Pier Gerrits X Hijke Abes

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Phil
Berichten: 35
Lid geworden op: maandag 15 sep 2014 11:41 am

Pier Gerrits X Hijke Abes

Bericht door Phil » maandag 9 jan 2017 9:48 pm

Beste forumgebruikers.

Deze vraag is al eerder op het forum gesteld maar daar is geen antwoord opgekomen, vandaar deze vraag opnieuw.

ik ben op zoek naar meer gegevens over dit echtpaar.
mvgr. Phil

Persoonskaart van Pier Gerrits
Pier Gerrits.

(((Notitie bij de geboorte van Pier: doop 14 sept. 1708 te Akkrum, bij de Hernhutters als Pitter Gentje. dit kan onze Pier niet zijn.
onze Pier is boer, deze is veerschipper en gehuwd met Wimbke
Pier is overleden in 1783 in Terkaple (Fr). ))))))

Notitie bij overlijden van Pier: BILLET van VERKOPINGE
der Pastorie.
Goederen van de dorpen Terkaple, Ackmaryp
1764.
perceelnr. 8 en 21. werd in 1761-1762 gehuurd door Pier Gerrits
Notitie bij Pier: Inschrijving Volkstelling 1744
Plaats: Terkaple
Vermeld
Pier Gerryts
Diversen: Aantal personen: 4 Toegezegd bedrag £ 1:0:0

Inschrijving Quotisatie kohieren
Datum: 1749
Locatie: het dorp Terkaple
Aantal volwassenen: 3
Aantal kinderen: 2
Aanslag: £ 30:5:-
Pier trouwde in 1741 met Hijke (Abes) Sjoukes, 17 of 18 jaar oud. Hijke is een dochter van Abe Clases en Jetske Aukes. Zij is gedoopt op zaterdag 14-08-1723 in Oldeboorn (Fr) [bron: Herv. gem. Oldeboorn en Nes]. Hijke is overleden na 1783, minstens 60 jaar oud.
Kinderen van Pier en Hijke:
1 Nieske Piers, geboren omstreeks 1741. Nieske is overleden vóór 1813 in Terhorne (Fr), ten hoogste 72 jaar oud. Nieske trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 22-02-1767 in Terkaple (Fr) met Oepke Pieters (Pytters), 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Nieske en Oepke: Datum: 01-02-1767
Soort akte: eerste proclamatie
Bijzonderheden: attestatie Terkaple
Bruidegom Oepke Pytters wonende te Lemmer
Bruid Nyske Piers wonende te Terkaple
Oepke is geboren in 1737. Oepke is overleden op vrijdag 05-08-1814 in Terhorne (Fr), 76 of 77 jaar oud.
Notitie bij Oepke:
Bron: Naamsaanneming 1811

Plaats: Akkrum
Bijzonderheden:
Kind(eren): Pieter 46, Sjouke 38, Willem 34, Sybe 32, Roordahuizum, Gerbrig 41, Noordbroek, Hijke 37, Goutum, Sjoukjen 24, Kleinkind(eren): Jan 10, Oepke 5, Sipkjen 16, Nieske 15, Janke 13, (van Pieter), Jan 8, Oepke 6, Nieske 5, (van Sjouke) Sijbren ½, Griettie 8, (van Sybe), Roordahuizum
Ingeschreven Oepke Pieters Bruinsma wonende te Terhorne
Beroep:
arbeider

2 Gerrit Piers Hilverda, geboren omstreeks 1745 in Terkaple (Fr). Hij is gedoopt op zaterdag 12-01-1771 in Akkrum (Fr).
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Op 12 januari 1771 gedoopt op belijdenis
Gerrit is overleden op vrijdag 28-07-1826 in Terkaple (Fr), ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Bron: Memories van successie.
vader van Sjouke, boer, Hykke (vrouw van Klaas Douwes Henstra, schipper Terhorne: tekent ’Nooitgedagt’) en wijlen Sybolt Gerrits Hilverda (man van Harmke Lykles Veenema, winkeliersche aldaar; vader van minderjarige Gerrit, Lijsbeth en Gerbrigje Sybolts Hilverda).
Notitie bij Gerrit: hij is Mennist = doopsgezind zodat de kinderen niet zijn gedoopt en van hun geboorte geen akte is opgemaakt.
Lidmatenregister Doopsgezinde Gemeente Akkrum
In 1797 lidmaat

Naamsaanneming 1811: Hilverda
Kinderen:
Sijbolt 28, Sjouke 24, Hikke (dr) 33

Gerrit steekt zich nogal in de schulden,
in 1815 leent hij 400 gulden van zoon Sjouke en later dat jaar nog eens 400 gulden maar dan van zoon Sybolt en 270 gulden van zoon Sjouke.

