Teecke Wijgers, Beetsterzwaag; voorouders Buitenpost?

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Annedou
Berichten: 87
Lid geworden op: zondag 2 nov 2014 10:00 pm

Teecke Wijgers, Beetsterzwaag; voorouders Buitenpost?

Bericht door Annedou » zaterdag 10 mar 2018 6:05 pm

Graag vraag ik hulp bij het meedenken en meekijken naar onderstaande ideeën en alvast dank daarvoor!

In Beetsterzwaag laten Teecke Wijgers en Blij Oenes 5 kinderen dopen: Doetie 6-3-1687, Wijgger 1-6-1690, driemaal een Oene: in 1692, 1695 en op 14-1-1700.
Beetsterzwaag en Buitenpost liggen niet vlak bij elkaar, maar stel dat Teecke Wijgers in Buitenpost werd gedoopt op 16-6-1661, als zoon van
Wijger Douwes en Doedtie Taeckes. Deze ouders trouwen op 24-6-1655 in Buitenpost.
Qua namen past dat mooi.

Op 3-3-1651 wordt Doedtie genoemd in de Nedergerechten: Wytse Sybes curator over Doed en Tiesse, ouders zijn Taecke Jinnes en Emtien Euwes.

Zou Taecke Jinnes ook geschreven kunnen zijn als Taecke Innes/Ymes/Imes/Eemes?
In dat geval wordt hij meerdere keren genoemd, als het tenminste steeds om dezelfde persoon gaat.
- 20-9-1614, Kollumerland: vader Taecke Ymes, moeder wijlen Boen Eeuedr, curator Tiaert Eeuwis (broer van Emtien?)
- 13-6-1616, Achtkarspelen: curator Take Innes, onder curatele Bocke Bockes
- 5-3-1635, Dokkum: curator Taecke Imes, samen met Bocke Bockes en Wobbe Wybes over kinderen van wijlen Aeltie Eeuwes (nog een zus
van Eemtie?) en wijlen Wigbolt Rintses en over het kind van Aeltie en Claes Iemmes (broer van Taecke?)
-25-6-1650, Dokkum: Taecke Eemes, curator samen met Dirck en Jacob Gerrijts over de kinderen van Jan Claessen en wijlen Aeltje Gerrijts

Verder lijkt Emtien/Emcke Euwes dus een zus Aeltie te hebben, mogelijk ook Boen/Bon, maar mogelijk ook een broer Taecke Eeuwes:
-7-3-1635 Dokkum: curator Taecke Eeues, samen met Bocke Bockes over de weeskinderen Eeue en Rinse Wigbolts; Claes Iemmes wordt genoemd. Twee dagen dus na de inschrijving van 5-3-1635, zie boven.

Groet,
Annedou

siete akker
Berichten: 5
Lid geworden op: zondag 27 nov 2016 3:56 pm

Re: Teecke Wijgers, Beetsterzwaag; voorouders Buitenpost?

Bericht door siete akker » zondag 11 mar 2018 2:31 pm

Dag, Dit zijn de voorouders uit de Meek familie volgens mijn gegevens. Ik denk dat je gelijk hebt als het om Taecke Eeues en Taecke Imes gaat. Zie hieronder.
Autorisatieboeken

Oude inventaris: U1
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Aktedatum: 07-03-1635
Bijzonderheden:
Bocke Bockes curator over personen en goederen, oom
Taecke Eeues curator over personen en goederen, behuwd oom
Eeue Wigbolts oud 12 jaar weeskind
Rinse Wigbolts oud 19 jaar weeskind
Claes Iemmes genoemd, assisteert, stiefvader
Autorisatieboeken

Oude inventaris: U1
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Aktedatum: 05-03-1635

Bijzonderheden:
Bocke Bockes curator ad actum divisionis over Rinse en Eewe met stiefvader, oom
Taecke Imes curator ad actum divisionis over Rinse en Eewe met stiefvader, behuwd oom
Wobbe Wybes curator ad actum divisionis moederlijke goederen over Iemme met vader
Wijlen Aeltie Eeues moeder
Wijlen Wigbolt Rintses vader
Eeue Wigbolts oud 12 jaar weeskind, requirant, uit eerste huwelijk van moeder
Iemme Claesen oud 3 weken weeskind, uit tweede huwelijk van moeder
Rinse Wigbolts oud 19 jaar weeskind, requirant
Claes Iemmes genoemd, vader van Iemme Claesen, stiefvader

Margreet Huisman
Berichten: 5230
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Teecke Wijgers, Beetsterzwaag; voorouders Buitenpost?

