Krottje, Bosje en Croddebosch

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Zwart
Berichten: 17
Lid geworden op: vrijdag 1 apr 2011 3:41 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Zwart » dinsdag 28 mei 2013 6:39 pm

Aan iedereen die in 2011 heeft meegedaan aan de discussie over de families Krottje en Bosje,

Ik heb destijds gesuggereerd dat de namen Krottje en Bosje afstammen van de oudere familienaam Croddebosch. Ik ben er nu door middel van pachterslijsten uit de periode 1527-1578 achtergekomen dat de Bildtse familie Crod/Crodde/Krotte/Krottie/Krottje te linken valt met de familie Croddebosch. Een burgemeester van Harlingen (Lenert Cornelis) noemde zich zo en ook een timmerman te Leeuwarden (Gerrit Gerrits) ging door het leven met deze naam, die echter in de 17de eeuw uitsterft.
Kortgeleden is vastgesteld dat ook de familie Koning (en ook Keuning) in mannelijke lijn gelinkt kunnen worden aan de familie Krottje. De lijst grootvader, vader en kinderen ziet er verkort als volgt uit:
1. Cornelis Cornelis Crod (waarschijnlijke zoon van Cornelis Cornelis, in 1566 pachter van de Croddebosch-boerderij nabij Beetgum; hij wordt genoemd in authorisatieakte van 1614)
2. Jou Crelis Crod (wordt genoemd in weesrekeningboek 1647)
3. Gerrijt Jouws Krod (wordt genoemd in schuldboek van een winkelier op het Bildt in 1665) en Hendrick Jouws Krodtie (wordt genoemd in dezelfde bron)
Gerrijt Jouws Krod is de stamvader van ongeveer 3/4 van alle Krottjes en van broer Hendrick Jouws Krodtie stammen de families Koning en Keuning af. Er is (waarschijnlijk) nog een derde broer: Cornelis Jouws.
Later meer.

Douwe Zwart

jacqueline
Berichten: 1654
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door jacqueline » woensdag 29 mei 2013 10:57 pm

Hallo Douwe,

Prachtig dat je hypothese w.b. de herkomst van de naam Krottje (en daarmee ook Bosje?) is bevestigd, proficiat met dit mooie resultaat!
Het is allemaal wat weggezakt, maar begrijp ik wel goed dat
- Jou dan een broer is van Leendert, Abe en Reinder Cornelis Crodde(bos);
- de Leeuwarder tak hiermee nog niet aan de Bildtse/Harlinger tak is vastgeknoopt?

groeten van Jacqueline

Zwart
Berichten: 17
Lid geworden op: vrijdag 1 apr 2011 3:41 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Zwart » donderdag 30 mei 2013 6:09 pm

Hallo Jacqueline,

Nee, Abe doet eigenlijk niet meer mee. Lenert Cornelis Croddebos, de latere burgemeester van Harlingen, werd geboren in 1601. Hij is een zoon van Cornelis Lenerts (geboren ongeveer 1575 en overleden tussen 1602 en 1607) en Marijthie Jans (overleden in 1623). Deze weduwe hertrouwde 1602-1607 met Sijbrant Jans. Uit dit huwelijk werden geboren 1) Trijntie in 1607 en 2) Geertie in 1608 (dat zijn dus halfzussen van de latere burgemeester). Trijntie Sijbrants trouwt 15 jul 1627 Franekeradeel met Abe Lenerts en uit dit huwelijk wordt in 1630 een Lenert geboren die later een huis verkoopt te Harlingen onder de naam Lenert Abes Croddebos. Hij gebruikt die naam waarschijnlijk omdat hij erfgenaam is van zijn oom, de burgemeester (die kinderloos in april 1660 te Harlingen overleden is). De kinderen van Abe Lenerts gebruiken de naam Croddebosch niet. Vandaar dat "Abe niet meer mee doet."
Ik heb de vader van de burgemeester, Cornelis Lenerts, nog niet kunnen verbinden met Cornelis Cornelis, de pachter van de Croddenboschboerderij nabij Beetgum, maar gezien de namen en de patroniemen lijkt me dat geen problemen op te leveren.
Ik heb wel de Bildtse tak (Crod/Crodde) kunnen linken met de Leeuwarder tak. Dat gaat zo. Ik heb uitgedokterd dat de boerderij nabij Beetgum in de "Noch Mathijs Beckscavel" stond. In 1566 werd het land in die kavel gepacht door ene Cornelis Cornelis. In 1574 heette de pachter van hetzelfde land met de bewuste boerderij Gerrijt Pijters. Het kan nu best zo zijn dat pachter Cornelis Cornelis de vader is van Cornelis Cornelis Crodde, dat hij vervolgens overlijdt, dat zijn weduwe vervolgens trouwt met Gerrijt Pijters (timmerman o/d Vrouwenparochie) die zich ook de naam van de boerderij aanmeet en dan de vader is van Gerrijt Gerrijts Croddebosch, de latere timmerman te Leeuwarden. Zo zijn Cornelis Cornelis en Gerrijt Gerrijts halfbroers.
De voorzaten van Dirk Gerrijts Krottie, die tijdens de discussie in 2011 nog de oudste voorvader was van de families Krottje en Bosje, zijn nu als volgt:

