tymens, geboren vóór 1669 in Hindeloopen. Auke is overleden vóór 22-01-1726 in Hindeloopen [bron: kwartierstaat Douwes Philippo].
Notitie bij Auke: grootschipper en boekhouder van het fluitschip "’t Paradijs"
Hij trouwde vóór 1695 [bron: kwartierstaat Douwes Philippo] met de ten hoogste 25-jarige
3 Jenck Salings, geboren omstreeks 1670 in Hindeloopen. Jenck is overleden vóór 21-06-1746, ten hoogste 76 jaar oud [bron: kwartierstaat Douwes Philippo].
Notitie bij Jenck: Jenck Salings is begunstigde in het testament van haar ouders: Saling Idses en Beijts Tietes. Tresoar, EEE5 folio 330
[jacobbenckes.koudum.nl]
Getuige bij:
03-10-1725 doop Auken Jappes (geb. 1725) [grootmoeder moederszijde]

Generatie 3 (grootouders)
4 Tymen Allerts, geboren omstreeks 1623 [bron: kwartierstaat Douwes Philippo]. Tymen is overleden omstreeks 09-08-1687, ongeveer 64 jaar oud [bron: kwartierstaat Douwes Philippo].
Notitie bij Tymen: grootschipper te Hindeloopen, voert het schip " ’t Paradijs", vroedsman 1663, burgemeester aldaar in ambtsperiodes 1665-1686
Hij trouwde, ten hoogste 29 jaar oud, vóór 13-02-1652 [bron: kwartierstaat Douwes Philippo / kwartieren Beitj Tymens] met
5 Tzalingh Wiebes, geboren in Hindeloopen (?) [bron: kwartierstaat Douwes Philippo]. Tzalingh is overleden in 1701 [bron: kwartierstaat Douwes Philippo].
6 Tsaling Idses, geboren vóór 1633 [bron: kwartierstaat Douwes Philippo]. Tsaling is overleden vóór 27-03-1691 [bron: kwartierstaat Douwes Philippo].
Notitie bij Tsaling: grootschipper te Hindeloopen, voert hetschip "D Grauwe Valck", vroedsman aldaar 1683-1691
Hij trouwde, minstens 35 jaar oud, na 1668 [bron: kwartierstaat Douwes Philippo] met
7 Beijts Tietes, geboren in Warns [bron: kwartierstaat Douwes Philippo]. Beijts is overleden omstreeks 1709 in Hindeloopen (?) [bron: kwartierstaat Douwes Philippo].
Notitie bij Beijts: belijdenis gereformeerd Warns 23-02-1665

Stemkohier 1698 Oudega (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)
Stem nr. 31, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Reyner Jans, weduwe van de heer Kooiker / Coyker, eigenaar voor 1/2
Wypk Ages, uit naam van haar kinderen bij Anske Tietes, eigenaar, met Beyts Tytes, voor 1/2
Beyts Tytes, eigenaar
Auke Lases, gebruiker

Stemkohier 1698 Warns (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)
Stem nr. 84, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Reiner Jansen, eigenaar voor 1/3
Wypk Ages, uit naam van haar kinderen bij Anske Tietes / Anscke Tyttes, eigenaar voor 1/6
Hendrick Pyters, eigenaar voor 1/3
Beyts Tyttes, eigenaar voor 1/6
Bouwe Sipkes, gebruiker

Oudega SC31 1640 Ids Tiernes cum socio eigenaar HEM
Oudega SC31 1640 Sjouke Reyners gebruiker HEM

