Afstammelingen Meinert Formers Scarwier

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Afstammelingen Meinert Formers Scarwier

Bericht door embe » zaterdag 20 nov 2010 8:07 pm

Wie op dit forum is nog meer nakomeling van Meinert Formers Scarwier (ca.1525-voor 15-04-1589)?
Tot nu toe:
Margreet Huisman
Andries Koornstra
Jacqueline Spijkerman
Maikel Galama
Sible Hettinga
Jelle de Jong
John Terpstra
Pierre de Vries
Ype Brouwers
Nel Postma
(Bote Flapper)
en ondergetekende
groetjes,
margo

hesseldewalle
Berichten: 1478
Lid geworden op: dinsdag 5 sep 2006 12:44 pm
Locatie: Eelde
Contacteer:

Re: Afstammelingen Meinert Formers Scarwier

Bericht door hesseldewalle » zaterdag 20 nov 2010 8:24 pm

hoe komen wij andere stervelingen daar achter?
Geïnteresseerd in grafschriften en andere opschriften van voor 1811

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: Afstammelingen Meinert Formers Scarwier

Bericht door embe » zaterdag 20 nov 2010 8:30 pm

uit je kwartierstaat?
groetjes,
margo

tjarda
Berichten: 258
Lid geworden op: dinsdag 9 feb 2010 8:05 pm

Re: Afstammelingen Meinert Formers Scarwier

Bericht door tjarda » zaterdag 20 nov 2010 10:49 pm

Jeetje!
Zo ver weg, ik zou het echt niet weten.
Ik blijf met mijn meeste familie lijntjes hangen rond 1700-1750.

Welke familie namen hangen aan deze stamvader vast?
En uit welke omgeving?

Tjarda

Gebruikersavatar
Hinke Westra
Berichten: 564
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 6:52 pm
Contacteer:

Re: Afstammelingen Meinert Formers Scarwier

Bericht door Hinke Westra » zondag 21 nov 2010 12:54 am

Goh dat is wel oud :) Maar ik heb hem in mijn bestand (van jou gekregen Margo) en het is een voorouder van Remie :)

groet, Hinke Woudt-Westra

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Afstammelingen Meinert Formers Scarwier

Bericht door Andries Koornstra » zondag 21 nov 2010 1:01 am

Een nieuw dilemma: wat is de status van een Scarwier-by-marriage????? En dan denk je even door: kleven er nog voordeeltjes aan het Scarwierschap??? Nog nooit iets van gemerkt!!!

(voor de duidelijkheid: soms ziet men het niet, maar mijn bijdrage is zééééér ironisch bedoeld)

groetjes, Andries van Scarwier.

JW Kooistra
Berichten: 97
Lid geworden op: dinsdag 28 sep 2010 12:10 am

Re: Afstammelingen Meinert Formers Scarwier

Bericht door JW Kooistra » zondag 21 nov 2010 2:16 am

Helaas, geen voorvader van me, althans niet dat ik weet.

Om de vraag van Tjarda te herhalen :
waar kwam deze meneer vandaan?

Mijn voorvaderen komen meest uit Noord Friesland, zo boven de lijn Harlingen Leeuwarden.
Als meneer Meinert uit Akkerwoude e.o. stamt dan opent dat perspectieven, als hij uit de omgeving van Lemmer stamt dan kan ik hem gevoeglijk afschrijven.

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: Afstammelingen Meinert Formers Scarwier

