Krottje, Bosje en Croddebosch

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
tjarda
Berichten: 258
Lid geworden op: dinsdag 9 feb 2010 8:05 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door tjarda » vrijdag 6 mei 2011 4:37 pm

Kleine toevoeging.

II-b Aaltje Dirks Krottje is geboren op 25-03-1789 in Sint Annaparochie, dochter van Dirk Gerrits Krottje (zie I) en Klaasje Bokkes. Zij is gedoopt op 17-05-1789 in Sint Annaparochie. Aaltje is overleden op 26-05-1828 in Het Bildt, 39 jaar oud. Aaltje trouwde, 30 jaar oud, op 11-07-1819 in Het Bildt met Berend Schotman, ongeveer 25 jaar oud. Berend is geboren omstreeks 1794 in Burg Steinfurt Pruisen Duitsland, zoon van Jan Hendrik Schotman en Anna Catharina Schotman.


Bernhard Schotman is gedoopt op 21-07-1793 Evangelisch te Burg Steinfort.
ouders zijn Johan Henrich Schotman (or Bekgerd) en Anne Catharina Schotman

Tjarda

jacqueline
Berichten: 1625
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door jacqueline » maandag 9 mei 2011 12:29 pm

Hallo Douwe en anderen,

Nog wat aanvullingen betreffende de Leeuwarder Croddebossen
Om te beginnen het (mijn?) dilemma of onderstaande Gerrit vader of zoon betreft:
Aktenummer gg019-30a
Datum akte 1623-09-05
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Duco Janszn te Leeuwarden. 2 Septembris 1622. Betreft verklaring van Feijcke Janszn, mr timmerman en burger te Leeuwarden, dat hij de schuldvordering van voornoemde Duco, Gerrijt Croddebos en Gerloff Foppis (allen alhier) en Obbe Martens (te Delfzijl) ter somma van in totaal 400 carolusguldens, heeft overgedragen aan Claas Simons Hoeck, coopman en burger te Leeuwarden.
Het zal de vader zijn,inderdaad ook Kroddebos - aangezien de volgende akte er ook nog is:
Aktenummer gg019-74
Datum akte 1623-11-14
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Gerrijt Gerrijtszn (getekend: G.G. Kroddebos), mr timmerman en burger te Leeuwarden. Annemer van de Nieuwe Schans tot Ommen. 3 Octobris 1623. Geregistreerd een schuldbekentenis van voornoemde Gerrijt aan Henrick Gerritszn, olde burgemeester van Leeuwarden en Jacob Pijbis Donia, burger alhier, ter somma van 1495 carolusguldens en 12 stuuvers (Henrick: 1235 + 12 stuuvers, Jacob: 260) wegens verschotene penningen en geleverde waren.
Ik kan hem helaas op geen enkele ingang vinden in de burgerboeken bij het HCL. Of hij zou deze moeten zijn
M226, p. 113 1593/00/00 Gerrijt Gerrijtsz.
Geboorteplaats: Boksum ('Boitzum')


Dan nog iets over de volgens mij tot dusver niet geplaatste Henricus Camper van Crodenbosch, volgens
http://files.mpaginae.webnode.com/20000 ... or1650.txt
is hij een zoon van de predikant Gerardus Croddebosch:
***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland, studenten ca. 1380 -
1650 *****
1: documentnummer
2: universiteit (in het Duits)
3: familienaam
4: voornamen
5: beroep v��r studie
6: sociale herkomst
7: geboorteplaats
8: regio
9: datum immatriculatie
10: studierichting
11: leeftijd
12: bronnen
13: naam moeder
14: naam vader
15: beroep vader
16: huwelijk(en)
17: kind(eren)
18: beroep(en) na studie
19: sterfdatum
20: varia
21: diversen
22: literatuur

3: Crodenbosch (Gerardi)
4: Gerardus 7: Leeuwarden 9: 03/02/1615 10: Theol 12: AAF no 1525
### 1: 06908 2: Marburg/Lahn
3: Crodenbosch (Krodenbusch a)
4: Gerardus 7: Leeuwarden 8: Frisius orient 9: 27/06/1621 12: CSM IV 139 14: Gerrit Gerrits 15:
timmerman 16: Antie Henrici Regneri Meyldam (1622) 17: Henricus Camper van Crodenbosch,
predikant
18: 1622-1659 predikant te Buitenpost 19: 1659 mei 21: in 1655-1656 waren er hevige twisten
in de gemeente 22: Romein 508-509; Heerma van Voss, Grafschriften Achtkarspelen 19; Col Kalma
### 1: 04398 2: Leiden
In de database Leeuwarden, Transporten onroerend goed 1540-1811 nog deze vermelding
Straat:WeerdAdres 1808: Verkoper:Croddebosch, S. Koper:Taekes, J. Niaarnemer:Croddebosch, G. Jaar:1632 Opmerkingen: w.z. Bron:ProclamatieboekFolio:95
het eerste huwelijk van Yfke gerrits Croddebos:
Leeuwarden, huwelijken 1630
Vermelding: Ondertrouw op 13 maart 1630
Man : Jillis Ariens afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Jifke Gerryts afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is timmerman
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1623-1630
Inventarisnr.: DTB 898
En ik heb nog 'n vraagje: waar komt deze overlijdensdatum vandaan?
Neeltje Tjeerds overlijdt † 20 jul 1726 St.Ap

groet, Jacqueline

jacqueline
Berichten: 1625
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door jacqueline » maandag 9 mei 2011 12:55 pm

En met die achternaam Camper nog wat meer kinderen van Henricus, nu: 1652 Ciprianus; 1654 Antie; 1656 Ciprianis; 1657 Ciprianus; 1660 Antie;
1663 Gerardus; 1666 Douwe

Plus een tweede huwelijk van zijn zus
Leeuwarden, huwelijken 1677
Vermelding: Ondertrouw op 10 november 1677
Man : Rienck Jans afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Hielckjen Camper afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is tinnegieter
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1672-1682
Inventarisnr.: DTB 904