Warns SC84 1640 Idts Tiernes eigenaar HEM
Warns SC84 1640 Jelle Hamkes weduwe gebruiker HEM
Generatie 4 (overgrootouders)
8 Aelert Tymens. Aelert is overleden vóór 12-1634.
Notitie bij Aelert: grootschipper, houtkoper, burgemeester1626-1632
is op 19 januari 1601, niaarnemenr van land in Hindeloopen dat zijn ouders en tante verkopen.
voert het schip "De grote Maria" in de houtvaart op Kristiansund (Nordmöre) en in de Nordfjord (1611-1622)
vlgs kwartierstaat Reitje Jeijes Visser is hij zoon van N.N. , volgens kwartieren Beitj Tymens van Aelck Allerts.
Aelert trouwde (1) in 1609 [bron: kwartierstaat Reitje Jeijes Visser / kwartierstaat Douwes Philippo / kwartieren Beitj Tymens] met Symck Olferts (ovl. vóór 1634).
Hij trouwde (2) vóór 25-01-1619 [bron: kwartierstaat Reitje Jeijes Visser / kwartierstaat Douwes Philippo / kwartieren Beitj Tymens] met
9 Marij Nils, geboren in Noorwegen (?). Marij is overleden omstreeks 1669. Marij trouwde (2) in 1637 [bron: kwartieren Beitj Tymens] met Gerrit Goyferts (1607-1661), 29 of 30 jaar oud.
10 Wiebe Pieters. Wiebe is overleden in 1679 in Hindeloopen [bron: kwartierstaat Douwes Philippo].
Notitie bij Wiebe: doopsgezind
grootschipper te Hindeloopen, voert het schip "’t Paradijs" 1628 (in Drammen) tot 1660
Hij trouwde vóór 12-01-1629 [bron: kwartierstaat Douwes Philippo / kwartieren Beitj Tymens] met
11 Heye Hiddes, geboren vóór 01-1609 [bron: kwartieren Beitj Tymens]. Heye is overleden na 09-03-1652, minstens 43 jaar oud [bron: kwartieren Beitj Tymens].
12 Ids Tieerds. Ids is overleden vóór 1659 [bron: jacobbenckes.koudum.nl].
Notitie bij Ids: weeskind 09-02-1607
vroedsman in Hindeloopen 1633-1634 en 1637-1640
Hij trouwde vóór 15-01-1627 [bron: kwartieren Beitj Tymens] met
13 Lieuck Symens. Lieuck is overleden vóór 08-04-1673.
14 Tiete Idses. Tiete is overleden vóór 1672.
Notitie bij Tiete: bezit in 1640 huis met stem no 94 te Warns (NB en ook idem stem 84 en Oudega 31 ? zie gegevens vader en kinderen)
grootschipper, voert in 1624 het schip "Het lam Gods" en vaart in 1660 en 1664 met "’t lam Godts" op Noorwegen
ouderling Gereformeerde gemeente te Warns in 1659
Hij trouwde vóór 1637 [bron: kwartieren Beitj Tymens] met
15 Jenck Teyckes. Jenck is overleden in 1661.
Notitie bij Jenck: lidmaat Gereformeerde gemeente te warns
Generatie 5 (betovergrootouders)
16 Tymen Ockes, geboren omstreeks 1530. Tymen is overleden vóór 15-02-1608, ten hoogste 78 jaar oud.
Notitie bij Tymen: grootschipper
burgemeester van Hindeloopen 1598
in 1573 borg, 1593 "aldevaeder" van twee weeskinderen van Ocke Tymens
Tymen is weduwnaar van N.N..
Hij trouwde (2) [bron: kwartierstaat Reitje Jeijes Visser GN juni 1992 / kwartieren Beitj Tymens] met
17 Aelck Allerts. Aelck is overleden vóór 01-02-1626.
20 Pieter Jelles. Pieter is overleden na 1608.
Hij trouwde vóór 01-12-1606 [bron: kwartieren Beitj Tymens] met
21 Beyts Tiebbes. Beyts is overleden na 28-02-1648.
Notitie bij Beyts: haar boedel werd verdeeld op 17-12-1652
Beyts trouwde (2) vóór 02-1623 [bron: kwartieren Beitj Tymens] met Wybren Haijes (ovl. vóór 1624). Beyts trouwde (3) vóór 07-03-1627 [bron: kwartieren Beitj Tymens] met Gerbrant Pytters Wagenaer (ovl. 1632).
22 Hidde Sipckes. Hidde trouwde (2) vóór 1613 [bron: kwartieren Beitj Tymens] met Allert Boudewijns (ovl. vóór 1632).
Hij trouwde (1) [bron: kwartieren Beitj Tymens] met
23 Haye Symens. Haye is overleden vóór 01-1609.
24 Tiardt Idts. Tiardt is overleden vóór 1625.
Hij trouwde [bron: kwartieren Beitj Tymens] met
25 Doed Luickes. Doed is overleden vóór 18-02-1607.
26 Symen Jappes. Symen is overleden vóór 14-11-1603.
Hij trouwde [bron: kwartieren Beitj Tymens] met
27 Tzalling Aukes. Tzalling is overleden na 23-01-1615.
28 Idts Tiernes. Idts is overleden na 1642.
Notitie bij Idts: Oudega SC31 1640 Ids Tiernes cum socio eigenaar HEM
Oudega SC31 1640 Sjouke Reyners gebruiker HEM