Bericht door embe » zondag 21 nov 2010 8:56 am

We hebben het al een keer uitgebreid over hem gehad.
Zie: http://forum.tresoar.nl/viewtopic.php?f ... t=scarwier
Meinert Formers Scarwier,
geb. circa 1525,
woont te Rauwerd op 25 jun 1571,
ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 15 apr 1589.
tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) (1) circa 1545
met N.N.,
geb. circa 1525.
.
Scarwier is een boerderij onder Rauwerd (D.J. van der Meer: Namen van staten en saten in Friesland: Scerweerstera).
In 1550 (RA RAU A1 fol. 2) verzoekt Meynert, tezamen met Jacob Piers, om Dyrck Herenga onder curatele te stellen wegens onozelheid.
In 1571woont Meynert te Rauwerd, hij wordt dan met Evert Alberts, curator over de kinderen van zaliger Bocke Wybes te Rauwerd; Bocke was getrouwd met Tryn Alberts, die in 1575 hertrouwde met Gerryt Tyercks. In 1575 wordt Albert Clases aangesteld als curator in plaats van Meynert.
In 1580 (Geestelijke Opkomsten van Oostergo 1580/81) huurt Meinert Fermertz. 4 pm "oltlant" voor 4 daalders van de pastorie en 2 pm "nijlant" voor 3 ggl van de prebende.
Op 15 april 1589verschijnen Jacop Thyses te Idaard, Oets Sybrens te Rauwerd en Willem Willemsz te Grouw als erfgenamen van Meinert Scarwier. Op verzoek van Jacop Claesz, grootvader van Geertke Meinerts bij Anna Jacopsdr, wordt Jacop Thyses aangesteld tot haar voogd. Vervolgens wordt ook Jacop Claesz te Wommels aangesteld tot voogd over het jongste kind van Meinert Formers bij Anna Jacops. In de marge rekent Elbrich Meinerts, weduwe van Jacop Thyses, ten overstaan van Willem Willemz en Oets Sybrenz, op 22 mei 1592 af met Willem Lenertsz en Hille Haiesz terzake van hun beheer.
Op 29-04-1589verklaart Jacop Claesz te Wommels als grootvader en voogd van Geertke Meinertsdr, bijgestaan door Wibe Bouwesz, dat hij 300 goudg. ontvangen heeft van Oets Sybrens en Willem Willems als erfgenamen van Meinert Farmersz Scharwier en van Idts Claesz en Oege Folpertz als voogden over Wilcke Gerbens welk bedrag Meinert Scharwier bij testament aan Geertke Meinerts had vermaakt.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Gerben Meinerts,
geb. circa 1546,
ovl. (hoogstens 32 jaar oud) voor 1578,
tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 31 jaar oud) circa 1571
met Trijntje Meinerts,
geb. circa 1540,
ovl. (minstens 52 jaar oud) na 1592,
(Trijntje tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) (1) circa 1565 met Willem.).
.
In 1578 wordt Trijn Gerbrens weduwe te Rauwerd aangeslagen voor 3 carg. in de personele impositie.
In 1592 (RA RAU A2 249) treft Trijn Meiners, weduwe van Gerben Meinerts, een regeling met Heerdt Sypkes uit naam van zijn vrouw Griet Willemsdr, Jan Claesz uit naam van zijn vrouw Reinw Willemsdr en Idts Claesz uit naam van zijn vrouw Anna Willemsdr, de kinderen uit het eerste huwelijk van Trijn, en Douwe Tabez uit naam van zijn vrouw Wilcke Gerbensdr, de dochter van Trijn bij haar tweede man Gerben Meiners. Present zijn Oets Sybrens en Oege Ffolpersz. Er was een eerder akkoord van 11 augustus 1579 over de huizing die de kinderen van Trijn bij Willem toekomt met daarenboven 100 goudg. voor elk kind wegens vadersgoed. Die kinderen waren ook erfgenamen geworden van hun twee broers. Dochter Wilcke uit het tweede huwelijk zal nu 470 goudg. uitgekeerd krijgen.
.
In 1578 wordt Trijn Gerbrens weduwe te Rauwerd aangeslagen voor 3 carg. in de personele impositie.
In 1588 (RA RAU A2 154v) worden Oege Ffolpertsz en Idts Claesz aangesteld tot voogden over Willem Gerbensdr, circa 16 jaar oud, bij Trin Meinertsdr.
In 1589 (RA RAU A2 162) verschijnen Jacop Thyses te Hidaard, Oets Sybrens te Rauwerd en Willem Willemsz te Grouw als erfgenamen van Meinert Scarwier. Op verzoek van Jacop Claesz, grootvader van Geertke Meinerts bij Anna Jacopsdr, wordt Jacop Thyses aangesteld tot haar voogd. Vervolgens wordt ook Jacop Claesz te Wommels aangesteld tot voogd over het jongste kind van Meinert Ffarmers bij Anna Jacops. In de marge wordt in 1592 Elbrich Meinerts, weduwe van Jacop Thyses, van de voogdij ontslagen.
In 1589 (RA RAU A2 163v) verklaart Jacop Claesz te Wommels als grootvader en voogd van Geertke Meinertsdr, bijgestaan door Wibe Bouwesz, dat hij 300 goudg. ontvangen heeft van Oets Sybrens en Willem Willems als erfgenamen van Meinert Ffarmersz Scharwier en van Idts Claesz en Oege Ffolpertz als voogden over Wilcke Gerbens welk bedrag Meinert Scharwier bij testament aan Geertke Meinerts had vermaakt.
In 1592 (RA RAU A2 249) treft Trijn Meiners, weduwe van Gerben Meinerts, een regeling met Heerdt Sypkes uit naam van zijn vrouw Griet Willemsdr, Jan Claesz uit naam van zijn vrouw Reinw Willemsdr en Idts Claesz uit naam van zijn vrouw Anna Willemsdr, de kinderen uit het eerste huwelijk van Trijn, en Douwe Tabez uit naam van zijn vrouw Wilcke Gerbensdr, de dochter van Trijn bij haar tweede man Gerben Meiners. Present zijn Oets Sybrens en Oege Ffolpersz. Er was een eerder akkoord van 11 augustus 1579 over de huizing die de kinderen van Trijn bij Willem toekomt met daarenboven 100 goudg. voor elk kind wegens vadersgoed. Die kinderen waren ook erfgenamen geworden van hun twee broers. Dochter Wilcke uit het tweede huwelijk zal nu 470 goudg. uitgekeerd krijgen. Uit dit huwelijk een dochter.
