Aafke Sytses

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 14 mar 2007 11:29 am

Hoi allemaal,

Ik had dit lijntje geknutseld:
Generatie 2:
Trouwregister Gerecht Rauwerderhem, 1690
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 februari 1690
Man: Bocke Payes, Wirdum
Vrouw: Antie Willems, Irnsum
BOKKE FEITSES en ANTJE WILLEMS

Generatie 3:
3a: Trouwregister Rooms-katholieke parochie Leeuwarden, 1718
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 april 1718
Man: Feite Bokkes, Goutum
Vrouw: Aagt Beerns, Goutum
NB: gehuwd voor de Rooms Katholieke statie Over de Koornmarkt

3b:Trouwregister Hervormde gemeente Goutum Swichum, 1726
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 juli 1726, Goutum
Man: Feite Bokkes, Goutum
Vrouw: Fopkje Sijtzes, Huizum


Echter vond ik een autorisatie:
Rauwerderhem 29-3-1702
K Trintie Bockes in het 12e jaar
WV Bocke Payes in tijden el te Rauwerd
M Antie Willems
WGV Willem Meynerts in leven te Irnsum
X Tytie Gossis zijn vrouw
C Meynert Abes te Akkrum
C Douwe Willems te Rauwerd
doel: curatele, een en ander volgens reciprook testament van grootvader
Vrouw en curators zijn trouwens uit de familie Nijdam, maar onze Feite wordt hier niet als zoon genoemd. En van x 1690 naar ovl 1702 had dat wel gemoeten.

We zullen dus nieuwe ouders voor hem moeten zoeken.
groet Margreet
Laatst gewijzigd door Margreet Huisman op woensdag 14 mar 2007 11:43 am, 1 keer totaal gewijzigd.

esthervanremsdijkstra
Berichten: 171
Lid geworden op: donderdag 20 jul 2006 4:01 pm

Bericht door esthervanremsdijkstra » woensdag 14 mar 2007 11:33 am

verdorie! Maar je had het er laatst al over dat het waarschijnlijk niet klopte...nou weer terug naar de bariccades........

gr Esther
Leven is het meervoud van lef!

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 14 mar 2007 11:50 am

Hoi Esther,

Ik zat nog even te peinzen waarom Goutum/Wirdum eigenlijk in Rauwerderhem geregeld wordt, was ik dus 3 zinnen vergeten. Toegevoegd.
Nu weet ik niet of het nog per kind geregeld kan zijn, en dat de zijne in Leeuwarderadeel ligt of dat hij bij familie daar werd ondergebracht. Maar dat lijkt me eigenlijk stug.
Gen 1 kan nog steeds - kwa namen ende woonplaetsen. Maar eens op zoek of daar en over de missing link iets verhelderends te vinden is.

groet margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Aafke Sytses

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 8 sep 2009 1:37 pm

Hallo allen,

Deze vraag krijgt een heeeeeeeeeel interesaant gevolg - hier:
http://www.stamboomforum.nl/hulp/2/1856 ... leeuwarden

Mogelijke ouders van Aafkes moeder Acke - Tjitses en Itsis bij huwelijk 1755, maar ook Idses, Eedzis, Jitzes geheten met allerlei Itses m/peters zijn namelijk dezen:
Rauwerderhem, huwelijken 1716
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 januari 1716 in Irnsum
Man : Itse Limmes
Vrouw : Iem Juckes
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Irnsum 1714-1811, Hiaat 1748-1783
Inventarisnr.: 585

Idaarderadeel, huwelijken 1716
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 januari 1716 in Grouw
Man : Yetse Lieummes afkomstig van Grouw
Vrouw : Ymk Joeckes afkomstig van Grouw
Opmerking : rooms Katholieken
Trouwregister Hervormde gemeente Grouw 1704-1743
Inventarisnr.: 424
7 knd Irnsum rk:
1. Wieske - 1716 - m Sijke Itses
2. Jouke (Jucundus) - 1719 - p Sjoerd Jans (moeders stiefvader)
3. Antje (Anna) - 1722 - Jouwert Sjoerds (moeders moeder Jouwerke Siemens x Sjoerd Jans)
4. Aafke - 1724 - Grietje Foppes (Foppe Lolkes x Grietje Yetses????)
5. Jouer - 1728 - Auck Jukes (zus van Iemkje)
6. Jouer - 1729 - Acke Jukes (zus van Iemkje)
7. Antje - 1731 - Lijsbet Louws

maar ik worstel even met Aafke die een Acke wordt?
of een Acke die vergeten is?


