Janke Willems Ykema

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Janke Willems Ykema

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 27 dec 2011 5:10 am

En weer een Bingo! Op blz 42 van de lidmaatboeken op de site van Anton Musquetier:
Johanna Icking habita den 28 Julij 1695
Verder achter haar naam een krabbeltje dat op Tresoar vertaald is als "dienstmeid bij de heer Van Haren". Hiermee wordt zonder twijfel Willem Ernstz van Haren (1655-1728) mee bedoeld, grietman van Weststellingerwerf 1688-1711 en in woonachtig op buitenhuis Lindenoord te Wolvega. Dan nog de twee mogelijke zusters van Akke Ansches, te weten Wiebrigje en Sjoertje:
Wonseradeel, huwelijken 1775
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 september 1775 in Engwier
Man : Jan Ynsis afkomstig van Wons
Vrouw : Sjoertje Anskes afkomstig van Wons
Opmerking : hij heeft consent van zijn vader en het nedergerecht, wegens uitlandigheid van de vader van de bruid

Wonseradeel, huwelijken 1774
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 september 1774 in Cornwerd
Man : Jan Hessels afkomstig van Cornwerd
Vrouw : Wijbrig Anskes afkomstig van Wons
Opmerking : hij heeft consent van zijn moeder en het nedergerecht, wegens uitlandigheid van de vader van de bruid, hij is op 29 oktober 1774 overleden aan de kinderziekte

Wonseradeel, huwelijken 1783
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 juni 1783 in Makkum
Man : Anne Eeuwes afkomstig van Makkum
Vrouw : Wybrig Anskes afkomstig van Makkum
Opmerking : hij is weduwnaar, getrouwd met dispensatie van het nedergerecht
De opmerking bij beide eerste huwelijken is wel intrigerend vind ik. Opvallend is dat de beide zussen in eerste instantie vanuit Wons trouwen maar blijkbaar snel daarna naar Makkum verhuizen. En alleen van de zusters is een doop bekend, maar niet van Akke. Helaas geven de vernoemingen van de kinderen van Sjoertje geen verder uitsluitsel, en overlijdt Wybrigje vrij snel na haar 2e huwelijk zonder kinderen te dopen:
Wonseradeel, huwelijken 1785
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 mei 1785 in Makkum
Man : Anne Eeuwes afkomstig van Makkum
Vrouw : Janna Nicolaas afkomstig van Makkum
Opmerking : zij is weduwe, hij is weduwnaar
Verder geen aanknopingspunten voor een ander ouderpaar voor Akke Ansches kunnen vinden. Maar wie weet, iemand anders misschien?

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

Re: Janke Willems Ykema

Bericht door Maikel Galama » woensdag 28 dec 2011 3:41 pm

Hoi allemaal,

ik ben er weer............. :D
En wat mooi dat de ouders van Janke Willems zijn gevonden, sterker nog: compleet met haar doop.
En voorouders, jullie hebben niet stil gezeten !
Dank met name aan Saskia en Jacqueline voor jullie doorzettingsvermogen of geniale zoekvermogen.

Ik heb waarschijnlijk teveel gezocht op Ykema en Workum.
Achteraf is Makkum heel logisch, het ligt vlakbij Workum.
Weststellingwerf is een heel andere buurt maar de bewijzen zijn dermate goed onderbouwd dat ook dat geen twijfel meer kent.

Dank, dank, dank.
Ook namens Johan Dijkink uit Meppel die mij de vraag stelde of ik de ouders van Janke Willems Ykema kon vinden.
Ik heb hem een mailtje gestuurd.

Maikel

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Janke Willems Ykema

Bericht door Litsehimmel » woensdag 28 dec 2011 4:13 pm

Graach dien! :wink:

LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

Re: Janke Willems Ykema

Bericht door Maikel Galama » woensdag 28 dec 2011 9:53 pm

Hoi allemaal,

ook van Johan kreeg ik nog een berichtje, het is eigenlijk voor jullie bestemd:
Hallo Maikel,

Ik heb het grote nieuws gelezen op het forum van Tresoar.
Ik ben al druk bezig allerlei gegevens te vinden. De Makkumse voorouders gaan nog niet zo snel.

Wel heel leuk dat een familienaam toch circuleerde in deze familie, van Icking naar Ekking, naar Eykinga Ykema.
Voormoeder Johanna Ickingh, dienstbode in Wolvega bij de heer van Haren, heeft een Drentse of wellicht Achterhoekse naam.
Voor mij heeft het Forum wel bewezen een heel mooie manier te zijn om gegevens uit te wisselen.

Allereerst hartelijk dank voor het aanzwengelen van dit genealogische rad van avontuur. Ook dank aan Saskia en Jacqueline.
Allen een goede jaarwisseling gewenst, en wellicht houden we contact.