CORNELIS CORNELIS (CRODDENBOSCH)
mogelijke zoon van Cornelis Cornelis en …
* ± 1550 …
+ voor 1578 …
x …
...
dochter van … en ...
* …
+ ...
Kinderen oa:
1. Cornelis, * ± 1575 …
NB Bildtkaart van 1574.

CORNELIS CORNELIS CROD
mogelijke zoon van Cornelis Cornelis en …
* ± 1575 …
† na 1614 …
x …
… REINDERS
dochter van Reinder … en …
* …
† ...
Waarschijnlijke kinderen oa:
1. Reijner, * …
2. Jou, * ...
NB CCR wordt met naam en toenaam genoemd in authorisatieakte van 1614.

JOU CRELIS CROD
waarschijnlijke zoon van Cornelis Cornelis Crod en … Reiners
* 1590-1610 …
† na 1647 …
x 1615-1635 …
… GERRITS?
dochter van …
* …
† ...
Meer dan waarschijnlijke kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit, * 1630-1635 St.Jp?
2. Cornelis, * 1630-1640 St.Jp?
3. Hendrik, * 1630-1640 St.Jp?
NB JCC wordt met naam en toenaam genoemd in weesrekeningen van 1647.

GERRIT JOUWS KROD
zeer waarschijnlijke zoon van Jou Crelis Crod en …
* 1630-1635 St.Jp?
+ 1694 St.Ap
x 16 aug 1657 St.Ap (derde proclamatie)
WIJTSKE JANS
dochter van Jan … en …
* 1630-1635 …
+ 1695 St.Ap
Kinderen oa:
1. Jan, * 1658-1679 St.Jp?
2. Dirck, * 1658-1679 St.Jp?
3. Hendrick, * 1658-1679 St.Jp
4. Jancke, d 4 feb 1683 St.Ap; † voor jan 1685 St.Ap
5. Janke, d 25 jan 1685 St.Ap
Gerrit Jouws en Wijtske Jans komen dikwijls in bronnen voor, maar slechts een maal met de toenaam Krod (in de weesrekening van 1665). Hij had een broer Hendrick Jouws Krodtie (zelfde bron) en het lijkt er verdacht veel op dat ook Cornelis Jouws (van Wier) een broer is. Broer Hendrick zorgt voor nageslacht dat zich Keuning en Koning noemt!

DIRK GERRITS KROTTJE
zeer waarschijnlijke zoon van Gerrit Jous Krod en Wijtske Jans
* 1658-1679 St.Jp?
+ jan 1724 St.Ap
x 9 mei 1697 St.Ap
NEELTJE TJEERDS
zeer waarschijnlijke dochter van Tjeerd Douwes en Dirkje Dirks
* …
+ 20 jul 1726 St.Ap
Kinderen:
1. Gerrit, d 1 mei 1698 St.Ap
2. Dirkje, d 31 jul 1701 St.Ap; † voor feb 1703 St.Ap
3. Dirkje, d 18 feb 1703 St.Ap
4. Tjeerd, d 1 mrt 1705 St.Ap
5. Wijtske, d 23 jan 1707 St.Ap
6. Hendrik, d 30 nov 1711 St.Ap (noemt zich Bosje)
NB Dirk heeft twee broers: Jan en de ongehuwde Hendrik. Net als Dirk vernoemt ook Jan Gerrijts Krodde zijn moeder Wijtske.