Zijn ouders:
Idaarderadeel, huwelijken 1684
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 december 1684 in Grouw
Man : Liomme Meintes afkomstig van Grouw
Vrouw : Aaff Ytses afkomstig van Grouw
dopen 5 kinderen in 1 klap rk Warga op 17 april 1702.

en Impck is een Jorna. JB 1997 Jorna I blz 26.
Haar ouders:
Hennaarderadeel, huwelijken 1675
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 mei 1675
Man : Joeke Keympes afkomstig van Westeens
Vrouw : Jouwerke Simens afkomstig van Oosterend
Opmerking : getuigen: Simen Jansen en Margareta Jannincx

Idaarderadeel, huwelijken 1708
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 januari 1708
Man : Sioerd Jans afkomstig van Grouw
Vrouw : Jouwer Sijmons afkomstig van Grouw

Rauwerderhem overlijden/begraven 1725
Overleden: Joure Sjourts
Datum : 9 maart 1725
Plaats : Grouw
Jouwerkes ouders???? om aan een Acke te geraken, en de getuige bij haar huwelijk:
Rauwerderhem, huwelijken 1650
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 januari 1650
Man : Sijmen Jans afkomstig van Poppingawier
Vrouw : Acke Lijuuedr afkomstig van Joure
Trouwregister Gerecht Rauwerderhem 1595-1652
Inventarisnr.: 575

Hennaarderadeel overlijden/begraven 1681
Overleden: Simen Jansen
Datum : 29 november 1681
Plaats : Oosterend
R.K. Parochie Roodhuis, register van overledenen 1659-1696 en 1716-1751
Inventarisnr.: 405
Ik kan hem in BBHen niet vinden.
Het zijn in elk geval niet de Wommelser Siemen Jans en Aukje1660, xx 1680 - want die doopt hv, en leeft nog in BBHen 1698.O gij Jorna-kenners allemaal, help mij bewijzen.
kan Aafke 1724 Acke worden?
of is Acke gewoon elders gedoopt tussen 1724 en 1728, of na 1731 - Sneek, elders Leeuwarden, Wijtgaard?
of is ze vergeten bij de inschrijving?

En zijdelings - is Sjoerd Jans nog de weduwnaar van Lysbet Gerbens, x 1691?

groet Margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Aafke Sytses

Bericht door Margreet Huisman » maandag 14 sep 2009 7:04 pm

Hoi allen,

Inmiddels heb ik een aantal zaken uitgevonden.
Rond meter Lijsbet Lauwes - bedoeld wordt Lijsbet Limmes.
Rauwerderhem, dopen, doopjaar 1731
Dopeling: Antje
Gedoopt op 7 november 1731 in Irnsum
Kind van Itse Lummes en Imcke Juckes
Meter: Lisabeth Lauwes
Mogelijk is het jaartal fout:
Idaarderadeel, huwelijken 1733
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 februari 1733 in Grouw
Man : Bauke Zybes afkomstig van Grouw
Vrouw : Lysbet Laemmes afkomstig van Grouw

want waarschijnlijk is dit hetzelfde echtpaar - Rk Irnsum
Rauwerderhem, huwelijken 1731
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 februari 1731 in Irnsum
Man : Bauke Sibes
Vrouw : Lisabet Liuwes

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1736 - RK Makkum
Dopeling: Siebe
Gedoopt op 24 mei 1736 in Makkum
Kind van Bauke Siebis en Liesbeth Laus
Broer Wybe Limmes moet een leesfout van Wytse zijn geweest - Wytse Limmes duikt namelijk ook in Makkum op:
Franeker, dopen, geboortejaar 1731, doopjaar 1731
Dopeling: Aef
Geboren op 12 juni 1731 in Tzummarum
Gedoopt op 12 juni 1731 in Franeker RK
Dochter van Witse Lummes en Trintie Bauckes
Doopheffer: Lisabeth Lummes
Opm.: Doopnaam Ava

Idaarderadeel, huwelijken 1727
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 december 1727 in Grouw
Man : Wytze Lummes afkomstig van Grouw
Vrouw : Trijntje Baukes afkomstig van Tzummarum

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1738
Dopeling: Runske
Gedoopt op 1 juli 1738 in Makkum RK
Kind van Witse Lemmes en Thrintje Baukes
Margo, als je meeleest - heb je m/peters Makkum voor me?