Leeuwarden, huwelijken 1677
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 november 1677
Man : Rienck Jans afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Hielckjen Camper afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : zij is weduwe van Minne Jelles
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1671-1681
Inventarisnr.: DTB 980
En dan deze - een zus van grootmoeder Hielkje Siebrens?
Leeuwarden, huwelijken 1619
Vermelding: Ondertrouw op 10 april 1619
Man : Dirck Camper
Vrouw : Rinske Sibrants afkomstig van Wirdum
Opmerking : hij is soldaat
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1618-1623
Inventarisnr.: DTB 897

Leeuwarden, huwelijken 1619
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 april 1619
Man : Dirck Camper
Vrouw : Rintske Sibrants afkomstig van Wirdum
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1617-1623
Inventarisnr.: DTB 971
groet, Jacqueline

Zwart
Berichten: 17
Lid geworden op: vrijdag 1 apr 2011 3:41 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Zwart » maandag 9 mei 2011 6:01 pm

Hallo Jacqueline en anderen,

Ja de site met die studenten had ik ondertussen ook gevonden. Daar vond ik ook Henricus Regneri Meijledam, de schoonvader van Gerardus Gerardi (Gerrit Gerrits) Croddenbosch, die in 1601 notaris fiscaal van Leeuwarderadeel was. Dat timmerman Gerrijt Gerrijts Croddebosch aannemer was van de nieuwe schans te Ommen, vind ik opmerkelijk. De Ommerschans is gebouwd in 1623-1628.

Op een site van de Fryske Akademy vond ik nog het volgende: Gerardus Croddebosch, geboortig van Leeuwarden, gehuwd aldaar 21 Juli 1622 met Antie Henrici Regneri, predikant te Buitenpost en Lutkepost 1622-1659, bediende sinds 1653 ook Gerkesklooster.
Hij en zijn vrouw zijn begraven geweest aan de Zuidzijde van het koor. Deze grafruimten werden omstr. 1670 door kerkvoogdij, kerkeraad en dorpsvolmachten afgestaan aan Livius van Scheltinga in ruil voor graven aan de Oostzijde der kerk, nabij de "doopstoel".
Vertaling der Latijnse inscriptie:
"Op het overlijden van de eerwaarde, geleerde en vrome man G. à Cr.,
wakker predikant in zijn kerk te B., L. en G. Hij stierf 24 Mei 1659.
Gerhardus, die 37 jaar de gemeente gevoed had met het hemels manna
en haar de geheimenissen des geloofs had verklaard: zie, zijn stoffelijk
overschot rust in 't donker graf! Maar zijn ziel bewoont nu bestendig
het hemelverblijf, geniet jubelend als overwinnaar, bezingend de grootheid
van de Drieënige. Na worsteling heeft hij de kampprijs des geloofs
en des levens verworven, die immers prijs en loon is, godgeleerde werken
waardig en hun toekomt, wie het hemelse ter harte gaat."

Ik heb nog steeds geen link kunnen leggen tussen de timmerman te Leeuwarden (Gerrit Gerrits Croddebosch) en de vroedsman te Franeker (Lenert Cornelis Croddebosch) en daarmee met Cornelis Cornelis Crod te St.-Jacobiparochie die in 1614 wordt genoemd in de authorisatieboeken van het Bildt.
De Leeuwarder Croddeboschen zijn, wat ik noemen wil, geleerd en geletterd. De vroegste Bildtse Krottie van wie ik het beroep een beetje kan inschatten, is Dirck Gerrijts Krottie, de opkoper van een os en hennen en hanen op diverse boelgoeden. Ik mag aannemen dat hij gardenier, een boer in het klein, van beroep was. Dus ook de beroepen laten zich moeilijk linken. Maar in een of twee generaties kan er veel veranderen in sociale status.

Het overlijden van Dirck Gerrijts Krottie (januari 1724 te St.-Annaparochie) en dat van Neeltie Tjaerdts (20 juli 1726 te St.-Annaparochie) heb ik geplukt uit de lidmatenboeken van de hervormde gemeente te St.-Annaparochie.

Ik vind trouwens dat Croddebosch veel lijkt op "croix de bois".

Groeten van Douwe Zwart

jacqueline
Berichten: 1625
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door jacqueline » maandag 9 mei 2011 10:13 pm

De precieze ovl datum van Gerardus had ik nog niet alleen het jaar, van een site over Het dorp Buitenpost; 400 jaar Nederlands Hervormde kerk, waar aan de inmiddels bekende graftekst nog wat pikante informatie voorafgaat:
De Hervormde Gemeente van Buitenpost heeft een kleine veertig voorgangers gehad in vier eeuwen. De gemiddelde duur van een ambtsperiode was dus ongeveer tien jaar. Zeker één predikant werd in de kerk begraven. Dit was Gerhardus van Croddenbosch, die in 1659 is overleden. Hij was geregeld in conflict met zijn gemeenteleden en in 1655 moest de classis er zelfs aan te pas komen om te bemiddelen. Ondanks de vele ruzies, kreeg hij van zijn gemeente een grafschrift mee, waarin hij de hemel in werd geprezen: …
En de geboorte en ovl van Henricus Camper a Croddenbosch: uit de aanvullingen en verbeteringen van Romein’s naamlijst der predikanten
Blz. 177. Henricus Camper à (of yan) Croddenbosch is geboren te Buitenpost in December 1627.
en, uit de Naamlyst der eerw. heeren predikanten, dewelke zedert den tydt der reformatie tot in den jare 1751 den H. Dienst des evangeliums, zo binnen de Stad LEEUWARDEN als ten platten Lande in de DORPEN, behorende onder het Resort van de eerw: CLASSIS van Leeuwarden, hebben waargenomen
Beers en Jellum
1656 Henricus Camper à Croddebosch S.S.M.Cand:, geapprobeert den 26. september, en in en H. dienst bevestigt door D.D. R. Zachei Idzinga en C. Jerusalem Predikanten te Jorwert en Weidum, is 1658 lid van de Synode te Franeker geweest en alhier verstorven den 10 april 1667
groet, Jacqueline

jacqueline
Berichten: 1625
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door jacqueline » dinsdag 10 mei 2011 12:57 am

