Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Hielke Leijenaar
Berichten: 52
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » zaterdag 20 okt 2018 6:01 pm

Overdenking,

Na bovengenoemde hypothese te hebben geplaatst valt mij de volgende akte op
HEN inv.nr. 19, (108) 19-4-1717. Uilkje Rienks te Hennaard stond als minderjarige onder curatele van Jelle Jans en Jan Dirks;
Dit in relatie tot
Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hidaard, archiefnummer28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 397, aktenummer 401, Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1638-1719, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 13-06-1717, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom, Johannes Jelles wonende te Oosterend, Bruid Uylts Rients wonende te Hennaard.
Mijn eerdere interpretatie had als uitgangspunt dat Uylkje Rienks onder curatele kwam te staan van Jelle Jans i.v.m. dat hij haar aanstaande schoonvader zou worden. Jan Dirks was binnen dit gegeven haar oom, dit via haar moeder Mayke Sytses de partner van Rienk Jans. Jan Dirks is eerder gehuwd met N.N. Sytses.

Evenwel het volgende,
Rienck (Rients) Jans, geb. omstr. (inschatting 1675) pachtboer op sathe Monsma te Hennaard*1,3(1698 Hennaard: stemkohier nr. 8 en 9)*1 . Rienk Jans in 1705 als curator genoemd over Saecke Jacobs*5 i.p.v. Sytse Haanties die verstorven is. Hij is overleden voor 2 maart 1713*2. Gehuwd met Mayke Sytses*4 (Rients*2) zij aangeschreven, dan woonachtig tot Hennardt, op 2 maart 1713 als weduwe bij de Doopsgezinde Gemeente Kromwal (Britswerd later Itens)*2. Ze overlijdt op 11 april 1717*2.
zie bronverwijzing eerder bericht met reconstructie Rienk Jans
Hieruit komt naar voren dat Mayke Sytses overlijdt op 11 april 1717 m.a.w. 8 dagen voor het curatorschap van 19 april 2017. 2 maanden na het curatorschap huwt Uylkje Rienks met Johannes Jelles.

Ofwel wat was de relatie tussen Jelle Jans en Uylkje Rienks voordat ze ging huwen. Jelle Jans wordt namelijk in de akte als eerste persoon benoemd en niet haar (aangehuwde) oom Jan Dirks. Een directe familieband lijkt me voor een indirecte te worden genoteerd in een dergelijke akte.

Kan het zijn dat Rienk Jans, de vader van Uylkje Rienks, een broer is van Jelle Jans?

ofwel de volgende akte
Nedergerecht Hennaarderadeel, Authorisatieboek, archiefnummer 13-19, inventarisnummer 19 Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1656-1811, akteblad 27v, aktenummer 102, aktedatum 27 april 1670
Bijzonderheden; in de marge: Foeckien Bartles, wed. van Jan Nardus, is van wijdere curatele vrijgesteld, akte 21-08-1674.
Jelle Jansen, requirant 16 jaar oud, en wegens zijn broer Rienck, weeskind
Rienck jans, weeskind
Wijlen, Jan Jelles, vader
Wijlen, Teuntie Nardus, moeder
Jan Nardus, curator
en deze
Autorisatieboek 13-19, nedergerecht Hennaarderdeel 1656-1811 – invoernummer 19 – blad 108
Sjuke en Uylk Rienks voor haar selven en wegens Jan, Tettie en Sytse Rienks alle tot Hinnaard wonagtig regraten
Contra
De ontvanger Jelle Jans en de Jan Dirks huislieden tot Ytens regrarden…hebben de regraten als mennonyten den behoirlijken eed…den 19 april 1717.
(opmerking auteur, zie datum van overlijden van Mayke Sytses in relatie tot datum van curatoren resp. 11 april 1717 om 19 april 1717)
Zodoende is Jelle Jans, via haar vader, een volle oom van Uylkje Rienks en als zodanig als eerste persoon benoemd. Jan Dirks wordt als aangehuwde oom, via haar moederskant, als zodanig als tweede persoon genoemd in de akte van 19 april 1717.

Bijgevolg is wel dat Uylkje Rienks en Johannes Jelles elkanders volle nicht en neef zijn, die huwen.

Middels deze interpretatie en de gevonden akten ga ik voor de stelling dat Jelle Jans ontvanger en pachtboer te Itens en Rienk Jans pachtboer te Hennaard elkanders broers zijn. Alsmede dat Jan Jelles en Teuntje Nardus afkomstig van Oosterlittens de ouders zijn van genoemde broers.
zie reconstructie Jan Jelles en Teuntje Nardus het hiervoor geplaatste bericht.

Wellicht dat eenieder nog aanvullingen heeft...
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op donderdag 6 dec 2018 2:17 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Kiek
Berichten: 164
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 5:00 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Kiek » maandag 22 okt 2018 6:34 pm

Hallo Hielke,

Je schrijft:
Tesamen met Antie Sybrens huysvrouw van Bastian Douwes
Ik heb Antie Egberts staan.
De originele tekst teruglezend lijkt het inderdaad Sybrens, maar ik lees toch Egberts.

Vriendelijke groet,
Kiek

Hielke Leijenaar
Berichten: 52
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Hielke Leijenaar » donderdag 15 nov 2018 1:58 pm

Beste Kiek,

Na nogmaals de akte te hebben gelezen lijkt me Sybrens onwaarschijnlijk. Dank daarvoor.
Evenwel lees ik dan Eijberts, Eyberts of Egberts. Blijkbaar maakt laatstgenoemde niet uit tijdens een zoekfunctie binnen de site Allefriezen.

Ik zal gegeven wijzigen in Antie Egberts.

met vriendelijke groet,
Hielke Leijenaar

Kiek
Berichten: 164
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 5:00 pm

Re: Familie Jans van Kromwal,Britswerd en Itens omstr. 1625

Bericht door Kiek » zaterdag 17 nov 2018 6:17 pm

Hallo Hielke,

Ook in Baarderadeel werd op 27 maart 1663 een akte opgemaakt over het reilen en zeilen van het gezin van wijlen Jan Jelles x Teuntje Nardus.
De kinderen Jelle van 9 jaar en Rienk van 5 krijgen 2 aanbehuwde omen van vaders wege toegewezen:
Joannes Annes (x gerecht en NH Sneek 1658 Tettie Jelles) en
Jacob Stoffels (x gerecht en NH Sneek 1660 Lijsbeth Jelles).
Weer een bevestiging.

Vriendelijke groet,
Kiek

Plaats reactie