Groet Johan Dijkink Meppel
Groetjes, Maikel

jacqueline
Berichten: 1701
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Janke Willems Ykema

Bericht door jacqueline » donderdag 29 dec 2011 1:18 am

Hallo allemaal,

Ja, het dringt nu pas tot me door - maar dit zal toch Johanna zijn?
Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1669
Dopeling: Janthien
Gedoopt op 14 november 1669 in Haule
Dochter van Jan Wijbes en niet genoemde moeder
Opm.: De ouders wonen in Ekinge
Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha, doop 1667-1811
Inventarisnr. : DTB 551
plus een broer
Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1675
Dopeling: Wijbe
Gedoopt op 1 december 1675 in Oosterwolde
Zoon van Jan Wijbes en niet genoemde moeder
Opm.: De ouders wonen in Ekinge
Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha, doop 1667-1811
Inventarisnr. : DTB 551
Ik zag deze vermeldingen vorige week al, herinnerde me ze en zocht ze eigenlijk op vanwege
Voormoeder Johanna Ickingh, dienstbode in Wolvega bij de heer van Haren, heeft een Drentse of wellicht Achterhoekse naam.
omdat ik in de verwijzing naar de woonplaats van deze ouders een naamsverklaring vermoed - ze waren afkomstig uit Aekinga. Op de namen van de dopelingen had ik dat stadium helemaal niet gelet, omdat we toen nog niet zover waren.
Bij deze dan maar!groetjes, Jacqueline

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

Re: Janke Willems Ykema

Bericht door Maikel Galama » donderdag 29 dec 2011 12:49 pm

Hoi Jacqueline,

naamsverklaringen zijn altijd leuk.........
En dus heb ik even in het boek van Karel Gildemacher gekeken en daarin staat het volgende:

Aekinga / Aekinge : de naam verwijst naar een deel van het dorp Appelscha.
Oorspronkelijk was het een kleine buurtschap in het oostelijk deel van het dorpsgebied dat vanuit een boederij was ontstaan.
Vanaf de 17e eeuw is de naam bekend als Aeckinghe, Aeckinga e.d.
In de 19e eeuw vind je Aackinge en Ae(c)kinga.
Het zal hier oorspronkelijk om een familienaam gaan (met een persoonsnaam als Ake, ''zwaard'' als eerste element) die in het begin op een boerderij en later op het gehucht is overgegaan.


Inga duidt net als bij Hettinga of andere namen met ''inga'', op ''behorend bij''.

Groetjes, Maikel

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Janke Willems Ykema

Bericht door Litsehimmel » donderdag 29 dec 2011 4:24 pm

Hoi Jacqueline en Maikel :D

Jullie beider vermeldingen had ik ook al gevonden, vooral bij de beschrijving van dat gehucht ging bij mij inderdaad ook een lampje branden. Als Jeelis Claasen in 1705 dochter Johanna laat dopen is zijn eerste echtgenote dus waarschijnlijk inderdaad al overleden. Zij was toen gezien de door Jacqueline aangevoerde doopakte al ruim in de 30 en zal mogelijk de geboorte van zoon Gerrit Jan niet goed zijn doorgekomen. Wat aanvullende gegevens:
Stemkohier 1698 Appelscha (Ooststellingwerf)
Stem nr. 16, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
De heer Augustinus Lycklama � Nieholt (LYCKLAMA A NIJEHOLT), grietman over Opsterland, eigenaar voor 1/6
Jan Wybes (WIEBES), eigenaar voor 1/3
Micchiel (MICHIEL) Paens (PAAN), eigenaar voor 1/36
Wybe (WIEBE) Jans, eigenaar voor 17/36, gebruiker voor 't geheel

Stemkohier 1698 Appelscha (Ooststellingwerf)
Stem nr. 23, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Wybe (WIEBE) Jans, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Jan Thijsinga (TIESINGA) met zijn vrouw, eigenaar, met Luytjen Jans, voor 3/4, gebruiker voor 't geheel
Jan Parijs, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Lammertjen (LAMKE) Lammerts, eigenaar
Jan Wybes (WIEBES), uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Luytjen (LUITJEN) Jans met zijn vrouw, eigenaar
Deze lijken me in ieder geval "onze" Jan Wybes te betreffen. Helaas denk ik niet dat de genoemde Wybe Jans zijn zoon is maar de persoon die samen met echtgenote Stijntie Pauwels in Nijeholtpade woont. Maar er is meer:
Stemkohier 1698 Elsloo (Ooststellingwerf)
Stem nr. 19, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Hendrick (HENDRIK) Roels (ROELOFS), eigenaar voor 1/2
Jan Wybes (WIEBES), eigenaar voor 1/2
Lammert Roels (ROELOFS), gebruiker voor 1/2, huurt van Jan Wybes
Franke Jacobs (JAKOBS), gebruiker voor 1/2, huurt van Hendrick Roels

Stemkohier 1698 Elsloo (Ooststellingwerf)
Stem nr. 21, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Antony (ANTONIUS) Focking (FOKKING), uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor 1/2, "doch" papist
Hendrick (HENDRIK) Roelofs, eigenaar voor 1/4
Jan Wybes (WIEBES), eigenaar voor 1/4
Frank (FRANKE) Jacobs (JAKOBS), gebruiker voor 1/4, huurt van Hendrick Roelofs
Jannes (JOHANNES) Roelofs, gebruiker voor 1/2
Lammert Roels (ROELOFS), gebruiker voor 1/4, huurt van Jan Wybes

