Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » zaterdag 20 okt 2018 6:01 pm

Overdenking,

Na bovengenoemde hypothese te hebben geplaatst valt mij de volgende akte op
HEN inv.nr. 19, (108) 19-4-1717. Uilkje Rienks te Hennaard stond als minderjarige onder curatele van Jelle Jans en Jan Dirks;
Dit in relatie tot
Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hidaard, archiefnummer28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 397, aktenummer 401, Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1638-1719, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 13-06-1717, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom, Johannes Jelles wonende te Oosterend, Bruid Uylts Rients wonende te Hennaard.
Mijn eerdere interpretatie had als uitgangspunt dat Uylkje Rienks onder curatele kwam te staan van Jelle Jans i.v.m. dat hij haar aanstaande schoonvader zou worden. Jan Dirks was binnen dit gegeven haar oom, dit via haar moeder Mayke Sytses de partner van Rienk Jans. Jan Dirks is eerder gehuwd met N.N. Sytses.

Evenwel het volgende,
Rienck (Rients) Jans, geb. omstr. (inschatting 1675) pachtboer op sathe Monsma te Hennaard*1,3(1698 Hennaard: stemkohier nr. 8 en 9)*1 . Rienk Jans in 1705 als curator genoemd over Saecke Jacobs*5 i.p.v. Sytse Haanties die verstorven is. Hij is overleden voor 2 maart 1713*2. Gehuwd met Mayke Sytses*4 (Rients*2) zij aangeschreven, dan woonachtig tot Hennardt, op 2 maart 1713 als weduwe bij de Doopsgezinde Gemeente Kromwal (Britswerd later Itens)*2. Ze overlijdt op 11 april 1717*2.
zie bronverwijzing eerder bericht met reconstructie Rienk Jans
Hieruit komt naar voren dat Mayke Sytses overlijdt op 11 april 1717 m.a.w. 8 dagen voor het curatorschap van 19 april 2017. 2 maanden na het curatorschap huwt Uylkje Rienks met Johannes Jelles.

Ofwel wat was de relatie tussen Jelle Jans en Uylkje Rienks voordat ze ging huwen. Jelle Jans wordt namelijk in de akte als eerste persoon benoemd en niet haar (aangehuwde) oom Jan Dirks. Een directe familieband lijkt me voor een indirecte te worden genoteerd in een dergelijke akte.

Kan het zijn dat Rienk Jans, de vader van Uylkje Rienks, een broer is van Jelle Jans?

ofwel de volgende akte
Nedergerecht Hennaarderadeel, Authorisatieboek, archiefnummer 13-19, inventarisnummer 19 Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1656-1811, akteblad 27v, aktenummer 102, aktedatum 27 april 1670
Bijzonderheden; in de marge: Foeckien Bartles, wed. van Jan Nardus, is van wijdere curatele vrijgesteld, akte 21-08-1674.
Jelle Jansen, requirant 16 jaar oud, en wegens zijn broer Rienck, weeskind
Rienck jans, weeskind
Wijlen, Jan Jelles, vader
Wijlen, Teuntie Nardus, moeder
Jan Nardus, curator
en deze
Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 108
Sjuke en Uylk Rienks voor haar selven en wegens Jan, Tettie en Sytse Rienks alle tot Hinnaard wonagtig regraten
Contra
De ontvanger Jelle Jans en de Jan Dirks huislieden tot Ytens regrarden…hebben de regraten als mennonyten den behoirlijken eed…den 19 april 1717.
(opmerking auteur, zie datum van overlijden van Mayke Sytses in relatie tot datum van curatoren resp. 11 april 1717 om 19 april 1717)
Zodoende is Jelle Jans, via haar vader, een volle oom van Uylkje Rienks en als zodanig als eerste persoon benoemd. Jan Dirks wordt als aangehuwde oom, via haar moederskant, als zodanig als tweede persoon genoemd in de akte van 19 april 1717.

Bijgevolg is wel dat Uylkje Rienks en Johannes Jelles elkanders volle nicht en neef zijn, die huwen.

Middels deze interpretatie en de gevonden akten ga ik voor de stelling dat Jelle Jans ontvanger en pachtboer te Itens en Rienk Jans pachtboer te Hennaard elkanders broers zijn. Alsmede dat Jan Jelles en Teuntje Nardus afkomstig van Oosterlittens de ouders zijn van genoemde broers.
zie reconstructie Jan Jelles en Teuntje Nardus het hiervoor geplaatste bericht.

