Aafke Sytses

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: Aafke Sytses

Bericht door embe » dinsdag 15 sep 2009 9:01 pm

Bovenaan deze bladzij trek ik Bocke Payes al in, wegens die autorisatie.
woensdag 14 maart 2007 9:29 am
Sorry, zat nog op pagina 1…

En even, voordat ik verder ga.
Heb 3 broers Feytes: Bokke(x1748 Ymkje Ydes-3k), Jacob (x1751 Hylkje Harmens-6k, xx1770 Trijntje Sybrens-3k, xxx1781 Antje Feddriks) en Sytse(x1755 Akke Jetses-5k).
Klopt dat?
Groetjes,
margo

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Aafke Sytses

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 15 sep 2009 10:54 pm

Ik heb er meer, sowieso Auke Feytes met Sibrig Baefs/Bies/Beets 1764. (ook op blz 1). 4 knd.
Jan en Gertje laat ik nu vervallen - zijn wrsch van een Feie ipv Feite.
Ik zal al steeds een overzicht maken, want dat ontbreekt hier geloof ik nog - en ook bij het stamboomforum.
(waarom werkt de B-vet niet meer?)

Feyte Bockes x Aagje Berends heb ik 3 kinderen toegekend, hoewel slechts enkel Jacob en Antje gedoopt gevonden zijn.
Leeuwarden, dopen, doopjaar 1719
Dopeling: Jacobus
Gedoopt op 13 februari 1719 in Leeuwarden
Zoon van Fopcke Bocckes en Agata Beerns
Aanwezig: Maria Beerns
2 huwelijken en het 3e met een ? - Zijn Agnes kan een poging zijn om Aagje te vernoemen.
Van zijn kant komen m/peteren:
Sitske Fijtes (=Sytse) / Auke Feytes / Akke Sidses-Acke Sitsis / Bokke Feijis / Sibrig Beets / Feyte Jacobs (zijn oudste zoon)
Leeuwarden, dopen, doopjaar 1723
Dopeling: Anna Agatha
Gedoopt op 15 januari 1723 in Leeuwarden
Kind van Feyte Bockes en Agatha Berens
Aanwezig: Trintie Citses
Extra:
* Bocke met Ymkje - vanwege de Akke. Gezet op ca. 1720.
van zijn kant: Meter Antje Feyens, en peter Sitse Feijtens.


Feyte Bockes met Fo(p)kje Sytses kregen 2:
* Sytse ca. 1730 - x Acke 1755. Zes kinderen.
m/peters van zijn kant: Auckje en Aucke Feytes (= wrsch enkel een Aucke) / Jacob Feytes / Icka Jacobs

* Aucke ca. 1732 - x Sibrig Baefs/Beets/Bies 1764. 4 kinderen Breedstraat, waaronder Haring Aukes Dijkstra.
Kreeg een Fockje.
m/peters: Acke Sitsis en Sitse Feytes / Focke Feytes (=wrsch Bocke )
Hij petert zelf 2 keer, en een 3e keer als Auckje.

Waarschijnlijk mis je dit kind nog bij Sytse en Acke:
Leeuwarden, doopjaar 1758
Leeuwarden, Doop R.K. par. Breedstraat 1692-1794
DTB: 1019
Dopeling: Antje
Gedoopt op 11 september 1758 in Leeuwarden
Kind van Jitsk Feytes en Acke
Doopgetuige: Dieuwke Piters

Opm.: getuige:Aucke Feytes
gr. Margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Aafke Sytses

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 13 jan 2011 5:26 pm

Esther, ik vind ineens Sybrich "Baefs/Bies/Beets" - de moeder van Haring Aukes Dijkstra,
tenminste ... dat kan niet missen met die Haring-zoon.
Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1730
Dopeling: Sibrich
Geboren in Baijum
Gedoopt op 25 maart 1730 in Dronrijp
Kind van Bee Haring en Maria Wilmes
Meter: Antje Sibes, moeders zuster
Maria Willems is dr van Willem Jans x Sybrich Ages - x 1686 Winsum,
Sybrich dr Age Bockes en waarschijnlijk Aefke Pouwels - x 1663, hij xx Grietje Ypes 1686.

zuster Antje Sibes is eigenlijk schoonzuster - broer van Maria is Sybe Willems x Antje Sjoerds.
Baarderadeel, huwelijken 1725
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 oktober 1725
Man : Bees Harings afkomstig van Winsum
Vrouw : Marike Willems afkomstig van Winsum
Bee-s bediend en overleden 10-2-1732 Baijum.