Stemkohier 1698 Donkerbroek (Ooststellingwerf)
Stem nr. 3, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Roelof Eyts (EITS), eigenaar en gebruiker; papist
Jan Wybes (WIEBES), gebruiker

Stemkohier 1698 Donkerbroek (Ooststellingwerf)
Stem nr. 11, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Suwert (SJOERD) Wybes (WIEBES), eigenaar
Anne Jans, als vader van zijn twee kinderen bij Geeske Wiebes / Geesjen Wybes, eigenaar
Jan Wybes (WIEBES), eigenaar
Sybe (SIEBE) Saekes (SAKES), eigenaar voor 1/8
Mathijs (MATTEUS) Lenses (LINSES), uit naam van zijn vrouw, eigenaar, met familie, voor 3/4, gebruiker voor 't geheel
Jacob (JAKOB) Jans twee kinderen, eigenaar voor 1/8
Opm. Curator: Sybe Saekes
Het zou mooi zijn uit deze aktes een familierelatie te kunnen distilleren. Verder blijkt (Jan) Willem's broer Jilles (10 november 1737 te Grouw) helemaal niet jong is gestorven:
Idaarderadeel, huwelijken 1772
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 december 1772 in Grouw
Man : Jilles Claases Ekens afkomstig van Grouw
Vrouw : Aaltie Sybrens afkomstig van Oldeboorn
Hier kwam ik achter via een overlijdensakte uit 1849. Deze:
Overlijdensakte Utingeradeel, 1849
Aangiftedatum 3 september 1849, blad nr. 26 (suppl. nr. 1-6)
Dina Jilles Ekinga, overleden 2 september 1849, 73 jaar, vrouw
Weduwe

En dat is deze:

Idaarderadeel, dopen, geboortejaar 1773, doopjaar 1774
Dopeling: Dine
Geboren op 19 december 1773
Gedoopt op 2 januari 1774 in Grouw
Dochter van Jilles Clases en Aaltie Sybrens

met nog een zusje

Idaarderadeel, dopen, geboortejaar 1779, doopjaar 1779
Dopeling: Janke
Geboren op 7 augustus 1779
Gedoopt op 22 augustus 1779 in Grouw
Kind van Jille Clases en Aaltie Sybrens
Waarmee we feitelijk weer terug zijn bij de oorspronkelijke vraag omtrent Janke Willems. Immers, laatstgenoemde doop betreft een volle nicht van haar. Maar naar wie zijn beide meisjes vernoemd? Naar hun beider overgrootmoeder Johanna Eckingh, die wat betreft haar achternaam en mogelijk ook positie binnen het huishouden van Willem Ernstz van Haren de sociale positie van de familie heeft bepaald? Wie weet.

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

Re: Janke Willems Ykema

Bericht door Maikel Galama » donderdag 29 dec 2011 10:47 pm

Hoi Lh e.a.,

voor mij is de vraag meer dan naar tevredenheid beantwoord.
Of er nog meer te vinden is weet ik niet, hoewel........vast wel.
Misschien is het goed dat Johan zich inschrijft bij dit forum zodat hij zijn eventueel nog aanwezige vragen kan stellen.
Voor mij is deze vraag nu OPGELOST en ga ik weer met andere dingen aan de gang.

Groetjes, Maikel

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Janke Willems Ykema

Bericht door Litsehimmel » vrijdag 30 dec 2011 12:50 pm

Okidoki, dan ga ik op zoek naar een andere puzzel waar ik me in kan vastbijten :mrgreen:

LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
tabepap
Berichten: 245
Lid geworden op: donderdag 12 jan 2006 7:50 am
Locatie: Wageningen
Contacteer:

Re: Janke Willems Ykema

Bericht door tabepap » dinsdag 10 mar 2020 8:06 pm

Voor de geïnteresseerden in het geslacht Tiesinga:

Jan Alberts THIJSSEN trouwde ca 1680 met Roelofje Jans.
Uit dit huwelijk zijn mij deze kinderen bekend: Sjoukjen Jans (ged. Appelscha 1682), Albert Jans (ged. Appelscha 1683) en Hendrik Jans (ged. Oosterwolde 1685).
Van zijn vrouw Roelofje Jans is een zuster Neeltjen Jans bekend en hun vader was Jan Jans van Terwisga.
Neeltjen Jans was getrouwd met Luytjen Jans uit Fochteloo (huwelijk in 1684).
In 1698 zijn Jan Alberts THIJSINGA en zijn vrouw samen met Luytjen Jans voor 3/4 eigenaar van Appelscha SC 23 en gebruiker voor 't geheel.
In 1728 is Roelofjen Jans, weduwe van Jan TIESINGA, samen met haar beide zonen Albert en Hendrik Jans volledig eigenaar van Appelscha SC 23.

M vr gr,
Egbert Lantinga

Plaats reactie