Wellicht dat eenieder nog aanvullingen heeft...
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op donderdag 6 dec 2018 2:17 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Kiek
Berichten: 169
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 5:00 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Kiek » maandag 22 okt 2018 6:34 pm

Hallo Hielke,

Je schrijft:
Tesamen met Antie Sybrens huysvrouw van Bastian Douwes
Ik heb Antie Egberts staan.
De originele tekst teruglezend lijkt het inderdaad Sybrens, maar ik lees toch Egberts.

Vriendelijke groet,
Kiek

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » donderdag 15 nov 2018 1:58 pm

Beste Kiek,

Na nogmaals de akte te hebben gelezen lijkt me Sybrens onwaarschijnlijk. Dank daarvoor.
Evenwel lees ik dan Eijberts, Eyberts of Egberts. Blijkbaar maakt laatstgenoemde niet uit tijdens een zoekfunctie binnen de site Allefriezen.

Ik zal gegeven wijzigen in Antie Egberts.

met vriendelijke groet,
Hielke Leijenaar

Kiek
Berichten: 169
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 5:00 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Kiek » zaterdag 17 nov 2018 6:17 pm

Hallo Hielke,

Ook in Baarderadeel werd op 27 maart 1663 een akte opgemaakt over het reilen en zeilen van het gezin van wijlen Jan Jelles x Teuntje Nardus.
De kinderen Jelle van 9 jaar en Rienk van 5 krijgen 2 aanbehuwde omen van vaders wege toegewezen:
Joannes Annes (x gerecht en NH Sneek 1658 Tettie Jelles) en
Jacob Stoffels (x gerecht en NH Sneek 1660 Lijsbeth Jelles).
Weer een bevestiging.

Vriendelijke groet,
Kiek

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » zaterdag 14 dec 2019 4:23 pm

Beste medespeurders,
Omtrent de gezochte stamvader Jan, omstreeks 1630-1700, zijn tot op heden nog geen concrete aktes gevonden. Hierop heb ik eertijds mijn zoektocht verbreed middels het “uitdiepen” van de familiare relaties van zijn kinderen. Dit gelegen binnen de omgeving van Itens, Hennaard, Kromwal en Britswerd. Echter een van de kinderen namelijk, Jacob Jans is woonachtig te Dokkum.

Reeds vermelde akte, zie blad 1 met berichten van dit forum, omtrent Jacob Jans in relatie tot de familiare connectie met Evert, Dirk en Hinke. Akte betrof derde aandeel van verkoop door Jacob Jans te Dokkum. Als volgt:
Proclamatieboek 13-05, nedergerecht Baarderadeel – invoernummer 68 – folio 1-58 / RA310-1 nr 57
19 marty 1716
…..feint Jacob Jansen tot Dockum…
Het feit dat Evert Jans al een tijd in Britswerd/Kromwal woonde
Proclamatieboek 13-05, nedergerecht baarderadeel 1670-1701 – invoernummer 66 – blad 147
Persoonlijke vrije vertaling
1e proclamatie 12: januari 1680
Evert Jans van Britswerd koopt….. ( grond ?) van ene Doede Pijters…

Proclamatieboek 13-05, nedergerecht baarderadeel 1670-1701 – invoernummer 66 – blad 148
Persoonlijke vrije vertaling
1e proclamatie 26: januari 1680
Evert Jans van Britswerd koopt….. ( grond ?) van….Sjoerd Jans…. Doede Pijters bewoont…
De volgende:
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar , inventarisnummer 174, aktenummer 366 Gemeente: Dokkum, Periode: 1667-1686, Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Aktedatum: 29-03-1674, Soort akte: derde proclamatie
Bijzonderheden: kuipersgezel
Bruidegom: Jacob Jansen wonende te Britsert
Bruid: Tietske Sipkisdr
Ofwel in eerste akte genoemde Jacob jans woonachtig tot Dokkum en bovengenoemde akte waarin Jacob Jans afkomstig is van Britswerd. Hierop middels de site van “alle Friezen” gezocht naar de familiare relaties van Jacob Jans te Dokkum.