Groeten van Douwe

jacqueline
Berichten: 1654
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door jacqueline » zondag 2 jun 2013 1:57 pm

Hallo Douwe,

Bedankt voor je toelichting, ik probeer e.e.a. aan te passen in mijn bestand en heb naar aanleiding daarvan nog wat vragen, mogelijk ben ik het spoor bijster. De 2 zoons van Gerrit Jouws Crod stonden bij mij nog te boek als mogelijke zoons van Gerrits Jans Krottie. Wat is er met hem gebeurd? Of is hij non-existing? Ik heb de volgende aantekeningen bij hem staan:
Reces 1663: Gerrit Krottie wordt genoemd.
Gerrijt Jansen wordt genoemd in rekeningboeken van kerk- en armvoogden
St.Ap: 9 juni 1727: Dito bet: aan Gerrijt Jansen Krottie 2 gls: 11 strs ter kost van Wijtske Jans kleinkint. Het lijkt erop dat hier de grootvader Gerrit Jans Krottje wordt bedoeld. Wijtske Jans is een kind van Jan Gerrijts Krodde.
Reces 1663 betreft dan Gerrit Jouws, vermelding 1727 is een zoon van Jan Gerrits Krod, en zijn kind dus vernoemd naar haar grootmoeder aan wie hier gerefereerd wordt?

Verder: de twee lijnen
-Cornelis Cornelis (Croddenbosch) * ca 1550, met zoon Cornelis Cornelis Crod * ca 1575 en
-Leendert Cornelis Croddebos * 1601
Begrijp ik nu goed dat deze nog niet aan elkaar zijn gelinkt?

groeten van Jacqueline

Zwart
Berichten: 17
Lid geworden op: vrijdag 1 apr 2011 3:41 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Zwart » zondag 2 jun 2013 4:40 pm

Hallo Jacqueline,

Ja, er wordt in de recesboeken van 1663 een Gerrijt Krottie genoemd. Ik dacht twee jaar geleden - en veertien dagen geleden ook nog - dat hij Gerrit Jansen zou zijn. Hij komt zonder familienaam voor in bronnen als trouw- en doopboeken. Ik dacht dat Jan, Dirk en Hendrik zonen van hem zouden zijn. Die namen komen met het patroniem Gerrits (maar wederom zonder familienaam) voor in de doopboeken van St.-Annaparochie. Maar de dragers van de naam Crod/Krod/Krodde kom ik in de 17de eeuw tegen in of onder St.-Jacobiparochie. Wanneer Dirk Gerrrits Krottje trouwt in 1697 is hij ook afkomstig van St.-Jacobiparochie. Dat is een vingerwijzing. En Gerrit Jouws was met zijn huwelijk met Wijtske Jans afkomstig van Wier. Dat ligt onder de rook van St.-Jacobiparochie. De doopboeken van het westelijkste Bildtdorp zijn er niet meer, vandaar dat ik Jan, Dirk en Hendrik nu geboren wil laten worden tussen 1658 en 1679 te St.-Jacob.
De vermelding in de rekeningboeken van de kerk- en armvoogden van St.-Anna in 1727 over Gerrit Jansen die "'t kleinkint van Wijtske Jans" in de kost had, heeft mij op het verkeerde been gezet. Ik heb altijd gedacht dat Gerrit Jansen de grootvader was van "'t kleinkint". Het lijkt er nu op dat het kind van Wijtske Jans (tijdelijk) werd ondergebracht bij Gerrit Jans, de oudere broer van Wijtske Jans. Ik ben altijd op zoek geweest naar de missing link die dan Gerrit Jans(en) zou moeten heten, maar ik heb nu, na de recente ontdekking van Gerrit Jouws Krod en Hendrick Jouws Krodtie in de weesrekeningboeken van 1665, Gerrit Jans als missing link, als grootvader niet meer nodig. Hij heet Gerrit Jouws en die naam sluit naadloos aan bij de eerder genoemde Jou Crelis Crod (wordt genoemd in de weesrekeningboeken van 1646).
Ik kan Cornelis Cornelis Croddenbosch, de pachter van de boerderij nabij Beetgum in 1566, niet direct linken met Cornelis Lenerts, de vader van de latere burgemeester. Ik heb eind 16de eeuw weinig bronnen tot m'n beschikking, maar met de pachtersnamen genoemd in de Bildtrekeningen van de Staten van Friesland in de hand, zou de net genoemde vader, Cornelis Lenerts (geboren ongeveer 1575 en overleden ongeveer 1605) best een zoon kunnen zijn van ene Lenert Cornelis die dan omstreeks 1550 moet zijn geboren. En deze Lenert Cornelis kan dan best een broer zijn van de pachter Croddenbosch. De tak van de Harlinger burgemeester heeft dan geen directe lijn met de Croddenboschboerderij, maar ik wil graag het gebruik van de vreemde familienaam Croddebosch verklaren en dat zou op bovengenoemde manier kunnen. Maar of er ergens bewijs ligt, is maar de vraag…
Het ontrafelen van de familie Krottje is letterlijk een puzzel. Ik heb hier en daar puzzelstukjes liggen, sommige aan elkaar, sommige los. De kunst is nu om de afbeelding, ondanks het gemis aan veel puzzelstukjes, aan veel informatie, toch te zien. Dit zijn de puzzelstukjes tot 1700:
1570: boerderij nabij Beetgum met pachter Croddenbosch
1605: Gerrit Gerrits Croddebosch komt te Leeuwarden voor
1614: Cornelis Cornelis Crod is zwager van Claas Reijnders
1624: Lenert Cornelis Croddenbosch komt voor te Harlingen
1644: Reijner Cornelis Crod komt als huurder van een huis (waarschijnlijk te St.-Jacob)
1647: Jou Crelis Crod verricht werkzaamheden op een boerderij onder St.-Jacob
1650: Reijner Cornelis Crod wordt genoemd in rechtzaak (recesboek Het Bildt)
1657: derde proclamatie van huwelijk Gerrit Jouws (van Wier) en Wijtske Jans (van St.-Anna)
1663: Gerrit Krottie wordt genoemd in recesboeken Het Bildt
1665: Gerrit Jouws Krod en Hendrick Jouws Krodtie komen voor in schuldboek van Bildtse winkelier
1680: Gerrit Joutzen en Wijts Jans zijn lidmaten van de kerk te St.-Annaparochie en wonen buiten de buurt
1694: Cornelis Reijns Crod (van St.-Jacob) trouwt aldaar met Froukje Gerrits
1697: Gerrijt Dirks trouwt met Neeltje Tjaerdts