2. Elbrich Meinerts,
geb. circa 1550,
ovl. (hoogstens 75 jaar oud) te Idaard voor 10 mrt 1625,
tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) (1) circa 1570
met Ype,
geb. circa 1545,
ovl. (hoogstens 37 jaar oud) voor 1582.
.
Op 10 maart 1625 vindt de inventarisatie plaats van de nalatenschap van Elbrich. Tot de nalatenschap behoren een huis, hooiberg en watermolen c.a, vee, schulden, etc.
IDA J3, folio 179, 10 maart 1625: Beschrijving van goederen gedaan in den dorpe Idaerd, ten huyse van Simme Johaens, t'echte gehadt hebbende Elbrich Meinerts, ten versoecke van Hille ende Ipe Ipes zoonen en Trijn Ipesdr, voor haer selven, Jacob Jacobs voor hem selven, Baucke Feddes, als vader ende wettige administrator over sijne kijnderen in echte geprocreert bij Anne Jacobsdr, Meinert Simmes voor hem selven, Geert Simmesdr echte huysvrouwe van Hoeyte Pieters..alle als erfgenamen van hun moeder Elbrich Meinertsdr, haer salige moeder en in qualiteit requiranten ter eenre zijde en Simme Johaens ter andere sijde. Uit dit huwelijk 3 kinderen,
tr. (beiden ongeveer 32 jaar oud) (2) circa 1582
met Jacob Thijsses,
geb. circa 1550,
woont te Idaard op 15 apr 1589,
wordt voogd van Geertje Meinerts op 15 apr 1589,
ovl. (minstens 39 jaar oud) tussen 15 apr 1589 en 22 mei 1592. Uit dit huwelijk 2 kinderen,
tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 38 jaar oud) (3) circa 1593
met Simme Johaens, zn. van Johaen Johaens,
geb. circa 1555,
ovl. (minstens 70 jaar oud) na 10 mrt 1625.
.
Simme en Hylke Johaens waren op 7 april 1621 curatoren "ex testamento" over de vier jongste kinderen van hun zuster Rieme.
Simme en Peter Peers zijn voorstanders over wijlen Atke Peers wezen bij Melle Johaens, hertrouwd met Houck Douwes.
Simme is curator over wijlen zijn broeder Melle Johaens nagelaten wezen. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
3. Aafje Meinerts,
geb. circa 1554,
huwelijksgetuige van Hette Abes en haar dochter Antje Oedses te Rauwerderhem (Gerecht) op 23 mrt 1607, (moeder bruid),
ovl. (minstens 46 jaar oud) na 1600,
tr.(1)
met Ynte Jans,
ovl. in 1584. Uit dit huwelijk 5 kinderen,
tr.(2)
met Oeds Sybrens,
woont te Rauwerd op 15 apr 1589.
In 1589 (RA RAU A2 163v) verklaart Jacop Claesz te Wommels als grootvader en voogd van Geertke Meinertsdr, bijgestaan door Wibe Bouwesz, dat hij 300 goudg. ontvangen heeft van Oets Sybrens en Willem Willems als erfgenamen van Meinert Ffarmersz Scharwier en van Idts Claesz en Oege Ffolpertz als voogden over Wilcke Gerbens welk bedrag Meinert Scharwier bij testament aan Geertke Meinerts had vermaakt.
In 1592 (RA RAU A2 249) treft Trijn Meiners, weduwe van Gerben Meinerts, een regeling met Heerdt Sypkes uit naam van zijn vrouw Griet Willemsdr, Jan Claesz uit naam van zijn vrouw Reinw Willemsdr en Idts Claesz uit naam van zijn vrouw Anna Willemsdr, de kinderen uit het eerste huwelijk van Trijn, en Douwe Tabez uit naam van zijn vrouw Wilcke Gerbensdr, de dochter van Trijn bij haar tweede man Gerben Meiners. Present zijn Oets Sybrens en Oege Ffolpersz. Er was een eerder akkoord van 11 augustus 1579 over de huizing die de kinderen van Trijn bij Willem toekomt met daarenboven 100 goudg. voor elk kind wegens vadersgoed. Die kinderen waren ook erfgenamen geworden van hun twee broers. Dochter Wilcke uit het tweede huwelijk zal nu 470 goudg. uitgekeerd krijgen. Uit dit huwelijk 2 dochters.
4. Nieske Meinerts,
geb. circa 1559,
ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 23 sep 1632,
begr. te Grouw (grafsteen in de kerk):
"Ao 1632 de 23 septembr sturf d eerbare Nyes [Meinerts]dr huisfrou van Willem Willems olt ontrent 73 iare hier begra",
tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 28 jaar oud) circa 1578
met Willem Willems "de oude",
geb. circa 1550,
huwelijksgetuige van Bote Jacobs en zijn dochter Antje Willems te Rauwerderhem (Gerecht) op 28 okt 1622,
woont te Grouw op 15 apr 1589,
ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Grouw circa 1635.
.
In 1589 (RA RAU A2 163v) verklaart Jacop Claesz te Wommels als grootvader en voogd van Geertke Meinertsdr, bijgestaan door Wibe Bouwesz, dat hij 300 goudg. ontvangen heeft van Oets Sybrens en Willem Willems als erfgenamen van Meinert Ffarmersz Scharwier en van Idts Claesz en Oege Ffolpertz als voogden over Wilcke Gerbens welk bedrag Meinert Scharwier bij testament aan Geertke Meinerts had vermaakt.
In 1592 (RA RAU A2 249) treft Trijn Meiners, weduwe van Gerben Meinerts, een regeling met Heerdt Sypkes uit naam van zijn vrouw Griet Willemsdr, Jan Claesz uit naam van zijn vrouw Reinw Willemsdr en Idts Claesz uit naam van zijn vrouw Anna Willemsdr, de kinderen uit het eerste huwelijk van Trijn, en Douwe Tabez uit naam van zijn vrouw Wilcke Gerbensdr, de dochter van Trijn bij haar tweede man Gerben Meiners. Present zijn Oets Sybrens en Oege Ffolpersz. Er was een eerder akkoord van 11 augustus 1579 over de huizing die de kinderen van Trijn bij Willem toekomt met daarenboven 100 goudg. voor elk kind wegens vadersgoed. Die kinderen waren ook erfgenamen geworden van hun twee broers. Dochter Wilcke uit het tweede huwelijk zal nu 470 goudg. uitgekeerd krijgen. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

