Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » vrijdag 15 apr 2016 8:41 pm

Deze Evert Jans is uit te sluiten.
Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 83r
….Aaltie Eewerts innovante nagelaten dochter van Eewert Jans en (Asche) Johannis in tijden echteluijden tot Wommels….19 april 1702
Mijn opmerking:
Is een andere Evert jans namelijk reeds overleden in 1702, dit in afwijking van gezochte Evert Jans welke is overleden omstreeks 1716 dus uitgesloten van genoemde Evert jans van Cromwal.

Volgens website “alle friezen” de volgende gegevens uit te sluiten Evert Jans,
Eewert Jans
Gehuwd in 1661 te Jorwerd met Antie Johannes afkomstig van Jorwerd. Aldaar op 14 december 1662 een dochter gedoopt Aeltie. Later pachtboer te Wommels in 1698 op stem. Nr. 20.

groet,
Hielke
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op woensdag 23 nov 2016 12:32 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » vrijdag 15 apr 2016 10:32 pm

Beste medespeurder,

Akte van 19 maart 1716 (proclamatieboek 13-05 nedergerecht Baarderadeel inv. Nr. 68 folio nr. 57 nog eens met aandacht gelezen en hierbij de opmerkingen van Anton in meegenomen.

Mijn intepretatie is dan dat ene Jelte Jans met zijn vrouw een woning koopt te Cromwal.
In deze woning heeft Evert Jansz gewoond en is eertijds geërfd (ab intesto Erffge) door drie partijen:

1 Dirk Jansen woonachtig te Itens
2 Jacob Jansen woonachtig te Dokkum
3 Jan Jelles woonachtig te Itens met Johannes Jelles, met zijn vader Jelle Jans (overigens is Jelle Jans gehuwd geweest met Hinke Jans) en Theuntie Jans met haar man Jan Abrahams

Zodoende nr 1 en 2 als broeder en nr.3 als oomzeggers gezamenlijk met hun vader want dit zijn naar ik aanneem een 3-tal kinderen van Jelle Jans en Hincke Jans (huwelijk 16 juli 1682 – hervormd Itens/Hennaard). Als oom zegger van Ewert Jansen hebben Jan Jelles en Johannes Jelles, gezien de bejaarde leeftijd van hun vader, Jan Jelles, opgetreden als woordvoerder.

overdenking
Nu rees bij mij de vraag waarom de latere kinderen van Jelle Jans en Hincke Jans dan niet gedoopt zijn. Dit is namelijk wel het geval met ene Oedtske, binnen een jaar na hun huwelijk op 1 april 1683 te Hennaard. Wellicht is ze gestorven voor 1716 i.v.m. dat ze niet in bovengenoemde akte is opgenomen? En als bijkomend beroep van Huisman te Itens is Jelle Jans eveneens Ontvanger van Itens. Het lijkt me dan noodzakelijk om Hervormd te zijn.... Volgens mij bezit ik zelfs kopieen van kerkraadaktes waarin wordt aangegeven dat Jelle Jans in de hervormde kerkraad zit. Genoemde aktes hervormde kerk volgen nog van mijn zijde.

Puzzelstukje
Doopsgezind jaarboekje 1979, pag. 31 - menistenkerkje te Kromwal, pag 32 – De samenkomsten op Kromwal zullen eerst steeds geleid zijn door broeders uit de gemeente. De enige van hen met naam bekend is Jelle Jans, een “hoog geacht en aanzienlijk huisman te Itens”. Omstreeks 1700 werd hij aangezocht tot het waarnemen van de predikdienst. Doch vooral wegens “zijn geklommene jaren” vond hij het beter zijn zoon Douwe Jelles op te leiden voor dit ambt. Deze heeft bijna 50 jaar de bediening waargenomen.

overdenking
Hier spreekt men zelfs van een Douwe Jelles… waarop baseert men dit qua akte? evenwel komt deze niet voor in de doopaktes enkel ook niet in bovenstaande akte van 1716…? Wellicht vernoeming door Jelle Jans aan zijn zoon naar een halfbroer van zijn vader?

BAA P4, Proclamatieboek, 22-10-1660: Jildert Sipckes x Aelle? Eises. te Oosterlittens kopen een huis aldaar met bakkersnering, dat zij al bewonen, van Jan Jelles x Teuntie Nardus aldaar. [Bakker JJ en TN tr. Oosterlittens 1650.]
Fedde Jans te Oosterlittens als curator van Douwe Jelles, halfbroer van verkoper, protesteert tegen de proclamatie.


