genealogie Gorp (Sneek)

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Irene Walstra
Berichten: 173
Lid geworden op: zaterdag 16 sep 2006 12:30 am
Contacteer:

Bericht door Irene Walstra » zaterdag 24 feb 2007 8:24 pm

Beste Derk,

Als ouders van Sjoerd Bokma gehuwd met Hinke Ates Cleiterp heb ik:
Sibbele Gerbens Bokma en Trijntje Dirks (geen huwelijk gevonden).

Doop van Sjoerd is:
Sneek, doopjaar 1709
Sneek, Doop Herv. gem. 1686-1724
DTB: 659
Dopeling: Sioerd
Gedoopt op 13 september 1709 in Sneek
Kind van Sible Gerbens en Tryntie Dirx

en Sjoerd's overlijden:
Sneek 1753
Sneek Herv. gem. Beluidensboek 1727-1755
Invnr.: DTB 653
Datum : 7 augustus 1753
Plaats: Sneek
Beluid Sjoerd Bokma, vroedsman en boekhouder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: SJOERD

Hinke hertrouwt in 1756:
Trouwregister Hervormde gemeente Sneek, 1756
DTB nr: 671, 1749 - 1781
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 26 september 1756
Man: Martinus Gaikema, Sneek
Vrouw: Hinke Cleiterp, Sneek

Met vriendelijke groet,
Irene Walstra

Irene Walstra
Berichten: 173
Lid geworden op: zaterdag 16 sep 2006 12:30 am
Contacteer:

Bericht door Irene Walstra » zaterdag 24 feb 2007 8:55 pm

Beste Derk,

Nog een verschil tussen jouw gegevens en de mijne:

Als ouders van Hinke Aarts Gorp gehuwd met Jan Huiges Cleiterp heb ik:
Aart Bastiaans Gorp en Bauckien Lieuwes (gehuwd 30-6-1649 te Sneek) .

Doop van Hinke:
Sneek, doopjaar 1650
Sneek, Doop Herv. gem. 1633-1654
DTB: 657
Dopeling: Rinck
Gedoopt op 7 maart 1650 in Sneek
Kind van Aern Bastiaens Gorp en Bauckien Lieuwes

en hun zoon werd dan geboren in 1684 toen ze 34 jaar oud was.
Sneek, doopjaar 1684
Sneek, Doop Herv. gem. 1655-1685 DTB: 658
Dopeling: Aern
Gedoopt op 1 februari 1684 in Sneek
Zoon van Jan Huiges Cleiterp en Hinke Aerts Gorp

