Stamreeksen Sven Kramer en Jorrit Bergsma

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Johan Steendam
Berichten: 130
Lid geworden op: woensdag 7 dec 2005 6:12 pm

Stamreeksen Sven Kramer en Jorrit Bergsma

Bericht door Johan Steendam » zaterdag 8 feb 2014 6:07 pm

Sven Kramer en Jorrit Bergsma stammen uit echte Friese families

Tijdens de Olympische Zomerspelen van 2012 in Londen, publiceerde Tresoar overzichten van de voorouders van een aantal Friese Olympiërs. Ook dit jaar zullen we weer een aantal zogenaamde stamreeksen plaatsen van Friese medaillewinnaars.

We beginnen met de gouden medaillewinnaar op de 5000 meter, Sven Kramer. Zijn voorgeslacht was erg honkvast. Dertien generaties terug, rond 1630, woonden zijn voorouders al in Friesland en hun nakomelingen zouden dat blijven doen.

Een aantal voorouders van bronzen medaillewinnaar Jorrit Bergsma had iets met water, maar niet in bevroren toestand. Zij verdienden namelijk de kost als schipper of schippersknecht.

Met dank aan Sytze Giezen, die veel uitzoekwerk heeft gedaan.

Afbeelding

Stamreeks van Sven KRAMER

Generatie I

1 Sven KRAMER, Schaatsenrijder, geboren op 23-04-1986 te Heerenveen.
Relatie met Naomi van AS, Hockeyspeelster.

Generatie II

2 Yep Gerardus KRAMER, geboren op 15-11-1957 te Nieuweschoot.
Gehuwd met
3 Elly KRAMER, geboren op 20-7-1960 te Oudeschoot. Dochter van Wiebe Kramer en van Antje Wever.
Uit dit huwelijk:
1. Sven, geboren op 23-04-1986 te Heerenveen (zie 1).
2. Brecht, Schaatsenrijdster, geboren op 19-04-1990 te Heerenveen.

Generatie III

4 Hendrik Franciscus KRAMER, Landarbeider, geboren op 11-12-1921 te Gaast.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-01-1950 met de 26-jarige
5 Trijntje AGRICOLA, geboren op 05-09-1923 te Westhem, dochter van Tjitske Rinzes Agricola en van Antje Nicolaas Potijk.
Uit dit huwelijk:
1. Yep Gerardus, geboren op 15-11-1957 (zie 2).

Generatie IV

8 Acronius Hendriks KRAMER, Beambte bureau voedsel commissaris, geboren op 17-04-1891 te Bolsward, overleden op
12-03-1970 te Blauwhuis op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-05-1918 te Wymbritseradeel met de 26-jarige
9 Elizabeth Sebastiana TERWISSCHA van SCHELTINGA, geboren op 19-08-1891 te Idzega, overleden op 20-01-1969 te Blauwhuis (Wym). op 77-jarige leeftijd, dochter van Assuerus Johannes Terwisscha van Scheltinga en van Wijnofrida Hendriks Bonekamp.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Franciscus, geboren op 11-12-1921 te Gaast (zie 4).

Generatie V

16 Hendrik Franciscus KRAMER, Veehouder te Sandfirden, geboren op 02-12-1858 te Bolsward, overleden op 10-02-1952 te Leeuwarden op 93-jarige leeftijd. Hendrik Franciscus hertrouwde op 06-05-1916 te Wonseradeel met Tjitske Johannes Dijkstra.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-05-1884 te Franekeradeel met de 23-jarige
17 Geertruida Acronius HETTINGA, geboren op 30-03-1861 te Bolsward, overleden op 04-06-1896 te Herbayum op 35-jarige leeftijd, dochter van Acronius Tjebbes Hettinga en van Hiske Paulus Tolsma.
Uit dit huwelijk:
1. Acronius Hendriks, geboren op 17-04-1891 te Bolsward (zie 8).
Generatie VI

32 Franciscus Gerrits KRAMER, Veehouder te Kubaard, geboren op 06-11-1835 te Bolsward, overleden op 21-05-1914 te Steenwijkerwold op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-05-1856 te Wonseradeel met de 21-jarige
33 Sybrigje Hendriks BRANDSMA, geboren op 15-04-1835 te Ugoclooster (Won). Overleden op 05-03-1912 te Steenwijkerwold op 76-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Mevis Brandsma en van Apollonia Theodora Terwisscha van Scheltinga.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Franciscus, geboren op 02-12-1858 te Bolsward (zie 16).