Het volgende:
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-10, Nedergerecht Dokkum , inventarisnummer 102, aktenummer 198, Gemeente: Dokkum, Periode: 1667-1696, Oude inventaris: U3, Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Inschrijving nedergerechten, Aktedatum: 12-02-1675
Bijzonderheden:
Jacob Jansen mr. kuiper genoemd, stiefvader
Gehuwd met Tietske Sipckis moeder, requirant
Weduwe van Pyter Everts kuiper vader
Geertie Pyters oud 12 jaar weeskind
Auckien Pyters oud 11 jaar weeskind
Sioerdtie Cornelis genoemd, grootmoeder
Pyter Hendrix bakker curator ad actum divisionis vaderlijke goederen met moeder, doopsgezind
Blijkbaar was Tietske Sipkes eerder gehuwd met ene Pyter Everts. Uit dit eerdere huwelijk van Tietske had zij reeds 2 kinderen. Wat eveneens opvalt is dat Pyter Everts in Dokkum het beroep uitoefende van kuiper.
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar , inventarisnummer 174, aktenummer 366 Gemeente: Dokkum, Periode: 1667-1686, Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Aktedatum: 29-03-1674, Soort akte: derde proclamatie
Bijzonderheden: kuipersgezel
Bruidegom: Jacob Jansen wonende te Britsert
Bruid: Tietske Sipkisdr

Burgerboek Dokkum , archiefnummer 348, Verzameling copieën van elders berustende stukken - Tresoar, inventarisnummer 6051, aktenummer 2373 Gemeente: Dokkum, Periode: 1659-1798, Bron: Burgerboeken, Soort registratie: Inschrijving Burgerboeken, Aktedatum: 30-03-1674, Plaats: Dokkum
Vermeld Jacob Jans (mr. kuiper)
Getuige de data van de akten gaat Jacob in ondertrouw te Dokkum op 29 maart 1674. Dan met beroep kuipersgezel. Een dag na het huwelijk, 30 maart 1674, is hij opgenomen in het burgerboek van Dokkum met de aantekening: beroep Mr. kuiper.
Hierop gezocht naar Tietske en Pyter. Het volgende:
Ondertrouwregister Gerecht Franeker, archiefnummer 28, archiefnaam , Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 245, aktenummer 534, Gemeente: Franeker Periode: 1658-1677
Ondertrouwregister Gerecht Franeker
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Aktedatum: 20-04-1661, Soort akte: proclamatie
Bijzonderheden: zij is geboren te Jendelt (onder Franeker)
Bruidegom: Pyter Eewerts wonende te Dokkum Bruid: Tyetzke Sipkes wonende te Franeker

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken – Tresoar, inventarisnummer , inventarisnummer 261, aktenummer 1793, Gemeente: Franeker, Periode: 1650-1683
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker
Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Aktedatum: 12-05-1661, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden: kuipersgezel
Bruidegom: Pyter Ewerts wonende te Dokkum Bruid Tzietske Sipkes wonende te Franeker

Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 193, aktenummer 567, Gemeente: Dokkum, Periode: 1660-1681
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum
Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Aktedatum: 12-05-1661, Soort akte: derde proclamatie
Bruidegom: Pijtter Everts wonende te Dokkum Bruid: Tietske Sipkes wonende te Franeker

Ondertrouwregister Gerecht, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoarz, inventarisnummer 173, aktenummer 388 Gemeente: Dokkum, Periode: 1646-1667
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Aktedatum: 12-05-1661, Soort akte: derde proclamatie
Bruidegom Pijtter Everts wonende te Dokkum Bruid: Tietske Sipkes wonende te Franeker
Uit de gegevens blijkt dat Tietske, voor haar huwelijk met Pyter Everts, woonachtig is tot Franeker en geboren te Jendelt. Jendelt volgens de akte gelegen “ onder Franeker”. Na een korte speurtocht in oude landkaarten heb ik tot nu toe het dorp of gehucht Jendelt, nabij Franeker, nog niet kunnen localiseren. Wellicht een verschrijving van de opsteller van het gerecht te Franeker?

Op de site van alle Friezen nader gezocht naar Jacob Jansen in relatie tot de genoemde kinderen
- Geertie Pyters, geb. 1663, ten tijde van aanstellen curatorschap op 12 februari 1675 de leeftijd van 12 jaar.
- Auckien Pyters, geb. 1664 ten tijde van aanstellen curatorschap op 12 februari 1675 de leeftijd van 11 jaar.

Zodoende het volgende:
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-10, Nedergerecht Dokkum , inventarisnummer 102, aktenummer 286, Gemeente: Dokkum, Periode: 1667-1696, Oude inventaris: U3, Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Inschrijving nedergerechten, Aktedatum: 07-05-1679
Bijzonderheden:
Geertie Pyters oud 17 jaar, weeskind
Auckien Pyters oud 16 jaar, weeskind
Wijlen Pyter Everts, vader
Johannes Gerlofs koopman curator over personen en goederen over Geertie Pyters, doopsgezind
Jacob Jansen mr. kuiper curator over personen en goederen over Auckien Pyters, doopsgezind