Warns SC84 1640 Idts Tiernes eigenaar HEM
Warns SC84 1640 Jelle Hamkes weduwe gebruiker HEM
Hij trouwde [bron: kwartieren Beitj Tymens] met
29 Jeldu Tietes. Jeldu is overleden vóór 11-09-1619 in Warns.
Generatie 6 (oudouders)
32 Ocke N.N..
44 Sipcke Symens.
Hij trouwde [bron: kwartieren Beitj Tymens] met
45 Jay Alberts.
46 Symen Jappes (dezelfde als 26 in generatie 5).
Hij trouwde [bron: kwartieren Beitj Tymens] met
47 Tzalling Aukes (dezelfde als 27 in generatie 5).
Ik kom er op terug, misschien straks al,

groeten van Jacqueline
Laatst gewijzigd door jacqueline op dinsdag 14 jul 2015 12:18 am, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 123
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Geert Sieerds Driesman, Hindeloopen

Bericht door Alice Schippers » maandag 13 jul 2015 8:30 pm

Hallo Jacqueline,

Dat ziet er heel goed en veelbelovend uit. Ik ga het snel nader bekijken!

Geniet van je picknick.

Tot later, groetjes, Alice

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 123
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Geert Sieerds Driesman, Hindeloopen

Bericht door Alice Schippers » maandag 13 jul 2015 8:35 pm

Hallo Andries,

Je associatie met de Buma tak uit Hommerts klopt zeker. Een van mijn voorvaders is Aage Ruyrds Buma (ofwel Aage Ruyrds Bouma) ged. 7 september 1684 te Hommerts
Zijn vader is Ruyrd Jans. Hij trouwde op 29 januari 1708 in Jutrijp met Jacomina Juriens Walter 1687 (Ouders : Jurjen Johannis Walter & Rinske Simonides Haga).
Rink Ages Buma stamt daarvan af.

Groetjes, Alice

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 123
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Geert Sieerds Driesman, Hindeloopen

Bericht door Alice Schippers » maandag 13 jul 2015 9:08 pm

Hallo Jacqueline,

Zo snel heb ik nooit een tiental voorouders bijgekregen! Dank je wel, ik ben er blij mee. Naar een aantal had ik wel eens zitten kijken, maar ik zag het verband niet.

En wat betreft de Driesman connectie komen we ook dichterbij. We hebben nu dus een Heye Hiddes die voor 1629 trouwt met Wiebe Pieters
En een Heye Hiddes die op 23 juni 1726 in Hindeloopen met Geert Sieerds Driesman trouwt. Dat kan geen toeval zijn, lijkt mij.

Groetjes, Alice

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3906
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Geert Sieerds Driesman, Hindeloopen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 13 jul 2015 9:21 pm

Hallo beiden.

Door die naam Beitj' had ik al een soort van déjà vu, ik wist echter niet meer waar, maar nu ik Mary Nyls uit Noorwegen zag wist ik het opeens weer: kwartierstaat Douwes-Philippo uit Gens Nostra!

En het zijn inderdaad die Buma's Alice. Age gaat naar Workum, zijn broer blijft in Hommerts.

Grappig hoe zo'n vraag een tweede leven krijgt. Ik hoop dat je die Douwes-kwartieren niet hebt hoeven schrappen, Jacqueline?

Groetjes, Andries.