Overdenking
Wellicht nog een tweede Jelle Jans woonachtig tot Itens? Onwaarschijnlijk, getuige het genoemde beroep en enkel de aanwezigheid van één huijsman te Itens genaamd Jelle Jans volgens HISGIS.
Mijn inschatting is dat Hinke Jans een zuster is van genoemde Dirk Jansen en Jacob Jansen e.e.a. via site Syses. Of is Jelle Jans een broer van deze twee mannen? Deze denkwijze kan volgens mij niet getuige de gevonden aktes omtrent de ouders van Jelle Jans. E.e.a. in relatie tot Teuntie Nardus en de aangestelde curatoren in de genoemde aktes.

puzzelstukje
Overigens is de genoemde oomzegger van Evert Jans of mijn inziens m.a.w. dochter van Jan Jelles genaamd Theuntie wellicht vernoemd naar de moeder van Jan Jelles mijn inziens is dat namelijk Teuntie Nardus vrouw van Jan Jelles (hij van Oosterlittens) gehuwd op 25 november 1650 te gemeente Baarderadeel.

En bijkomstigheid is dat Teuntie Nardus later is hertrouwt met Haentie Jans van Oosterlittens (huwelijk 9 februari 1663 te Oosterlittens – zie site alle friezen). Zie genoemde akten uit authorisatieboek, vorig bericht onder punt 3 en 5. Waarschijnlijk is Gerben Jans Brand (vroedsman te IJlst een broer van Haentie Jans!


Akte van 1720 zal ik eveneens trachten te verklaren. Overigens was Evert Jans eigenaar van nog een woning te Britswerd/Cromwal. Vandaar wellicht de akte uit 1720.

aanvullende info volgt.
Groet
Hielke

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Anton » maandag 18 apr 2016 3:07 am

Evert Jans te Jorwerd/Wommels inderdaad niet relevant, omdat hij een zoon was van de Jan Jans te Jorwerd die in het eerste bericht zijdelings wordt genoemd.

Zonder op het toen geldende Rooms-Hollands recht en Rooms-Friese recht in te gaan, uit de losse pols (het is ook al weer laat) een kanttekening bij de nalatenschap van Evert Jans, uitgaande van de gegevens in onderhavige discussie. Hij overleed ab intestato, dus zonder testament. Zijn erfgenamen waren aldus niet door hemzelf aangewezen en moesten volgens de wettelijke regels worden bepaald. Evert had geen kinderen en zijn ouders waren kennelijk overleden. Zijn evt. (volle) broers en zusters vormden dan de meest nabije bloedverwanten/gelijkberechtigde erfgenamen. Die waren er, meerderen, en dus vererfde de boedel in staken.
Staak 1: Dirk Jans (leeft, 1/3e). Staak 2: Jacob Jans (leeft, 1/3e). Staak 3: in de plaats van de overleden Hinke Jans (x Jelle Jans), haar kinderen (samen 1/3e). Deze 3e club werd dan gevormd door Jan Jelles, Johannes Jelles en m.i. Theuntie Jelles (x Jan Abrahams). In de acte uit 1716 zou dan Theuntie per abuis het patroniem Jans hebben gekregen. Dat Johannes Jelles hier gesterkt (bijgestaan) werd door zijn vader Jelle Jans, betekent m.i. dat Johannes wel volwassen was, niet onder curatele stond, maar toch niet goed in staat was zijn belangen te behartigen. Sterking zonder curatele zie je vaker in archieven.

De doopsgezinde bron uit 1979 ken ik niet; had graag meer gelezen over leraar Jelle Jans en zijn plaatsvervanging. Dacht toen aan de gans vergeten "Genealogische aantekeningen" uit het kerkenboek van de doopsgezinde gemeente Kromwal in Gen. Jierboekje 1959, 39 e.v., door W. Zondervan. Veel informatie tussen 1713 en 1812. Onder Brijtswert is het pover, maar onder Iettens worden o.a. vermeld: 1713 Durck Jans, Jelle Jans x Sieuke Seytses, Jan Durcks x vrouw; 1714 Jan Abrahams x vrouw, Johannes Jelles x vrouw; 1727? Jan Jelles x vrouw; 1725 Douwe Jelles gedoopt en broeder; 1731 Douwe Jelles wijf gedoopt en suster. Nadere bestudering zal wel aanwijzingen voor meer verwanten opleveren.
Jan Abrahams is via Tresoar e.d. wel te vinden, maar zijn bruid Theuntie Jelles/Jans niet?