Autorisatieboeken, archiefnummer 13-10, Nedergerecht Dokkum , inventarisnummer 102, aktenummer 133, Gemeente: Dokkum, Periode: 1667-1696, Oude inventaris: U3, Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Inschrijving nedergerechten, Aktedatum: 25-01-1680
Bijzonderheden:
Auckjen Pyters oud ca. 16 jaar, weeskind
Wijlen Pyter Everts, vader
Johannes Gerloffs koopman, procureur, sterkt Auckjen Pyters
Lolcke Symens bakker, curator ad actum divisionis
Wat mij opvalt is dat Jacob Jans blijkbaar in 1675 niet de algehele autorisatie ontvangt over de kinderen en de goederen. Getuige dat tevens op 7 mei 1679 en 25 januari 1680 er curatoren worden aangesteld. Wellicht dat omstreeks 25 januari 1680 Tietske Sipkes overlijdt? Eveneens gelet op de eerste proclamatie van het huwelijk van Jacob met Taedje Douwes. Dat vindt plaats op 28 oktober 1683,voor de hervormde gemeente te Itens.

Trouwregister Hervormde gemeente Itens Hennaard, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 391, aktenummer 65, Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1648-1810, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 28-10-1683, Plaats: Itens, Soort akte: eerste proclamatie
Bijzonderheden
hij met attestatie, hij is mr. Kuiper
Bruidegom: Jakob Jans wonende te Dokkum
Bruid: Taedtje Douwes wonende te Itens
Naast de familiare binding van Jacob met de omgeving van Britswerd, woonplaats broer Evert, en Ytens, woonplaats van zijn broer Dirk en zus Hinke . Vindt hij, ondanks woonachtig te zijn te Dokkum, daar eveneens zijn nieuwe liefde Taedtje, afkomstig van Itens.
Middels de gevonden huwelijken van Jacob vraag ik mij af of Jacob, naast de kinderen uit het eerdere huwelijk van Tietske Sipkes, ook zelf kinderen
heeft gekregen. Zodoende intrigeert de volgende, akte mij:
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-10, Nedergerecht Dokkum -Tresoar, inventarisnummer103, aktenummer 156, Gemeente: Dokkum, Periode: 1696-1808, Autorisatieboeken, Oude inventaris: U4, Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Nedergerechten inschrijving, (Akte)datum: 26-10-1720
Bijzonderheden:
Akte doorgehaald
Jacob Jansen mr. kuiper schuldeiser, eerste pregnante crediteur
Wijlen Jan Wessels faillissant, man van Antie Minnes
Wijlen Antie Minnes faillissant, vrouw van Jan Wessels
Anske Benedictus mr. grofsmid curator bonorum
Douwe Jacobs Riemersma vroedsman curator bonorum
In de akte staat een Anske Benedictus en een Douwe Jacobs Riemersma genoemd. Vanuit een familiare relatie is Anske Benedictus, mr. grofsmid geen onbekende. Anske is de zoon van Benedictus Anskes, meester smid te Dokkum, en zodoende is Anske een (half)broer van Sjoukje Benedictus. Sjoukje is gehuwd in 1711 met Gerryt Dirks. Gerryt, via zijn vader Durk Jans, is een oomzegger van Jacob Jans. zie blad 1 met berichten, generatie 3 Gerryt Dircks en Sjoukje Benedictus

Ervanuit gaande dat Douwe Jacobs Riemersma niet vanuit zijn functie als lid van de vroedschap maar familiair betrokken is in deze akte. En gelet op de patronymica, Douwe als zoon van ene Jacob. Is middels gestelde hypothese gezocht op de site “alle friezen”

het volgende:
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 195, aktenummer 121, Gemeente: Dokkum, Periode: 1700-1722, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 30-12-1708, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden:
Bruidegom: Douwe Jakobs wonende te geboren te Dokkum
Bruid: Trijntje Benedictus wonende te geboren te Dokkum
De relatie van Douwe Jacobs met Anske Benedictus is blijkbaar familiar getuige de partner Trijntje Benedictus. Zij is een dochter van Benedictus Anskes, meester smid te Dokkum. En zodoende een (half)zuster van Anske Benedictus. Douwe is zodoende een zwager van Anske. Zoals reeds aangegeven is Gerrit Dirks, generatie 3 zie blad 1 van dit forum, via zijn vrouw Sjoukje Benedictus een zwager van Anske en blijkbaar eveneens van Douwe Jacobs.

Feitelijk is er nu een familiaire verbinding tussen Jacob Jans mr. kuiper en Douwe Jacobs Riemersma via de oomzegger van Jacob namelijk Gerrit Dirks, generatie 3 zie blad 1 van dit forum. Evenwel kan Douwe Jacobs een kind zijn van Jacob jans?