En de zoon van Lijsbet Limmes, Siebe Baukes, zou dan deze peter zijn:
Leeuwarden, dopen, doopjaar 1768
Dopeling: Aefke
Gedoopt op 11 maart 1768 in Leeuwarden
Dochter van Sitse Feytes en Acka Eetzes
Aanwezig: Icka Jacobs

Opm.: De doopnaam is Ava, de tweede getuige is Sibe Bauckis
Erg zeldzame naamscombinatie vreemd genoeg, er zijn maar 8 huwelijken in heel Friesland in al die eeuwen, waarvan 1 hertrouw - dus dat biedt perspectieven.

Een Acka die een Aafke krijgt betekent automatisch dat het niet hetzelfde is, lijkt mij,
ik houd het er nu op dat Acke Idses ergens gb is tussen 1724 en 1728.

Verder:
Leeuwarden, dopen, doopjaar 1719
Dopeling: Jacobus
Gedoopt op 13 februari 1719 in Leeuwarden
Zoon van Fopcke Bocckes en Agata Beerns
Aanwezig: Maria Beerns

is zeer wrsch deze: (met dank aan Sible, want ik had het destijds niet gezien)
Leeuwarden, huwelijken 1716
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 november 1716
Man : Diurre Sytses afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Marijke Berents afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : getrouwd voor de Rooms Katholieke statie Over de Koornmarkt
Want (D)Jurre Sytses is de broer van Fo(p)kje Sytses, die - als ze dezelfde is - later met Feyte Bockes trouwt.

groet Margreet

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: Aafke Sytses

Bericht door embe » maandag 14 sep 2009 9:57 pm

Lees nu wel mee… :wink:
Wonseradeel, dopen, doopjaar 1736 - RK Makkum
Dopeling: Siebe
Gedoopt op 24 mei 1736 in Makkum
Kind van Bauke Siebis en Liesbeth Laus
Geb te Schraard
Get: Akke Pibis, klopje, ipv Idze Lous (p)
Wonseradeel, dopen, doopjaar 1738
Dopeling: Runske
Gedoopt op 1 juli 1738 in Makkum RK
Kind van Witse Lemmes en Thrintje Baukes
Geb te Schraard
Get: Thrintje ipv Liesbeth Lemmes

Runske is, denk ik, tikfoutje m/z Rynske…

groetjes,
margo

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Aafke Sytses

Bericht door Margreet Huisman » maandag 14 sep 2009 10:07 pm

ah, dank je, Margo, dat ik niet mee hoef bij te werken.
Klopt mooi, he?

gr. M.

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: Aafke Sytses

Bericht door embe » maandag 14 sep 2009 10:22 pm

ben er mee bezig :D , maar nog niet er helemaal uit..., zal nog wel komen.
groetjes,
margo

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Aafke Sytses

Bericht door Margreet Huisman » maandag 14 sep 2009 10:32 pm

o, ik had het enkel nog maar over de grouwsters, die ge-3-en in Makkum opduiken.
Ik ben erg benieuwd hoe men een naam uitsprak die Liomme, Leume. Laemme, Lemme, Louw en en Lieuwes kan worden,
laat staan Limme.

gr. M.

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Aafke Sytses

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 15 sep 2009 4:06 am

Gaaf! Deze bruidegom
Huwelijksakte Leeuwarderadeel, 1835
Man : Tjeerd Alles Schaafsma, oud 31 jaar, geboren te Grouw, gemeente Idaarderadeel
Ouders: Alle Jans en Yke Machiels IJsselmuiden
Vrouw : Anna Sybrens Terpstra, oud 31 jaar, geboren te Wytgaard
Ouders: Sybren Klazes Terpstra en Pietje Tjebbes Talma
Datum : 9 mei 1835, akte nr. 18
is volgens de akte bij allefriezen de kleinzoon van Alle Jans en Jouwertje Jetzes. x 1757, en ik kon maar geen dopen vinden .....

