Oene Sickesz burgemeester van Sneek

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
anne
Berichten: 240
Lid geworden op: maandag 8 jul 2013 5:00 pm
Locatie: Groningen

Oene Sickesz burgemeester van Sneek

Bericht door anne » vrijdag 12 jul 2013 2:55 pm

Tot mijn voorouders hoort Hendricus Geldorpius;
Beroepen:
van 1546 tot 1550 rector te Sneek
van 1550 tot 1555 rector te Leeuwarden
van 1555 tot 1558 rector te Delft
van 1559 tot 1573 rector te Duisburg

hij was getrouwd met Aelcke Oenedr ( Hij was in 1553 of 1554 te Sneek gehuwd met Aelcke Oenedochter, de dochter van den burgemeester Oene Sickesz. en een nicht van Hopperus.)

Oene Sickesz burgemeester van Sneek
in Quaclappen 1527-1591 vond ik

Naam: Oene Sickes
in leven gehuwd met Aelcke Reyners, in leven
burgemeester van Sneek
Datering: 1589
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16703 (v/h deel YY17), blad 355
Gestandaardiseerde naam:
Mannelijk: OENE SIKKES

De moeder van Aelcke Oenedr is dus vermoedelijk Aelcke Reyners


Je zou zeggen burgemeester van Sneek daar moet toch meer over te vinden zijn, ik kan echter niets vinden.

vraag wie zij de voorouders van Aelcke Oenedr dochter van Oenne Sickesz ?


Misschien kan het volgende helpen.
Volgens van der Aa's biografisch woordenboek is Aelcke Oenedr een nicht van de bekende Joachim Hopperus

[Joachim Hoppers]
HOPPERS (Joachim) was een afstammeling van dit oud en aanzienlijk Friesch geslacht. Zijn vader was Sjoerd Hoppers, zijne moeder Rixt Piersma, dochter van Feike Piersma, burgemeester van Sneek, gehuwd aan Tieth Jariga, zuster van Doede, die zich, buiten 's lands zijnde, Dionysius Dodonaeus liet noemen, en broeder van den beroemden Rembertus Dodonaeus was. Zijne ouders woonden op het voorouderlijke stamhuis te Hemelum bij Stavoren, doch bij gelegenheid dat zijne moeder te Sneek bij hare ouders te gast was, beviel zij ontijdig van dezen haren zoon, en overleefde zijne geboorte slechts weinige oogenblikken (11 November 1523). Zijn vader stierf ook weinige jaren daarna en zijn grootvader Piersma belastte zich met zijne opvoeding en bestelde hem te Sneek ter schole. etc.
bron; ( A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 8. Tweede stuk. J.J. van Brederode, Haarlem 1867)

Zijn ze (Joachim en Aelcke) via vader of moeder verwant , ik heb geen idee.

Anne
Vriendelijke groet
Anne

Plaats reactie