Lourens Stophels en Gats Andeles.

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Jos
Berichten: 27
Lid geworden op: vrijdag 21 okt 2016 1:55 pm

Re: Lourens Stophels en Gats Andeles.

Bericht door Jos » donderdag 9 nov 2017 10:10 pm

Dag dag,

Bijgaand de uiteindelijke transcriptie. Van een "eventuele" dochter van Stoffel en Waltye met de naam Gatske nog geen enkel spoor over geboorte- of doopdatum. Dat ze heeft bestaan is zonneklaar...getrouwd in 1698 met Douwe Douwes Postma, ook van Midlum. Het is te mooi om niet te "gebruiken" en is daarmee ook een bevestiging dat Lourens Stophels en Gats Andeles de ouders zijn van Stoffel Louws. Wie weet volgt ooit een document met geboortejaar en de naam van haar vader......


Den 9 Feb. 1677 doenmaels de Proef Predicatie doende om des volgende Sondaegs daer nae des H.H. Avondmael te houden is een bejaert persoon genaemt Johan Doeckes Krommedijck na bekentenisse des geloofs des vereende H. kercke ingelijft door den doop tot litmaet Christi aengenomen.
den selve dito is mede voorgevallen een saeck aengaende de Tolman Stoffel Louues dewelcke sal verloopen hebbende en een schandelijcke en een Ledemaet niet betaemende sonder te weten in openbaerlijcken te wesen en ymant te verwonden soo is bij den E. kerckenraet goet gevonden en te meer dewijle eenige andere bekende misdaeden dit haer vonnisse dat volgt nootsaeckelijk vereyschen dat voorgenoemde Broeder met publycken bekentmaeckinge evenwel met vertuyginge des naems des Heeren H. Avontmael sulde worden verbooden (welck alsoo geschiet is)

Jos
Berichten: 27
Lid geworden op: vrijdag 21 okt 2016 1:55 pm

Re: Lourens Stophels en Gats Andeles.

Bericht door Jos » vrijdag 10 nov 2017 2:31 pm

20728799_1683251495021395_8610657501537073134_o.jpg
Men laat eenyder weeten dat Andele Hette zoon van Oosterend [ende] Taads Symons dochter van Ried elcxander bij consent hender respective olderen hinc inde trouwe hebben belooft ende hen mit malcanderen willen begeven in den H. Echten Staat.
Ten eynde soo ymandts daertegens yeets mochte hebben te seggen dat de sulcxmin tijts angeve oft swijge hiernamaels. Aldus geproclamiert voor recht de dardemael den 3. augusti anno 1608.

met dank aan Margreet Huisman die het spoor van de ouders van Gats Andeles gevonden heeft....zijnde Andele Hettesz en Taads Symonsdr.

Op zoek naar de ouders van Lourens Stophels uit Itens......

Groet. Jos.

Petra
Berichten: 21
Lid geworden op: zondag 11 dec 2016 4:40 pm

Re: Lourens Stophels en Gats Andeles.

Bericht door Petra » zondag 12 nov 2017 4:11 pm

Geen gelt en geen geit...
De kerkenraad heeft goet gevonden.

Jos
Berichten: 27
Lid geworden op: vrijdag 21 okt 2016 1:55 pm

Re: Lourens Stophels en Gats Andeles.

Bericht door Jos » zondag 12 nov 2017 4:35 pm

Klopt Petra...zie uiteindelijke transcriptie van 9 nov. hierboven.
Groet
Jos

Jos
Berichten: 27
Lid geworden op: vrijdag 21 okt 2016 1:55 pm

Re: Lourens Stophels en Gats Andeles.

Bericht door Jos » dinsdag 14 nov 2017 3:22 am

Eindelijk succes... Gats Stoffels was wel een "voorechtelijk" kind van Stoffel Louws en Waltye Yntes. Geboren in Franeker, gedoopt op 25 januari 1671. Stoffel en Waltye zijn in 1673 getrouwd. Stoffel is als volwassen persoon gedoopt in Franeker op 19 januari 1671.

Groet
Jos
fullsizeoutput_3ee.jpeg

Jos
Berichten: 27
Lid geworden op: vrijdag 21 okt 2016 1:55 pm

Re: Lourens Stophels en Gats Andeles.