Overigens: BAA P8 [inv. nr 69] Proclamatieboek 1727-1735. Consent 9-6-1732. Melis Clasen schoolmeester x Jetske Dirks e.l. Britswerd, voor de 0,5, en Gerrit Clasen schoolmeester x Lysbet Atses e.l. Tzum, voor de 0,5, kopen 11 pm greidland onder Britswerd.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » donderdag 21 apr 2016 10:34 pm

Beste Anton en medespeurders,

Nog een aantal puzzelstukjes
Proclamatieboek 13-05, nedergerecht baarderadeel 1670-1701 – invoernummer 66 – blad 147
Persoonlijke vrije vertaling
1e proclamatie 12: januari 1680
Evert Jans van Britswerd koopt….. ( grond ?) van ene Doede Pijters…


Proclamatieboek 13-05, nedergerecht baarderadeel 1670-1701 – invoernummer 66 – blad 148
Persoonlijke vrije vertaling
1e proclamatie 26: januari 1680
Evert Jans van Britswerd koopt….. ( grond ?) van….Sjoerd Jans…. Doede Pijters bewoont….


Proclamatieboek 13-05, nedergerecht baarderadeel 1670-1701 – invoernummer 66 – blad 359
Persoonlijke vrije vertaling
1e proclamatie 11: januari 1692
Evert Jans van Britswerd koopt….. ( huis ?) staande en gelegen te Cromwal….van….Juw Olpherts en Sybolt Attes….


Proclamatieboek 13-05, nedergerecht baarderadeel 1670-1701 – invoernummer 66 – blad 529
Persoonlijke vrije vertaling
1e proclamatie 19: februari 1700
Evert Jans… kopen… van Attie Gosliga….
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op woensdag 23 nov 2016 12:33 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Anton » maandag 9 mei 2016 4:35 pm

Wat betreft de bijdragen van 18 maart en 15 april: de Fopma's van Bosum kunnen inderdaad buiten beschouwing blijven. Geen aanwijzingen voor verwantschap.
Voor de liefhebber nog: BAA Weesrekeningboek O4 1669-1683, 309 vo. e.v., 23 aug. 1680, eindafrekening door de curatoren van de weeskinderen van Dirk Fopma. Jan Jacobs, de huisman te Oosterwierum, was vermdl. een zoon van curator Jacob Jans te Raard.

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Anton » dinsdag 31 mei 2016 1:01 am

Volgende discussie op Tresoar uit 2013 is van belang: viewtopic.php?t=5867&p=40781, voor zover het de Itens-connectie betreft.
Hiermee zijn (nagenoeg alle?) kinderen uit het 2e huw. van Jan Dirks te Itens x Gerbrich Hettes te vinden. Wel even Gerbrich Hettes invoeren in Alle Friezen voor de gegevens uit de coll. P. Nieuwland.
Zie daar ook via zoekopdracht "Jan Dirks": Bron: Tietjerksteradeel e.o. Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o. Bijzonderheden:
Jan Dirks; boer te Itens (1728, 1749), tr. (2 ?) Itens 20 feb. 1724 Gerbrichje Hettes (v Lutkewierum); ki.: Hette, 1782 boer te Rien, Jacob, dan koopman te Itens, Rinske, wed. Alle Sikkes te Bozum, Egbert / Eibert, boer te Itens, Jentje, boer te Abbega


Van belang is ook de conclusie dat Sietse Jans x 1727 Reintie Gerbens een zoon is van Jan Dirks [uit diens 1e huw.]. Hun kinderen Gerben, Trijntje, Berbere, Antie en Pyter Sytses zijn kindskinderen van Jan Dirks en krijgen o.g.v. het testament van Jan D. d.d. 30-11-(1751 of 1752?) tot curatoren hun half-ooms Hette Jans te Schrens en Pier Jans te Itens. HEN inv. 19 Autorisatieboeken (166) 6-3-1754.
Reintie Gerbens was een dr. van Gerben Gerbens de Oude, mr wagenmaker te Oosterwierum, x Berber Willems. De overlevende kleinkinderen worden genoemd in volgende acte.
BAA, inv. nr. 32, Autorisatieboek blad 107 Datum: 12-06-1755 Bijzonderheden: zie ook folio 106
Anne Fokkes, woonachtig te Mantgum curator volle oom
Gerben Gerbens, woonachtig te Oosterwierum curator volle oom
Trijntje Sijtzes oud 22 jaar kleindochter
Berber Sijtzes oud 20 jaar kleindochter
Antje Sijtzes oud 18 jaar kleindochter, de kinderen erven van wijlen
Gerben Gerbens de Oude grootvader en zijn echtgenote wijlen Berber Willems.