tr.(2)
met Antje Jacobs, dr. van Jacob Klases,
geb. circa 1550.
Uit dit huwelijk een dochter:

1. Geertje Meinerts,
geb. circa 1587,
haar voogd wordt Jacob Thijsses op 15 apr 1589,
haar voogd wordt Jacob Klases op 15 apr 1589,
tr. (resp. hoogstens 21 en hoogstens 23 jaar oud) voor 1608
met Jan Wybes,
geb. circa 1585.
In 1608 legt Willem Willems rekening en verantwoording af als vader/voogd over Geertke Meinertsdr, de vrouw van Jan Wybes te Bolsward.
In 1589 (RA RAU A2 163v) verklaart Jacop Claesz te Wommels als grootvader en voogd van Geertke Meinertsdr, bijgestaan door Wibe Bouwesz, dat hij 300 goudg. ontvangen heeft van Oets Sybrens en Willem Willems als erfgenamen van Meinert Farmersz Scharwier en van Idts Claesz en Oege Folpertz als voogden over Wilcke Gerbens welk bedrag Meinert Scharwier bij testament aan Geertke Meinerts had vermaakt. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Van Elbrich stammen af: Sible, Margreet, Andries, Bote Flapper, John, Jacqueline, Maikel en ikke.
Van Aafje: Ype.
Van Nieske: Sible, Margreet, Jelle, Remie en Nel.

