Krottje, Bosje en Croddebosch

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
tjarda
Berichten: 258
Lid geworden op: dinsdag 9 feb 2010 8:05 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door tjarda » zaterdag 11 jun 2011 3:31 pm

Ik heb hier nog een vraag over een overlijden van Cornelis Reiners.
Komt deze ook voor in het overzicht van deze familie Krottje.....of aanverwante familie.

Tjarda

Het Bildt overlijden/begraven 1809
Overleden: Cornelis Reinders
Datum : 15 maart 1809
Plaats : St. Jacobiparochie

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: KORNELIS REINERS

TjerkBosje
Berichten: 3
Lid geworden op: dinsdag 3 mei 2011 6:06 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door TjerkBosje » zondag 12 jun 2011 2:34 pm

tjarda schreef:Ik heb hier nog een vraag over een overlijden van Cornelis Reiners.
Komt deze ook voor in het overzicht van deze familie Krottje.....of aanverwante familie.

Tjarda

Het Bildt overlijden/begraven 1809
Overleden: Cornelis Reinders
Datum : 15 maart 1809
Plaats : St. Jacobiparochie

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: KORNELIS REINERS
Tjarda,

Met alle Croddenboschen, Bosjes en de meeste Krottjes van voor ca 1900 in mijn bestand kan ik je alleen maar zeggen dat genoemde Kornelis Reiners + 1809 daar niet in voorkomt. Er is overigens maar 1 Cornelis waarvan de voornaam destijds met een K werd gespeld, dus de kans dat "jouw" Kornelis daar bij hoort lijkt me op dit moment klein.

Tjerk

tjarda
Berichten: 258
Lid geworden op: dinsdag 9 feb 2010 8:05 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door tjarda » zondag 12 jun 2011 2:57 pm

Tjerk,

Bedankt, dan is mijn vraag beantwoord.
Ik ga dan verder zoeken naar deze Cornelis.(Kornelis)

Tjarda

Zwart
Berichten: 17
Lid geworden op: vrijdag 1 apr 2011 3:41 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Zwart » dinsdag 14 jun 2011 6:19 pm

Voor iedereen die de discussie over Krottje, Bosje en Croddebosch hier bij Tresoar volgt,


We zijn hier op het forum ooit blijven steken in het koppelen van de Leeuwarder tak van de familie Croddebosch en de Bildtse tak. Ik doe nu een poging.

In een authorisatieakte (d.d. 14 maart 1614) worden de volgende namen genoemd: kind = Reijner Claes = 5 jaar; kind = Stijn Claes = 3 jaar; kind = Marijchie Claes = 1 jaar; vader = Claes Reijners; moeder = Jell Stevens (in leven echtelieden); requirant = Gerrijt Pijters = zwager van Claes Reijners, oom van de kinderen; requirant = Dirck Wijbrants = zwager van Claes Reijners, oom van de kinderen; requirant = Cornelis Cornelis Crod = zwager van Claes Reijners, oom van de kinderen; curator = Dirck Stevens = oom, curator bonorum over vaders + moeders + grootmoeders goederen; curator = IJsbrant Reijners = oom van vaders zijde, curator bonorum over vaders + moeders + grootmoeders goederen.

Gerrijt Gerrijts Croddebosch, timmerman te Leeuwarden, kan (we spreken van gegevens uit het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw, dus niets staat echt vast) een zoon zijn van timmerman Gerrijt Petersz die genoemd wordt in de Bildtrekeningen van de Staten van Friesland als pachter van vier kavels Bildtland onder Vrouwenparochie in 1574 en in de kohieren van de Personele Impositie onder ‘onse Vrouwen Prochie’ in 1587. Twee van die vier kavels werden in 1566 nog gepacht door ene Cornelis Cornelis... (maar dit terzijde).

Gerrijt Pijtersz is getrouwd met Marichie Barthouts, dochter van Barthout Barthouts (Wassenaar) en Trijntie Gerrijts. Marichie werd geboren ± 1580 te St.-Jacobiparochie waar haar vader landbouwer was. Uit het huwelijk is een dochter bekend: Lijntje Gerrijts. Zij is geboren omstreeks 1604. Marichie Barthouts is voor 14 december 1615 overleden.

Ene Cornelis Cornellis is (tussen 1602 en 1612) getrouwd met Marijthie Barthouts, dochter van Barthout Barthouts (Wassenaar) en Trijntie Gerrijts. Marijthie is dus een zuster van bovengenoemde Marichie Barthouts en daardoor zijn Gerrijt Pijtters en Cornelis Cornelis beiden schoonzoon van vader Barthout Barthouts.
N.B. In het boek De Friese Wassenaars van W.S. Vleer staat vermeld dat genoemde Cornelis Cornelis als Cornelis Cornelis de Rijke zou voorkomen in een verder niet genoemde bron. Marijthie Barthouts was eerder gehuwd geweest met Dirck Arriensz die voor 18 juni 1612 reeds was overleden.