Alle aktes via de Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811 die betrekking hebben op Gerrit Gerrits Kroddebos - ook wel Camper genoemd (een aantal aktes heb ik al eerder geplaatst, maar het leek me wel overzichtelijk ze allemaal op volgorde bij elkaar te zetten):
Aktenummer gg003-15
Datum akte 1606-08-3
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Andle Riemersz, alhier. 1606 Maij 26. Ter meerdere securiteit van Gerrijt Gerrijtsz, en Hijlck Sijbrandts, echtelieden, burgers, alhier en van Rienck Sijbrandtsz, alhier , heeft bovenstaand persoon zich borg gesteld voor zijn broer en schoonszuster, respectievelijk Pieter Riemersz en Rijnts Hillebrandtsz, echtelieden te Weidum, tersaecke vordering ad f 250,- die eerstgenoemde personen te vorderen hebben van laatstgenoemde personen.

Aktenummer gg003-154a
Datum akte 1606-08-30
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Gerrijt Gerrijtsz en Hijlck Sijbrandts, echtelieden, burgers alhier. Rienck Sijbrandtsz, alhier. 1606 Maij 26. Schuldvordering (f 250,-,-) met Rienck Sijbrandtsz alhier (f 100,-,-) te vorderen van Pieters Riemersz en Rijnts Hillebrandts, echtelieden te Weidum.

Aktenummer gg006-1
Datum akte 1610-02-23
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Antie Idsesdr en Har(t)man Annesz, echtelieden, burgers alhier. 1610 Februarij 7. Een seecker contract geregistreerd, tussen Gerrijt Gerrijtsz, mr timmerman en burger, alhier, en Utze Riemersz, mt metselaer en burger, alhier, ter eenre zijde, en bovenstaande personen ter andere zijde, waarbij bovenstaande personen aan eerstgenoemde personen aanbesteet hebben omme boven camer achter bovenstaande personen bewoonde huijsinge staende te maecken een bovencamer responderende neffens haar keldercamer en dat voor de somma van f 242,--.

Aktenummer gg007-154
Datum akte 1611-10-04
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Aelcke Allertsdr. en Dirck Tiepckesz. echtelieden en burgers alhier. 1611 meij 6 Geldgever (400,--goudguldens) N.B. Deze acte is gecasseerd 6 maij 1612. Gerrijt Gerrijtsz, meister timmerman en Hijlck Sibrensdr, echtelieden, burgers alhier. 1611 Meij 6. Hijpotheek (400,-- goudguldens) op een aan bovenstaande personen toebehorende nieuwe en door hen bewoonde huijsinge, stanede en gelegen binnen Leuwarden. N.B. Deze acte is gecasseerd 6 maij 1612.

Aktenummer gg007-163
Datum akte 1611-10-12
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Douwe Isbrantsz, burger alhier. 1611 Januarij 14. Schuldvordering (f 300,--) op Gerrijt Gerrijtsz, burger en mr timmerman, en Hijlck Sijbrantsdr, echtelieden alhier. N.B. Deze acte is gecasseerd op 17 Decembris 1614.

Aktenummer gg012-88
Datum akte 1616-08-09
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Gerrijt Gerrijtsz, tijmmerman, en Hijlck Sibrants, echtelieden, burgers alhier. 1616 Februarij 23. Schuldbekentenis (f 250,-,-) aan Gidion (Gideon) Dominici, alhier, als bestevader en voorstander over het nagelaten weeskindt van wijlen Jan Siuerdsz, alhier.

Aktenummer L848-291
Datum akte 1620-02-29
Soort bron Certificaatboeken
Samenvatting
Gerrijt Gerrijts, timmerman. Gehuwd met Hijlck Sibrandtsdr. Verkocht: een huijsinge en loodske bij de Duco Martenapijp, op de hoeck van de Hanniastege, aan de echtelieden Lieuwe Obbis en Taetske Bauckis, voor 1485 goudguldens. Vrij van grondpacht.

Aktenummer gg015-135
Datum akte 1620-05-15
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Gerrijt Gerrijtsz, mr timmerman en burger, en Hijlck Sibrandtsdr, echtelieden binnen Leuwarden. 1620 Aprilis 20. Een coopbrieff geregistreerd, tersaecke het door bovenstaande personen vercopen en in eigendom overdragen van een zeeckere huijsinge ende loodtse ter zijde van dien, staende en gelegen bij de Doecke van Martenapijpe op de hoeck van de Heer Hanniastege, binnen Leuwarden, aan Lieuwe Obbisz, vendrich van de burgerie en Taatske Bauckesdr, echtelieden binnen Leuwarden, voor de somma van 1485,- goudguldens.

Aktenummer gg015-137
Datum akte 1620-05-16
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Gerrijt Gerrijtsz, mr timmerman en burger, en Hijlck Sibrandtsdr, echtelieden binnen Leuwarden. 1620 Maij 16. Schuldbekentenis (500,-- goudguldens) tersaecke verschuldigde verschotene penningen, verschuldigd aan Jacob Pijbisz, burger en isercramer, en Siouck Fogelsangh, echtelieden binnen Leuwarden. N.B. Deze acte is gecasseerd op 3 Maij 1621.

Aktenummer gg015-218a
Datum akte 1620-09-21
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Gerrijt Gerrijtsz, mr timmerman, en Hijlck Sijbrandtsdr, op de Weert, binnen Leuwarden. 1620 Junij 15. Hijpotheek (f 700,--) op een aan bovenstaande personen toebehorende en door hen bewoonde huijsinge, staende en gelegen op de Weert binnen Leuwarden.

