Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Hielke Leijenaar
Berichten: 53
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » zaterdag 15 apr 2017 10:56 pm

Beste Magreet,

Volgens je toegezonden genealogie omtrent Schellinger zou Jelmer overleden zijn na 1680 i.v.m. de doop van Douwe Jolmerdts op 28 maart 1680. Dit is gebaseerd op deze;
Doopboek Herv. gem. Stavoren, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 682, aktenummer 3377
Gemeente: Stavoren, Periode: 1640-1699, Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 28-03-1680 Plaats: Stavoren
Dopeling
Douwe Jolmerdts
Evenwel twijfel ik of deze Douwe Jolmerdts daadwerkelijk een 6e kind is van Jelmer Schellinger i.v.m. jaartal 1680. Kan het zijn dat het 5e kind, Douwe Jolmers nogmaals is gedoopt? Of was er een andere Jelmer te Stavoren die een Douwe doopte?

In Alle friezen kwam ik ene Kaatje Jolmers tegen
Doopboek Herv. gem. Warns en Scharl, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 383, aktenummer 311
Gemeente: Hemelumer Oldeferd, Periode: 1659-1811, Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 11-11-1683 Plaats: Warns en Scharl
Dopeling Eelke
Vader
Kaatje Jolmers (schellinger)
Moeder
Schellinger
Kaatje Jolmers zal dan Catryne Schellinger zijn. Doop datum is 11-11-1683 dit is evenwel niet gelijkwaardig als beschrevene in je toegezonden genealogie. Daar spreekt men van trouwdatum 14 december 1687. Men doelt op deze:
Doopboek Herv. gem. Warns en Scharl, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 383, aktenummer 373
Gemeente: Hemelumer Oldeferd, Periode: 1659-1811, Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 14-12-1687 Plaats: Warns en Scharl
Dopeling
Maaike
Vader
Jacobus Haarsma
Moeder
Catharina Schellinger
Dan huwt men diezelfde dag;
Trouwregister Hervormde gemeente Warns Scharl, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 383, aktenummer 389
Gemeente: Hemelumer Oldeferd, Periode: 1659-1811, Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 14-12-1687 Plaats: Warns Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom
Jacobus Haarsma wonende te Workum
Bruid
Catharina Schellinger wonende te Staveren
Frappant om te lezen dat Maaike de doopnaam is. De ouders van Jacobus zijn blijkbaar niet vernoemd namelijk Yme Jacobs Haersma en Trijntje Johannes Hansma. Blijkbaar is dus gekozen voor haar moeder? Maria = Maaike?

Of er woonde een Maeycke Reen en een Maria (Marija) Rheen te Stavoren

Evenwel dit is mijn bron omtrent mijn hypothese Maria Rheen = Maeycke Reen

13 - Familieaantekeningen van Kornelis Leyenaar en Maria Rheen, datering 1671-1673, 1 deel, bron Tresoar archief 327 Familie Van Sminia ,2 inventaris, 2.3 stukken waarschijnlijk afkomstig van leden van de families waarvan sprake onder A t/mP, 1901-B

M.a.w. wellicht dat dit dossier omtrent familieaantekeningen van Kornelis Leyenaar en Maria Rheen uitsluitsel kan bieden. Zal bij Tresoar het archief moeten lichten. Wordt vervolgd

dank Margreet en Anton

Margreet Huisman
Berichten: 5210
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Margreet Huisman » zondag 16 apr 2017 12:33 am

Je bedoelt dezen?
Datum: 26-06-1677 Plaats: Stavoren
Dopeling Douwe Jolmers

Datum: 28-03-1680 Plaats: Stavoren
Dopeling Douwe Jolmerdts
De eerste kon jong zijn overleden, en dan worden hervernoemd.
Maar toen zag ik deze:
Stavoren Datum: 08-10-1676 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jolmer Douwes
Bruid Trijn Claes
De genealogie spreekt over een mogelijk onecht kind van Kaatje/Catharina in 1683, voor het huwelijk met Jacobus.
Blijft dat er eigenlijk geen 2 Catharina's hoeven te zijn, Schellinger en Leyenaar.