Met de hechte doopsgezinde gemeente Cromwal als sociale omgeving kon er wel eens verwantschap bestaan tussen Jan Dirks en Jelle Jans van Itens. Zie bijv. eerder bericht: Jan Jelles x Sieuke Seytses lidmaten te Cromwal in 1713. En Jan Dirks had een zoon Sietse uit een eerder huwelijk omstreeks 1700. Je gaf zelf al de hypothese dat Jan Dirks gehuwd kon zijn met een Sietses, een zuster van Tjeerd Sijtses. De bevestiging zit inderdaad in de acte van 15-6-1729 uit HEN inv.nr. 19, Autorisatieboek: Jan Dirks als aangehuwde oom van "vaderswege" van Akke Tjeerds dr. van Tjeerd Sijtses x Akke Jans. Verwant dus van vaderszijde en niet moederszijde!
Akke Jans behoort m.i. niet tot de onderhavige Jansens. Zie HEN inv.nr. 19, Autorisatie, bl. 175, 5-6-1758/28-8-1758: o.g.v. het testament d.d. 5-5-1758 van Akke Jans, x Jan Jelles te Itens, worden tot curatoren benoemd [haar broers?] Tjepke Jans timmerman te Oosterlittens en Theke Jans te Finkum over IJske Wadses, dr. van Wadse Pieters x Trientie Jans [haar zuster?].

HEN inv.nr. 19, (156) 28-1-1745: Geertje Gerrits in't (20e/22e?) jaar en Jacob Gerrits 11 jaar, beiden te Itens met hun ooms Douwe Dirks te Lutkewierum en Jan Dirks te Itens verzoeken tot hun curator te benoemen Paulus Smeedema, vroedsman en stadsrentmr. te Dokkum. Deze was in 1732 gehuwd met Trijntje Benedictus. Hiermee is wel duidelijk dat het gaat om Geertje en Jacob, 2 van de jongste kinderen van Gerrit Dirks te Itens waarover eerder is gediscussieerd.

Aardig is nog HEN, inv.nr. 19 (159), 15-12-1747: Jelle Jans, ontvanger te Itens, ouder dan 95 jaar, verzoekt om benoeming van curatoren over Maaike, Antje, Akke en Jeltje Johannis, kinderen van zijn overl. zoon Johannes Jelles, huisman te Oosterend, x Uilkje Rienks, die nu hertr. met Klaas Pijters, vrijgezel onder Oosterend. Die curatoren zijn Jan Jelles, huisman te Itens, en Douwe Jelles, huisman [en ontvanger] te Itens - die gelet ook op de gegevens over de erfenis van Evert Jans, zie hiervóór - halfbroers/zonen zijn van Jelle Jans. Zij worden benoemd op behoorlijke "eed" als mennonijten.
Uilkje Rienks te Hennaard stond als minderjarige onder curatele van Jelle Jans en Jan Dirks; HEN inv.nr. 19, (108) 19-4-1717.

Duidelijk is wel dat dit doopsgezinde milieu gereconstrueerd moet worden via het nedergerecht. Zou ook graag een kopie ontvangen van het artikel over Cromwal in het Doopsgezind Jaarboekje 1979.
Onderzoek via een mogelijke lijn Jan Dircx te Oosterend (23 jr in 1649) --> Jan Dircx van Oosterend tr. gerecht.(dpsg.!?) HEN 1657 Aeltie Gerbens ald. --> Durk Jans lidmaat te Cromwal 1713 --> Jan Dirks lidmaat te Cromwal 1713 x Sietses xx Gerbrich Hettes leverde verder nog niets op.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » dinsdag 31 mei 2016 3:50 pm

Beste Anton en Medespeurders,

Deze puzzelstukjes kwam ik tegen in het cohier van 1705. Wellicht e.e.a. in relatie tot gevonden gegevens Anton zie aanvulling Anton 31-05-2016
Personele goedschatting 1705
Dorp Hennaard 100 en 1000ste penning
Rienk Jans 1500,
--
Rienk Jans als curator over het weeskind van Teacke (Saecke of Locke?) Jacobs haar op het dorp Yttens in plaats van Sytse Haanties die verstorven is.
--
Dorp Yttens 100 en 1000ste penning
Dirk Jans 800,

Sytse Haanties
verstorven 2000F in plaats
Tjeerd Sytses desselfs soon hebbende noijt op het cohier geweest mede erftgenaam op 1000,-
De andere 1000F is bij Jan Dirks woonende tot Lutkewierum ontvangen hebbende mede noijt op cohier geweest en staat aldaar.