Met vriendelijke groet,

Irene Walstra

germein
Berichten: 23
Lid geworden op: vrijdag 27 okt 2006 4:49 pm

Bericht door germein » zaterdag 24 feb 2007 11:04 pm

Hallo Derk, Lida,

Ik vermoed, dat Machelt ? de moeder is van Neelcke en Machtelt Dionisius en ca 1583 in het kraambed is overleden.
Waarschijnlijk is Frans (Frans Fransen; Franses en zelfs Frans is mogelijk), gedoopt op 16 december 1604, zoon van Frans, goudsmid en Neelcke ook een zoon. Het betekent echter, dat Frans Joannes in 1604 is overleden.
Neelcke hertrouwt met Sybe Sybes, zoon van Sybe Sybes en Taede Thomas en ook gedoopt op "puberleeftijd" op 30 januari 1595 Sneek.
3 dopen gevonden te Sneek:
Taed, 10 juni 1608
Machtelt, 18 augustus 1611
Machtel Sybes, 5 april 1613
Dus zowel Machtel als Neelcke laten een dochter Machtel dopen.
Bij de autorisatie 1595 staat alleen Neelcke, ouder dan 12 jaar. Misschien is Machtel 12. Machtel Dionisius doet belijdenis te Sneek op 27 april 1600 te Sneek (vaak op de leeftijd van 17/18).
Machtel Sybes trouwt op 17 augustus 1634 met mr. Warner Dircks Schouwen van Amsterdam (kale mr. dus waarschijnlijk chirurgijn, zijn zoon Sybe is chirurgijn)
Hun kinderen te Sneek gedoopt:
Neltie, 31 mei 1635
Antie, 27 november 1636
Syebe, 7 oktober 1638
Dirck, 28 mrt 1641
Machteltie, 8 maart 1643
Neltie, 3 augustus 1645
Dionisius, 4 juli 1647
Jan, 7 januari 1649
Neeltie 20 november 1651
Machteltie, 20 november 1657.
De vernoemingen zijn er, vooral Dionisius (vrij zeldzame naam). Vernoemd naar de halfbroer?
Ik ga er voor 60% vanuit, dat Machtel de dochter is van Bartel Jans en Neel Romckes. Wezen worden vaak bij de ouders van de moeder geplaatst (Ze moeten natuurlijk nog wel in leven zijn). Misschien is er nog ergens een autorisatie te vinden.
Er lijkt te Sneek nog een Gerryt Arents te zijn, want op 23 augustus 1600 (autorisatie) wordt hij genoemd als oom tegenpartij (Gerrit Aernts lijkt mij daarvoor te jong in 1600). Gerrit Aernts X Machtel worden zowel voor (lidmaten) als na (doop) 1615 samen genoemd.
Het is een eerste aanzet dus het kan anders liggen,
In het volgende bericht kom ik terug op de familie Napjus/Cleiterp, want we moeten gezamenlijke voorouders hebben.

mvg,
Gert

A. Soeting
Berichten: 75
Lid geworden op: vrijdag 16 feb 2007 8:41 pm
Locatie: vianen
Contacteer:

Sjoerd gerbens Bockema en Hinke Ates Cleiterp

Bericht door A. Soeting » zaterdag 24 feb 2007 11:37 pm

Beste Irene.
Als ouders van Sjoerd Gerbens Bockema, heb ik. Gerben Sjoerds Bockema en Antje Sibles Rheenstra.
Dit heb ik o. a. ook uit de stambomen van de families Reenstra en Rienstra. Ik geloof ook dat bij jouw het patroniem niet klopt. Het patroniem is altijd de voornaam van de vader. Mijn website staat op een van de voorgaande berichten. Kijk daar maar eens op.
Lida Hellingman Soeting

A. Soeting
Berichten: 75
Lid geworden op: vrijdag 16 feb 2007 8:41 pm
Locatie: vianen
Contacteer:

Acke Hessels

Bericht door A. Soeting » zondag 25 feb 2007 12:00 am

Beste Jordanowki

Als ouders van Acke Hessels heb ik, Hessel pybis Bouwer en Tyetske Aanties Oosterbaan Daar heb ik ook de broers en zusters van. De vader daarvan is dan natuurlijk Pybis Bouwer maar verder kom ik niet. Van Tyetske Aanties Oosterbaan heb ik als ouders Aentie(Arend)Fongers en Aucke (Akke) Rutgers. Ook daar heb ik weer de voorouders van en daarvoor wordt het moeilijker want dan wisselt men van naam met moeders vaders en nog meer.
Kijk nog maar eens op mijn website. Het staat er allemaal maar daar kunnen fouten in zitten, dat stuk familie zit vreemd in elkaar.

Lida Hellingman-Soeting

A. Soeting
Berichten: 75
Lid geworden op: vrijdag 16 feb 2007 8:41 pm
Locatie: vianen
Contacteer:

Hincke Aerts Gorp

Bericht door A. Soeting » zondag 25 feb 2007 12:14 am

Beste Irene.

Ik heb dezelfde ouders van Hincke als Jordanowki, nl. Aert Gorp en Maeyke Raggenius, Raggerius, Rageri.

Lida Hellingman-Soeting.