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Anton » zondag 16 apr 2017 1:56 am

Decennia onderzoek in m.n. primaire bronnen.
Een verschil met bijv. het gerespecteerde werk van S. Wierstra is een intensieve bewerking van nedergerechten. Zie Wierstra's toelichting in zijn internetpublicatie over de "Friese adel" onder het kopje [b]Verantwoording[/b]: enerzijds zelf geen/beperkt onderzoek in de archieven van de nedergerechten en relevante literatuur gedaan én anderzijds de aansporing aan bezoekers van zijn website om vooral zelf aanvullend onderzoek te doen en te verifiëren. Internet[i]informatie[/i] getuigt er volop van dat deze "disclaimer" niet is begrepen.

Hielke Leijenaar
Berichten: 53
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » maandag 1 mei 2017 9:59 pm

Beste Medespeurder,

Op dit moment heb ik Cornelis Leyenaar en Jan Pyters Leyenaer nog niet kunnen verbinden met iemand uit de stamreeks van de familie Leyenaar. Nadere gegevens volgen nog.....

Evenwel intrigeerde mij onderstaande genoemde Neeltje Jans. Op deze grafsteen staan namelijk personen uit de stamreeks van de familie Leyenaar benoemd. Enkel Neeltje Jans en Meynte Poppes heb/had ik nog niet middels een familiare verbinding kunnen verbinden.
Grafsteen via site/boek "Friezen uit vroeger eeuwen" auteur Hessel de Walle

naam: Leijenaar, Pieter Jans
sterfdatum: 5/22/1605
geboortejaar: 1553
aant.: gehuwd Neeltje Jaspers de Kok;

vindplaats: grote kerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Harlingen
plaats: Harlingen
boeknummer: 2418
1605 den 22 may is overleden Pytter Jans Leyenaar oud omtrent 52 jaaren

1611 den 24 maart is in den heere gerust Neeltje Jaspers de Kok huisvrou van Pytter Jans Leyenaar oud 50 jaar

1631 starf de koopman Jan P. Leyenaar oud 47 jaar

1640 de 3 february styrf Neeltje Jans, huisvrou van Meynte Poppes oud 21 jaar

1721 den 2 january is overleden Janke Feddriks oud 76 jaar en ruim 7 maanden
Indien dit een familiegraf is geweest….., Hypothese als Neeltje Jans (1619 – 1640 obv tekst grafsteen) nu eens de dochter zou zijn van genoemde Jan P Leyenaar (1583 – 1631 obv tekst grafsteen). Hierop gezocht in alle friezen en kwam de volgende akte tegen;
Recesboeken, archiefnummer 13-23, Nedergerecht Kollumerland, Tresoar, inventarisnummer 16, aktenummer 1363, Gemeente: Kollumerland c.a.
Periode: 1635-1647, Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Inschrijving, nedergerechten,Datum: 02-04-1644
Bijzonderheden:
Jucke Hylckes curator
Jan Mients weeskind
Neeltie Jans moeder
Mient Poppes vader
Genoemde akte intrigeerde mij omtrent genoemde moeder en vader maar eveneens omtrent de curator Jucke Hylckes. Namelijk;
Opmerking bij grafsteen via site/boek "Friezen uit vroeger eeuwen" auteur Hessel de Walle

naam: Leijenaar, Trijntje Jans
sterfjaar: 1680
aant.: gehuwd 1 Jouke Hielkes; gehuwd 2 1654 Willem Jans Bockeblaet; gehuwd3 1659 Wietse Willems;

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 3417
Anno 1680 ... gerust die ee[rbare] Tryntje Jans L... [huis]vrou van den e... Wijt[z]e Wi[llems] binnen Leeu... op Doccum
Jouke Hielkes wordt hier genoemd bij de aantekening als partner van Trijntje Jans (via boek "Friezen uit vroeger eeuwen" geen verwijzing gevonden voor dit gegeven). Evenwel is Trijntje Jans genoemd als Sioerdsma en Leyenaar.... zie volgende aktes
- Index op huwelijken in Dokkum 1605-1660, G. Helder/ FAF
24-11-1654
Willem Jansen Bockebloedt – Trijntie Jans Sioerdtsma zij wed.v.Jouucke Hijlckes
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 173, aktenummer 445, Gemeente: Dokkum
Periode: 1646-1667, Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 24-11-1654, Soort akte: derde proclamatie,
Bijzonderheden:
weduwe van Jouucke Hylckes