Heb je hier een m/peter bij, Margo?
Wonseradeel, dopen, doopjaar 1767
Dopeling: Hidde
Gedoopt op 20 september 1767 in Makkum
Kind van Eeltje Hiddes en Akke Witses
Rk Makkum
Wonseradeel, huwelijken 1766
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 januari 1766
Man : Eeltje Hiddes afkomstig van Makkum
Vrouw : Afke Witses afkomstig van Makkum
Opmerking : het huwelijk is voltrokken in het bijzijn van de getuigen Ime Intes en Bauwen Hessels

Wonseradeel, huwelijken 1764
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 september 1764
Man : Pieter Sioerts afkomstig van Makkum
Vrouw : Afke Witses afkomstig van Makkum
Zoon Hidde Eeltjes zal deze zijn, weer eentje onderdak dan:
Harlingen, huwelijken 1798
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 juni 1798
Man : Hidde Eeltjes afkomstig van Harlingen
Vrouw : Johanna van Dyk afkomstig van Harlingen
Hidde ovl 16-11-1799 Harlingen, zoontje Hidde Hiddes ~~ harlingen rk 28-3-1800.
Janke/Johanna (Sytses) hertrouwt Antonius Delgrosso 1-5-1808.

groet Margreet

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: Aafke Sytses

Bericht door embe » dinsdag 15 sep 2009 9:39 am

Hidde ~20-09-1767 geb. te Makkum get: Sierpk Hiddes

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: Aafke Sytses

Bericht door embe » dinsdag 15 sep 2009 11:44 am

He, he… :D
Ben er eindelijk uit waar je naar op zoek bent!
Of Akke x1755 Sytse Feytes ook een dochter is van Jetse Limmes x Ymkje Joekes Jorna…
heb haar ertussen gezet met een ? geb. ca. 1726

Vond nog wel deze doop. Zij trouwt met Wybe/Wytse Limmes:
Rauwerderhem, dopen, geboortejaar 1709, doopjaar 1728
Dopeling: Trijntje
Geboren in 1709 in Grouw
Gedoopt op 1 januari 1728 in Irnsum
Dochter van Bauke Ipkes en Fets Bauckes
Meter: Imke Jitses
Opm.: De moeder is gereformeerd, doopnaam is Catharina
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Irnsum, doop 1714-1811
Inventarisnr. : DTB 585
groetjes,
margo

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: Aafke Sytses

Bericht door embe » dinsdag 15 sep 2009 7:33 pm

Margreet,
Hoe rijm ik
Generatie 2:
Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel, 1689
DTB nr: 457, 1645 - 1731
Vermelding: Derde proclamatie van 11 november 1689
Man: Bocke Payes, Wirdum
Vrouw: Antie Willems, Irnsum

Gestandaardiseerde namen: BOKKE FEITSES en ANTJE WILLEMS

Trouwregister Gerecht Rauwerderhem, 1690
DTB nr: 578, 1675 - 1800
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 februari 1690
Man: Bocke Payes, Wirdum
Vrouw: Antie Willems, Irnsum

Gestandaardiseerde namen: BOKKE FEITSES en ANTJE WILLEMS

Generatie 3:
3a: Trouwregister Rooms-katholieke parochie Leeuwarden, 1718
DTB nr: 1018, 1694 - 1812
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 april 1718
Man: Feite Bokkes, Goutum
Vrouw: Aagt Beerns, Goutum
NB: gehuwd voor de Rooms Katholieke statie Over de Koornmarkt

3b: Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1726
DTB nr: 989, 1726 - 1731
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 juli 1726
Man: Feyte Bouckes, Goutum
Vrouw: Fouckie Sytzes, Huizum
NB: gehuwd te Goutum

Gestandaardiseerde namen: FEITE BAUKES en SIETSES

Trouwregister Hervormde gemeente Goutum Swichum, 1726
DTB nr: 465, 1660 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 juli 1726, Goutum
Man: Feite Bokkes, Goutum
Vrouw: Fopkje Sijtzes, Huizum