Bericht door Jos » donderdag 19 jul 2018 10:32 am

Dag dag,
dat voorvader Stoffel Louws een "vrijbuiter" dan wel een "levensgenieter" was is zo langzamerhand wel duidelijk geworden. De ontdekking van een Rinse Stoffels, geboren in Franeker ca.1664 (estrikbakker) roept opnieuw vele vraagtekens op. De naam Rinse komt nogal eens voor in de Tigchelaar stamboom, maar heb nooit kunnen ontdekken waar deze naam vandaan komt. In 1671 werd er al een "voorechtelijk " kind geboren (Gats) en het is dus niet onmogelijk dat deze Rinse hetzelfde lot was beschoren. (niet erkende zoon?) Ondanks vele pogingen heb ik nooit de namen van zijn ouders (behalve vader Stoffel) kunnen vinden. Iemand anders die een poging wil wagen?

Groet. Jos

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 februari 1682 Bruidegom: Rinse Stoffels afkomstig van Franeker Bruid: Trijntje Hendrix afkomstig van Franeker Opmerking : estrikbakker Gestandaardiseerde namen: Bruidegom: RINSE STOFFELS Bruid: TRIJNTJE HENDRIKS Bron:Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1650-1683Inventarisnr.: DTB 261Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Margreet Huisman
Berichten: 5246
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Lourens Stophels en Gats Andeles.

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 19 jul 2018 4:57 pm

Hoi,

Je kunt niet alle Stoffels die in Franeker trouwen maar aan elkaar plakken, toch? :)
Geert Stoffels x 1664
Sibrigh Stoffels 1667 van Franeker x Harlingen
Geeske Stoffels, wed x 1676 , 1e huwelijk te Leeuwarden - 1664
en Rinse 1682

Tijdtechnisch kom je ook wat in de knoop, want Rinse gb 1664 ..
Dan zou vader Stoffel 19 of 20 zijn - zijn ouders hadden proclamatie in 1644.

Ik zie pas een Rinse Johannes Tigchelaar in 1811 - bedoel je die? gedoopt 1794, 17 bij de naamsaanname
moeder Trijntje Everts (ca. 1756-1842).
Ik neem aan dat Rinse bij haar wegkomt,
in haar ovl-akte dr Evert Aukes en Johanna Doedes.

Maar dat echtpaar bestaat niet,
wel Johanna/Jantje Jurjens Stroussen/van Strausen en Evert Aukes - geen huwelijk kunnen vinden, dopen vanaf 1759 Kimswerd.
Ze hebben weer mooi gehaspeld de aangevers,
want Evert is zn van Auke Everts en Sjouk Doedes.

Jantje Jurjens van Strausen ovl 26-12-1814 Kimswerd
gb Koningsbergen, 81 jr. ongehuwd - (dat staat ook wel eens bij weduwes)
krijgt ouders Jurjen Christoffels en Maria van Bergen toebedeeld.

Omdat Evert Aukes echter inderdaad 2 Marijkes , maar ook een Regina doopt in 1777,
lijkt ze me eerder een dochter van Jurjen Rinses en Richtje Baukes, x 1741 Franeker.
Uit hen stamt ook de familie Kuurstra:
Aktedatum: 22-09-1786 Plaats: Franeker
Bijzonderheden: gedoopt op belijdenis
Dopeling Bauke geboren op 24-12-1746
Vader Jurrien Johannes
Moeder Rigsje Johannes
Bauke Jurjens Kuurstra, ovl 1821, 78 jr. - zn Jurjen Baukes en Richtje Reins.
Bij huwelijk 1772 metselaarsgezel.
Om nog maar eens te laten zien hoe de namen verhaspeld worden.
Aktedatum: 27-10-1773 Plaats: Burgwerd/Hichtum/Hartwerd
Bijzonderheden: gedoopt op belijdenis;
De dopeling is bejaard en geboren omtrent een week voor oude Ligtmis 1749
Dopeling Grietje geboren op 1749 te Franeker
Vader Jurjen Rinses
Moeder Richtje Baukes
x Pieter Jelles 1774 Burgwerd > Jelte Pieters Miedema 1776- 1826.

