Jan Jacobs / Rienk Jacobs / Trijntje Jacobs (Glas?) te Joure

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Gebruikersavatar
tabepap
Berichten: 232
Lid geworden op: donderdag 12 jan 2006 7:50 am
Locatie: Wageningen
Contacteer:

Jan Jacobs / Rienk Jacobs / Trijntje Jacobs (Glas?) te Joure

Bericht door tabepap » zondag 12 sep 2010 7:12 pm

In 1728 wordt door de erfgenamen van Oebele Jans (ook Sijnes), schuitevaarder te Terhorne, een reeks van bezittingen in Sint Johannesga verkocht (o.a. Stemnummer 5).
Erfgenamen:
- Watse Joukes te Sappemeer (stamvader van het doopsgezinde geslacht Mandema) 1/4
- Pieter Joukes, havencherger te Workum 1/4
- Jan Joukes, glasmaker in de Lemmer 1/4
- Jan Jacobs, Rienk Jacobs en Trijntje Jacobs x Watse Willems (uit Workum) te Joure 1/4
Bij het lezen van de akte gingen bij mij meteen de bellen rinkelen: Jan Jacobs GLAS en Rienk Jacobs GLAS?? Zonen van Jacob Joukes (tr. Joure 1691 Idske Piebes)?
Rienk Jacobs Glas trouwde in 1723 te Joure met Dieuwke Luitjens en vestigde zich wat later als glasmaker in Gorredijk (zoon Jacob Rienks Glas geboren eind 1723 volgens overlijdensakte).
Haskerland ontbreekt nog volledig in mijn verzameling microfiches van de Nedergerechten. Wie kan mij verder helpen?
M vr gr,
Egbert Lantinga
Wageningen

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3901
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Jan Jacobs / Rienk Jacobs / Trijntje Jacobs (Glas?) te Joure

Bericht door Andries Koornstra » zondag 19 sep 2010 11:55 am

Toch maar "even" gekeken naar deze vraag. Het is ook zo sneu als er helemaal niemand antwoordt. Met permissie zoek ik liever in Utingeradeel dan in Haskerland, in dit geval. Als uitgangspunt neem ik Oebele Jans. Die is in elk geval collaterale erflater:
UTI N1, folio 9, 1 aug 1723. Aangifte voor het collateraal door Jan Jacobs, op de Joure, dat Oeble Jans, burger en inwoonder van Terhorne, aldaar op 19 jul 1723 is overleden, staande voor 3000 cgl op het personele cohier aldaar.
Erfgenamen zijn ongetwijfeld Jan Jacobs cum sociis, hoewel dat er niet expliciet bij staat.
Nog weer iets duidelijker maakt deze inventarisatie het:
UTI G6, folio 37, 11 apr 1693. Inventarisatie sterfhuis van Aet Oebles, weduwe Jan Jacobs te Terhorne. Gedaan ten verzoeke en ter presentie van Oeble Jans, haar zoon, en de meerderjarige Jacob en Watse Joukes, kinderen van wijlen Tryn Jans en kindskinderen van voorschreven Aet Oebles. In bezit een huis en stede te Terhorne. Profijtelijk: Mennoniete Gemeente van Terhorne 100 cgl; weduwe van Minne Gerbens (obligatie 1 mei 1690) 300 cgl; Jets Symens (obligatie 24 sep 1687) 700 cgl.
Ik zou dan zeggen er is een echtpaar Jouke (Watses of Pieters of Jacobs) x Tryn Jans, met vier kinderen. Naast de twee kinderen die in 1693 meerderjarig zijn, te weten Watse en Jacob, ook nog twee jongere, Pieter en Jan Joukes.
Nu we toch aan het gokken zijn: De Oebele Synes die in 1698 eigenaar van Sint Johannesga stem 5 is, zou de oom van Aat Oebles kunnen zijn. Natuurlijk is het huwelijk van Jan Jacobs met Aat Oebeles niet te vinden, ook geen huwelijk aangetroffen van een geschikte Jouke met een Tryn Jans. Maar ik denk toch dat ik ongeveer goed zit.

Volgens mij ben jij nu weer aan zet. Staat er in die verkoopsaktes niet het één en ander wat licht op de zaak kan werpen? Je bent aan de zuinige kant met het omschrijven van de informatie die je er uit haalde.

groet, Andries.

By the way. Ik heb in mijn bestand een Jacob Dirks Glas (1772-1816), getrouwd met een Antje Jans Hornstra, zuster van een voormoeder van mij. Deze Jacob Dirks Glas is één van de laatste geëxecuteerde personen in Friesland, en had de bijnaam "Babeloele". Google er maar eens op. De naam Glas loopt via zijn moeder Dieuwke Jacobs Glas (x Dirk Pieters), dochter van Jacob Jans Glas en Truike Antonius. Vader van Jacob is dan Jan Jacobs die in 1723 de erfenis van zijn oudoom aangeeft voor het collateraal.