Generatie VII

64 Gerrit Klazes KRAMER, Boer te Longerhouw, gedoopt (RK) op 20-09-1801 te Bolsward, overleden op 03-11-1862 te Bolsward op 61-jarige leeftijd. Gerrit Klazes hertrouwde op 16-04-1836 te Wonseradeel met Petronella Fongers Huitema.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-05-1826 te Bolsward met de 25-jarige
65 Elisabeth Franses ROMKES, gedoopt (RK) op 06-09-1800 te Bolsward (getuigen: Elizabeth Hendriks), overleden op 20-11-1835 te Bolsward op 35-jarige leeftijd, dochter van Frans Romkes en van Johanna van der Velde.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Gerrits, geboren op 06-11-1835 te Bolsward (zie 32).

Generatie VIII

128 Klaas Yps KRAMER, Boer, gedoopt (RK) op 25-01-1774 te Bolsward, overleden op 05-12-1841 te Bolsward op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 21-05-1797 te Bolsward (RK) met de-24 jarige
129 Geertruida Gerrits NIEUWENHUIS, gedoopt op 23-01-1773 te Harlingen, overleden op 18-08-1848 te Bolsward op 75- jarige leeftijd, dochter van Gerrit Gerrits Nieuwenhuis en van Judith Durks.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Klazes, gedoopt op 20-09-1801 te Bolsward (zie 64).

Generatie IX

256 Ypk Clayes, gedoopt (RK) op 21-08-1736 te Workum.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 19-05-1761 te Bolsward (RK) met de 22-jarige
257 Pittie Willems, gedoopt (RK) op 17-04-1739 te Roodhuis, dochter van Willem Laureys en van Lysbeth Hendriks Monkel.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Yps KRAMER, gedoopt op 25-01-1774 te Bolsward (zie 128).

Generatie X

512 Cleis Hylkes, Kleivoerder, geboren circa 1705 te St.Nicolaasga ?
Volgens de quotisatiekohieren van 1749 was Cleis Hylkes kleivoerder te Workum 1e buitenkwartier, beswaart met een groot huisgesin, bestond zijn gezin uit 5 volwassenen en 5 kinderen en bedroeg de belastingaanslag £11 13 0.
Gehuwd voor de kerk op 19-07-1730 te Workum (RK) met
513 Sjoukje Ypes.
Uit dit huwelijk:
1. Ypk Clayes, gedoopt op 21-08-1736 te Workum (zie 256).

Generatie XI

1024 Hylcke Hanses, van Doniaga.
Gehuwd op 28-01-1697 te Langweer (Gerecht) met
1025 Marijke Cleises, van Oldelamer.
Uit dit huwelijk:
1. Cleis Hylkes, geboren circa 1705 (zie 512).

Generatie XII

2048 Hans Mirkx, van Doniaga.
Gehuwd op 26-02-1664 te Doniawerstal (Gerecht) met
2049 Wemcke Hilckedr. van Rotstergaast.
Uit dit huwelijk:
1. Hylcke Hanses (zie 1024).

Generatie XIII

4096 Mirck Scheltes, van Doniaga.
Gehuwd op 05-02-1629 te Doniawerstal (Gerecht) met
4097 Pier Sippedr.
Uit dit huwelijk:
1. Hans Mirkx (zie 2048)

Stamreeks van Jacob Jorrit BERGSMA

Generatie I

1 Jacob Jorrit BERGSMA, Schaatsenrijder, geboren op 01-02-1986 te Oldeboorn.

Generatie II

2 Anno BERGSMA, geboren op 11-06-1959 te Akkrum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-05-1982 te Utingeradeel met de 23-jarige
3 Japke de MEER, geboren op 05-03-1959, dochter van Jacob de Meer en van Alie Wietske Brouwer.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Jorrit, geboren op 01-02-1986 te Oldeboorn (zie 1).

Generatie III

4 Ate BERGSMA, Onderwijzer, geboren op 08-10-1931 te Irnsum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-03-1956 te Idaarderadeel met de 24-jarige
5 Romkje KOOISTRA, geboren op 23-09-1931 te Warga, dochter van Hendrik Jelles Kooistra en van Tjerkje de Boer.
Uit dit huwelijk:
1. Anno, geboren op 11-06-1959 te Akkrum (zie 2).

Generatie IV

8 Anne BERGSMA, Werknemer Halbertsma Grouw, geboren op 09-09-1896 te Irnsum, overleden op 01-04-1993 te Akkrum op 96-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-11-1927 met de 26-jarige
9 Antje WIJMENGA, geboren op 18-01-1901 te Garijp, overleden op 02-11-1959 te Grouw op 58-jarige leeftijd, dochter van Roel Romkes Wijmenga en van Jacobje Talsma.
Uit dit huwelijk:
1. Ate, geboren op 08-10-1931 te Irnsum (zie 4).