Jelle Jans 1900

Dorp Lutkewierum 100 en 1000ste penning
Douwe Dirx 5,
Jan Dirksen van Yttens sijnde een erfgenaam van Sytse Haanties verstorven tot Yttens hebbende noijt op het cohier gestaan 1000,-
Opmerking mijn zijde
Te Lutkewierum woonde Douwe dirks een broer van Jan Dirks. Evenwel is het bedrag getransporteerd?
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op woensdag 23 nov 2016 12:33 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » dinsdag 31 mei 2016 11:22 pm

Beste Anton,

Per abuis het jaarboekje van 1979 genoemd hier staat eveneens e.e.a. over Cromwal in. Evenwel komt mijn zinsnede uit het boekje van 1965. Zie pag. 32 omtrent Jelle Jans en Douwe Jelles.

Hierbij voorblad -
DGJB1965.jpg
Blad 31 -
DGJB1965 - 3.jpg
Blad 32 -
DGJB1965 - 4.jpg
Helaas kan ik niet meer bijlagen toevoegen.

MVG,

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Anton » woensdag 1 jun 2016 3:49 am

Genealogie met voeten in de klei!

Eerst even een vraag over een eerdere bijdrage voordat die vervliegt.
In het bericht van 15 apr. 2016, 6:54 pm, staat onder punt 1 het volgende: “Jan Dirks is de zoon van Durk Jans. Durk Jans en Jelle Jans zijn zwagers. Dus Jan Dirks is een oomzegger van Jelle Jans”.
Intrigerend; het lijkt Aristoteliaanse logica, maar op welke informatie is deze redenering op gebaseerd?! (Zie ook mijn laatste bericht waarin Durk Jans en Jan Dirks als doopsgezinde lidmaten te Cromwal in 1713 worden genoemd.)

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Anton » woensdag 1 jun 2016 3:54 am

Pff, slordig geformuleerd.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » woensdag 1 jun 2016 11:43 am

Beste Anton,

Dit gegeven baseer ik op het volgende. Zie mijn eerste post omtrent mijn genealogie.

Jan, geboren omstreeks 1625, huwt omstreeks 1650 met N.N.
Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
1. Evert Jans, meester kleermaker te Cromwal, eigenaar en
gebruiker te Britswert van een ‘poltje’ land (1700; Britswerd:
floreen reg. nr. 18). Koopt 11 januari 1692 een huising gelegen te
Cromwal en op 16 feb. 1700 aldaar nog een huis, overleden
in 1716 te Cromwal.
2. Durk Jans, volgt.
3. Jacob Jans, kuipersgezel afkomstig van Britswerd, op 30 maart
1674 vermelding als burger te Dokkum dan meester kuijper, in
1706 hervormd lidmaat te Dokkum , op 29 maart 1674 derde
huwelijksproclamatie te Dokkum met Tietske Sipkisdr afkomstig
van Dokkum, huwt op 18 november 1683 te Dokkum met Taedtje
Douwes afkomstig van Itens, in 1706 hervormd lidmaat te
Dokkum, overleden aldaar in 1714.
4. Hincke Jans, afkomstig van Itens, huwt op 16 juli 1682 aldaar
met Jelle Jans afkomstig van Bozum, pachtboer en ontvanger te
Itens (1698, 1728 Itens: stemkohier nr. 9) en gezamenlijk met
zijn zwager Durk Jans een stuk weideland (1698 Itens nr. 15) hij
zoon van Jan Jelles afkomstig van Oosterlittens en Teuntie
Nardus van Jellum.Durk (Dirck) Jans, geboren omstreeks 1650, pachtboer te Itens op zathe Hoytehuys (1698, 1708 Itens: stemkohier nr. 2) en gezamenlijk met zijn zwager Jelle Jans een stuk weideland (1698 Itens nr. 15), op 2 maart 1713 doopsgezind lidmaat te Kromwal (Britswerd later Itens), overleden ca. 1718; huwt 8 maart 1674 te Itens met Fookel Douwes afkomstig van Hennaard.
Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
1. Jan Dircks, pachtboer te Itens op zathe klein Aankama (1728;
stemkohier nr. 10, 13 en 14), op 2 maart 1713 lidmaat
doopsgezinde gemeente Kromwal (Britswerd later Itens).
overleden (voor) 1781, huwt voor 2 maart 1713 met N.N. ze
overlijdt op 18 februari 1721, huwt als weduwnaar op 20 februari
1724 te Itens met Gerbrig Hettes van Lutkewierum, dochter van
Hette Jentjes en Baukje Wybrens, overleden 19 november 1781
te Oosterlittens.
2. Douwe Dircks, pachtboer te Lutkewierum op zathe “op het land”
(1728; Lutkewierum: stemkohier nr.8 ) en eigenaar van 33
pondematen weideland (1728; Hennaard: stemkohier nr. 12), op
2 maart 1713 lidmaat doopsgezinde gemeente Kromwal
(Britswerd later Itens). derde huwelijks proclamatie op 5
augustus 1708 te Oosterend met Trijntie Douwes van
Poppingawier.
3. Jetske Dircks, geboren in 1685, op 27 april 1711 toegelaten tot
het avondmaal na belijdenis van haar geloof, hervormde gemeen-
te Britswerd en Wieuwerd, overleden juni 1733, huwt op 19 jan-
uari 1710 te Wieuwerd Melis Claases, schoolmeester en organist
te Britswerd, zoon van Claas Douwes schoolmeester te Tzum en
Aefke Melisdr. gereformeerd gedoopt te Tzum op 17 januari
1686, op 30 december 1707 toegelaten als lidmaat hervormde
gemeente Britswerd en Wieuwerd, overleden aldaar in 1733.
4. Gerryt Dircks, volgt.