Douwe Jacobs en Trijntje dopen als volgt:
Doopboek Herv. gem. Dokkum vrouwen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 189, aktenummer 1614, Gemeente: Dokkum, Periode: 1682-1727, Doopboek Herv. gem. Dokkum vrouwen, Bron: DTB Geboortes / dopen, Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving, (Akte)datum: 18-11-1714, Plaats: Dokkum
Dopeling: Teetske
Vader: Douwe Jakobs

Doopboek Herv. gem. Dokkum mannen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 186, aktenummer 2419, Gemeente: Dokkum, Periode: 1674-1730, Doopboek Herv. gem. Dokkum mannen, Bron: DTB Geboortes / dopen, Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving, (Akte)datum: 14-02-1717, Plaats: Dokkum
Dopeling: Benediktus
Vader: Douwe Jacobs

Doopboek Herv. gem. Dokkum mannen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 186, aktenummer 2496, Gemeente: Dokkum, Periode: 1674-1730, Doopboek Herv. gem. Dokkum mannen, Bron: DTB Geboortes / dopen, Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving, (Akte)datum: 19-04-1719, Plaats: Dokkum
Dopeling: Jakob
Vader: Douwe Jakobs
Zodoende een Teetske Douwes, Benediktus Douwes en Jacob Douwes. Ofwel de volgende akte omtrent de onderbouwing van hierboven gestelde:
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-10, Nedergerecht Dokkum,Tresoar, inventarisnummer103, aktenummer 242, Gemeente: Dokkum, Periode: 1696-1808, Autorisatieboeken, Oude inventaris: U4, Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Nedergerechten inschrijving, (Akte)datum: 30-01-1732
Bijzonderheden:
Taetske Douwes Rimersma oud 17 jaar weeskind
Benedictus Douwes Rimersma oud 14 jaar weeskind
Jacob Douwes Rimersma weeskind, minderjarig
Wijlen Douwe Rimersma vader, zijn vrouw hertrouwt Paulus Smedema
Paulus Smedema ontvanger genoemd, stiefvader
Anske Benedictus Hamersma vroedsman curator ad actum divisionis met moeder, naam niet genoemd
Buwe Tjepkes koopman curator ad actum divisionis met moeder
Bijzonder te benoemen zijn de achternamen Riemersma en Hamersma die hier respectievelijk door Douwe en Anske worden gehanteerd. In de genoemde akte van 1720 hanteert Douwe wel als zodanig een achternaam echter Anske nog niet.
de volgende:
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-10, Nedergerecht Dokkum, Tresoar, inventarisnummer103, aktenummer 243, Gemeente: Dokkum, Periode: 1696-1808, Autorisatieboeken, Oude inventaris: U4, Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Nedergerechten inschrijving, (Akte)datum: 21-03-1732
Bijzonderheden:
Taetske Douwes Riemersma oud 17 jaar weeskind
Benedictus Douwes Riemersma oud 14 jaar weeskind
Jacob Douwes Riemersma weeskind, minderjarig
Buwe Tjepkes koopman curator over personen en goederen
Paulus Smedema stadsrentmeester curator over personen en goederen
Anske Benedictus Hamersma vroedsman curator, reeds geauthoriseerd curator ad actum divisionis
Dan kan men zich nog afvragen of Douwe Jacobs dezelfde persoon is als Douwe Rimersma (Riemersma). Hierbij de volgende akte:
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer177, aktenummer 755, Gemeente: Dokkum, Periode: 1730-1760, Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving, (Akte)datum: 13-01-1732, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden:
hij is Stads Rentemeester
Bruidegom: Paulus Smedema wonende te Dokkum
Bruid: Trijntje Benedictus wonende te Dokkum
Wederom Trijntje Benedictus ofwel de weduwe van Douwe Jacobs. Hieruit volgt dat Douwe Jacobs op latere leeftijd de achternaam Rimersma ofwel Riemersma hanteert.

Even een zijsprong naar de volgende akte, reeds eerder gevonden, echter interessant binnen de genealogie van gezochte Jan, van omstreeks 1630 – 1700. De akte verbindt, via Paulus Smeedema, de latere tak Leijenaar, omstreeks 1811, afkomstig van Itens.