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3906
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Geert Sieerds Driesman, Hindeloopen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 13 jul 2015 10:50 pm

Hallo,

ik durf nu deze akte er wel in te gooien:
HIN N1, 22 dec 1756. Op verzoek van Abe Broers Kat, grootschipper te Hindeloopen, als curator over Gerrit Jappes, zoon van wijlen Jappe Wiggerts bij Saling Gerritsdr, en als curator van de thans meerderjarige Auke Jappes, zoon van diezelfde Jappe bij zijn wijlen eerste vrouw Liuwck Aukes, en tevens als gelastigde van Saling Aukes, makelaar te Amsterdam, worden de volgende taxateurs geëligeerd: Pytj Ippes, vrouw van Anne Luitkes, taxatrice over meubelen en huisraad; Karst Ros, mr.zilversmid, taxateur van zilver, goud en kleinodiën; Atte Douwes, tot taxateur van de paarden, rijtuigen, paardetuigen en verdere stalgereedschappen, Atte Hiddes tot taxateur van de huizen, en tenslotte de secretaris Adrianus van Loon tot taxateur van de landen. Allen benoemd door het Gerecht op 5 januari 1757.
Dat, gecombineerd met de eerder genoemde Douwes-Filippo kwartierstaat resulteert in vier kinderen voor het echtpaar Auke Tymens x Jenck Salings:
Tymen Aukes x Idsk Jelles: voorouders van de heer Douwes,
Beitj Aukes x Abe Broers Kat, zoals bekend,
Lieuwk Aukes x Jappe Wiggerts (kennelijk te Amsterdam), hertrouwt Saling Gerritsdochter, uit huwelijk 1 in ieder gaval een zoon Auke, uit huwelijk 2 een zoon Gerrit,
Saling Aukes x Maria Rombeek, in ieder geval met een dochter Lieuk Salings Aukes ondertrouw Amsterdam 13 feb 1761 Hendrik van Castrop junior uit de Spiegelstraat, zoon van Hendrik senior.

groet, Andries.

jacqueline
Berichten: 1676
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Geert Sieerds Driesman, Hindeloopen

Bericht door jacqueline » dinsdag 14 jul 2015 12:36 am

Hallo A&A,

Idd, Douwes Philippo, maar niet alleen die, omdat ik het een beetje te mal vond het hele plakkaat tekst hier nu nog een keer te plaatsen (we zitten toch al weer bijna op pagina 13) heb ik het citaat in mijn eerdere bericht van vanavond vervangen door één met bronvermeldingen en notities.
Hoewel ik liever zwijg over mijn eigen Hindelooper kwartieren (lees: het is er treurig mee gesteld) heb ik inmiddels aardig wat Hindeloopers ingevoerd. Ook nog een paar kinderen meer voor Auke Tymens x Jenck Salings:
1 Aalk Aukes, geboren omstreeks 1696 in Hindeloopen. Aalk is overleden op 02-10-1749 in Amsterdam, ongeveer 53 jaar oud.
2 Lieuk Aukes. Lieuk is overleden vóór 1746. Lieuk trouwde met Jappe Wiggerts, nadat zij op 08-01-1719 in Hindeloopen, Hervormde gemeente in ondertrouw zijn gegaan. Jappe trouwde later op 01-02-1733 in Hindeloopen, Gerecht met Saling Gerrits.
3 Tymen Aukes, geboren omstreeks 1700. Tymen is overleden op 17-01-1748 in Hindeloopen, ongeveer 48 jaar oud.
Getuige bij:
03-10-1725 doop Auken Jappes (geb. 1725) [oom moederszijde]

Tymen trouwde met Idsk Jelles. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-01-1727 in Hindeloopen, Hervormde gemeente. Idsk is geboren omstreeks 1705, dochter van Jelle Thomas en Fok Wiggerts. Idsk is overleden op 08-10-1762, ongeveer 57 jaar oud.
4 Beitj Aukes, geboren omstreeks 1705. Beitj trouwde met Abe Broers. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-02-1732 in Hindeloopen, Hervormde gemeente.
5 Saling Aukes. Hij is gedoopt op 03-08-1710 in Hindeloopen, Hervormde gemeente.
6 Saling Aukes. Hij is gedoopt op 04-06-1713 in Hindeloopen, Hervormde gemeente.
7 Saling Aukes. Hij is gedoopt op 01-11-1716 in Hindeloopen, Hervormde gemeente.
Getuige bij:
06-12-1761 doop Maria van Castrop (geb. 1761) [grootvader moederszijde]
29-07-1763 doop Anna van Castrop (geb. 1763) [grootvader moederszijde]