Aktenummer gg017-134
Datum akte 1622-05-14
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Ancke Willemsdr en Dirck Ruijrdtsz, burger en coopman, echtelieden binnen Leuwarden. 1622 Maij 12. Schuldbekentenis (50,- goudguldens) tersaecke verschuldigdde verschotene penningen, verschuldigd aan Gerrijt Gerrijtsz tot Jellum. N.B. Deze acte is gecasseerd op 23 Julij 1625.

Aktenummer gg017-203a
Datum akte 1622-07-21
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Wijlen Anna Bartelsdr, in leven echtgenote van Otte .... Erffgenamen van wijlen bovenstaand persoon zijn: haar kinderen Goitien Ottisz en Hester Ottisdr. Over deze kinderen is Stephani Ubeli voormond. Verdere erffgename is Jancke Claasdr, echtgenote van Pieter Uulbisz. 1618 Aprilis 8. Ter meerdere seeckerheit van de erffgenamen van wijlen bovenstaand persoon heeft Gerrijt Gerrijtsz, mr timmerman en burger binnen Leuwarden, zich borg gesteld voor Rompck Rienxdr, burgerse, binnen Leuwarden, tersaecke vordering ad 50,- goudguldens, die de erffgenamen van wijlen bovenstand persoon te vorderen hebben van laatstgenoemd persoon.

Aktenummer gg018-160
Datum akte 1623-04-19
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Gerrijt Gerrijtsz, mr timmerman en burger en Hijlck Sibrensdr, echtelieden op de Waart binnen Leuwarden. 1621 Maij 26. Hijpotheek (f 400,--) op een aan bovenstaande personen toebehorende en door hen bewoonde huijsinge, staende en gelegen op de Waart binnen Leuwarden. N.B. Deze acte is gecasseerd op 16 Martij 1624. Henrick Gerritjsz, mede bode van de heren gedeputeerde staten deser provincie van Frieslant binnen Leuwarden. 1621 Maij 26. Geldgever (f 400,--). N.B. Deze acte is gecasseerd op 16 Martij 1624.

Aktenummer gg018-199
Datum akte 1623-05-17
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Epe Meinertsz en Tijed Dirxdr, echtelieden, burgers en brouwer binnen Leuwarden. 1618 Augusti 7. Schuldvordering (f 300,-) tersaecke vercoop van bieren (f 68-11-) en te vorderen verschotene penningen (f 231-9-) te vorderen van Gerrijt Gerrijtsz Camper, mr timmerman, en Hijlck Sibrandsdr, echtelieden en burgers binnen Leuwarden.

Aktenummer gg018-249
Datum akte 1623-06-19
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Anna Sibrandsdr en dr Johannes Jusum, advocaat in den hove van Friesland, echtelieden binnen Leuwarden. 1621 Augusti 23. Een acte van liquidatie geregistreerd, tersaecke het door bovenstaande personen copen van een halve huijsinge, staende en gelegen op de Eewall, binnen Leuwarden, van Gerrijt Gerrijtsz, burger en mr timmerman en Hijlck Sibrandsdr, echtelieden binnen Leuwarden, en het door bovenstaande personen vercopen van een halve huijsinge, genaempt de rode wagen, plaatse en loodse ende backhuijs staende en gelegen op de bredezijde van de Nieuwestad, bij Duco Martenapijp, binnen Leuwarden, bij Pibe Sippisz, backer bewoont aan laatstgenoemde personen, waarbij bovenstaande personen aan laatstgenoemde personen 130,-- goudguldens moet betalen

Aktenummer gg018-251
Datum akte 1623-06-19
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Anna Sibrandsdr en dr Joannes Jusum, medeadvocaat voor den hove van Friesland, echtelieden binnen Leuwarden. 1622 Aprilis 8. Schuldvordering (f 259-11-) te vorderen van Gerrijt Gerrijtsz, burger en mr timmerman, en Hijlck Sibrandsdr, echtelieden binnen Leuwarden.

Aktenummer gg018-251a
Datum akte 1623-06-19
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Anna Sibrandsdr en dr Joannes Jusum, medeadvocaat voor den hove van Friesland, echtelieden binnen Leuwarden. 1622 Maij 18. Schuldvordering (f 44-11-) te vorderen van Gerrijt Gerrijtsz, burger en mr timmerman, en Hijlck Sibrandsdr, echtelieden binnen Leuwarden.

Aktenummer gg018-199
Datum akte 1623-05-17
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Epe Meinertsz en Tijed Dirxdr, echtelieden, burgers en brouwer binnen Leuwarden. 1618 Augusti 7. Schuldvordering (f 300,-) tersaecke vercoop van bieren (f 68-11-) en te vorderen verschotene penningen (f 231-9-) te vorderen van Gerrijt Gerrijtsz Camper, mr timmerman, en Hijlck Sibrandsdr, echtelieden en burgers binnen Leuwarden.

Leeuwarden
Aktenummer gg019-29
Datum akte 1623-09-04
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Gerrijt Gerrijts (getekend: Gerrijt Gerrijts Kamper), mr timmerman en burger, te Leeuwarden. Gehuwd met Hijlck Sibrandsdr. 22 Januarij 1623. Geregistreerd een schuldbekentenis van voornoemde Gerrijt en Hijlck aan de echtelieden Harcke Eepis, houtcoper en burger alhier en Pietrickien Eetlumsdr, ter somma van 620 carolusguldens, wegens geleverd hout.

Aktenummer gg019-30a
Datum akte 1623-09-05
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Duco Janszn te Leeuwarden. 2 Septembris 1622. Betreft verklaring van Feijcke Janszn, mr timmerman en burger te Leeuwarden, dat hij de schuldvordering van voornoemde Duco, Gerrijt Croddebos en Gerloff Foppis (allen alhier) en Obbe Martens (te Delfzijl) ter somma van in totaal 400 carolusguldens, heeft overgedragen aan Claas Simons Hoeck, coopman en burger te Leeuwarden.