Maar daarmee zijn Gerrijt Pijttersz en Cornelis Cornelis Crod nog geen familie van Claes Reijnders en/of Jell Stevens.

In de authorisatieakte van 1614 wordt moeder Jell Stevens genoemd. Zij is net als de genoemde curator Dirck Stevensz, een kind van Steven Willemsz (Wassenaar) en Amerens Pieter Cornelis Bontemansdr. Vader Steven Willemsz (Wassenaar) is omstreeks 1598 voor de tweede keer getrouwd met Jannichie Barthouts en zij is een dochter van... (tromgeroffel!) eerder genoemde Barthout Barthouts (Wassenaar)! B.B. Wassenaar werd geboren in 1545 te St.-Jacobiparochie en overleed 1620-1626 aldaar.

In de authorisatieakte van 1614 staat vermeld dat zowel Gerrijt Pijtters als Cornelis Cornelis Crod zwager van Claes Reijnders is en oom van diens kinderen, maar dat is dus niet waar. Zij zijn beiden getrouwd met een zuster van de moeder van Jell Stevens.

Hier op het forum hebben nu Cornelis Cornelis (de pachter van kavels land onder Vrouwenparochie in 1566), Cornelis Cornelis Crod (genoemd in authorisatieakte 1614) en Cornelis Cornelis de Rijke de revue gepasseerd. Is de een de ander?

Er resten nog meer vragen. Een daarvan is de volgende. Hoe kan het nu zo zijn dat zowel (de nazaten van) Gerrijt Pijtters (= de Leeuwarder tak), als Cornelis Cornelis Crod(debosch) (= de Bildtse tak) zich Croddebosch noemen? Kunnen bijvoorbeeld de respectievelijke echtgenotes daarin een rol spelen?

Marichie en Marijthie zijn dochters van Barthout Barthoutsz. Hij is drie keer getrouwd geweest met een dame uit Holland (kennelijk stond hem het vrouwelijk schoon in het Bildt van 1570-1600 niet aan). Barthout Barthoutsz is een zoon van Barthout Willemsz, een van de vier gebroeders Wassenaar (1. Steven Willemsz, 2. Barthout Willemsz, 3. Cornelis Willemsz 'Bonteman' en 4. Claes Willemsz) die kort na de bedijking van het Bildt (in 1505) vanuit Sassenheim naar het Bildt toogden.

Zou er in Zuid-Holland een link liggen met betrekking tot de naam Croddebosch? Dat is niet een rare vraag, want de bovengenoemde toenaam Bonteman slaat op de Bonte, een poldergebied nabij Sassenheim, zo is mij ooit verteld. Wie kan helpen?

Groet van Douwe Zwart

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Litsehimmel » donderdag 16 jun 2011 3:19 pm

Hallo Douwe,

Hou je er in die hypothese ook rekening mee dat de grootvader van Steven Willemsz Wassenaar en de grootvader van diens 2e echtgenote Jannichie Barthouts broers van elkaar waren? Want daar ligt ook die link met Holland die je zoekt! De grootvaders/broers Barthout Willemsz Wassenaar en Steven Willemsz Wassenaar zijn beide geboren in Sassenheim en trokken samen met nog twee andere broers, Claes Willemsz Wassenaar en Cornelis Willemsz Bonteman en hun aller vader Willem Stevensz Wassenaar vanuit Sassenheim naar 't Bildt. Het is wel allemaal interessant zo :)

Groetjes, LH

Negeer dit bericht maar, ik had jouw verhaal niet goed gelezen :(
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Litsehimmel » donderdag 16 jun 2011 9:16 pm

Inhakend op mijn eerdere suggestie over de oorsprong van de naam Crodde/Krodde ...
Misschien is het allemaal wel veel simpeler, of net zo simpel als mijn hypothese dat het met crodde = paadje/pad te maken kan hebben. Hier nog een idee:
Witte krodde
...
Volksnamen

In de streken, waar Sinapis arvensis kiek, krodde, walderik heet, heeft deze plant denzelfden naam met witte er voor, verder heet zij boerekers (Utrecht, Duinstreek, Walcheren) dubbeltjeskruid, steenkruid en vette kouse in Zeeuwsch-Vlaanderen, judaspenning op Goeree en Over-flakkee, kennekeskruid in het Oosten van Gelderland en Overijsel, lepeltjes in Friesland en op Voorne, taschjes in Zeeland.

Voorkomen in Europa en in Nederland

De plant komt op bebouwden grond, ook langs akkers in geheel Europa voor en is ook bij ons op zulke plaatsen algemeen, vooral op kleigrond het meest. De var. hirsutum is bij Bleiswijk gevonden.
Nou denk je misschien, tja, in Fryslân wordt het dus 'lepeltjes' genoemd, maar ... op 't Bildt wordt er dus geen Frysk gesproken! Dus misschien een mogelijkheid? Klik eens op deze link en kijk onderaan de pagina om te zien waar dit plantje in Fryslân het meeste voorkomt ... juist ja, in de buurt van 't Bildt!

http://waarneming.nl/soort/info/7551

Misschien groeide deze plant juist op de plek waar de eerste naamdrager vandaan kwam wel in zulke grote aantallen dat het een croddebos leek ...

