Gebroeders Anne en Wopke Siebrens Wiegersma te Warga/Grouw

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Gebroeders Anne en Wopke Siebrens Wiegersma te Warga/Grouw

Bericht door Litsehimmel » zondag 15 okt 2017 11:56 pm

Hallo,

Na lang niet gegenealogiechelt (en dus ook niet 'geforumed') te hebben, presenteer ik jelui met een vraagstuk waar ik denkelijk al ergens een (deel-)antwoord op heb, maar nu helaas niet bij kan komen (Wachtwoord van de oude laptop vergeten. Tja..)

Een directe voorvader via de lijn Abrahami (aka Abrahamy de Melverda, al vaker voorbij gekomen) is Annius (Anne Siebrens) Wiegersma, bijzitter Idaarderadeel en mr. chirurgijn te Grouw. Van hem heb ik twee huwelijken, te weten:
1) 13-04-1662 te Grouw met Iebeltje Willems
2) 23-11-1679 te Grouw met Geertje Idserts Nijdam (zij eerder gehuwd 21-07-1670 te Harlingen met Rienk Douwes Nijdam).

Ik stam uit het 1e huwelijk via dochter Rinske (ged. 01-03-1663 te Grouw als 'Rink'). Vanaf dat punt heb ik geloof ik wel alle gegevens (ergens). Het gaat mij om de voorouders. Van moeder Iebeltje Willems heb ik weinig tot niets (wederom: niet helemaal zeker) en met vader ben ik de laatste dagen aan het stoeien geweest. Dit heb ik tot nu toe bij elkaar weten te sprokkelen, waaruit een - losse en hypotetische -familie is ontstaan:

Mr. Annius Wiegersma (ANNE WIEGERSMA)
te Grouw; is 1681 cur. ki. v broer Wopke
Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.


en

Wopke Sybrens Wiegersma; bijzitter van Idaarderadeel, overl. Warga 1681, tr. Sybrich Lieuwes; IDA J13 19 d.d. 7 juli 1681; ki.: Geeske / Geiske, geb. 1667; Rienk; Trijntje; Sybren; Lieuwe; voorspr.: Trijntje Harkes wed. Lieuwe Abes (NB - moet zijn Lieuwe ABLES; = 23-05-1636 Baarderadeel), grootmoeder; cur.: mr. Annius Wiegersma, oom (Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.)


Hierdoor is i.i.g. onomstotelijk bewezen dat Anne en Wopke Sybrens Wiegersma broers van elkaar zijn, en dat hun vader een Sybren moet zijn. Een Wygersma? Of..

Sybren Wopkes (SIEBREN WOPKES)
met broers en zusters 1640 mede-eig. Warga 31 (Wygersma goed te Warga)
(Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.)

1640 Wergea SC31
eigenaar(s): Roimer Tetmans erven / Sybrant Wopkes met zijn broeder [sic] en zusters / Hessel Epes / Rippert Ulbes
(gebruiker(s): Pyter Annes / Jantje Herres)
Wygersma
1 stem
'schiet 6 floreen 20 stuivers"
(Bron: HisGis)


Het ligt natuurlijk wel heel erg voor de hand dat dit de vader van de twee broers is. Wopke is dan vernoemd naar vader vader's zijde. En Anne dan? Daar vond ik mogelijk een antwoord op via een zgn. internetgenealogie (deze: https://www.genealogieonline.nl/en/stam ... f/I617.php) met bronvermelding (oud-rechterlijk archief Idaarderadeel) welke ik helaas niet persoonlijk kan controleren. Maar het past wel allemaal heel mooi in elkaar!

Hylck Wopkes, getrouwd met Eilert Eilerts, molenaar

1644: kopen kamer te Grouw van Joachim Tjeerds en Leentje Bouwes voor135 goudg.
1645: verkoopt 1/7 deel van de helft van Wygersma-sate te Warga aan (broers?) Yde Wopkes, mr.glasmaker en Sybren Wopkes en Rienkje Annes te Warga gebruiker Jentje Heeres (RA IDA N1 48)
1646: verkopen huis en erf te Grouw aan Murk Tabes te Leeuwarden voor150 goudg. (RA IDA N1 68)


Daaruit valt niet alleen de vernoeming van Annius/Anne - naar moeder's vader - te distilleren, maar broers Anne en Wopke laten ook beide een Rienk dopen! Het is met dit soort internetgegevens altijd uitkijken, maar zoals gezegd: het past!