en dan kom ik nog hier:
Franekeradeel, huwelijken 1681
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 juni 1681
Man : Haring Bees afkomstig van Tzum
Vrouw : Lolk Hotzes afkomstig van Tzum

en hier:
Franekeradeel, huwelijken 1678
Vermelding: Derde proclamatie op 25 april 1678
Man : Haringh Bees afkomstig van Arum
Vrouw : Vrouck Jacobs afkomstig van Tzum
Opmerking : zij is weduwe van Cornelis Hendricx
Er zijn ook nog Atse Harings en Jan(c)ke Harings.

groet Margreet

Pierre
Berichten: 159
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: Aafke Sytses

Bericht door Pierre » zondag 3 nov 2019 3:14 am

All,

Wellicht al bekend.
c037-40 1789-10-29; Informatieboeken
Aktenummer: c037-40
Aktedatum: 1789-10-29
Soort bron: Informatieboeken
Samenvatting:
Sijbrigje Beeff, oud 61 jaren, lange steeg, aan het Vliet, alhier; weduwe van wijlen Auke Feijtes.
Getuige inzake diefstal van wasgoed; eigen aan Nieske Wijbes, oud 30 jaren, gehuwd met Jan Jans, lange steeg, aan het Vliet, alhier.
Hiervan wordt verdacht Sijke Roeloffs.
Register van overledenen Leeuwarden
Bron: DTB BegravenSoort registratie: DTB begraven inschrijving(Akte)datum: 27-03-1787
Overledene
Auke Feites overleden te Leeuwarden.
MVG
Pierre

Pierre
Berichten: 159
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: Aafke Sytses

Bericht door Pierre » zondag 3 nov 2019 7:02 pm

All,

Ik denk dat dit de beste plek is voor deze reactie. Ik neem even over van een paar pagina's terug.
Rauwerderhem, huwelijken 1716
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 januari 1716 in Irnsum
Man : Itse Limmes
Vrouw : Iem Juckes
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Irnsum 1714-1811, Hiaat 1748-1783
Inventarisnr.: 585
Idaarderadeel, huwelijken 1716
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 januari 1716 in Grouw
Man : Yetse Lieummes afkomstig van Grouw
Vrouw : Ymk Joeckes afkomstig van Grouw
Opmerking : rooms Katholieken
Trouwregister Hervormde gemeente Grouw 1704-1743
Inventarisnr.: 424
7 knd Irnsum rk:
1. Wieske - 1716 - m Sijke Itses
2. Jouke (Jucundus) - 1719 - p Sjoerd Jans (moeders stiefvader)
3. Antje (Anna) - 1722 - Jouwert Sjoerds (moeders moeder Jouwerke Siemens x Sjoerd Jans)
4. Aafke - 1724 - Grietje Foppes (Foppe Lolkes x Grietje Yetses????)
5. Jouer - 1728 - Auck Jukes (zus van Iemkje)
6. Jouer - 1729 - Acke Jukes (zus van Iemkje)
7. Antje - 1731 - Lijsbet Louws

Zou dit het overlijden van Jouke van 1719 kunnen zijn?
Register van overledenen Grietenij Idaarderadeel
Soort registratie: DTB begraven inschrijving
(Akte)datum: 12-04-1809
Overledene: Joeke Jetzes leeftijd 90 jaar, overleden te Grouw.
Opmerking: De overledene was gehuwd en laat twee kinderen na

Register van overledenen Grietenij Hennaarderadeel
Soort registratie: DTB begraven inschrijving
(Akte)datum: 12-04-1809
Overledene: Joeke Jitses overleden te Grouw.
Register van overledenen Grouw, Wartena, Warstiens
Soort registratie: DTB begraven inschrijving
(Akte)datum: 12-04-1809
Overledene: Joeke Jitses overleden te Grouw.
De leeftijd 1809 - 90 = 1719 klopt precies.
Hij laat blijkbaar 2 kinderen na.