Autorisatieboeken, archiefnummer 13-19, Nedergerecht Hennaarderadeel - Tresoar, inventarisnummer 19, blad155, aktenummer 383, Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1656-1811, Autorisatieboeken, Oude inventaris: H, Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Nedergerechten inschrijving, (Akte)datum: 18-01-1745
Curator: Paulus Smeedema (vroedsman en rentmeester) wonende te Dokkum
Weeskind: Geertje Gerrits leeftijd 14 jaar, wonende te Ytens
Weeskind: Jacob Gerrits leeftijd 11 jaar
Requirant: Douwe Dirksz (huisman) wonende te Lutkewierum
Requirant: Jan Dirksz (huisman) wonende te Ytens
Diversen: beide oom van de wezen
Genoemde, dan 11 jarige, weeskind Jacob Gerrits zal op latere leeftijd huwen, 22 augustus 1773, met Sipkjen Sybrens Leyenaar. Beide zonen van Jacob en Sipkje zullen rond 1811 de naamgevers zijn van het geslacht Leijenaar afkomstig van Itens.

Nu wederom Douwe Jacobs Riemersma. Jacob doopt een Douwe
Doopboek Herv. gem. Dokkum mannen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 186, aktenummer 739, Gemeente: Dokkum, Periode: 1674-1730, Doopboek Herv. gem. Dokkum mannen, Bron: DTB Geboortes / dopen, Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving, (Akte)datum: 16-05-1686, Plaats: Dokkum
Dopeling: Douwe
Vader: Jacob (kuiper)
Douwe is niet de enige met een dergelijke patronym en achternaam. Via de site van “ alle Friezen” de volgende akte:
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 176, aktenummer 245, Gemeente: Dokkum, Periode: 1707-1730, Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving, (Akte)datum: 25-01-1722, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden:
weduwe van Jan Jakobs Riemersma, vroedsman
Bruidegom; Bouwe Tjipkes wonende te Dokkum
Bruid: Tjitske Fransen Geringa wonende te Dokkum
En de volgende akte, voor het gerecht:
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 176, aktenummer 165, Gemeente: Dokkum, Periode: 1707-1730, Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving, (Akte)datum: 30-10-1707, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Jan Jakobs wonende te geboren te Dokkum
Bruid: Tjitske Fransen Geringa wonende te geboren te Dokkum
En de volgende akte voor de hervormde gemeente:
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 195, aktenummer 452, Gemeente: Dokkum, Periode: 1700-1722, Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving, (Akte)datum: 30-10-1707, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Jan Jakobs wonende te geboren te Dokkum
Bruid: Tjitske Fransen Geringa wonende te geboren te Dokkum
En de volgende de doop:
Doopboek Herv. gem. Dokkum mannen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 186, aktenummer 669, Gemeente: Dokkum, Periode: 1674-1730, Doopboek Herv. gem. Dokkum mannen, Bron: DTB Geboortes / dopen, Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving, (Akte)datum: 14-01-1685, Plaats: Dokkum
Dopeling: Jan
Vader: Jacob Jansens
Zoals reeds gesteld hanteert Douwe Jacobs Rimersma (Riemersma) pas op latere leeftijd een achternaam. Dit geldt eveneens voor Jan Jacobs Riemersma. Volgens de gevonden akten zijn beide personen, rond 1720, lid van de vroedschap te Dokkum. Hierop gezocht naar de bestuurders te Dokkum rond 1720.

De volgende site:
Dokkum: naamlijst van burgemeesters tot 1795
Bron: H.T. Obreen, Dokkum: Naamlijsten, Dokkum 1959.
Bewerkt voor internet door M.H.H. Engels, april 2008
Eerste aanvulling uit R. de Beer, Geschiedenis van Dokkum, 1580-1600. [Transcriptie pp. 1 t/m 69 Oudt resolutieboeck van Dockum, Dokkum 1971.
Hieruit komt het volgende naar voren:
Leden van de vroedschap te Dokkum 1637-1795. Verdeeld naar 8 personen uit elk van de vier Espels waarin Dokkum is verdeeld:
Lage weg-espel (Leege weg-espel, Hanspoorter espel)
4e verdeling - Jan Riemersma van 24 december 1717 tot 4 januari 1719
6e verdeling – Douwe Riemersma van 20 maart 1720 tot 26 juli 1723
Bovengenoemde is opmerkelijk getuige de patronymica, achternaam en gelijknamige Espel binnen Dokkum. Overigens staat eveneens Anske Benedictus als lid vermeld. In de eerste verdeling van Blokhuis(ter)-espel vanaf 21 maart 1722 tot 6 mei 1735. Waar woonde Jacob Jans te Dokkum?
De volgende site
Hvnf.nl
KOHIER PERSONELE GOEDSCHATTING VAN DE 100STE PENNING, 1703, (bron: Streekarchief Noordoost Friesland, Inventaris Archief Dokkum, nr. 400), Meindert Schroor
Hieruit komt het volgende naar voren:
Lege Wegh
Jacob Jansen cuper 20-0-0
Blijkbaar is Jacob Jans in 1703 woonachtig aan de Lege Wegh te Dokkum. En zeker niet onbemiddeld getuige het aangeslagen bedrag. Deze straat is gelegen in de espel “Lage weg” ofwel gelijkwaardig aan het espel waarin 14 jaar later in 1719 Jan Jacobs Riemersma als lid van de vroedschap wordt aangesteld.