Vader Sybrant Wopkes zou i.i.g 1 broer en meerdere zusters hebben gehad, aldus Pieter Nieuwland. De broer zou dan (voorzichtig aangenomen) de op bovengenoemde site Yde Wopkes, mr. glasmaker (te Warga?) zijn. Daar vond ik het volgende over:

Idske Juckedr; tr. 1646 Rinse Wytses; TIE M3 26, 143, haar curatoren zijn Eelke Ulbes te Grouw en Eelke Sybrens te Idaard, voorspr.: Johannes Feikes te Nes en AEde Wopkes te Grouw
Vermeld
Idske Juckedr
Vader
waarschijnlijk dochter van Jucke Clases
Moeder
Sibbeltje
Diversen: overl. Grouw, dr v N.N. en Idske Alles
(Bron: Tietjerksteradeel e.o. / Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o)


en

IDA inv.55, fol.284b.2 februari 1657. Wisse Klases koopt te Grou van Eede Wopkes voor 71 gg + 12 st. een kamer met vrije uitgang ten N. naar de Grou, naastliggers Marten Wisses ten N+O; Hartman Laurens ten Z en Itse Tabes ten W; bewoner Doede Tiarcx.

Verder laat internet weinig los over Aede/Yde Wopkes maar bovengenoemde genealogie-site laat, als je op de naam van Eilert Eilert klikt ipv Hylck Wopkes ineens verdere familiebanden en de bevestiging daarvan zien:

beroep: molenaar te Grouw
1644: kopen kamer te Grouw van Joachim Tjeerds en Leentje Bouwes voor
135 goudg. (RA IDA R1 40)
1646: verkopen huis en erf te Grouw aan Murk Tabes te Leeuwarden voor
150 goudg. (RA IDA N1 68)
20-11-1655: weduwnaar; hertrouwd met Jetske Everts. Zwagers Sybren en Yde Wopkes voogd van minderjarige Grietje, Wopke en Jouke. (RA IDA J8 47e)
Schuld van 56 goudg. bij zwager Hartman Wopkes
1656: verkoopt windmolen met huis en erf te Grouw aan Ulbe Coldijk en Maaike Jongbloet voor 2402 goudg. (RA IDA N1 236)


Mocht dit blijken te kloppen, dan heb je ineens 3 broers en 1 zus, oftewel een voltallige generatie voor de broers Anne en Wopke Sybrens Wygersma. En de achternaam is dan te herleiden naar bezit van SC31 te Warga, het Wygersma goed. Hylck Wopkes was daar voor 1/7 van de helft eigenaar van, waarmee de vraag rijst of er - behalve de nu bekende 3 broers en 1 zus - mogelijk nog meer kinderen uit die familie waren. Alhoewel de resterende 3/7 natuurlijk ook aan andere familieleden vergeven kon zijn geweest.

Van de laatst gevonden broer Hartman Wopkes vond ik nog een echtgenote:

Hypotheekboek 132v

Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Aktedatum: 06-04-1650

Bijzonderheden:
Symen Arriens te Suawoude, mede voor zijn vrouw Sybrich Sybes, verklaart ƒ 50 schuldig te zijn aan Hartman Wopckes te Warga, mede voor zijn vrouw Ebeltie Jans


Nog even (*kuch*) terug refererend naar de stem SC31 te Warga, het Wygersma goed: er zijn op internet nog twee sites die ingaan op de geschiedenis van zowel het goed zelf als de genealogie van de vermelde Roimer Tetmans erven(hier http://banketbakkerij-wigersma.jouwweb. ... amilienaam en hier https://www.geni.com/people/N-N-Tetmans ... 3230279409), waarbij de tweede site een link legt tussen de 'Wopkes en Roimers' door een dochter van de laatste met de stamvader van de eerste te laten trouwen, en nog meer kinderen aan stamvader Wopke toebedeelt. Gevaarlijk zonder bronnen, maar wie weet.. we hebben al eens vaker a.d.h.v. vage internetvermeldingen onvoorziene connecties weten te leggen.

Tot slot een hypotetische opzet van 'het boompje'. De personen waar bovenvermelde 2e site melding van maakt in cursief, want niet zeker.