Bovengenoemde relatie tussen Jelle Jans en Durk Jans als zwagers, namelijk via Hincke Jans zie het testament van Evert Jans.

Relatie tussen hen beide als gebruikers van stuk weideland te Itens
Inschrijving Stemkohieren
Datum: 1698
Plaats: Hennaarderadeel

Bijzonderheden:
Locatie: Itens
Stemnr.: 15
Aantal stemmen: 1

Eigenaar
Raadsheer Hobbo Baerd Sminia
Gebruiker
Dirk Jans
Gebruiker
Jelle Jans

Relatie tot hen als in lidmaten van de doopsgezinde gemeente te Cromwal;
IMG_9933-1.jpg

Interresant is dan hoe kom ik op de relatie tussen Jan Durk en Durk Jans waar is mijn bewijslast....
In ieder geval woonomgeving
Patronymica
Leeftijd

De betreffende akte zal ik er op na moeten kijken.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » woensdag 1 jun 2016 1:34 pm

Anton,

In navolging van je gestelde:

Met de hechte doopsgezinde gemeente Cromwal als sociale omgeving kon er wel eens verwantschap bestaan tussen Jan Dirks en Jelle Jans van Itens. Zie bijv. eerder bericht: Jan Jelles x Sieuke Seytses lidmaten te Cromwal in 1713. En Jan Dirks had een zoon Sietse uit een eerder huwelijk omstreeks 1700. Je gaf zelf al de hypothese dat Jan Dirks gehuwd kon zijn met een Sietses, een zuster van Tjeerd Sijtses. De bevestiging zit inderdaad in de acte van 15-6-1729 uit HEN inv.nr. 19, Autorisatieboek: Jan Dirks als aangehuwde oom van "vaderswege" van Akke Tjeerds dr. van Tjeerd Sijtses x Akke Jans. Verwant dus van vaderszijde en niet moederszijde!
Akke Jans behoort m.i. niet tot de onderhavige Jansens. Zie HEN inv.nr. 19, Autorisatie, bl. 175, 5-6-1758/28-8-1758: o.g.v. het testament d.d. 5-5-1758 van Akke Jans, x Jan Jelles te Itens, worden tot curatoren benoemd [haar broers?] Tjepke Jans timmerman te Oosterlittens en Theke Jans te Finkum over IJske Wadses, dr. van Wadse Pieters x Trientie Jans [haar zuster?].