Gestandaardiseerde namen: FEITE BOKKES en FOPKJE SIETSES
NB: Fouckie Sitiens

Trouwregister Rooms-katholieke parochie Leeuwarden, 1726
DTB nr: 1019, 1692 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 juli 1726
Man: Feyte Bouckes, Goutum
Vrouw: Fouckie Sytzes, Huizum
NB: gehuwd voor de Rooms Katholieke statie Breedstraat

Gestandaardiseerde namen: FEITE BAUKES en SIETSES
Met
(RA RAA J1): Op 29 maart 1702 worden Meynert Abes te Akkrum en Douwe Willems te Rauwerd benoemd tot curatoren over het weeskind Trijntje Bockes, dochter van Bocke Payes en Antje Willems.
???
Blijkbaar hebben Bokke Payes en Antje Willems alleen een dochter Trijntje gekregen… En geen zoon Feyte...

groetjes,
margo

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: Aafke Sytses

Bericht door embe » dinsdag 15 sep 2009 8:00 pm

Kinderen van Bokke en Himke Feddes, allen gedoopt Wijtgaard rk:
1 Vogeltjen 24-09-1749, ged. 25-09-1749: Beetske Iddes en Antje Feyens.
2 Akke 24-09-1749, ged. 25-9-1749: Beetske Iddes en Antje Feyens.
3 Feijte 09-06-1753: Sitse Feijtens

Vogeltje kan een Fokje zijn, en Akke van Aagje, Feites 1e vrouw - dus ik weet niet uit welk huwelijk hij komt. Neig zelf naar 2e. Ouders Himke nog niet gevonden, want dan weten we het ook.
Dit is volgens mij Ymkje/Himke:
Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1722
Dopeling: Imkje
Gedoopt op 17 december 1722 in Warga
Dochter van Yde Folckerts en Fetje Feyes
Meter: Lisabeth Piers
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Warga, doop 1696-1811
Inventarisnr. : 435
Getuige Beetske Iddes is dan haar zus:
Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1731
Dopeling: Beytske
Gedoopt op 29 maart 1731 in Warga
Dochter van Yde Folckerts en Fetje Feyes
Meter: Dieucke Idsardts
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Warga, doop 1696-1811
Inventarisnr. : 435
groetjes,
margo

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Aafke Sytses

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 15 sep 2009 8:37 pm

Hoi,

Merci voor de Makkum.
Voor Trijntje zocht ik eigenlijk een Bauke x Rinske/Hinke - maar schoonzus Ymkje te getuigen is wel overtuigend.

Bovenaan deze bladzij trek ik Bocke Payes al in, wegens die autorisatie.
woensdag 14 maart 2007 9:29 am

Waar ik nog wel mee zit is dat die in Wirdum zit, en de andere vermeldingen eigenlijk steeds in Goutum zijn .......

Himke Feddes = Ymkje Ydes had ik ook net ontdekt.

Nog wat aanvulling:
Jitske Sytzes (de Tjeetke) ovl 1824 - krijgt 3 kinderen Syber(t)sma met Hee(r)t Sibrens - aktes Leeuwarderadeel bij allefriezen.
Het zijn leuke hersenbrekers met de schrijfwijzen hier
Leeuwarderadeel, doopjaar 1795
Wijtgaard, Doop R.K. par. 1736-1812
DTB: 485
Dopeling: Joukje
Gedoopt op 11 augustus 1795 in Wijtgaard
Kind van Geet Sibrens en Ieiske Sietses
Opm.: g. Tjeetje Hoites
Door de jaren heen wordt Idses ook steeds meer Jetzes dus.

Van Wytse Limmes en familie - op Aafke na - verder niets gevonden,
van Lijsbet Limmes zelf ook niet,
haar man lijkt nog deze te zijn, teruggegaan dus:
Quotisatie 1749
Bauke Sybes, Idaarderadeel
Plaats: Grouw
Omschrijving: schuitevaarder
Gezin volw: 3
Aanslag: 20-3-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Idaarderadeel, fol. 42
Rk Irnsum ovl - dtb 585
Rauwerderhem overlijden/begraven 1786
Overleden: Bouke Siebes
Datum : 1 mei 1786
Zoon zit dan dus ook iets dichterbij dan Makkum om in Leeuwarden te komen doopgetuigen.

groetjes Margreet

Plaats reactie