Irene Walstra
Berichten: 173
Lid geworden op: zaterdag 16 sep 2006 12:30 am
Contacteer:

Bericht door Irene Walstra » zondag 25 feb 2007 12:55 am

Beste allemaal,

Er zijn in Sneek meerdere personen die Sjoerd Bokma heten o.a:
Sneek overlijden/begraven 1749
Beluid : Sjoerd Bockma, vroedsman
Datum : 15 december 1749
Plaats : Sneek

Sneek overlijden/begraven 1753
Beluid : Sjoerd Bokma, vroedsman en boekhouder
Datum : 7 augustus 1753
Plaats : Sneek

Ik ben van Sjoerd Bokma, die getrouwd was met Hinke Cleiterp, in geen enkel document zijn patroniem tegen gekomen.

Aan de hand van de vernoemingen van hun kinderen ligt het voor de hand dat zijn vader Sibbele heet (en zijn moeder Trijntje).
Kinderen zijn: Trijntje, Trijntje, Sible, Akke, Ate, Ate, Jan, Trijntje, Jeltje, Jeltje en Gerben.

Welke ouders Hinke Aarts Gorp heeft weet ik natuurlijk ook niet echt zeker. Echter van Aart Bastiaans Gorp en Bauckien Lieuwes is er een doop inschrijving van een kind genaamd Rink en van Aart Gerrits Gorp en Maaike Raggerius is het toegevoegd aan hun toch al enorm grote gezin, waar vrijwel geen ruimte is voor nog een zwangerschap en geboorte.

Ik hoop dat deze toelichting helpt.

Met vriendelijke groet,
Irene Walstra

Margreet Huisman
Berichten: 5193
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » zondag 25 feb 2007 2:44 pm

Een Ate is iets anders als een Aern of Aert echter. Waar komt die naam dan vandaan?

Dit is de ene Sjoerd, de ander is er niet (meer?)
(S.) Bockma, Sneek
Wijk: Grootzand
Omschrijving: vroedsman; backer
Gezin volw: 4 en kind: 4
Aanslag: 56-17-0
Verhoging: 12
Vermogen:
Bron: Sneek, fol. 51

Sibbele kreeg ook nog een Antje 1712 met Trijntje Dirks.
Dan : Sible (Gerbens) Bockma x 1720 Sneek Jancke Jacobs, geen vermelding weduwnaar.
k jacob, antje en trijntje, deels met vermelding burger sergeant.

Misschien is er een autorisatie waarin Sjoerd - met leeftijd en/of huwelijk als de curator opgeheven wordt - wordt vermeld.
De Sjoerd Gerbens Bokma lijkt zich eigenlijk meer op te houden in Goenga eo dan in Sneek, daar worden althans oa Gerben 1735 en Ruurd 1733 Sjoerds en meer kinderen gedoopt met niet genoemde moeder.

Het burgerboek laat misschien zien dat de Goenga-Sjoerd later naar Sneek ging.

groet Margreet

Irene Walstra
Berichten: 173
Lid geworden op: zaterdag 16 sep 2006 12:30 am
Contacteer:

Bericht door Irene Walstra » zondag 25 feb 2007 4:28 pm

Beste Margreet en anderen,

Een Ate is inderdaad iets anders dan een Aart of Aarnd maar bij het huwelijk van Aart Jans Cleiterp en Acke Hessels wordt het door elkaar gebruikt, zie de volgende aktes:

Sneek, doopjaar 1684
Sneek, Doop Herv. gem. 1655-1685 DTB: 658
Dopeling: Aern
Gedoopt op 1 februari 1684 in Sneek
Zoon van Jan Huiges Cleiterp en Hinke Aerts Gorp
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : AREND
Vader : JAN HUIGS
Moeder : HINKE AARTS

Ondertrouwregister Gerecht Sneek, 1710
DTB nr: 636, 1697 - 1720
Vermelding: Ondertrouw van 12 juli 1710
Man: Aart Jans Claitarp, Sneek
Vrouw: Acke Hessels, Sneek

Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek, 1710
DTB nr: 666, 1674 - 1721
Vermelding: Ondertrouw van 12 juli 1710
Man: Aart Jans Claiterp, Sneek
Vrouw: Acke Hessels, Sneek