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

jacqueline
Berichten: 1625
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door jacqueline » vrijdag 17 jun 2011 12:06 am

Hallo,

Helaas heb ik, o.a. door drukte op mijn werk, nog geen tijd gehad om op de nieuwe gegevens te reageren. Nu alleen even dit: Saskia, dit is toch eigenlijk wat ik op pagina 1 ook suggereer omtrent de herkomst van de naam? Of begrijp ik je verkeerd en bedoel je nog iets heel anders?

groeten van Jacqueline

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Litsehimmel » vrijdag 17 jun 2011 12:43 am

Hoi Jacqueline :)

Zelfde suggestie, ander gewas. Maar ik denk dat we er beiden niet ver naast zitten, tenzij er opeens een bewijs komt van een verbasterde naam uit Holland (wat ik niet verwacht). Ik heb de naam in ieder geval daar nog nergens gevonden.

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

tjarda
Berichten: 258
Lid geworden op: dinsdag 9 feb 2010 8:05 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door tjarda » vrijdag 17 jun 2011 12:14 pm

Het gaat hier dan om vier stamvaders, waar dan verschillende families uit het Bildt aan verwant zijn.
Ik ben erg benieuwd om welke families het dan allemaal gaat.
Ik krijg dan ook sterk het vermoeden dat ik dan wel meerdere keren op deze voorouders uit zal komen.
Ik ben dan zeker niet de enige.

Tjarda

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Litsehimmel » vrijdag 17 jun 2011 4:23 pm

Ik ben bezig met een (zeer) summiere opzet van de vier broers a.d.h.v. allerlei gevonden details, info, etc. om een overzicht te krijgen. Ik gebruik daarbij de schematische weergave van GenoPro om een duidelijker beeld te krijgen. Zodra ik dit klaar heb (hopelijk dit weekend) zal ik proberen het op de een of andere manier te uploaden als schema, anders maak ik alsnog een textueel overzicht. Ik heb zelf al een paar aansluitingen gevonden en denk dat dit inderdaad een heel interessant beeld zal gaan opleveren.

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Zwart
Berichten: 17
Lid geworden op: vrijdag 1 apr 2011 3:41 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Zwart » vrijdag 17 jun 2011 4:27 pm

Bestemd voor Tjarda (en natuurlijk iedereen die mee leest),

Het zijn vier broers uit Sassenheim e.o. Ik ken het Wassenaarboek niet binnenstebuiten, maar de Bontemantak loopt redelijk gauw dood (17de eeuw dacht ik) en ik meen dat de huidge Wassenaars allen in vrouwelijke lijn afstammen van een van deze Bildtse stamvaders. De (Bildtse) families Kuiken en Rozendal zijn verwant met de Wassenaars.
De familienaam Bonteman komt dan niet meer voor, maar er staat direct ten westen van St.-Annaparochie een boerderij die nog steeds de Bontemanplaats en ook wel de Bontemantel wordt genoemd.

Groet van Douwe Zwart

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Litsehimmel » vrijdag 17 jun 2011 4:32 pm

OK, dus ik hoef niet verder te gaan met de opzet van de families?

LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

tjarda
Berichten: 258
Lid geworden op: dinsdag 9 feb 2010 8:05 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door tjarda » vrijdag 17 jun 2011 10:02 pm

LH,

Ik zou een grafisch overzicht zeer waarderen.
Het zou me echt helpen wat meer overzicht te krijgen.

Douwe Zwart,

In ieder geval de familie Kuiken.

Tjarda

Zwart
Berichten: 17
Lid geworden op: vrijdag 1 apr 2011 3:41 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Zwart » maandag 20 jun 2011 5:53 pm

Tjarda,

Even snel een antwoord op jouw non-Croddeboschvraag.

Arien Jansz en Jacob Jansz (overleden 1704 te St.-Jacobiparochie) zijn zonen van Jan Jacobsz en Dieuwer Arrien Sijmonsdr S.L.M. Jan Jacobsz is een zoon van Jacob Stevensz en Corsie Arriensdr Scheiff. Jacob Stevensz is een zoon van Steven Claesz. Deze Steven is een zoon van Claes Willemsz en hij is een broer van de al eerder genoemde Steven Willemsz, Barthout Willemsz en Cornelis Willemsz Bonteman.

Ga op zoek naar het boek De Friese Wassenaars van samensteller W.Tsj. Vleer. Het boek is uitgegeven in 1963 door Drukkerij en Uitgeverij Laverman N.V. te Drachten en bevat alle nazaten van de vier gebroeders Wassenaar.

Groet,

Douwe

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 21 jun 2011 9:57 pm

Sorry voor de late reactie, mijn dochter kwam in het ziekenhuis terecht (alles goed nu).
Ik begrijp alsnog uit het berichtje van Douwe dat ik geen moeite hoef te doen.

LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Plaats reactie