Bruidegom
Willem Jansen Bockebloedt
Bruid
Trijntie Jans Sioerdtsma
Recesboeken, archiefnummer 13-23, Nedergerecht Kollumerland - Tresoar, inventarisnummer 17, aktenummer 1594, Gemeente: Kollumerland c.a.
Periode: 1647-1659, Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Datum: 24-12-1654
Bijzonderheden:
Bouue Lubberts, woonachtig te Ee curator ad actum divisionis
Lourens Jans, woonachtig te Kollum curator ad actum divisionis
Wijlen Joucke Hijlckes vader
Op verzoek van Trijntie Jansdr moeder
- Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 173, aktenummer 1008, Gemeente: Dokkum
Periode: 1646-1667, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 04-07-1659, Soort akte: ondertrouw
Bijzonderheden:
weduwe van Willem Jansen Bockeblaet

Bruidegom
Wytse Willems wonende te Leeuwarden
Bruid
Trijntie Jans Leyenaer
- Index op huwelijken in Dokkum 1605-1660, G. Helder/ FAF
4-7-1659
Wijtse Willems Leeuwarden – Trijntie Jans Leijenaer zij wed.v.Willem Jansen Bockeblaet
Wellicht een verschrijving van medewerker van het Nedergerecht i.v.m. Sioerdtsma en Leyenaar. Of dat ze eerder heeft gehuwelijkt met ene Sioerdtsma... Evenwel is Jucke Hylckes curator bij Neeltje Jans en Mient Poppes die zijn gelegen in een graf met Jan P Leyenaar

In volgende akte neem ik vooralsnog aan dat ze hier eveneens samen staan genoemd.
Recesboeken, archiefnummer 13-23, Nedergerecht Kollumerland, Tresoar, inventarisnummer 17, aktenummer 1594, Gemeente: Kollumerland c.a.
Periode: 1647-1659, Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Datum: 24-12-1654
Bijzonderheden:
Bouue Lubberts, woonachtig te Ee curator ad actum divisionis
Lourens Jans, woonachtig te Kollum curator ad actum divisionis
Wijlen Joucke Hijlckes vader
Op verzoek van Trijntie Jansdr moeder
Op basis van mijn huidige gegevens uit de stamreeks zou dan, hypothetisch, Jouke Hielkes als aangehuwd achteroomzegger de belangen van Neeltje moeten behartigen. Getuige mijn ervaringen met de nedergerechten is die kans minimaal. Eerder zou een oom of zwager het curatorschap gaan oppakken.

Dit betekent dat Trijntje Jans, in mijn stamreeks ondergebracht onder generatie 5, zeer waarschijnlijk niet de dochter van Jan Claases is. Maar van Jan Pytters, zie generatie 3 van de stamreeks. Zodoende zijn Neeltje en Trijntje dan zussen van elkaar. Jouke Hielkes is dan de zwager van Neeltje. Deze hypothese klinkt een stuk plausibeler.

Op basis van grafschriften en gevonden aktes zal Jan Pytters Leyenaar (1583 – 1631) rond zijn 35ste levensjaar Neeltje hebben gekregen.

Hieruit dan de volgende reconstructie.

Generatie 3
Pytter Jans Leyenaar, geb. ca.1553, overl. 22 mei. 1605 te Harlingen, tr. omstr 1580 met Neeltje Jaspers de Cock van Harlingen aldaar, geb. 1561 overl. 24 maart 1611 te Harlingen.
Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
1. Claas Pieters, volgt

2. Martje Pieters huwt Hubert Claassen
(Bron Martje Pieters kind van Pytter Jans en huwt met Hubert Claasen is via voormalige site "priesters van de Harlinger rijkdom". De bron van deze info is eertijds niet door mij vastgelegd)

3. Jan Pytters, geb. ca. 1584 overl. ca. 1631, koopman te Harlingen. Gehuwd met N.N
vermoedelijk kinderen Neeltje en Trijntje. Neeltje is gelegen in het graf van Jan Pytters en het curatorschap van Jucke Hylckes partner van Trijntje Jans Leyenaer.
uit dit huwelijk: volgorde onbekend:

3.3.1 Neeltje Jans (Leyenaer), geb c.a. 1619 overl. 3 februari 1640. Huwt met Meynte (Mient) Poppes ze krijgen samen één zoon Jan Mients. Op 2 april 1644 wordt Jucke Hylckes als curator aangesteld over Jan Mients. Vader Mient en en zoon Jan wonen dan nabij Kollum in de gemeente Kollumerland. Neeltje is in 1640 begraven in de grote kerk te Harlingen.