Trouwregister Hervormde gemeente Sneek, 1710
DTB nr: 670, 1679 - 1749
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 27 juli 1710
Man: Aart Jans Claiterp, Sneek
Vrouw: Acke Hessels, Sneek

Sneek, doopjaar 1711
Sneek, Doop Herv. gem. 1686-1724
DTB: 659
Dopeling: Jan
Gedoopt op 14 mei 1711 in Sneek
Kind van Aert Jans Cleytarp en Acke Hessels

Sneek, doopjaar 1712
Sneek, Doop Herv. gem. 1686-1724 DTB: 659
Dopeling: Hinke
Gedoopt op 18 december 1712 in Sneek
Kind van Ate Jans Clayterp en Acke Hessels

Een sluitend bewijs is nogal moelijk maar in het spraakgebruik klinkt Aernd, Aern, Aart en Ate wel erg hetzelfde.

Met vriendelijke groet,

Irene Walstra

jordanowski
Berichten: 112
Lid geworden op: zondag 11 jun 2006 1:50 am
Locatie: 's-Gravenhage

Bericht door jordanowski » zondag 25 feb 2007 5:09 pm

beste allemaal,

ik heb uitdezelfe bron de relatie van Sjoerd Bockema met de ouders Gerben Sjoerds Bockema en Antje Sibles Rheenstra. Nu ik echter het bericht van Irene lees dat hij in 1709 te Sneek gedoopt zou zijn als zoon van Sible Gerbens en Trijntje Dirks lijkt dit echter qua vernoemingen en plaats erg logisch. Daarnaast zou Hinke Cleiterp in 1756 hertrouwd zijn, terwijl aangegeven Sjoerd Gerbens Bockema in 1781 is overleden. Dus mij lijkt het inderdaad dat dit fout is geweest.

Nu ik dit gegeven heb, vraag ik mij af of Sible Gerbens een zoon zou kunnen zijn van Gerben Sjoerds Bockema en Antje Sibles Rheenstra. Dat ga ik nu proberen uit te zoeken..

Of Rinske (Hinke) Aerts Gorp (x Jan Huiges Cleiterp) nu een dochter is van Aert Gerryts of Aert Sebastiaans is mij nu niet meer duidelijk. Jammer dat zij geen dochters hebben laten dopen, enkel Aert en Ate.

Genealogie is aangepast.

gr.
Derk

jordanowski
Berichten: 112
Lid geworden op: zondag 11 jun 2006 1:50 am
Locatie: 's-Gravenhage

Bericht door jordanowski » zondag 25 feb 2007 5:13 pm

Lida,

op je website staat inderdaad veel aanvullende gegevens! Wat ik mij nu afvraag hoe je aan Lynke Sebastiaans (x Aert Gerryts) komt.. Ik dacht dat Aerts vrouw waarschijnlijk Lyntje heette ivm vernoemingen. Sebastiaans een suggestie, of is zij ook met dat patroniem vermeld geweest?

Derk

Margreet Huisman
Berichten: 5193
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » zondag 25 feb 2007 6:13 pm

Aangezien Sibbele in 2 huwelijken Antjes krijgt en ook als Bockma/Bokma te boek staat - lijkt hij mij gewoon een zoon van Gerben Sjoerds Bockma en Antje Sibbeles/Sibledr Rheenstra.

Sjoerd Gerbens Bockema overlijdt volgens mijn aantekeningen 1781 te Goenga, notabene - en is van 1736-1778 eigenerfde aldaar. Geboren 1711 of 1714 Tirns. In 1749 dorprechter te Goenga, 3 vw en 3 knd.

Jan Huiges Cleiterp/Clayterp krijgt vooralsnog enkel Aern 1684, die trouwt als Ate 1710 - en als Aert zoon Jan en als Aern dochter Hinke krijgt.