Er trouwt ook nog een Rense Jurjens in 1778 Franeker, ondertrouw als Jurrien Renses, pannebakkersgezel.

Jurjen Rinses staat in 1744 met 4 pers, en in 1749 met 2 vw en 2 knd te boek, arbeyder.
Jantje zou dan van 1742 kunnen zijn, dan zitten de aangevers er 10 jaar naast bij haar ovl.

Jurjen Rinses doopt ineens hervormd vanaf 1752.

Eventueel kan Rinse ook nog van Louw Stoffels x Rinske Hanses komen,
bij gebrek aan een dochter vernoemen ze dan een zoon -
zoals Rense Hendriks dbel Midlum 1790, gb. 1761 Franeker - zn van Ymk Louws en Hendrik Douwes.

Groet Margreet

Jos
Berichten: 27
Lid geworden op: vrijdag 21 okt 2016 1:55 pm

Re: Lourens Stophels en Gats Andeles.

Bericht door Jos » zaterdag 21 jul 2018 10:26 am

Dag Margreet,

dankjewel voor je (deskundige) reactie! En inderdaad,het huwelijk van Evert Aukes en Johanna/Jantje Jurjens Straussen is niet te vinden in Nederland. Wel in het toenmalige Oost-Pruisen, Königsberg (nu Kaliningrad en Russisch grondgebied). Evert Aukes was zeeman, o.a. VOC en op de Baltische staten, ze trouwden 14 augustus 1756. Hun dochter Trijntje Everts is daar geboren, maar heb (nog) geen datum gevonden. Zo heb je ook gelijk met de (verhaspelde) namen van Evert zijn ouders. Volgens de overlijdensakte van Johanna Sophia v. Straussen (26-12-1814) zijn haar ouders Jurjen Christoffels en Maria v. Bergen, schippers te Koningsbergen. Haar leeftijd bij overlijden was 81 jaar, ze moet dan geboren zijn in 1733. (Evert * 5-2-1726 te Kimswerd). Naar mijn (bescheiden) mening kunnen Jurjen Rinses en Richtje Baukes x 1741 te Franeker dus niet haar ouders zijn geweest. Ook ik ben geneigd om de naam van Rinse te zoeken bij Rinske Hanses, hoewel uit haar huwelijk met Louw Stoffels wel dochters (en zonen) geboren zijn, maar geen met de naam Rinse. We gaan het uitzoeken en "plakken" nog maar even door........

Hartelijke groet,
Jos

Jos
Berichten: 27
Lid geworden op: vrijdag 21 okt 2016 1:55 pm

Re: Lourens Stophels en Gats Andeles.

Bericht door Jos » dinsdag 2 jul 2019 2:50 pm

Dag dag, inmiddels weer een stap verder. Uit de weesboeken van Hennaarderadeel: In 1624 wordt te Itens de nalatenschap beschreven van Stoffel Jacobs, schoolmeester, en Trijn Intsedr. in presentie van Jelger Wybes ‘oppe Swaegh’ en Sybren Hoytes te Bakhuizen,oudoom resp. aangetrouwde oom van de wezen. Kinderen zijn (met geboortedata volgens optekening van de vader): Jacob, 4.11.1611, Intse, 24.9.1613, Antcke, 18.10.1615, en Lourens, 24.5.1619 en deze jongste zoon Lourens is dus in 1644 getrouwd met Gats Andels.Tamelijk uniek dat we in die tijd echte geboortedata aan de weet komen, dat kan dus wanneer de vader schoolmeester was. Voor "Oppe Swaegh" zou denkelijk Boornzwaag het beste passen, maar in oudste proklamatie- en hypotheekboeken van Doniawerstal wordt de man echter niet aangetroffen. Iemand een hint waar ik meer zou kunnen vinden over de ouders van Stoffel Jacobs en Trijn Intsedr.?
Groet Jos.

Jos
Berichten: 27
Lid geworden op: vrijdag 21 okt 2016 1:55 pm

Re: Lourens Stophels en Gats Andeles.