Saling ging in ondertrouw, 19 jaar oud, op 12-05-1736 in Hindeloopen, Hervormde gemeente en 24-05-1736 Amsterdam, KERK met Maria Rombeek, 17 jaar oud. Maria is een dochter van Albert Rombeek en Anna Agges. Zij is gedoopt op 21-04-1719 in Amsterdam, Oude Kerk. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Rombeek en Bernard Scholten (de Jonge).
Getuige bij:
06-12-1761 doop Maria van Castrop (geb. 1761) [grootmoeder moederszijde]
29-07-1763 doop Anna van Castrop (geb. 1763) [grootmoeder moederszijde]
De picknick was gelukkig naar binnen verplaatst en ik ben speciaal iets eerder naar huis gekomen om hier nog even mee bezig te kunnen zijn. Ga me er nu nog even verder in verdiepen.

Groeten van Jacqueline

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 123
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Geert Sieerds Driesman, Hindeloopen

Bericht door Alice Schippers » dinsdag 14 jul 2015 12:47 am

Dank je wel Jacqueline!
Binnen picknicken lijkt me inderdaad beter gezien het weer.
Voor nu slaap lekker!
En morgen weer verder.
Alice

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 123
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Geert Sieerds Driesman, Hindeloopen

Bericht door Alice Schippers » dinsdag 14 jul 2015 4:18 pm

Hallo Jacqueline,

Om eerlijk te zijn: ik ben er helemaal stil van. Deze gegevens zijn een enorme uitbreiding van mijn stamboorm.
Er staat nu een aanzienlijk aantal namen in de 14 generatie, waar tot nu toe nog maar een paar namen stonden.
Ze staan naast de namen van Gerlof Piers en Fookel Bonga. Jawel, de ouders van Grutte Pier :wink:

Voorlopig heb ik er niets aan toe te voegen.
in de komende dagen ga ik eens kijken wat dit betekent voor de Hindeloopense gezinnen die ik al heb.
Er zijn vast nog wel een aantal verbanden te leggen.

Mijn dank is groot!!

Vriendelijke groet, Alice
Laatst gewijzigd door Alice Schippers op woensdag 15 jul 2015 10:35 am, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
catharina
Berichten: 859
Lid geworden op: vrijdag 20 jan 2006 11:45 pm
Locatie: Lelystad

Re: Geert Sieerds Driesman, Hindeloopen

Bericht door catharina » dinsdag 14 jul 2015 8:36 pm

Enkele aanvullingen Carla
1.1.1 Abe Jochums, geb. Hindeloopen 1783, aannemer van publieke werken tr. Hindeloopen 11 maart 1818, Rink Ages Buma, dochter van Age Ruurds Buma en Trijntje Pieters Kingma geb. Hindeloopen 12 januari 1790, ged. Hindeloopen 31 januari 1790

Hindeloopen, dopen, geboortejaar 1792
Geboren op 29 juli 1792
Kind: Abe, zoon
Vader: Jogchem Folkerts
Moeder: Eelk Broers
Doopsgez. gem. Hindeloopen, geboorten 1726-1811Inventarisnr. : DTB 416

Overlijdensakte Hindeloopen, 1879
Aangiftedatum: 5 maart 1879, akte nr. 5
Overleden op: 4 maart 1879
Overleden: Abe Jochems Kat, 86 jaar, man, weduwnaar

1 Broer Abes Kat, geb. Hindeloopen, belijdenis Hindeloopen 19 februari 1751, overl. Hindeloopen 6 maart 1767, schipper
Hindeloopen overlijden/begraven 1806
Overleden: Broer Abes Kat
Datum : 14 april 1806
Plaats : Hindelopen
Opm. : De overledene was ongehuwd wie is dit? Kan hem niet thuisbrengen!! :oops:

1.1.3. Folkert Jochums, geb. Hindeloopen 22 juli 1789, ged. Hindeloopen 26 juli 1789 tr. Hindeloopen 20 maart 1814 Befke Sjoerds, dochter van Sjoerd Klaazes en Akke Tjalkes, geb. Hindeloopen 7 december 1793, ged. Hindeloopen 15 december 1793
Overlijdensakte Hindeloopen, 1821
Aangiftedatum: 6 februari 1821, blad nr. 1
Overleden op: 4 februari 1821 Memories kantoor Bolsward, overl. jaar 1821
Overleden: Befke Sjoerds, 27 jaar, vrouw, weduwe

Overledene : Befke Sjoerds Klazes
Overleden op: 4 februari 1821
Wonende te : Hindeloopen
Tekst: dochter van Sjoerd Klazes, boer & Akke Tjalkes de Jong; zuster van Tjalke en minderjarige Eelk (18 jaar) en Klaas Sjoerds Klazes (14 jr). Saldo fl. 203,-.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap


.1 Joost Allerts, geb. 2 november 1764, ged. Hindeloopen 11 november 1764, overl. Hindeloopen 7 oktober 1828 (leeftijd bij overlijden: 63 jaar oud), burgemeester van Hindeloopen tr. (1) Hindeloopen 17 januari 1790 Nienke Klazes, overl. Hindeloopen 24 april 1813
Nienke is overleden bij de geboorte van haar dochter

4.1.1. Mynke Joostes, geb. Hindeloopen 1791 tr. Hindeloopen 30 mei 1813, Hector Jacob Koenraad Mensonides, zoon van Hajo Mensonides en Sophia Walburga Elisabeth Donckerman, geb. Lingen 1792.
Hindeloopen, dopen, geboortejaar 1790, doopjaar 1790
Dopeling: Mynke
Geboren op 15 november 1790
Gedoopt op 8 december 1790 in Hindeloopen
Dochter van Joost Alderts en Mynke Klaases
Opm.: De moeder is in de kraam overleden
Herv. gem. Hindeloopen, doop 1709-1811Inventarisnr. : DTB 412
6 Jenk Abes Kat, ged. Hindeloopen 30 juli 1747, overl. 13 januari 1808 (leeftijd bij overlijden 60 jaar oud) tr. Hindeloopen 29 oktober 1771 Freerk Lammerts,
Aanvulling: overleden te Hindeloopen
Hindeloopen overlijden/begraven 1808
Overleden: Jenk Abes Cat
Datum : 13 januari 1808
Plaats : Hindelopen
Opm. : De overledene was weduwe

Gebruikersavatar
catharina
Berichten: 859
Lid geworden op: vrijdag 20 jan 2006 11:45 pm
Locatie: Lelystad

Re: Geert Sieerds Driesman, Hindeloopen

Bericht door catharina » dinsdag 14 jul 2015 8:57 pm

Ik heb nog een huwelijk van Abe maar klopt dit wel?????

Abe Broers Kat. Abe is overleden vóór 1767. Abe:
(1) trouwde op 09-02-1711 in Hindeloopen met Yk Siebrens. Yk is overleden vóór 1767.
Hindeloopen, huwelijken 1711
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 februari 1711 in Hindeloopen
Bruidegom: Abe Broers afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Yk Sybrens afkomstig van Hindeloopen
Trouwregister Gerecht Hindeloopen 1685-1729 Inventarisnr.: DTB 408
(2) trouwde op 10-02-1732 in Hindeloopen met Beitj Aukes, ongeveer 27 jaar oud. Beitj is geboren omstreeks 1705, dochter van Auke Tymens en Jenk Salings.
Kinderen van Abe en Yk:

1 Hylkien Abes Kat. Hylkien is overleden op 29-07-1766 in Hindeloopen. Hylkien trouwde op 21-07-1747 in Workum met Douwe Sibles Bandstok.
Workum, huwelijken 1747
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 juli 1747 in Workum
Man : Douwe Sibles Bandstok afkomstig van Workum
Vrouw : Hylkien Abes Cat afkomstig van Workum
Trouwregister Gerecht Workum 1683-1761 Inventarisnr.: 844

2 Hessel Abes Kat. Hessel trouwde op 29-05-1767 in Workum met Anke Jacobs de Boer.
Workum, huwelijken 1767
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 mei 1767 in Workum
Man : Hessel Abes Cat
Vrouw : Anke Jacobs de Boer
Opmerking : hij is wees; zij is wees
Trouwregister Gerecht Workum 1734-1768 Inventarisnr.: 848