Resumerend:
Om terug te komen op de hypothese omtrent de familiaire betrokkenheid van Jacob Jans in relatie tot Douwe Jacobs Riemersma in plaats van zijn functie. E.e.a. gesteld in de volgende akte
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-10, Nedergerecht Dokkum -Tresoar, inventarisnummer103, aktenummer 156, Gemeente: Dokkum, Periode: 1696-1808, Autorisatieboeken, Oude inventaris: U4, Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Nedergerechten inschrijving, (Akte)datum: 26-10-1720
Bijzonderheden:
Akte doorgehaald
Jacob Jansen mr. kuiper schuldeiser, eerste pregnante crediteur
Wijlen Jan Wessels faillissant, man van Antie Minnes
Wijlen Antie Minnes faillissant, vrouw van Jan Wessels
Anske Benedictus mr. grofsmid curator bonorum
Douwe Jacobs Riemersma vroedsman curator bonorum
Kan in ieder geval de feitelijke familiaire verbinding worden gelegd tussen Jacob Jans mr. kuiper en Douwe Jacobs Riemersma via de oomzegger van Jacob namelijk Gerrit Dirks, generatie 3 zie blad 1 van dit forum. Gerrit Dirks is als zodanig een zwager van Douwe Jacobs Riemersma via respectievelijk de (half)zusters Sjoukje Benedictus en Trijntje Benedictus.

Als ik reconstrueer

Jan, geb. omstr. 1625 huwt omstreeks 1650 met N.N
Kinderen van Jan, volgorde onzeker:

1. Evert Jans, meester kleermaker te Cromwal, eigenaar en gebruiker te Britswert van een ‘poltje’ land (1700; Britswerd: floreen reg. nr. 18). Koopt 11 januari 1692 een huising gelegen te Cromwal en op 16 feb. 1700 aldaar nog een huis, overleden in 1716 te Cromwal.
2. Durk Jans, Durk (Dirck) Jans, geboren omstreeks 1650, pachtboer te Itens van een stuk weideland (1689; stemkohier nr. 14) en later op zathe Hoytehuys (1698, 1708 Itens: stemkohier nr. 2) en gezamenlijk met zijn zwager Jelle Jans een stuk weideland (1698 Itens nr. 15), op 2 maart 1713 Doopsgezind lidmaat te Kromwal (Britswerd later Itens), overleden ca. 1718; huwt 8 maart 1674 te Itens met Fookel Douwes afkomstig van Hennaard. (Zij overleden voor 2 maart 1713 i.v.m. niet benoemd in lidmatenlijst DG)
3. Jacob Jans, volgt
4. Hincke Jans, afkomstig van Itens, huwt op 16 juli 1682 aldaar met Jelle Jans afkomstig van Bozum, pachtboer en ontvanger te Itens (1698, 1728 Itens: stemkohier nr. 9) en gezamenlijk met zijn zwager Durk Jans een stuk weideland (1698 Itens nr. 15)

3. Jacob Jans, geb. omstr. 1650, meester kuiper te Dokkum, op 20 maart 1674 opgenomen in het burgerboek van Dokkum met beroep mr. kuiper, afkomstig van Britswerd. Jacob is doopsgezind, blijkend uit een akte van 1679. In 1703 vermeld als woonachtig aan de Lege Wegh te Dokkum met beroep kuiper. Aangenomen als lidmaat van de hervormde gemeente te Dokkum in 1706. Op 29 maart 1674 in ondertrouw middels derde huwelijksproclamatie voor de hervormde gemeente en het gerecht te Dokkum met Tietske (Tyetzke) Sipkisdr. Zij geb. omstr. 1641 te Jendelt nabij Franeker, Jacob dan afkomstig van Britswerd en Tietske van Dokkum. Het huwelijk van Tietske met Jacob is haar tweede. Haar eerste huwelijk is op 5 mei 1661 met kuipersgezel Pyter Eewerts. Ze was toen woonachtig tot Franeker en Pyter te Dokkum. Ze huwen voor zowel het lokale Gerecht als de Hervormde Gemeente te Franeker en Dokkum. Uit het eerste huwelijk van Tietske met Pyter Eewerts de volgende kinderen:

- Geertie Pyters, geb. 1663, ten tijde van aanstellen curatorschap op 12 februari 1675 de leeftijd van 12 jaar.
- Auckien Pyters, geb. 1664 ten tijde van aanstellen curatorschap op 12 februari 1675 de leeftijd van 11 jaar.