Bericht door Margreet Huisman » zondag 11 mar 2018 3:08 pm

Hoi,
Lidmatenregister Herv. Gemeente Buitenpost en Lutjepost
Bron: DTB Lidmaten Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten Aktedatum: 04-08-1649 Plaats: Achtkarspelen
Bijzonderheden: Op 4 augustus 1649 belijdenis
Man: Taecke Ymmes
Vrouw: Emcke Euwes
Tiesse Taekes duikt mogelijk op in Siegerswoude (stemcohier)
hij wordt lidmaat (1692) en doopt een dochter (1699) hier: Herv. Gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen (tot 1722 ook Ureterp en Siegerswoude)
dat is wel in de buurt van Beetsterzwaag.

Voorvader?
Trouwregister Gerecht Kollumerland en Nieuwkruisland
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Aktedatum: 01-04-1628 Soort akte: derde proclamatie
Bijzonderheden: zij is weduwe van Jan Claeses; het huwelijk is bevestigd door het nedergerecht Kollumerland
Bruidegom Eewe Taeckesz
Bruid Trijn Sijmonsdr wonende te Oudwoude
Het is wel even puzzelen met de familierelaties - ik denk dat al je ? -s bij broers en zussen wel weg kunnen,
maar de relaties staan toch bij?
Dokkum Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten Aktedatum: 15-10-1623
Bijzonderheden:
Claes Iemmes curator ad actum divisionis vaderlijke goederen met moeder, behuwd oom (x Aaltje Gerrits, zij xx Bocke Bockes)
Wigbolt Rintses curator ad actum divisionis vaderlijke goederen met moeder, oom (x Aaltje Eeuwes, zij xx Claes Iemmes)
Wick Gosses moeder
Weduwe van Jan Jansen vader
Cryn Jansdr oud 16 jaar weeskind
Griet Jans oud 8 jaar weeskind
Gerloff Douwes genoemd, zal curatoren helpen bij inventaris, doopsgezind
Sybe Hessels genoemd, zal curatoren helpen bij inventaris, doopsgezind
Gerecht Dokkum Aktedatum: 24-07-1641 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden:
hij is ziek thuis en beschikt over voldoende geestelijke vermogens om te huwen,
de bruid en bruidegom woonden al veertien jaar samen en hadden meerdere kinderen, waarvan er nog drie in leven zijn
Bruidegom Bocke Bockes wonende te Dokkum
Bruid Aeltie Gerryts
Dokkum Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten Aktedatum: 25-06-1650
Bijzonderheden:
Griet Bockes oud ca. 19 jaar weeskind
Geertie Bockes oud ca. 16 jaar weeskind
Gerrijt Jans oud 7 jaar weeskind, halfbroer
Jetske Jans oud ca. 5 jaar weeskind, halfbroer
Aeffcke Jans oud ca. 2 jaar weeskind, halfbroer
Jan Claessen vader, stiefvader, respectievelijk vader
We Aeltje Gerrijts moeder
Taecke Eemes, woonachtig te Buitenposst curator ad actum divisionis moederlijke goederen met Jan Claesen, behuwd oom van vaderszijde van Griet en Geertje
Dirck Gerrijts curator ad actum divisionis moederlijke goederen met Jan Claesen, oom van moederszijde van Griet en Geertje
Jacob Gerrijts curator ad actum divisionis moederlijke goederen met Jan Claesen, oom van moederszijde van Griet en Geertje
Groet Margreet

Annedou
Berichten: 87
Lid geworden op: zondag 2 nov 2014 10:00 pm

Re: Teecke Wijgers, Beetsterzwaag; voorouders Buitenpost?

Bericht door Annedou » maandag 12 mar 2018 7:59 pm

Hartelijk dank voor jullie reacties!

Dit moeten dan inderdaad voorouders zijn in de Meek-stamboom.
Van Wijger Teekes, zoon van Taecke Wijgers en broer van Doetie, Oene en Hiltie heb ik wel huwelijken en kinderen gevonden, maar geen verdere nakomelingen. Jij wel, Siete?

Margreet, zou je nog iets kunnen verduidelijken?
Ik neem aan dat je bedoelt dat Eeuwe Taeckesz en Trijn Sijmonsdr de ouders zouden zijn van Emtien Euwes enz. Kan dat qua tijdspad? Ik zie wel dat de bruiden soms heel jong zijn, 16 jaar of zo, dus misschien wel.

De familierelatie tussen Taecke Eemes als behuwd oom van Griet en Geertje Bockes is me duidelijk.
Maar niet die van Claes Iemes als behuwd oom (via Aaltje Gerrijts, die ook getrouwd was met Bocke Bockes) met de kinderen van Wick Gosses en Jan Jansen.
En dus ook niet die van Wigbolt Rintses als oom van dezelfde kinderen (via Aaltje Eeuwes, die ook getrouwd was met Claes Iemmes).
Claes Iemes en Wigbolt Rintses zullen toch ergens via via familie moeten zijn van Jan Jansen?
Dat heb ik niet kunnen vinden.