1. Wopke = N.N. Tetmansdr
waaruit (volgorde onbekend)
a. Sybren Wopkes
b. Aede/Yde Wopkes
c. Hylck Wopkes = Eilert Eilerts
d. Hartman Wopkes = Ebeltie Jans
e. Tiets Wopkes
f. Diorre Wopkes
g. Alle Wopkes


2. Sybren Wopkes = Rinck Annes
waaruit
a. Anne Sybrens Wiegersma
b. Wopke Sybrens Wygersma = Sybrich Lieuwes

3. Anne (Annius) Sybrens WIegersma = 1) Ebeltje Willems, = 2) Geertje Idserts Nijdam

Dan nu de hamvraag: wie oh wie kan deze opzet bevestigen en heeft evt. nog verdere aanvullingen?
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Gebroeders Anne en Wopke Siebrens Wiegersma te Warga/Gro

Bericht door Litsehimmel » maandag 16 okt 2017 7:34 pm

Ik ben overigens bang dat er van deze familie weinig tot geen dopen te vinden zullen zijn. Zie hier:

(Onder)trouwboeken Leeuwarden, 1594-1812
Naam man Diorre Wopkes
Plaats man Warga
Naam vrouw Hendrickien Jeltes
Plaats vrouw Leeuwarden
Gebeurtenis oNH
Datum ondertrouw 12-03-1642
Opmerkingen 311;schipper


Hier een akte m.b.t tot een broer/neef?

M227, p. 248 1676/06/09 Wopke Wopckes
Beroep: Schuitevaarder
Geboorteplaats: Wartena
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Handtasting i.p.v. eed. Op voorwaarde dat hij per 1 mei in de stad zal komen wonen.


En de laatste akte, deze m.b.t. de dochter van Hylck Wopkes, Jetske Eilerts:

1655: schuld van 100 carg. bij oom Sybren Wopkes wegens gekocht 'kaegje', afbetaald voor 1674 (RA IDA R4 24)

Al met al doet mij het ontbreken van dopen i.c.m. de overduidelijke 'nautische' inslag van de familie en (vooral) de vermelding van een 'handtasting i.p.v. eed' vermoeden dat het hier een doopsgezinde familie betreft. Want, waarom zou het makkelijk gaan als het ook moeilijk kan. Toch?

:roll:
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Margreet Huisman
Berichten: 5191
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Gebroeders Anne en Wopke Siebrens Wiegersma te Warga/Gro

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 18 okt 2017 6:26 pm

Hoi LH,

Tresoar heeft een flink deel van het oudrechterlijk archief online gezet,
als je intypt: Nedergerecht Idaarderadeel
komt er van alles uit.
Hyp 1650-1661 vermeldt bijvoorbeeld: oude inventaris R3.
Je kunt dan bladeren naar de goede blz - scan nr klopt niet, maar is ietsje verder.

is dit nog Hylck Wopkes?
Aktedatum: 22-03-1630 Plaats: Hallum Soort akte: attestatie afgegeven
Bruidegom Eulaert Eulaerts wonende te Hallum
Bruid Hylck Wopkedr wonende te Warga
Groet Margreet

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Gebroeders Anne en Wopke Siebrens Wiegersma te Warga/Gro

Bericht door Litsehimmel » woensdag 18 okt 2017 9:30 pm

Hoi Margreet :D

En yessss! Dat moet het huwelijk zijn met Eilert Eilerts dat ik op internet vond.
Zoals gezegd: lang niet met geneaologie bezig geweest, dus dat van Tresoar wist ik niet. Ga ik straks gelijk even doorsnuffelen.

Thanks!

LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Gebroeders Anne en Wopke Siebrens Wiegersma te Warga/Gro

Bericht door Litsehimmel » woensdag 18 okt 2017 9:48 pm

Geprobeerd in het archief te zoeken, maar ik krijg er niets anders uit dan alleen de beschrijving. Geen scans om 'door te bladeren'.
Helaas dus, maar dank je voor de tip.

LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Margreet Huisman
Berichten: 5191
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Gebroeders Anne en Wopke Siebrens Wiegersma te Warga/Gro

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 18 okt 2017 9:56 pm

LH, het kan gewoon op http://www.allefriezen.nl
aanvulling: Tresoar heeft het daar(in) online gezet.

Kiek
Berichten: 164
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 5:00 pm

Re: Gebroeders Anne en Wopke Siebrens Wiegersma te Warga/Gro

Bericht door Kiek » donderdag 19 okt 2017 11:01 am

Voor de Nedergerechten gebruik ik deze ingang:
http://www.tresoar.nl/Pages/Nedergerecht.aspx

Plaats reactie