Aktenummer gg019-74
Datum akte 1623-11-14
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Gerrijt Gerrijtszn (getekend: G.G. Kroddebos), mr timmerman en burger te Leeuwarden. Annemer van de Nieuwe Schans tot Ommen. 3 Octobris 1623. Geregistreerd een schuldbekentenis van voornoemde Gerrijt aan Henrick Gerritszn, olde burgemeester van Leeuwarden en Jacob Pijbis Donia, burger alhier, ter somma van 1495 carolusguldens en 12 stuuvers (Henrick: 1235 + 12 stuuvers, Jacob: 260) wegens verschotene penningen en geleverde waren.

Aktenummer gg019-117
Datum akte 1624-01-15
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Belij Lieuwedr, weduwe van Henrick Arents Harderwijck, thans zich ontholdende te Leeuwarden. 11 Julij 1622. Geregistreerd een schuldbekentenis van de echtelieden Gerrijt Gerrijts Camper en Hijlck Sibrandsdr, te Leeuwarden, aan voornoemde Belij, ter somma van 200 carolusguldens, wegens verschotene penningen.

Aktenummer gg021-140a
Datum akte 1626-02-01
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Kinderen wijlen Gaucke Dircksz, in levene brouwer binnen Leuwarden. Curator litium over deze kinderen is Joannes Wibrandi, notarius publicus, binnen Leuwarden. 1625 Decembris 12. Geldgever (f 150,--). Gerrijt Gerrijtsz, mr timmerman, binnen Leuwarden. 1625 Decembris 12. Hijpotheek (f 150,--) op een aan bovenstaand persoon toebehorende en door hem bewoonde huijsinge, staende en gelegen binnen Leuwarden.

Datum akte 1627-05-04
Aktenummer gg022-166a
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Gerleff (ondertekening Gerloff) Foppesz, burger der stadt Leeuwarden. Jegenswoordich met Gerrijt Gerrijtsz Camper (Kamper), burger der stadt Leeuwarden, aannemer van het maecken eens stienen Baers de reparatie van landtpoortsbrugge vernieuwingen van eenige pallasaden binnen Delffzijll bij de heeren gecommitteerden van provincie van Frieslandt besteedt. 1622 Augusti 22. Schuldbekentenis (f 170,-,-) tersaecke gecocht en ontfangen hout, verschuldigd aan Jan Aepckes, holtcoper binnen Farnsum.
Plus, uit de Quaclappen 1600-1612
De 17e sept 1612. Gerrijt Gerrijts en Isbrant Aukes, burgers en timmerlieden binne Leeuwarden; CONTRA Eede Feddes tot Sneek, HET HOFF Condemneert de ged. de zaken kosteloos af te doen en deselve penningen uit handen van Rommert Thomas rekenmeester van Bolsward, te lichten. En voorts wijst partijen in factis in forma.
groet, Jacqueline
Laatst gewijzigd door jacqueline op woensdag 11 mei 2011 1:00 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Klaas Rein Noppert
Berichten: 58
Lid geworden op: zondag 11 dec 2005 12:35 pm
Contacteer:

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Klaas Rein Noppert » dinsdag 10 mei 2011 1:12 pm

Zwart schreef:KNIP//
Huwelijksboeken het Bildt: Cornelis Reijns Crod x 1694 St.-Jacobiparochie Frouckje Gerrijts.
Douwe Zwart
Zelfde Cornelis????
Bildt, het, huwelijken 1729
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 juli 1729 in St. Annaparochie
Man : Cornelis Reins afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw : Rinske Jans afkomstig van St. Annaparochie
Opmerking : met attestatie van St. Jacobiparochie

Groeten,
Klaas Rein.
Zoek de volgende namen uit: Noppert, Noppers, Otten, Krottje, Vallinga, van Hasinga, Postma(Longerhouw)

Zwart
Berichten: 17
Lid geworden op: vrijdag 1 apr 2011 3:41 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Zwart » dinsdag 10 mei 2011 6:36 pm

Hallo allemaal,

Even reageren op enkele reacties.

Voor Jacqueline:
Heel veel dank voor de geweldige hoeveelheid hypotheekacten enzovoort van de familie Croddebosch. Ook ik zie nu bijna de bomen niet meer door het Croddebos.
Trouwens de naam Camper duikt nu dus vaker en vaker op en ik heb gekeken naar de kinderen van Henricus Gerardus Croddenbosch en zij komen ook veelal voor als Camper (huwelijken). De naam Croddenbosch had het moeilijk in de familie Croddenbosch.
Hier op Tresoar vind ik onder de 'pensiën', deel 19 (1639-1646) ene "Wilhelmus Johannes Croddebosch, pred. aen Augustinusgae ende Gerckensclooster". Alweer een predikant! Hij kan een dubbele voornaam hebben en dan zou hij naar alle waarschijnlijk ook weer een zoon kunnen zijn van Gerrijt Gerrijts, de timmerman te Leeuwarden. Zo niet, dan loopt er nog ergens een Johannes Croddebosch los rond.

Voor Klaas Rein:
Het kan zo zijn dat Cornelis Reins (van St.-Jacob) op latere leeftijd in 1729 met Rinske Jans (van St.-Anna) hertrouwt, maar bewijzen heb ik niet. Uit dit huwelijk kan dan mogelijk de dochter IJmkje zijn geboren (gedoopt 3 december 1730 St.-Anna).
Rinske Jans is in 1731 lidmaat van de hervormde gemeente te St.-Anna. Ene Cornelis Reins komt "van St.-Jacob naar St.-Anna op 22 januari 1733", aldus hetzelfde lidmatenboek. Cornelis Reins en Rinsje Jans zijn in 1739 en in 1754 nog lidmaat van dezelfde gemeente.
Rein Gerrits, de meer dan vermoedelijke zoon van Gerrit Cornelis Krottje, en echtgenoot van Neeltje Rienks, overlijdt voor 15 oktober 1790, waarschijnlijk onder St.-Jacob (bron: authorisatieboeken het Bildt). De genoemde Gerrit Cornelis kan een zoon zijn van Cornelis Reins Krod die op 20 mei 1694 te St.-Jacob trouwt met Froukje Gerrijts. We weten het niet zeker doordat de doopboeken van St.-Jacob ontbreken.
De kinderen van genoemde Rein Gerrits en Neeltje Rienks wonen later op Zwarte Haan, een gehucht onder St.-Jacob op de Nieuwebildtdijk, direct aan de Waddenzee. Een zoon noemt zich zelfs naar die zee; hij trouwt als Cornelis Reins van der Zee, terwijl zijn broer Gerrit Reins Krottje getuige is!