Datum: 19-05-1821
Soort akte: huurcontract

Verhuurder
jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt wonende te Oldeboorn
Diversen:
Ligging vastgoed: Terkaple
Bedrag: huursom fl. 425 per jaar
een zathe en landen voor 5 jaren
Huurder
Gerrit Piers Hilverda wonende te Terkaple
Gerrit trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op zondag 07-06-1778 in Terkaple (Fr) met Lijsbeth Sybolts Hilverda, 27 jaar oud. Lijsbeth is geboren op zondag 06-09-1750 in Broek/Goïngarijp (Fr), dochter van Sybolt Gerbens en Geertie Meeles. Lijsbeth is overleden op zaterdag 27-08-1814 in Terkaple (Fr), 63 jaar oud.
3 Jacob Piers Hilverda, geboren in 1750 in Terkaple (Fr). Jacob is overleden op woensdag 28-11-1827 in Terkaple (Fr), 76 of 77 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Datum: 1811, naamsaanneming
Plaats: Akkrum

Bijzonderheden:
Kind(eren):
Hijltje 26, Terkaple, Hijkke 28, Wommels

Ingeschreven
Jacob Piers Hilverda wonende te Terkaple
Beroep:
boer

Jacob trouwde, 32 of 33 jaar oud, op zondag 05-01-1783 in Terkaple (Fr) [bron: Hervormde gemeente Terkaple Akmarijp] met Grietje Hijltjes Koopmans, 28 of 29 jaar oud. Grietje is geboren in 1754 in Terkaple (Fr). Grietje is overleden op maandag 18-09-1809 in Terkaple (Fr), 54 of 55 jaar oud.
4 Abe Piers, geboren op zaterdag 17-08-1754 in Akkrum (Fr). Abe is overleden op woensdag 17-09-1794 in Akkrum (Fr), 40 jaar oud. Abe trouwde, 21 jaar oud, op zondag 20-08-1775 in Akkrum (Fr) met Maria Gerrits Hofstra, 20 jaar oud. Maria is geboren op maandag 24-02-1755 in Akkrum (Fr), dochter van Gerrit Sijnes en Rigtje Wijtses. Maria is overleden op donderdag 26-10-1826 in Akkrum (Fr), 71 jaar oud.
5 Anne Piers, geboren in 1755. Anne is overleden op woensdag 14-09-1808 in Nes, 52 of 53 jaar oud. Anne:
(1) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op zondag 11-06-1786 in Akkrum (Fr) met Jetske Aukes.
(2) trouwde, 46 of 47 jaar oud, op zondag 04-07-1802 in Akkrum (Fr) [bron: Trouwregister Doopsgezinde gemeente Akkrum] met Dettje Douwes, 41 of 42 jaar oud. Dettje is geboren in 1760 in Oldeboorn (Fr), dochter van Douwe Thomas en Antje Thaekes (Teeckes). Dettje is overleden op zondag 02-11-1828 in Oldeboorn (Fr), 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dettje: Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1828

Overledene : Detje Douwes Overleden op: 2 november 1828 Wonende te : Nes (Utingeradeel) boerin; weduwe van Anne Piers; geen kinderen; zuster van wijlen Thaeke Douwes v.der Kooy (man van Dina Jilles Elsinga, boerin Oldeboorn; vader van Jilles, boer en minderjarige Douwe Thaekes v.der Kooy) en wijlen Thomas Douwes Bergsma (vader van Auke, boer Wieuwert, Anne, idem Welsrijp, Antje, vrouw van Albert Klazes Zuidstra, boer Goinga en wijlen Tytje Thomas Bergsma, vrouw van Sjoerd Tjallings de Boer en moeder van minderjarige Aukje en Tjalling Sjoerds de Boer). Saldo fl. 5.321,39.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
Dettje trouwde voorheen op zondag 06-06-1790 in Oldeboorn (Fr) met Rimmert Klaazes.
Notitie bij Dettje: Lidmatenregister Doopsgezinde Gemeente Akkrum

Op 11 augustus 1803 zij ingekomen van Oldeboorn

Man:
Anne Piers
Vrouw:
Dettje Douwes


Datum: 10-05-1824
Soort akte: huurcontract

Verhuurder
jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt wonende te Oldeboorn
Diversen:
Ligging vastgoed: Nes
Bedrag: huursom fl. 800 per jaar
een zathe en landen voor 5 jaren
Huurder: Dettje Douwes wonende te Nes
weduwe van Anne Piers
Beroep:
boerin

Plaats reactie