Deze was er:
Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek, 1649
DTB nr: 665, 1616 - 1674
Vermelding: Proclamatie van 30 juni 1649
Man: Aert Bastyaens Gorp, Sneek
Vrouw: Bauckien Liuues, Akkrum

groet margreet

jordanowski
Berichten: 112
Lid geworden op: zondag 11 jun 2006 1:50 am
Locatie: 's-Gravenhage

Bericht door jordanowski » zondag 25 feb 2007 9:26 pm

lijkt mij inderdaad ook zeker. Aangezien ik niet de enige ben die het foutief heeft overgenomen uit een boek, heb ik de Bokma "correctie" onder een apart onderwerp geplaats.

Derk

germein
Berichten: 23
Lid geworden op: vrijdag 27 okt 2006 4:49 pm

Bericht door germein » zondag 25 feb 2007 11:01 pm

Ik ga er van uit dat Pieter Eelkes Napjus, wieldraaier, de vader is van de executeur Eelco Napjus
In de uitgave in 1969 van "Historisch Chronyk van Sneek" van Eelco Napjus wordt in het voorwoord vermeld, dat executeur Eelco een zoon is van Pieter Eelckes Napjus en Trijntie Sjoerds Nauta. Dit gegegeven is gehaald uit het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek,
8e deel (1930).
In de uitgave van 1772, welke de executeur Eelco Napjus in eigen beheer uitgeeft, wordt ook verdekt aangegeven dat hij afstamt van de schepen Eelco Napjus. In het boek worden twee leden van de magistraat van Sneek (burgemeesters, schepenen en boumeesters) van ca 1500 tot 1772 met een duidelijk andere letter (cursief) weergegeven.
1 x schepen Eelco Napjus (1711) en
2 x burgemeester Adam Olingius (1740 en 1745)
Adam Olingius is de vader van Melchizedek Olingius. Melchizedek is de drukker/zetter van het boek over Sneek.
Cleiterp/Napjus.
Huigh Jans Cleiterp van Bozum trouwt op 31 maart 1651 te Bozum met Berber Martens van Sneek.
Kinderen (gedoopt): Jancke (1654), Jan (1656) en Marten (1658).
Huigh Jans Cleiterp hertrouwt op 15 juni 1662 te Sneek met Attie Claesis.
Vooraf is er op 30 mei 1662 een autorisatie (index) te Sneek
Huigh Jans, mr bakker
Pytter Martens, oom m/z, curator divers
Jan Huygs, 6 jr
Marten Huygs, 4 jr
Jan en Marten Huygs Cleiterp zijn dus volle neven van Eelke en Hendrik Pytters Napjus. Ze (we) hebben dus een gezamenlijk "stel" voorouders.
Rinske Aerts doet op 8 juli 1675 (vaak 17/18 dus ca 1657 geboren)belijdenis te Sneek.
Rinck (1650) lijkt mij wat te oud bij belijdenis (25) en 6 jaar ouder dan Jan Huygs (niet onmogelijk)
Bij Hendrik Napjus is het probleem, dat zowel Aart Bastiaan Gorp als Aart Gerrits Gorp beiden met een Maaike getrouwd zijn en ook een dochter Machtel hebben. Zelfs met patroniem en achternaam blijft het oppassen.
DTb dopen Sneek.
Gysbert, 27 februari 1592, zoon van Aat Gerryts en Lyncke Sebastyaens.
mvg
Gert

A. Soeting
Berichten: 75
Lid geworden op: vrijdag 16 feb 2007 8:41 pm
Locatie: vianen
Contacteer:

Familie Gorp. Lynke Sebastyaens

Bericht door A. Soeting » maandag 26 feb 2007 7:58 pm

Beste Derk

De namen Aart Gerryts Gorp en Lynke Sebastiaans heb ik uit Tresoar.

Sneek, dopen, doopjaar 1592
Dopeling: Gysbert
Gedoopt op 27 februari 1592 in Sneek
Zoon van Aat Gerryts en Lynke Sebastyaens

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : GIJSBERT
Vader : AART GERRITS
Moeder : LIENTJE .....
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Er wordt echter geen dtb. bijgenoemd.

Lida Hellingman-Soeting

Plaats reactie