Heeringa, Tania en Buringa (Bozum)

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
jordanowski
Berichten: 112
Lid geworden op: zondag 11 jun 2006 1:50 am
Locatie: 's-Gravenhage

Heeringa, Tania en Buringa (Bozum)

Bericht door jordanowski » dinsdag 12 nov 2013 10:28 am

Gisteravond kwam ik achter het voorgeslacht van Rintje Boukes (Buringa) en Rintje Lieuwes Tania. Deze mensen komen voor in verschillende online stambomen, maar daar blijft het voorgeslacht ook onvermeld. Daarvoor plaats ik hun voorgeslacht :-)

Tetje Offringa, gedoopt Bozum 6 oktober 1748, overleden aldaar 22 januari 1818, dochter van ontvanger en secretaris Johannes Henricus Offringa en Titie Sybrens, huwde twee maal:
1e: Bozum 21 december 1766 Rintje Boukes, waarvan zoon Bouke Rintjes 1768-1842 de naam Buringa aannam.
2e: Bozum 12 april 1772 Rintje Lieuwes Tania, geboren/gedoopt Bozum 14 juli/4 augustus 1748, overleden aldaar 21 maart 1821, zoon van Lieuwe Tijssen en Sjoerdje Olferts. Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren, te weten:
a) Fietje Rintjes Tania (1773-1815) x1 1791 Jan Willems Heeringa (1769-1797), x2 1798 Gabe van Asperen (1766-1826).
b) Sjoerdje Rintjes Tania (1775-1855) x 1802 Lieuwe Theunis Wynia (1772-1845).


De geslachten Heeringa en Tania blijken beiden af te stammen van Willem Piers (1647-1705, boer te Bozum) en Vroukje Jackles Meelsma. Zij kregen 8 kinderen, waarvan:
a) Jackle Willems, volgt IIa.
b) Thijs Willems, volgt IIb.

IIa Jackle Willems (1674-1728/1744), boer te Oosterwierum, huwde met Antie Jans (-na 1749). Uit dit huwelijk o.a.:

IIIA Willem Jackles (1708-1787), ontvanger te Rauwerd en boer op Heeringa-State aldaar, huwde 1e 1742 Hendrickjen Pieters Jellema (1682-175) en huwde 2e Etje Yntzes Reen (1737-1819).
Uit het tweede huwelijk het geslacht HEERINGA

IIb Thijs Willems (1685-1744/1749), boer te Bozum (stem nr. 25) x N.N. (boerin te Bozum 1749). Uit dit huwelijk o.a.:

IIIB Lieuwe Tijssen (Tania) (1726-na 1767), boer op Tania-State te Bozum, huwde 1746 met Sjoerdje Olferts, dochter van Olphert Gatses en Hiske Rintjes.
Uit dit huwelijk het geslacht TANIA

De geslachten Tania en Buringa blijken ook aan elkaar verwant, via het geslacht SYPERDA:

Rintje Oenes (Midlum ca. 1668-voor 1753), boer te Bozum, huwde Oosterlittens 1693 met Maycke Sjoerds Syperda (Oosterlittens 1693-), dochter van Sjoerd Ansckes Syperda.
Uit dit huwelijk o.a.:
a) Bouke Rintjes, volgt IIA
b) Hiske Rintjes, volgt IIB

IIA Bouke Rintjes (ca. 1708-1783), huisman onder Bozum, huwde met Iebeltje Luytjens Cleiterp (-1778), dochter van Luytjen Jans en Bottje Gerlofs. Uit dit huwelijk:

IIIA Rintje Boukes Buringa (-1768/1772), huwde 1766 met Tetje Offringa (1748-1818). Uit dit huwelijk het geslacht BURINGA

IIB Hiske Rintjes (-na 1753), huwde voor 1733 met Olphert Gatses, boer te Bozum, zoon van Gatse Yemes en Antie Harings.

IIIB Sjoerdje Olferts, huwde 1746 met Lieuwe Tijssen (1726-na 1767), boer op Tania-State te Bozum, zoon van Thijs Willems.
Uit dit huwelijk het geslacht TANIA.

Plaats reactie