Het volgende
Je genoemde Jan Jelles x Sieuke Seytses lidmaten te Cromwal in 1713 dient te zijn:
Jelle Jans x Sieuke Seytses lidmaten te Cromwal in 1713. Zie bijlage foto - lidmatenlijst in vorige opmerking.

het volgende
Jan Dirks is gehuwd geweest met een x. Sytses dit was een zus(je) van Tjeerd Sytses - zie personele goedschatting van 1705 / erfgenamen Jan Dirks en Tjeerd Sietses van de overleden Sytse Haanties
Tjeerd Sytses was gehuwd met Akke Jans - zie Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 131-li / Akke Jans weduwe Tjeert Sijtses dog haer nu ten twedemaal in egte verbonden...
Akke Jans huwt met Jan Jellis - zie Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 131-re Akke Jans weduwe Tjeert Sijtses dog nu hertrouwt met Jan Jelles huisman tot IJtens
Jan Jellis wellicht zoon van Jelle Jans en Hincke Jans - zie acte evert jans uit 1716

Als ik reconstrueer dan:
Sytse Haanties (Haentjes) pachtboer te Itens (1698 Itens; stemkohier nr. 6) overleden omstreeks 1705 huwt met....
uit dit huwelijk, volgorde onzeker:
1 - Tjeerd (Tierdt) Sytses (Seytses) doopsgezind pachtboer te Itens (1728 Itens; stemkohier nr. 6) huwt met Akke Jans. Hij overlijdt voor 1728. Uit dit huwelijk, volgorde onzeker:
1a - Akke Tjeerds
Akke Jans huwt 2e maal met Jan Jellis.

2 - x. Sytses (Seytses) huwt met Jan Dirks pachtboer te Itens. Zij overleden op 18 januari 1721. Uit dit huwelijk, volgorde onzeker
2a - Sytse Jans geb. omstr. 1700

onzeker of Sieuke Sytses dochter is van Sytse Haenties
3 - Sieuke Sytses (Seytses) overleden in 1720 huwt met Jelle Jans
- ze zijn niet genoemd als erfgenaam in zie personele goedschatting van 1705 / erfgenamen Jan Dirks en Tjeerd Sietses van de overleden Sytse Haanties

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » woensdag 1 jun 2016 1:55 pm

Evenwel moet ik nog de bewijslast aandragen voor mijn onderzoeksopzet dat Jan een zoon is van Durk. Overigens had ik die al deels benoemd in de volgende,
Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 156
Geertje Gerrits oud in’t 15 de jaar en Jakob gerritsz oud 11 jaaren beide te IJttens gesterkt met haar beide oomen Douwe en Jan Dirksz huislieden te Lutkewierum en IJtens da’f
Regten
contra
Paulus Smeedema vroetsman en rentmeester der stede Dokkum requireerde……
en
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op woensdag 23 nov 2016 12:34 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Anton » donderdag 2 jun 2016 12:23 am

Klopt, heb namen c.q. generaties verwisseld.

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Anton » zaterdag 4 jun 2016 7:42 pm

Nieuws over het nageslacht van [b]w. Dirck Dircx Posthumus [/b]in 1649 te Oosterend, een hypothetische stamlijn. Draagt dit bij aan een overbrugging rond 1680?

Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 63 Hypotheekboeken 1673-1681

[202 vo.] 2-3-1679 registratie van contract of scheiding tussen erfgenamen d.d. 27-4-1670.
Erflaatster: w. Aeltje Gerbens dr., overl. huisvr. van Jan Dirksen te Oosterend.
Staak I: Aukje Gerbensdr x Claes Jans te Tzummarum, Aaltje Gerbens x Eenne Ipes mr kuiper te Wommels, N.N. weeskind van w. Trijntje Gerbens x Jetse Foekes (curatoren Claes en Eenne voornoemd), Rennertje Gerbens (ongehuwd, curatoren als voornoemd). Tezamen voor 4/5e deel erfgenamen van hun moeder en schoonmoeder Aeltje Gerbens.
Staak II: Eelke/Ulkje Jans, jongedr., dr. van Jan Dirksen en w. Aeltje Gerbens, halfzuster van de vorigen, erfgenaam voor 1/5e deel.
Erfenis: huis en ontruiming van sate en landen, levende have, huisraad en inboedel. Jan Dirks behoudt de goederen en neemt het erfdeel van de kinderen over tegen betaling van 5 x 450 gg. Allen ondertekenen, behalve Auk G. met een rechtopstaand kruisje.

Alle Friezen: Aelcke Gerben-Reynsdr. tr. gerecht. HEN (1?) 29-10-1634 Gerben Joannis-Heeriszn., beiden van Oosterend.

Eelck Jans tr geref. Oosterend 13-7-1679 de koopman Wabe Siercks, beiden van Oosterend. Hij tr. vaker.