Generatie V

16 Ate Tjietses BERGSMA, Boerenarbeider, geboren op 02-05-1846 te Boornbergum, overleden op 13-06-1930 te Irnsum op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd met
17 Pietje Tjeerds van DIJK, geboren op 31-12-1859 te Roordahuizum, overleden op 07-04-1941 te Franeker op 81-jarige leeftijd, dochter van Tjeerd Kobus van Dijk en van Fogeltje Fokkes Dijkema.
Uit dit huwelijk:
1. Anne, geboren op 09-09-1896 te Irnsum (zie 8).

Generatie VI

32 Tjietze Jans BERGSMA, Schippersknecht/Arbeider/Boer, geboren op 14-06-1809 te Compagnie o. Jubbega, gedoopt op 09-07-1809 te Compagnie o. Jubbega, overleden op 31-08-1887 te Boornbergum op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-04-1836 te Smallingerland met de 19-jarige
33 Tjettje Ates NOORMAN, geboren op 08-07-1816 te Woudsend, overleden op 24-08-1904 te Beetsterzwaag op 88-jarige leeftijd, dochter van Ate Wierds Noorman en van Aaltje Jacobs van der Zwaag.
Uit dit huwelijk:
1. Ate Tjietses, geboren op 02-05-1846 te Boornbergum (zie 16).

Generatie VII

64 Jan Tjietzes BERGSMA, Arbeider/Schipper, gedoopt op 06-11-1763 te Lippenhuizen, overleden op 10-09-1829 te Compagnie o. Jubbega op 65-jarige leeftijd. Jan Tjietzes was eerder gehuwd op 30-10-1785 te Lippenhuizen met Femke Jans.
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 13-04-1800 te Nieuwehorne met de 18-jarige
65 Anna Jans van HOUTEN, gedoopt op 28-07-1781 te Compagnie o. Jubbega, overleden op 16-08-1861 te Heerenveen op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1. Tjietze Jans, geboren op 14-06-1809 te Compagnie o. Jubbega (zie 32).

Generatie VIII

128 Tjietse Feikes.
Gehuwd voor de kerk op 22-02-1756 te Lippenhuizen met
129 Tjiedske Abrahams.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Tjeitzes BERGSMA, gedoopt op 06-11-1763 te Lippenhuizen (zie 64).

Generatie IX

256 Feicke Tietses, overleden circa 1776. Volgens de quotisatiekohieren van 1749 was Feike Tietses "een arbeyder suinig in staat", bestond zijn gezin uit 2 volwassenen en 5 kinderen en bedroeg de belastingaanslag £16 9.
Gehuwd met
257 Wijtske Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1. Tjietse Feikes (zie 128).

Generatie X

512 Tjietse Feickes
Gehuwd met
513 Romck Jans
Uit dit huwelijk:
1. Doutzen Tjietses, tr. Jan Claases
2. Ymck Tjietses, tr. Douwe Martens
3. Tjietse Tjietses, tr. Wiegertien Wybes
4. Feicke Tjietses, zie 256
5. Jan Tjietses
6. Antie Tjietses

Zie Gen.15.22.08 Berg3
Laatst gewijzigd door Johan Steendam op woensdag 12 feb 2014 11:48 am, 1 keer totaal gewijzigd.

van der Honing
Berichten: 201
Lid geworden op: donderdag 11 mei 2006 10:04 am

Re: Stamreeksen Sven Kramer en Jorrit Bergsma

Bericht door van der Honing » woensdag 12 feb 2014 11:23 am

Generatie IX

256 Feicke Tietses, overleden circa 1776. Volgens de quotisatiekohieren van 1749 was Feike Tietses "een arbeyder suinig in staat", bestond zijn gezin uit 2 volwassenen en 5 kinderen en bedroeg de belastingaanslag £16 9.
Gehuwd met
257 Wijtske Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1. Tjietse Feikes (zie 128).
Nog een bescheiden aanvulling:

Generatie X

512 Tjietse Feickes
Gehuwd met
513 Romck Jans
Uit dit huwelijk:
1. Doutzen Tjietses, tr. Jan Claases
2. Ymck Tjietses, tr. Douwe Martens
3. Tjietse Tjietses, tr. Wiegertien Wybes
4. Feicke Tjietses, zie 256
5. Jan Tjietses
6. Antie Tjietses

Met sportieve groet,

Yntze

Johan Steendam
Berichten: 130
Lid geworden op: woensdag 7 dec 2005 6:12 pm

Re: Stamreeksen Sven Kramer en Jorrit Bergsma

Bericht door Johan Steendam » woensdag 12 feb 2014 11:49 am

Mooie aanvulling Ynze, waarvoor onze hartelijke dank!

Met vriendelijke groet,

Johan Steendam, Tresoar

Plaats reactie