Wlcke Gerbrantsz. en de Andringa's

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 9:57 pm

Wlcke Gerbrantsz. en de Andringa's

Bericht door Anton » donderdag 24 nov 2016 1:05 am

De herkomst van Wlcke Gerbrantsz. heb ik niet kunnen vinden. Hij was meier resp. eigenaar van landen van het oude "Gerckesclooster" onder Augustinusga (1604/1628) en gehuwd met Sytthie Wiglesdr. Hania (Hania van Weidum). Onder hun nageslacht kwamen de namen Jelgersma en Hania voor. Reden om te veronderstellen dat Wlcke G. een Jelgersma zou kunnen zijn. Inmiddels lijkt me Jelgersma afkomstig van Sytthies moeder Ymck Lieuwes (van) Jelgersma.

De "eerste" genealogie Andringa, die ik ooit op Tresoar (Gen. 669) heb ingezien, geeft op blz. 22 de erfgenamen/naaste bloedverwanten van Reinsk Jorrits Andringa: Seerp en Haringh Foppes, Wlcke Gerbens, Jorryt Tyercks en Feddrick Roorda. Jorryt Tyercks (Holverda?) meende ik te kennen als burger van Leeuwarden (1606), wijnheer, rentmeester van de burgerwachtgelden en meervoudig weduwnaar.

Via de onvolprezen Fundgrube MpaginaE vond ik recent in de Inventaris overdracht onroerend goed 1595-1615 (Leeuwarden, door W. Dolk) het volgende.
(8 jan. 1609/3 febr. 1609) Wlcke Gerbens als erfgenaam van zijn moeie Reinsck Andringha verkoopt 1/5 sate achter het Vliet (gebr. Paie Bockis) aan zijn [u]broeder[/u] Jorrijt Tiercx, die zelf al voor 1/5 erfgenaam was, in ruil voor 1,5 pm land te Bornwert plus 527 gg.
(18 jan. 1605/1 febr. 1605) Wlcke Gerbrens te Gerkesclooster, als [u]halfbroeder[/u] van koper en als erfgenaam van [u]zijn moeije en van zijn moeder[/u], verkoopt aan Jorrijt Tiercx te Doccum 4/5 huis en 1/5 van land op de Nijeburen en 1/5 van renten te Grouw onder Oldeboorn.

Wlcke Gerbrantsz. en Jorrijt Tiercx hadden dus dezelfde moeder, die ook tot de Andringa's behoorde? Kan een lezer die beschikt over de tweede publicatie Andringa en de recente derde hierover duidelijkheid geven?
Groet, Anton

Plaats reactie