Tot zover. Tot de volgende keer.
Douwe

jacqueline
Berichten: 1625
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door jacqueline » woensdag 11 mei 2011 2:37 pm

Hallo Douwe en anderen,

Die Wilhelmus Johannes had ik via http://images.tresoar.nl/download/pensien.pdf, dan staat het er zo:
Deel 18 (2672) 1637-1642 Gedeputeerde Staten GF 50
14v Gerardus Croddenbosch pastoor van 't Gerckensclooster
17,18v

Deel 19 (2673) 1639-1646 Gedeputeerde Staten GF 50
42 Gerardus Croddenbosch pastor toe Buitenpost en
43,45,46v,47,59, Gerckensclooster
62,64

42 Wilhelmus Johannes pred. aen Augustinusgae ende
Croddebosch Gerckensclooster
43,45,46v,47,53,
59,62,64
en de onderste vermelding heb ik geïnterpreteerd als:
• Wilhelmus Johannes pred. aen Augustinusgae
ende
• Croddebosch Gerckensclooster
Indien Croddebosch ook de achternaam van Wilhelmus Johannes is, zal er er ws inderdaad nog een Johannes Croddebosch zijn.

W.b. de Campers, de bruid Rinske Sibrants uit 1619 zal dezelfde zijn die in de aktes wordt genoemd? Ws inderdaad een zus van Hielkje?
Leeuwarden, huwelijken 1619
Vermelding: Ondertrouw op 10 april 1619
Man : Dirck Camper
Vrouw : Rinske Sibrants afkomstig van Wirdum
Opmerking : hij is soldaat
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1618-1623
Inventarisnr.: DTB 897

Leeuwarden, huwelijken 1619
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 april 1619
Man : Dirck Camper
Vrouw : Rintske Sibrants afkomstig van Wirdum
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1617-1623
Inventarisnr.: DTB 971

Aktenummer gg003-15
Datum akte 1606-08-3
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Andle Riemersz, alhier. 1606 Maij 26. Ter meerdere securiteit van Gerrijt Gerrijtsz, en Hijlck Sijbrandts, echtelieden, burgers, alhier en van Rienck Sijbrandtsz, alhier , heeft bovenstaand persoon zich borg gesteld voor zijn broer en schoonszuster, respectievelijk Pieter Riemersz en Rijnts Hillebrandtsz, echtelieden te Weidum, tersaecke vordering ad f 250,- die eerstgenoemde personen te vorderen hebben van laatstgenoemde personen.

Aktenummer gg003-154a
Datum akte 1606-08-30
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Gerrijt Gerrijtsz en Hijlck Sijbrandts, echtelieden, burgers alhier. Rienck Sijbrandtsz, alhier. 1606 Maij 26. Schuldvordering (f 250,-,-) met Rienck Sijbrandtsz alhier (f 100,-,-) te vorderen van Pieters Riemersz en Rijnts Hillebrandts, echtelieden te Weidum.
Dan w.b.
Dat timmerman Gerrijt Gerrijts Croddebosch aannemer was van de nieuwe schans te Ommen, vind ik opmerkelijk.
Aktenummer gg019-74
Datum akte 1623-11-14
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Gerrijt Gerrijtszn (getekend: G.G. Kroddebos), mr timmerman en burger te Leeuwarden. Annemer van de Nieuwe Schans tot Ommen. 3 Octobris 1623. Geregistreerd een schuldbekentenis van voornoemde Gerrijt aan Henrick Gerritszn, olde burgemeester van Leeuwarden en Jacob Pijbis Donia, burger alhier, ter somma van 1495 carolusguldens en 12 stuuvers (Henrick: 1235 + 12 stuuvers, Jacob: 260) wegens verschotene penningen en geleverde waren.
Hij was niet alleen aannemer van de Nieuwe Schans te Ommen, waarover het volgende via http://www.dodenakkers.nl/begraafplaats ... chans.html
Tussen Ommen en Avereest lag van oudsher een woest en drassig gebied met daartussen een wat hogere zandrug. Over deze zandrug liep in het verleden een van de toegangswegen naar het noorden van ons land. Dat die toegang niet zomaar voor iedereen bedoeld was, werd duidelijk toen op kosten van de provincies Friesland en Groningen ter plekke op die zandrug tussen 1623 en 1628 een verdedigingschans werd gebouwd tegen de Spanjaarden.
Maar blijkbaar ook te Delfzijl
Datum akte 1627-05-04
Aktenummer gg022-166a
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Gerleff (ondertekening Gerloff) Foppesz, burger der stadt Leeuwarden. Jegenswoordich met Gerrijt Gerrijtsz Camper (Kamper), burger der stadt Leeuwarden, aannemer van het maecken eens stienen Baers de reparatie van landtpoortsbrugge vernieuwingen van eenige pallasaden binnen Delffzijll bij de heeren gecommitteerden van provincie van Frieslandt besteedt. 1622 Augusti 22. Schuldbekentenis (f 170,-,-) tersaecke gecocht en ontfangen hout, verschuldigd aan Jan Aepckes, holtcoper binnen Farnsum
Al eerder is er deze akte
Aktenummer gg019-30a
Datum akte 1623-09-05
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting
Duco Janszn te Leeuwarden. 2 Septembris 1622. Betreft verklaring van Feijcke Janszn, mr timmerman en burger te Leeuwarden, dat hij de schuldvordering van voornoemde Duco, Gerrijt Croddebos en Gerloff Foppis (allen alhier) en Obbe Martens (te Delfzijl) ter somma van in totaal 400 carolusguldens, heeft overgedragen aan Claas Simons Hoeck, coopman en burger te Leeuwarden.
Zou Gerrit Gerrits Kroddenbos/Camper een connectie met Groningen hebben?