Ik heb bij het huwelijk met Barber Eesges vooralsnog 3 kinderen gevonden; 1742 Jetske, 1745 Idse en 1747 Jidse.
Als dit de goede is, dan leeft er in 1749 waarschijnlijk nog maar 1.
Quotisatie Cohier 1749.
Soort registratie: Quotisatie kohieren inschrijving
Plaats: Idaarderadeel
Locatie: het dorp Grouw
Aantal volwassenen: 2
Aantal kinderen: 1
Aanslag: £ 11:13:-
Bewoner: Joeke Jetses
Diversen: gering schuitevaarder
Misschien is de Quotisatie een ander of ik mis een doop of Joeke is misschien hertrouwt?

MVG
Pierre

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Aafke Sytses

Bericht door Margreet Huisman » zondag 3 nov 2019 8:41 pm

Warga Idaarderadeel, huwelijken 1765
Vermelding: Derde proclamatie op 24 november 1765 in Warga
Man : Joeke Jitzes afkomstig van Grouw
Vrouw : Willemke Anes afkomstig van Warga
dochter Ane Eesges en Gertje Alberts, gedoopt 6-11-1729 Warga rk.
02-07-1808: Overledene Willemke Aans leeftijd 79 jaar, overleden te Grouw.
De overledene was gehuwd en laat een kind na
en dit is dat kind:
12-08-1833 Overledene Aan Joekes Schepen leeftijd 63 jaar, overleden op 11-08-1833
Diversen: gehuwd
groet Margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Aafke Sytses

Bericht door Margreet Huisman » zondag 3 nov 2019 9:00 pm

en hier is het 2e kind:
14-02-1827 Overledene Sybrig Joekes leeftijd 71 jaar, overleden op 13-02-1827
Diversen: weduwe
gb en wnd Grouw, [ ca. 1756] dr Joeke Jetzes en Berber Benedictus
wed van Jan Johannes Spoelstra.

Pierre
Berichten: 159
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: Aafke Sytses

Bericht door Pierre » zondag 3 nov 2019 9:39 pm

All,

Hertrouwt Joeke hier?
Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen
Inschrijving(Akte)datum: 24-11-1765
Plaats: Warga
Soort akte: derde proclamatie
Bruidegom: Joeke Jitzes wonende te Grouw
Bruid: Willemke Anes wonende te Warga
Overlijdt Willemke Anes hier?
Memories - Register van overledenen
Soort registratie: Memorie van successie inschrijving
(Akte)datum: 12-04-1809
Overledene: Willemke Aans overleden op 02-07-1808 te Grouw.
Opmerking: Register der Overledenen: vrij van belasting (declaratoir)
Register van overledenen Grietenij Hennaarderadeel
Soort registratie: DTB begraven inschrijving
(Akte)datum: 02-07-1808
Overledene: Willemke Aans overleden te Grouw.
Register van overledenen Grietenij Idaarderadeel
Soort registratie: DTB begraven inschrijving
(Akte)datum: 02-07-1808
Overledene: Willemke Aans leeftijd 79 jaar, overleden te Grouw.
Opm: De overledene was gehuwd en laat een kind na
Hier alsnog het overlijden van Joeke Jetzes?
Register van overledenen Grietenij Idaarderadeel
Soort registratie: DTB begraven inschrijving
(Akte)datum: 12-04-1809
Overledene: Joeke Jetzes leeftijd 90 jaar, overleden te Grouw.
Opmerking: De overledene was gehuwd en laat twee kinderen na
Mocht dit eventueel kloppen dan zou;
1) Joeke Jitzes x Barber Eesges 1 levend kind hebben.
2) Joeke Jitzes x Willemke Anes ook 1 levend kind hebben.

MVG
Pierre

Pierre
Berichten: 159
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: Aafke Sytses

Bericht door Pierre » zondag 3 nov 2019 9:41 pm

Ah Magreet,

Je hebt een reactie verstuurd terwijl ik het vorige berichtje verstuurde.
Bedankt!
Zal even doorlezen.

MVG
Pierre

Pierre
Berichten: 159
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: Aafke Sytses

Bericht door Pierre » zondag 3 nov 2019 9:51 pm

Thanks Magreet!

Dit zijn dan de 2 kinderen van Joeke Jitzes.

1) Joeke Jitzes x Barber Eesges = 1 levend kind.
14-02-1827 Overledene Sybrig Joekes leeftijd 71 jaar, overleden op 13-02-1827
Diversen: weduwe
2) Joeke Jitzes x Willemke Anes = 1 levend kind.
12-08-1833 Overledene Aan Joekes Schepen leeftijd 63 jaar, overleden op 11-08-1833
Diversen: gehuwd
MVG
Pierre

Plaats reactie