Groetjes,
margo

Gebruikersavatar
Cor
Berichten: 541
Lid geworden op: vrijdag 22 sep 2006 4:16 pm

Re: Afstammelingen Meinert Formers Scarwier

Bericht door Cor » zondag 21 nov 2010 11:29 am

Margo en anderen,

Goh last van slapeloosheid door al die familie :?: :?: 06.56 uur jouw bericht. :!: :!:
Ik sluit mij bij de club aan.
Nazaat van Willem Willems de oude en Nieske.

De groetjes aan al mijn familie,
en de wijde wereld daar om heen.

Cor

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: Afstammelingen Meinert Formers Scarwier

Bericht door embe » zondag 21 nov 2010 11:51 am

Cor,
Ene dag ochtend- en andere dag avond-mens. Geen last van ochtend en/of avondhumeur dus. :D :D :D
Welcome to the club!
Groetjes,
margo
p.s. ik hoop wat meer te weten te komen van Meinert Formers Scarwier en vond dit wel een ludieke manier :wink:
je weet maar nooit....

Gebruikersavatar
Hinke Westra
Berichten: 564
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 6:52 pm
Contacteer:

Re: Afstammelingen Meinert Formers Scarwier

Bericht door Hinke Westra » zondag 21 nov 2010 12:15 pm

Ja Margo, dan heb je aan Remie niets, die doet niet aan genealogie :D En aan mij heb je ook niets want die oude generatie(s) heb ik van jou gekregen :wink:

Maar uiteraard blijf ik het met belangstelling volgen!!

groet, Hinke.

Gebruikersavatar
Cor
Berichten: 541
Lid geworden op: vrijdag 22 sep 2006 4:16 pm

Re: Afstammelingen Meinert Formers Scarwier

Bericht door Cor » dinsdag 23 nov 2010 1:40 pm

Hallo Scarwiersters,

In 2008 heb ik in Tresoar van een boekje over Scarwier,
op verzoek pagina's op de foto gezet.
Naar wie en uit welk boekje weet ik niet meer.

Mocht er nog een bloedverwant zijn die ze wil
hebben dan wil ik ze wel mailen.
Het is wel 22 Mbyte groot, om evt. lekker te kunnen
vergroten ga ik het niet verkleinen.
Het is tekst vermoedelijk uit circa 1500.
Alleen zeeeeeeeeeeer geoefende paleografen kunnen
dit lezen. :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:

Groeten,
Cor

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: Afstammelingen Meinert Formers Scarwier

Bericht door embe » dinsdag 23 nov 2010 2:11 pm

Cor,
kun je het naar mij te sturen? kijken of het aankomt? geen idee of ik 22mB in een keer aankan...
groetjes,
margo

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Afstammelingen Meinert Formers Scarwier

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 23 nov 2010 2:41 pm

Jelle beschrijft Scarwier in het Frysk KwartierStatenBoek,
wat me bijstaat met foto van een acte met de naam of handtekening,
mogelijk is dat ook met 'scarweerstera' oid waar Ype weet van had.
Waarschijnlijk heb je dat Cor, en ik wil het ook graag hebben.
Misschien kan de rest van het praktische geregel beter buiten het forum om? naar mail en pb.

groet Margreet

Gebruikersavatar
Cor
Berichten: 541
Lid geworden op: vrijdag 22 sep 2006 4:16 pm

Re: Afstammelingen Meinert Formers Scarwier

Bericht door Cor » woensdag 24 nov 2010 10:55 am

Citaat:
Meinert Formers Scarwier,
geb. circa 1525,
woont te Rauwerd op 25 jun 1571,
ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 15 apr 1589.
tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) (1) circa 1545
met N.N.,
geb. circa 1525.

Volgens het Nijdamstra boek is het Meijnert Outgers X Hil.
Nu is er wel de nodige twijfel over de schrijver hiervan.
(W. Tsj. Vleer)

Groetjes,
Cor

Plaats reactie