3.3.2 Trijntje Jans Leyenaer, overl. 1680. Huwt met Jouucke Hijlckes. Op 2 april 1644 wordt Jouke als curator aangesteld over Jan Mients. Jouuucke overlijdt voor 1654. Trijntje huwt op 24 november 1654 als weduwe met Willem Jansen Bockeblaet (Bockebloedt). Willem komt voor 4 juli 1659 te overlijden getuige Trijntje haar derde huwelijk met Wijtse Willems. Wijtse is dan afkomstig van Leeuwarden. Trijntje wordt in 1680 begraven in de kerk te Kollum.

Groet,
Hielke

Hielke Leijenaar
Berichten: 53
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 3:33 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » maandag 19 nov 2018 5:16 pm

Beste medespeurder,


In aanvulling van mijn vorige bericht kwam ik het volgende tegen In het Genealogysk jierboek 1996, uitgifte Fryske Akademy te Ljouwert 1996 , van het Genealogysk Wurkverban. Familie De Gavere op pagina 7. Op pagina 11 staat Jan Pieters Leijenaar vermeld als partner van Leentje de Gavere.
3. Leentje de Gavere leefde nog in 1641,42 zij huwde vóór februari 1624 Jan Pieters
Leijenaar ook genaamd Jan Pieters Meut. Deze koopt in 1625 voor 1665 g.g. een
huis en mouterie op het Noordees.43
Leentje wordt weduwe en hertrouwt vóór april 1633 Michiel Heerts,44 kleinreder
en linnenreder.
Hij koopt grote hoeveelheden Vlaams vlas van Jan Bardoul te Haarlem en heeft
een "mengschap" met hem.45 In 1639 verkoopt Leentje haar 6/17 deel van onroerende
goederen en parten scheeps uit haar eerste mans erfenis aan haar twee
kinderen en zij verhuist naar Kollum.46


Bronnen
42 RA KOL P12 131. 43 RA HART436v.44RAHARVil 127.45RAHARV1283.46RAHARN2d.d. 13-5-1639, 11-9-1639.
Ze staat genoemd als 3e kind van Eme (Yeme) Rogiersz. en Lutske Wijerds Popta. Over hen staat het volgende vermeld:
IIa. Eme (Yeme) Rogiersz, geboren ± 1570 en overleden midden 1635 te Harlingen,
trouwt Lutske Wijerds Popta. Zij is in 1604 reeds overleden en hij hertrouwt dat jaar 29
met Lutske Joostes, vermoedelijk een dochter van Joost Bonefacij; zij leeft nog op 18 december 1641.
In 1595 wordt Eme genoemd als lakenkoper en hij heeft in die jaren een "Com- 30
pagnie" met zijn zwager Adriaan Wijerds Popta. In 1598 komt hij voor als land-
31 meten In 1609 zit hij in de hophandel en samen met Jan Haenckes Lamcama in de
32 tichelwerken. Deze Jan was gehuwd met Antie Werstra, zij was een dochter van
33 Tjerk Werstra en Lutske Joostes, Eme's toenmalige echtgenote. Op 6 februari 1627 wordt Eme benoemd tot keurmeester van "de Rollen ofte Seijldoeck" der stad Harlingen.
Wanneer we het leven van Eme overzien kunnen we stellen, dat hij een actief man was die in vele zaken zat, waarbij grote sommen gelds rondgingen. Belangrijke zakenrelaties te Amsterdam waren de kooplieden Marten Codde en Frans Jacobs de Vries.

Bronnen
29 RA HAR R2 1196. 30 RA HAR J4 d.d. 13-4-1611. 31 RA HAR Tl d.d. 25-6-1598. 32 RA HAR V6 78 (1621). 33 HvF EEE1 63. 34 Gem. arch. Harlingen, resolutieboek d.d. 4-8-1635. 35 RA HAR T3 d.d. 21-2-1624.


Ik zal haar toevoegen aan de genealogie Leijenaar.

Met vriendelijke groet,
Hielke Leijenaar

Plaats reactie