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: Jan Jacobs / Rienk Jacobs / Trijntje Jacobs (Glas?) te Joure

Bericht door embe » maandag 20 sep 2010 8:59 pm

Ik zou dan zeggen er is een echtpaar Jouke (Watses of Pieters of Jacobs) x Tryn Jans
Denk eigenlijk eerder een Jouke Watses of Pieters. De naam Jacob komt van Jan Jacobs x Aatje Oebeles.
Ik heb Jan Joukes x Antje Hanses in mijn bestand (zie http://forum.tresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=2539)
Hij schoonzoon van mijn voorouders.
Jan Joukes overlijdt:
Lemsterland overlijden/begraven 1749
Betrokkene: Jan Joukes
Datum : 31 mei 1749
Tekst : "ontvangen voor 't gebruik van 't armelaken van Jan Joukes"
Ontvangen 0-11-0 wegens huur laken
Bron:
Archief van de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga
Diaconie, rekeningenboek ontvangsten 1726-1757
Toegangsnr. : 244-43
Inventarisnr.: 18, niet raadpleegbaar
Hij komt nog voor in quotisatie:
Quotisatiekohieren 1749

Jan Joukes, Lemsterland
Plaats: Lemmer
Omschrijving: arm old man
Gezin volw: 1
Aanslag: 7-17-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Lemsterland, fol. 19
Waar ik nog niet uit ben:
Waarom is Oebele Jans dezelfde als Oebele Synes?
Stemkohieren 1698 en 1728
Stemkohier 1698 Sint Johannesga (Schoterland)
Stem nr. 5, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Uble (OEBELE) Synes (SIENES), eigenaar
Sierp (SEERP) Jacobs (JAKOBS), gebruiker
groetjes,
margo

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3901
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Jan Jacobs / Rienk Jacobs / Trijntje Jacobs (Glas?) te Joure

Bericht door Andries Koornstra » maandag 20 sep 2010 9:57 pm

Je hebt gelijk. De man blijkt Jouke Watses te heten. (kijk maar even in je mail).
Ik ben voorlopig wel even zoet met het invoeren van de Hans Willems-clan !!!

groetjes, Andries.

Gebruikersavatar
tabepap
Berichten: 232
Lid geworden op: donderdag 12 jan 2006 7:50 am
Locatie: Wageningen
Contacteer:

Re: Jan Jacobs / Rienk Jacobs / Trijntje Jacobs (Glas?) te Joure

Bericht door tabepap » dinsdag 21 sep 2010 8:05 pm

Andries, wat een prachtige vondsten! De collateraalboeken van Weststellingwerf hebben mij ook enkele bijzondere vondsten opgeleverd.
Oebele Jans en Oebele Synes: In de Floreenkohieren wordt in 1700 Oebele Jans op nummer 5 te Sint Johannesga vermeld (i.p.v. Oebele Synes in de Stemkohieren van 1698). "De Oebele Synes die in 1698 eigenaar van Sint Johannesga stem 5 is, zou de oom van Aat Oebles kunnen zijn": deze speculatie kan ik niet goed vatten.
Zuinige informatie: van geboorte ben ik een Zeeuw, maar van Friese ouders. De aktes in de Proclamatieboeken geven helaas geen enkele informatie over hoe Oebele Jans aan al zijn bezit in Sint Johannesga is gekomen en eventuele andere relevante zaken.
Vader Jouk Watses: ik ben heel benieuwd hoe je hieraan bent gekomen.
Het geslacht Glas uit Joure: Kinderen van Jacob Joukes (tr. Joure 1691 Idske Piebes)? Bij het patroniem Piebes kan ook aan een relatie gedacht worden met:
Dieuwke Piebes Glas, geboren 6-6-1762 te Makkum, overleden 1-12-1821 te Harlingen.
Is misschien nog iets te vinden over Jacob Joukes en Idske Piebes?
M vr gr,
Egbert

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3901
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Jan Jacobs / Rienk Jacobs / Trijntje Jacobs (Glas?) te Joure

Bericht door Andries Koornstra » donderdag 23 sep 2010 3:09 pm

Deze actes ook nog gevonden:
UTI G5, acte 24, 24 nov 1686. Inventarisatie sterfhuis Ynse Synes, te Terhorne. Inschulden (onder andere) Uble Synes en Antie Yntses (obligatie 4 nov 1663 ad 500 cgl, met aan rente 107-10-0); Uble Annes (handschrift 4 mrt 1686, 200 cgl). Op 30 dec 1686 compareren Oeble Annes en Oeble Jans, te Terhorne, als naaste bloedverwanten van het nagelaten weeskind van wijlen Stoffel Synes, Jaeb Stoffels genaamd, om geauthoriseerd te worden over het weeskind in plaats van de overleden oom Ynse Synes, en tevens compareert Pyter Lieuwes, te Joure, tot curator ad actum divisionis over Feyke Oebles, nagelaten weeskind van wijlen Oeble Synes. De eerste twee curatoren leggen de mennoniete eed af.