3 Sierd Abes Kat. Sierd . Sierd trouwde op 08-02-1774 in Hindeloopen met Houkje Wytses.
Hindeloopen, huwelijken 1774
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 februari 1774 in Hindeloopen
Man : Sierd Abes Cat afkomstig van Hindeloopen
Vrouw : Hol Wytses afkomstig van Hindeloopen
Trouwregister Gerecht Hindeloopen 1729-1809 Inventarisnr.: 409

4 Broer Abes Kat, geboren omstreeks 1733. Hij is gedoopt op 19-02-1751 in Hindeloopen. Broer is overleden op 14-04-1806 in Hindeloopen, ongeveer 73 jaar oud. Broer:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 14-02-1758 in Hindeloopen met Bauk Thijsses.
(2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 03-02-1771 in Hindeloopen met Ientje Wiebrens. Ientje is overleden vóór 1806.

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 123
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Geert Sieerds Driesman, Hindeloopen

Bericht door Alice Schippers » woensdag 15 jul 2015 12:53 am

Hallo Carla,

Het gaat me hier vooral om de mogelijke relatie tussen Abe Broers Kat en Beitj Aukes met de familie rond Geert Sieerds Driesman, dus vooral om het terugkijken in de tijd. Die relatie hebben we nog niet gelegd, maar het heeft wel al tot heel veel voor mij nieuwe informatie geleid.
Ik heb een deel van het parenteel van Abe Broers Kat hierboven gezet (tot en met zijn achterkleinkinderen), maar dit is uiteraard niet alles wat ik in mijn databestand staat. De totale parenteel bestaat momenteel uit 103 personen (zonder hun echtgenoten). En ook over de Katten is veel discussie mogelijk. Ik aarzelde dan ook om hier aan te sluiten of er een apart onderwerp van te maken.

Ik zal zeker kijken naar je aanvullingen, het kan zijn dat ik fouten heb gemaakt. Mijn gegevens staan op Geneanet en het lukt me niet om ze te importeren in bijvoorbeeld Adfear. Dus ik moet zo’n parenteel deels met de hand maken en dan vallen er wel eens gegevens weg (zoals bijvoorbeeld plaatsnamen).

Ik ben er niet zo zeker van dat Abe Broers Kat die in 1711 trouwde met Yk Siebrens dezelfde is als “mijn” Abe Broers Kat die in 1732 trouwde met Beitj Aukes. Het lijkt me eigenlijk niet, er zit zoveel tijd tussen. En mijn Abe Broers krijgt zijn laatste kind Jenk pas in 1747. In theorie kan het, maar het lijkt me niet zo waarschijnlijk.

Waar ik net als jij geen weg mee weet is deze:
Hindeloopen overlijden/begraven 1806
Overleden: Broer Abes Kat
Datum : 14 april 1806
Plaats : Hindelopen
Opm. : De overledene was ongehuwd

Vriendelijke groet, Alice Schippers
Laatst gewijzigd door Alice Schippers op woensdag 15 jul 2015 8:14 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 123
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Geert Sieerds Driesman, Hindeloopen

Bericht door Alice Schippers » woensdag 15 jul 2015 10:29 am

En is dit dan de doop van Nienke / Mynke Klases de vrouw van Joost Allerts?

Hindeloopen, dopen, doopjaar 1763
Gedoopt op 17 augustus 1763 in Hindeloopen
Dopeling: Minke
Vader: Klaas Piekes

en dit het huwelijk van haar ouders?

Hindeloopen, huwelijken 1756
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 december 1756 in Hindeloopen
Bruidegom: Klaas Piekes afkomstig van Hindeloopen
Bruid: An Intjes afkomstig van Hindeloopen

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 123
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Geert Sieerds Driesman, Hindeloopen

Bericht door Alice Schippers » donderdag 16 jul 2015 12:11 pm

En wie is dan toch de Bauk Tijsses uit onderstaand huwelijk?

Hindeloopen, huwelijken 1758
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 februari 1758 in Hindeloopen
Bruidegom: Broer Abes afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Bauk Tijsses afkomstig van Hindeloopen

Plaats reactie