Bericht door Jos » woensdag 14 aug 2019 12:27 pm

Dag dag,
Ook gezocht in "Schoolmeesters in Friesland", Hartman Sannes. Hennaarderadeel,maar in Itens begint de lijst eerst in 1623. In 1607 verzocht de classis aan de kerkvoogden van Itens een nieuwe meester te beroepen (0rdonnantieboek). Dat zou dus Stoffel Jacobs geweest kunnen zijn. In mei 1623 was Christophorus Henningius schooldienaar te Itens.

Groet.Jos.

sytse1945
Berichten: 6
Lid geworden op: woensdag 24 jun 2020 12:59 pm

Re: Lourens Stophels en Gats Andeles.

Bericht door sytse1945 » maandag 29 jun 2020 2:51 pm

Hallo Jos,
Ik ben een afstammeling van Louw Hanses ( de Jong ) en Pytie Jacobs.
Dit echtpaar kreeg twee zonen. Hans Louws ge. 20-02-1776 te Pingjum en Jacob Louws geb. 28-06-1778 te Kimswerd.
Louw Hanses is inderdaad drie gehuwd geweest. 1e met Pytie Jacobs d.d. 1772 te Pinjum. 2e met Aaltje Jetzes te Kimswerd en 3e met Itske Taekles te Kimswerd.
Ik heb tot op heden geen geboorteakte kunnen vinden van de vader van Louw Hanses ( patroniem Hans ).
Ik weet niet beter dan dat Louw Hanses en Pytie Jacobs twee zonen hadden.
Volgens jouw gegevens zou Louw Hanses ( de Jong ) een broer zijn van Johannes Hanses.
Kan er sprake zijn van meerdere personen met de naam Louw Hanses afkomstig van Pinjum?
Ik vind het verwarrend, dat je de drie huwelijken van Louw Hanses vermeld.
Voorts wil ik het volgende vermelden
Op 10-05-1827 in de gemeente Franekeradeel trouwt een dochter van Jacob Louws de Jong, te weten Pietje Jacobs de Jong, oud 19 jaar en geboren te Tzum met de 24 jarige Douwe Murks Tigchelaar geboren t Welsrijp.
Dit echtpaar kreeg twee dochters, welke jong zijn overleden.
Komen deze personen in uw stamboom voor? Of is dit een andere tak?
Ik hoop van je te horen
Sytse1945

sytse1945
Berichten: 6
Lid geworden op: woensdag 24 jun 2020 12:59 pm

Re: Lourens Stophels en Gats Andeles.

Bericht door sytse1945 » zaterdag 26 sep 2020 8:52 pm

Jos schreef:
dinsdag 2 jul 2019 2:50 pm
Dag dag, inmiddels weer een stap verder. Uit de weesboeken van Hennaarderadeel: In 1624 wordt te Itens de nalatenschap beschreven van Stoffel Jacobs, schoolmeester, en Trijn Intsedr. in presentie van Jelger Wybes ‘oppe Swaegh’ en Sybren Hoytes te Bakhuizen,oudoom resp. aangetrouwde oom van de wezen. Kinderen zijn (met geboortedata volgens optekening van de vader): Jacob, 4.11.1611, Intse, 24.9.1613, Antcke, 18.10.1615, en Lourens, 24.5.1619 en deze jongste zoon Lourens is dus in 1644 getrouwd met Gats Andels.Tamelijk uniek dat we in die tijd echte geboortedata aan de weet komen, dat kan dus wanneer de vader schoolmeester was. Voor "Oppe Swaegh" zou denkelijk Boornzwaag het beste passen, maar in oudste proklamatie- en hypotheekboeken van Doniawerstal wordt de man echter niet aangetroffen. Iemand een hint waar ik meer zou kunnen vinden over de ouders van Stoffel Jacobs en Trijn Intsedr.?
Groet Jos.
Hallo Jos,
Er ligt ook een Boornzwaag bij Balk Thans gemeente Fryske Marren. Dit zou ook de naam van Sybren Hoytes te Bakhuizen kunnen verklaren.
Beide plaatsen liggen vlak bij elkaar in Gaasterland. Misschien heb je hier iets aan.
Vriendelijke groet,
Sytse de Jong.

Plaats reactie