UTI G6, acte 63, 5/6 apr 1694. RBR door Oeble Jans, wegens het sterfhuis van zijn moeder Aet Oebles, weduwe Jan Jacobs, aldaar. Gedaan ten aanhoren van Joucke Watzes, als vader en voorstander over zijn twee minderjarige kinderen Pyter Jouckes, in het 15e jaar, en Pieter Jouckes, in het 8e jaar, en van Jacob Jouckes en Watse Jouckes, beiden meerderjarig. Gevolgd door scheiding tussen Oeble Jans voor de ene helft en de vier zonen van Joucke Watses voor de andere helft.

UTI G6, acte 69, 26 jun 1694. RBR door Oeble Jans en Oeble Annes, als curatoren over Jaeb Stoffels, beneffens Feyke Oebeles tesamen erfgenamen van hun wijlen oom Ynse Synes, tot Terhorne. Ten aanhoren van Jaeb Stoffels, gesterkt met haar man Alle Allerts, sampt Joucke Watses, als vader en voorstander van zijn twee minderjarige kinderen Pyter en Jan Jouckes, en de meerderjarige Jacob en Watse Jouckes, beneffens Oeble Jans voor de helft erfgenamen van Feyke Oebles.
Ik kom er oppervlakkig bekeken niet helemaal uit hoe de familiebanden liggen.
Bovendien de Workumer Glas, die kinderloos blijkt te overlijden:
WOR SS1, folio 88 vso, 11 mrt 1750. Aangifte voor het collateraal namens Watse Joukes, te Sapmeer in Groningerland, wegens de erfenis van zijn broer Pytter Joukes, onlangs te Workum overleden, voor 1415 cgl aangeslagen op het personele cohier.
gr. Andries.

Gebruikersavatar
tabepap
Berichten: 232
Lid geworden op: donderdag 12 jan 2006 7:50 am
Locatie: Wageningen
Contacteer:

Re: Jan Jacobs / Rienk Jacobs / Trijntje Jacobs (Glas?) te J

Bericht door tabepap » dinsdag 24 jul 2012 7:46 pm

In de Hypotheekboeken van Aengwirden wordt in 1651 Syne Ubles, weduwnaar van Jacob Jentiedr, te Heerenveen vermeld als curator over zijn kinderen. Het betreft een lening uit 1643 aan Douwe Sytses en Jacobien Hendriks.
Gelet op de naam Jacob(ien) zouden dit hun kinderen kunnen zijn:
- Stoffel Synes, pontschipper op de Heerenwal in 1664 (Hypotheekboeken Aengwirden), tr. 1657 Tiets Hansen, dr. Jaeb (Jacobien) (Chris)Stoffels, wonende te Zwartesluis in 1694, tr. Leeuwarden 1694 Alle Allerts uit Groningen. Jacobus Stoffels is in 1695 vercooper nom uxoris dit echtpaar in 1695 van o.a. de halve sate te Sint Johannesga, welke van Feicke Oebles is aanbeërfd, aan Oeble Jans te Terhorne (SCO 125-4, 2de rij aktes).
- Uble (Oeble) Synes, won. Terhorne 1661, tr. Haskerland 1661 Antie Yntses, dr. Feicke Oebles (zie hierboven)
- Ynse Synes, overl. Terhorne 1686 (eerder bericht van Andries)
Nog niet kunnen plaatsen: bloedverwant Uble Annes, Terhorne, tr. Sneek 1696 Harmke Pieters
Op basis van de door Andries aangedragen familieverbanden vermoed ik dat Aet Oebles, getrouwd met Jan Jacobs, een zuster is van de hierboven genoemde Syne Oebles.
Is er misschien nog iets meer te vinden in de Nedergerechten?
Met vriendelijke groet,
Egbert

Gebruikersavatar
tabepap
Berichten: 232
Lid geworden op: donderdag 12 jan 2006 7:50 am
Locatie: Wageningen
Contacteer:

Re: Jan Jacobs / Rienk Jacobs / Trijntje Jacobs (Glas?) te J

Bericht door tabepap » dinsdag 24 jul 2012 8:13 pm

Hierbij zelf al een suggestie voor de ouders van Uble Annes, dus een vierde kind van Syne Ubles en Jacobien Jentiedr:
Haskerland, huwelijken 1663
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 januari 1663 in Joure
Man : Anne Synnes afkomstig van Joure
Vrouw : Auckien Douues afkomstig van Joure
M vr gr,
Egbert

Gebruikersavatar
tabepap
Berichten: 232
Lid geworden op: donderdag 12 jan 2006 7:50 am
Locatie: Wageningen
Contacteer:

Re: Jan Jacobs / Rienk Jacobs / Trijntje Jacobs (Glas?) te J

Bericht door tabepap » vrijdag 5 sep 2014 3:25 pm

Onderwerp: Uble Annes uit Terhorne

Op de website van Yvon Rozijn (http://genea.yvonrozijn.nl/persoon.php/4027) valt het volgende te lezen:
Anne Ubles: Eigenaar en gebruiker van de plaats met stem no.7 in Terhorne, een polle met huis en kleine schuur. Hij was curator over de weeskinderen van Pieter Joukes en Antje Pieters; afrekening 1661/67. In 1678 leende hij geld van Wytze Feitzes te Knype. Zijn vrouw en vijf van de zes kinderen (namelijk uitgezonderd Gerke) verkochten op 5-11-1685 resp. de ene helft en 5/6 van de andere helft van het huis in Terhorne aan Tinco van Andringa, grietman van Lemsterland, en diens vrouw.
Hij was getrouwd met Antje Baukes
Vermelde kinderen (3 v.d. 6): Lolkje Annes tr. Jacob Gerrits, Gerke Annes en Uble Annes.

In 1729 erfde Lolkje 837 Cgl van de weduwe van haar broer Uble Annes. Ze was van 1711 t/m 1732 eigenares/gebruikster van reeelkohier no.54 (=no.52 voor de omnummering) met huurwaarde 10 Cgl, later 12 Cgl. In 1733 waren Lolkjes erven eigenaars, zodat ze waarschijnlijk omstreeks 1732/33 is overleden, daarbij 1437 Cgl nalatende.

Yvon Rozijn heeft deze gegevens van een niet meer bestaande website gehaald en kan daarom geen nadere informatie verstrekken.

Een vierde kind lijkt mij:
Utingeradeel, huwelijken 1704
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 februari 1704
Bruidegom: Bauke Annes afkomstig van Terhorne
Bruid: Pytie Egberts afkomstig van Workum

En dit zal dan Uble Annes zijn:
Sneek, huwelijken 1696
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 juni 1696
Bruidegom: Wble Annis afkomstig van Terhorne
Bruid: Harmke Pytters afkomstig van Sneek

Wie heeft meer informatie over deze familie?
Wanneer het om deze bloedverwant Uble Annes blijkt te gaan (zie mijn voorgaande bericht) dan liggen de familierelaties mogelijk anders:
Broers en zus: Syne Ubles te Heerenveen (vermeld 1651), Anne Ubles (tr. ca 1655 Antje Baukes) te Terhorne en Aet Oebles (tr. ca 1665 Jan Jacobs) te Terhorne

M vr gr,
Egbert

Kiek
Berichten: 164
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 5:00 pm

Re: Jan Jacobs / Rienk Jacobs / Trijntje Jacobs (Glas?) te J

Bericht door Kiek » zaterdag 9 sep 2017 7:16 pm

Is er misschien nog iets meer te vinden in de Nedergerechten?
Misschien van toepassing.

UTIwb1666-1672/12:
Verantwoording rekening van de curatoren Anne Ubles en wijlen Joannis Jouckes, vertegenwoordigd door zijn weduwe Jeltie Jacobs. Jeltie is inmiddels hertrouwd met Taecke Piers.
De laatste rekening dateert van 16 januari 1661. (Nog niet online.)
Deze rekening is van 28 januari 1667.

Anne Ubles en de nu overleden Joannis Jouckes zijn de curatoren over de wezen van Pieter Jouckes:
- Baucke Pieters zn , 26 jaar
- wijlen Antie Pieters (x Aucke Gerrits)
- Eelcke Pieters zn, 25 jaar

Genoemd in- en uit $: - wijlen bestemoeders verkochte landen en huizen in Terhorne - Hobbe Hobbes - Jelle Hessels - Hylcke Bottes, schoenmaker Op de Joure - Wyger Hendricks, laeckenkoeper te Sneeck - Aucke Gerrijts noie filie - Jacob Sioerdts- Trijntje Jans- Doecke Laeckenkooper tot Sneeck- Rienck Jouckes laekenkoper - Bouwe Douwes- Antie Pieters en Tael Eysges - Pyer Hiddes - Jacob Jans -Trijn Scheltes.

Plaats reactie