[203 vo.] 6-3-1679 registratie van obligatie d.d. 12-8-1678.
Jan Dirksen te Oosterend [ongehuwd!?] bekent schuld aan Dirk Bartels, wonende te Makkum, zoon van [w.] Jetske Dirks, dochter en voor ¼ deel erfgenaam van haar w. moeder Geertje Dirks, van 424 gg. 24 st. 8 penn., welk bedrag D.B. in voornoemde kwaliteit voor ¼ part toekomt in de schuld die J.D. aan zijn w. moeder Geertje Dirkx schuldig is, met rente tot mei 1678, terug te betalen mei 1679. J.D. ondertekent.

Gerecht Workum, 26-02-1647, huwelijk (mogelijk bevestigd op 26 februari 1646) van Bartle Dirckszn wonende te Makkum x Dodke Bauckedr wonende te Workum.
Dirck Bartels doopt geref. Makkum 3-3-1678 Jetske.
Dirck Bartles wonende te Makkum (ox gerecht. Bolsward 1677 Pytje Gojitjens ald.) doopt geref. Makkum 15-9-1687 Bartel.

[204 vo.] 6-3-1679 registratie van obligatie d.d. 1-8-1678.
Dirk Dirksen [ongehuwd?!] te Oosterend is schuldig Dirk Bartels, mr. schoenmaker te Makkum, zoon van Jetske Dirx, een dochter en 1/4e erfgenaam van haar w. moeder Geertje Dirkx 429 gg.17 st. Als mediate erfgenaam van Geertje D. komt Dirk B. 1/4e toe van hetgeen Dirk D. zijn w. moeder G.D. schuldig is [etc]. D.D. ondert.

[205] 10-3-1679 registratie van koopbrief/kwitantie d.d. 24-4-1675.
Geertje Dirkx weduwe te Oosterend verkoopt Dirk Dirksen, haar zoon, x Claeske Jelles dr., e.l. ald., huis schuur c.a. en de ontruiming/pacht van bijhorende sate en landen ald., belast met 22 gg. 7 st. in de aanbreng, voor 700 gg., die zijn betaald.
G.D. zet een merk, rechtopstaand kruisje. [D.D. kocht dus ouderlijke sate te O.?]

[206.] 10-3-1679 registratie van kwitantie d.d. 30-4-1658. In marge: registratie gecasseerd op 27-4-1681 door secr. F. Ringnalda.
Jan Dirks te Oosterend heeft van zijn moeder Geertje Jans dr. ontvangen 525 gg. t.z.v. zijn erfenis van zijn vader. J.D. ondertek. [Uitgeboedeld kort na zijn huwelijk?]

[206] 10-3-1679 geregistratie van obligatie d.d. 20-5-1670. Registratie gecasseerd 27-4-1681.
Jan Dirksen te Oosterend [ongehuwd?!] is schuldig zijn moeder Geertje Dirx 550 gg. van geleend geld, terug te betalen mei 1671. J.D. ondertek.

[206 vo.] 10-3-1679 registratie van obligatie d.d. 20-5-1671. Gecasseerd 27-5-1681.
Jan Dirkx te Oosterend is schuldig zijn moeder Geertje Jans weduwe van w. Dirk Dirksen ald. 850 gg. van geleend geld, terug te betalen mei 1672. J.D. ondertek.

[207] 10-3-1679 registratie van obligatie d.d. 8-6-1672. Gecasseerd 27-5-1681.
Jan Dirkx te Oosterend is schuldig zijn moeder Geertje Dirkx ald. 332 gg. van geleend geld, terug te betalen in mei 1673. J.D. ondertek.

[207 vo.] 10-3-1679 registratie van obligatie d.d. 28-6-1675.
Dirk Dirksen x Claeske Jelles dr., e.l. te Oosterend, zijn schuldig aan Geertje Jans dr., weduwe van w. Dirk Dirksen ald., 975 gg. t.z.v. verkoop/overdracht van koe, kalf en alles wat daar bij hoort, inclusief huisinge etc., terug te betalen m.i.v. 1-5-1676. D.D. en C.J. ondertek.

[208] 10-3-1679 registratie van obligatie d.d. 13-5-1671.
Jan Dirksen te Oosterend is schuldig Inte Hielkes x Tietje Haijes, e.l. ald., 400 gg., terug te betalen per mei 1672.
Dirk Dirksen te Oosterend stelt zich borg voor zijn broer Jan Dirksen. J.D. en D.D ondertekenen.

[209] 10-3-1679 registratie van inschrijving in het schuldboek van Intje Hielkes te Oosterend.
Mei 1671, Jan Dirksen leent 150 gg. tegen rente. J.D. ondertek.

Plaats reactie