Op zoek naar de naam Krodde was ik, behalve in Drente en Overijssel, al eerder ook in Groningen beland.
Ik heb geen idee of de volgende gegevens iets met de Friese familie(s) Croddebos etc. hebben te maken – maar vanwege de hierboven genoemde mogelijke connectie plaats ik ze toch maar. Voor wat het waard is!

In Groningen heb je Kroddeburen, gemeente Ten Boer. Van wikipedia:
Kröddeburen is het westelijk gedeelte van het dorp Ten Post in de gemeente Ten Boer in de provincie Groningen (Nederland).
Hoewel het administatief tot Ten Post behoort, wordt het toch als een aparte plaats gezien. Het ligt er ook enigszins naast. Het plaatsje is ontstaan aan de Stadsweg*, de oude weg van de stad Groningen naar Duitsland.
In Kröddeburen staat een mooi gerestaureerde witte molen, de Olle Widde.
De naam is feitelijk een scheldnaam. Krödde, de Groningse naam voor het perzikkruid wordt vooral als onkruid gezien. De naam betekent ongeveer: buurt waar onkruid groeit.
En van
http://www.regiokrantgroningen.nl/index ... Itemid=141
De buurt van het onkruid
Anno 1850 was het dorp op te delen in twee gedeelten: het buurtschap Kröddeboer’n (Nl: Kroddeburen) langs de Stadsweg en het deel aan de oostelijke kant van het Damsterdiep. ‘Krodde’ of ‘crodde’ (in het Gronings ‘krödde’) is de naam van een onkruid dat vroeger in het gebied veel voorkwam. De naam betekent dus zoiets als: buurt waar onkruid groeit. De ligging van Kroddeburen aan die Stadsweg is van belang, omdat dat in vroeger tijden de enige weg was waarlangs men, te voet of te paard vanaf Oosterhoogebrug richting Duitsland ging. Kroddeburen vormde de grens tussen de oude waterschappen Hunsingo en Fivelingo, genoemd naar de (nagenoeg) verdwenen riviertjes Hunze en Fivel.
Via verschillende bronnen vond ik vermeldingen over b.v. heemsteden te Kroddeburen.

*Voor meer informatie over die Stadsweg zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsweg waarvan vast deze citaten
De weg loopt van Groningen naar Noorddijk, vandaar via een oude binnendijk naar Ten Boer en Winneweer. Vlak voor dit dorp (op precies te zijn bij Kröddeburen) gaat de weg slingeren omdat hij daar de oever van de voormalige rivier de Fivel volgt. Bij Winneweer gaat de weg via een brug (de Muderdraai) over het Damsterdiep en loopt van daar over de zuidelijke dijk langs dit kanaal via Garrelsweer naar Appingedam. Dit gedeelte is sinds 1874 verhard. Vanaf Appingedam liep de Stadsweg naar Farmsum en vandaar naar Oterdum, later Termunterzijl, waar men in de Middeleeuwen kon worden overgezet naar Duitsland.

Het verkeer vanuit de Stad werd in 1601 geregeld in de 'Ordonnantie op de voerlieden op Leeuwarden, Delfzijl en Meppel', die werd vernieuwd in 1621.
De vermelding van Appingedam herinnerde me aan nog een Groningse connectie, nl.
Leeuwarden, huwelijken 1630
Vermelding: Derde proclamatie op 19 september 1630
Man : Sibrandt Gerryts Croddebos afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Ledewijn Franses afkomstig van Appingedam
Opmerking : zij is weduwe van Jan Jakobs
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1623-1630
Inventarisnr.: DTB 898
W.b. de naam Camper: ook in Groningen, wederom van wikipedia:
De Kampen is een buurtschap in de gemeente Zuidhorn, gelegen in de Nederlandse provincie Groningen. De buurtschap ligt in een polder ten noorden van het dorp Oldehove en bestaat uit drie boerderijen.
Oorspronkelijk lag De Kampen, of zoals het vroeger werd gespeld De Campen, ten noorden van het Reitdiep en hoorde bij Zuurdijk. De bocht waarin de buurtschap lag werd echter in 1623 afgesneden, waardoor het ten zuiden van het water kwam te liggen.
Tot 1803 was De Kampen een zelfstandige rechtstoel, bestaande uit twee bewoonde wierden. De rechtstoel lag oorspronkelijk in Hunsingo. Na de Franse tijd werd het onderdeel van de voormalige gemeente Oldehove, welke in 1990 opging in Zuidhorn.
Als je van Groningen naar Leeuwarden reisde, kwam je denk ik min of meer langs Zuidhorn?

Voorzover - en nogmaals, wat het waard is!

groet, Jacqueline

Zwart
Berichten: 17
Lid geworden op: vrijdag 1 apr 2011 3:41 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Zwart » woensdag 11 mei 2011 10:01 pm

Hallo allemaal,

Nog even snel tweemaal Croddebosch.

Wat ik nog gevonden heb in een inventaris van het Streekarchivariaat Noordoost-Friesland, archiefinventaris 038 van de verenigde Christelijke Gemeente Dokkum (http://hicnof.nl/ruurd/toegang038.htm).