Uit het huwelijk van Jacob met Tietske zijn vooralsnog geen kinderen bekend. Tietske (Tyetzke) Sipkisdr overlijd voor 28 oktober 1683 blijkend uit de eerste proclamatie van Jacob zijn tweede huwelijk voor de hervormde gemeente te Ytens. Bevestiging van het huwelijk van Jacob Jans met Taedtje Douwes vindt plaats op 18 november 1683 voor de hervormde gemeente en het gerecht te Dokkum. Ondanks dat Jacob al reeds 9 jaar woonachtig is te Dokkum staat in de akte te Dokkum vermeld, woonachtig tot Britswerd met beroep meester kuiper. Taedtje is dan wonende te Itens.
Uit dit huwelijk:

3.1 Jan Jacobs Riemersma (Rimersma), gedoopt 14 januari 1685 te Dokkum. Vanaf 24 december 1717 tot 4 januari 1719 is hij lid van de vroedschap te Dokkum. Vanaf omstreeks 1720 hanteert Jan de achternaam Riemersma. Hij huwt op 20 oktober 1707 met Tjitske Franses Geringa. Tjitske is een dochter van Frans Jelles Geringa. Haar vader is van 17 juni 1704 tot 12 december 1725 lid van de vroedschap te Dokkum en tevens in 1712, 1717 en het jaar 1723 burgermeester te Dokkum.
Vooralsnog is niet bekend of er kinderen zijn geboren tijdens het huwelijk van Jan en Tjitske. Jan komt te overlijden voor 25 januari 1722 getuige haar huwelijk als weduwe met de van Dokkum afkomstige koopman Bouwe Tjipkes. Bouwe zal circa tien jaar later als curator ad actum divisionis optreden voor de kinderen van Douwe Jacobs Riemersma.

3.2 Douwe Jacobs Riemersma (Rimersma), gedoopt 16 mei 1686 te Dokkum. Vanaf 20 maart 1720 tot 26 juli 1723 is hij lid van de vroedschap te Dokkum. Omstreeks 1720 hanteert Douwe de achternaam Riemersma. Hij huwt op 30 december 1708 te Dokkum met Trijntje Benedictus. Trijntje is te Dokkum gedoopt op 5 juni 1687 en is een dochter van Benedictus Anskes en Grijttie Philippus. Haar vader Benedictus is mr. smid te Dokkum en geboren te Jorwerd. Douwe komt te overlijden voor 13 januari 1732 blijkens Trijntje haar huwelijk, voor de hervormde gemeente van Dokkum, met Stadsrentmeester Paulus Smedema. Na het huwelijk van Trijntje en Paulus worden op 30 januari de koopman Buwe Tjepkes en vroedsman Anske Benedictus Hamersma tezamen met Trijntje aangesteld tot curatoren over de kinderen en goederen van Douwe en Trijntje.
Uit het huwelijk van Douwe en Trijntje de volgende kinderen:

3.2.1. Taetske Douwes Riemersma (Rimersma), oud 17 jaar weeskind
3.2.2. Benedictus Douwes Riemersma (Rimersma), oud 14 jaar weeskind
3.2.3. Jacob Douwes Riemersma (Rimersma), weeskind, minderjarig

Op 18 januari 1745 zal Paulus Smedema, dan vroedsman en rentmeester te Dokkum, het curatorschap van de weeskinderen Geertje en Jacob Gerrits overdragen aan beide omen Douwe en Jan Dirkszn. Oom Jan Dirksz en de weeskinderen van wijlen Gerryt Dircks en Sjoukje Benedictus zijn dan woonachtig tot Ytens. Oom Douwe Dirksz dan tot Lutkewierum. Trijntje overlijd voor 7 oktober 1750 getuige de bevestiging van het huwelijk tussen Paulus Smedema en Aafke Gerryts.

Het intrigerende is de familiare naamkeuze van Jan en Douwe Jacobs. Komt deze via vader Jacob Jans of wellicht hun moeder Taedtje Douwes? En heeft de keuze een familiare of beroepsmatige grondslag?

Vriendelijke groet,
Hielke Leijenaar

Plaats reactie