Tot zover eerst. Met vriendelijke groet,

Douwe

Rob Ras
Berichten: 2
Lid geworden op: zaterdag 9 jul 2016 10:55 am

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Rob Ras » zondag 27 nov 2016 10:57 pm

Hallo,

Mijn grootmoeder haar meisjesnaam was Krot. Als ik deze lijn volg dan kom ik uit bij:

1.Johannes Andries Krot(te) / ~03-04-1757 Leeuwarden / + 15-01-1807 St. Jacobiparochie (was een patriot, is in 1787 met gezin gevlucht naar St. Omer in Frankrijk)
2.Andrys Willems Krot(te) / ~08-05-1718 Leeuwarden (Jacobijner kerk)
3. Willem Andrys Krot(te) / ~05-01-1690 Leeuwarden /begraven 26-10-1769 Leeuwarden (Jacobijnerkerkhof)

Is Willem Andrys Krot(te) te herleiden naar een Croddebosch ? Kan één van jullie mij hier informatie over geven?

Ik ben benieuwd!

Met vriendelijke groeten,
Rob Ras

axy1
Berichten: 1
Lid geworden op: maandag 23 jan 2017 10:14 pm

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch Ras

Bericht door axy1 » dinsdag 24 jan 2017 12:39 pm

Beste Rob,

Ik las je vraag . Zelf heb ik voorouders Ras, mijn oma was Trijntje Ras, en haar omaheette Trijntje krottej.
Van welke tak van de familie Ras ben je een afstammeling? Mijn oudst bekende voorouders Ras kwamen uit Leeuwarden
Misschien kunnen wel elkaar helpen met de familiegeschiedenis.

Rob Ras
Berichten: 2
Lid geworden op: zaterdag 9 jul 2016 10:55 am

Re: Krottje, Bosje en Croddebosch

Bericht door Rob Ras » zaterdag 31 mar 2018 1:38 pm

Hallo,

Een beetje late reactie. Sorry maar ik lees het nu pas. Kwam toevallig weer op de Tresoar Formum pagina terecht. Mijn lijn van voorouders van de familie Ras gaat via Amsterdam terug naar Curaçao (Dorus Martinus Ras - *1821-+1879 Asd). Daar zit ik vast en kan ik niet verder terug komen. Of er een link met Leeuwarden te maken is weet ik niet. Wie waren de ouders van Trijntje Ras ? Trijntje Krot(tje) kom ik niet tegen in mijn gegevens. Wie waren haar ouders ?

Hartelijke groeten,
Rob Ras

Plaats reactie