II.B. Archief van de Remonstrantse Broederschap
II.B.2.d. Beheer van eigendommen
225. Akte van aankoop van een zathe met tweeëntachtig en een halve pondemaat kloosterland te Damzijl onder Raard van Antie Meyldam, weduwe van ds Gerardus Croddeboschte Buitenpost, met retroactum, 1639

Uit de Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649, 1651-1654 (http://www.dbnl.org) citeer ik:
"26 december/5 jannuarius woensdach, den tweden Kersdach, twemahl in de kerck geweest. - Mit de officiren gegeten. - Marceliss Gouvert, Sibrant Jaspers recommandeerde mij Paulus Jansen en Croddebosch. Vier vroetschappen van Dockum recommandeerden mij haer persoon tot burgemeester."

Dit citaat gaat natuurlijk over de benoeming van Lenert Cornelis Croddebosch als burgemeester van Harlingen.

Groet van Douwe

Zwart
Berichten: 17
Lid geworden op: vrijdag 1 apr 2011 3:41 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Zwart » maandag 16 mei 2011 6:49 pm

Voor Jacqueline en iedereen die hier op dit forum de zoektocht naar de familie Croddebosch volgt,

Ik kom nog even terug op de boerderij nabij Beetgum die op de Bildtkaart van koster-schoolmeester Jan Jansz uit 1572 voorkomt en die destijds gepacht werd door ene Croddenbosch.
In de kohieren van de Personele Impositie, een belasting opgelegd aan "den pachters van Coninklycke Mayesteyts Bildt Landen" door "de Reeckenmeesters der Staten der Landen van Vrieslant", heb ik onder de pachters van "Onse Vrouwen parochie" in 1578 gevonden ene Gerrit timmerman die 30 stuivers moet betalen.
We mogen voorzichtig aannemen dat hij Gerrijt Croddebosch is. De eigenaar van het pachtrecht van genoemde boerderij is of Gerrijt Gerrijts Croddebosch, de timmerman te Leeuwarden die ook reeds in andere bronnen is opgedoken, of de vader van de Leeuwarder timmerman (die dan ook Gerrijt heet en ook het vak van timmerman uitoefende).
De vraag is nu, komt er in de Bildtrekeningen van de Staten van Friesland een Gerrit voor als pachter van land onder Vrouwenparochie in 1574? Ja! En ook nog slechts een! En die ene Gerrit komt voor in het "suijder quartier", dus ten zuiden van de Middelweg (wat overeen kan komen met de splitsing Hamerenweg-Langestraat nabij Beetgum, waar de boerderij heeft gestaan).
Er is ene Gerrijt Petersz die 2 morgen en 543 roeden land pacht. Voorts komen we hem tegen als pachter van 2 morgen en 300 roeden, van 7 morgen en 598 roeden en tenslotte van 2 morgen en 65 roeden. Het betreft hier – voor Bildtse begrippen – dus een kleine tot middelgrote boerderij.
Uit dezelfde Bildtrekeningen blijkt dat de posten twee en drie in 1566 werden gepacht door ene Cornelis Cornelis en daar komt de naam Cornelis Cornelis Crod (genoemd in de Bildtse authorisatieboeken van 1614) weer om de hoek kijken. Is de wens de vader van de gedachte? Waarschijnlijk wel, want we hebben nog steeds te weinig informatie om de Leeuwarder tak (Gerrit Gerrits Croddebosch) vast te knopen aan de Bildtse/Harlinger tak (Lenert Cornelis Croddebosch/Reinder Cornelis Crod).

Tot zover.

Douwe Zwart

jacqueline
Berichten: 1625
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door jacqueline » maandag 16 mei 2011 10:21 pm

Hallo Douwe en anderen,
Er is ene Gerrijt Petersz die 2 morgen en 543 roeden land pacht. Voorts komen we hem tegen als pachter van 2 morgen en 300 roeden, van 7 morgen en 598 roeden en tenslotte van 2 morgen en 65 roeden. Het betreft hier – voor Bildtse begrippen – dus een kleine tot middelgrote boerderij.

Gerrit Petersz? Cornelis Cornelis Crod had toch een zwager met die naam - maar die zal ws jonger geweest zijn?
Authorisatieboek nr. 111, 14 mrt 1614: kinderen = Reijner Claes 5 jr; Stijn Claes 3 jr; Marijchie Claes 1 jr; vader = Claes Reijnders i.l.e.; moeder = Jelle Stevens i.l. e.; R = Gerrijt Pijters, zwager van Claes Reijnders, oom van de kinderen; R = Dirck Wijbrants idem; R = Cornelis Cornelis Crod, idem; cur = Dirck Stevens, oom, cur bon v + m + gm/goed; cur = Ijsbrant Reijners, oom v/z, idem.
groet, Jacqueline

Zwart
Berichten: 17
Lid geworden op: vrijdag 1 apr 2011 3:41 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Zwart » dinsdag 7 jun 2011 5:15 pm

Voor Jacqueline en alle anderen die de discussie over Krottje, Bosje en Croddebosch hier op het forum volgen,

Er is nieuwe informatie over Gerrijt Pijtters en Cornelis Cornelis onderweg. Ik kom er z.s.m. op terug.
Groet,

Douwe Zwart

tjarda
Berichten: 258
Lid geworden op: dinsdag 9 feb 2010 8:05 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door tjarda » dinsdag 7 jun 2011 5:25 pm

Aan Douwe Zwart,

Je maakt het wel erg spannend! nog even wachten dus.......

Tjarda

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Litsehimmel » woensdag 8 jun 2011 11:17 am

Wow, wat een speurwerk hebben jullie verricht!

Even een kleine bijdrage, voor wie het nog niet wist: van de site http://www.kranenburgia.nl/oal2C.asp
Paden:
Anglisch: paedhan. ()A crane (slingerpad; AS/TW krane), creon (slingerpad; AS/TW kroene), crodde (pad, smalle weg; ON crodde; AS/Sall crodde), fotpaedh (voetpad), paedh (pad), steag (steeg, smal pad; AS steg, stegge), waeg, weg (weg, pad), wrange (slingerpad; AS wrange)
** soort, Wegen
Misschien is de naam afgeleid van "pad door het bos" ? Verder heb ik niets toe te voegen :?

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Plaats reactie