Groet, Annedou

Margreet Huisman
Berichten: 5230
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Teecke Wijgers, Beetsterzwaag; voorouders Buitenpost?

Bericht door Margreet Huisman » maandag 12 mar 2018 11:42 pm

Ik zie het zelf ook niet meer - die ooms,
Claes Iemes en Wigbolt kunnen op zich eerder met een Jans-vrouw zijn gehuwd, die kinderloos overleed.

Vergeet de rest ook maar weer, Annedou, ik was aan het rommelen met een hertrouwende voorvader
en had van broer Tiaert Eeuwis ineens een Taecke Eeuwis gemaakt.
Akte doorgehaald - - 20-9-1614, Kollumerland: vader Taecke Ymes, moeder wijlen Boen Eeuedr, curator Tiaert Eeuwis (broer van Emtien?)

Ze werden wel beiden te Oudwoude/Oltwolde genoemd - bruid Trijn Symens te Oudwoude, en deze:
Aktedatum: 13-06-1616
Take Innes, woonachtig te Oltwolde curator
Bocke Bockes oud 16 jaar onder curatele
Hier heet de niet-voorvader ook al weer anders:
Aktedatum: 27-03-1628
Bijzonderheden:
Pieter Simens curator
Eyse Jans , woonachtig bij Pieterzijl voormomber
Wijlen Jan Claes vader
Tryn Symens moeder
Gehuwd met Eewert Taeckes stiefvader
Om wel op Eeuwes voorvaderen verder te gaan:
Aktedatum: 13-06-1626
Bijzonderheden:
Jan Roelofs , woonachtig Schaphalsterzijl bij Winsum curator over de twee kinderen
Wijlen Eeuwe Tiaerts, woonachtig te Munnekezijl vader
Op verzoek van Tiaert Eeuweszn oud 20 jaar weeskind die gaat trouwen.

Jan Freercx oom assisteert
Alleen kan die Tiaert dan geen doorgehaalde curator in 1614 worden.

Is dit nog wel Taecke Ymes?
Kollumerland: Aktedatum: 15-12-1612
Taeckle Ymes curator
Eeu Ypes weeskind
Yelt Ypes weeskind
En er was nog eerdere autorisatie:
Dokkum Aktedatum: 29-04-1634
Bijzonderheden:
Jan Wybets lakenkoper curator ad actum divisionis vaderlijke goederen
Wobbe Wybes curator ad actum divisionis
Aeltie Uwes moeder
Weduwe van Wigbolt Rintzes kalkbrander vader
Jets Wigbolts oud 16 jaar weeskind
Rintze Wigbolts oud 19 jaar weeskind
Uwe Wigbolts oud 14 jaar weeskind
Groet Margreet

Annedou
Berichten: 87
Lid geworden op: zondag 2 nov 2014 10:00 pm

Re: Teecke Wijgers, Beetsterzwaag; voorouders Buitenpost?

Bericht door Annedou » dinsdag 13 mar 2018 12:40 pm

Al die verschillende schrijfwijzen in vroeger eeuwen en al die familierelaties, het is werkelijk een doolhof.

Zo is het de vraag of Trijn Simons met een Eeuwe Taeckes getrouwd was of met een Eewert Taeckes.
In het laatste geval zou het eerder gaan om een Evert en hoort dit stel niet thuis in dit geheel.

En Taeckle Ymes? Komt de naam vaker voor als Taecke/Taeckle? Is dat hetzelfde?
Ik heb gezocht naar een familierelatie met Yelt en Eeu Ypes, gezien de naam Eeu zou die er moeten zijn, maar (nog) niet gevonden.

Iwe Taeckes trouwt in Buitenpost op 2-8-1650 met Griet Wijds; hij kan een zoon zijn van Taecke Eeues.

Bedankt voor het meezoeken, Margreet.
Ik hoop dat er nog wat meer licht op deze vroege familie te werpen is!
Groet, Annedou

siete akker
Berichten: 5
Lid geworden op: zondag 27 nov 2016 3:56 pm

Re: Teecke Wijgers, Beetsterzwaag; voorouders Buitenpost?

Bericht door siete akker » dinsdag 13 mar 2018 9:20 pm

Dag Annedou, ik heb ook niet meer kunnen vinden. Er is inderdaad geen eenduidigheid in de namen. Zie bijv. hieronder. Verschillende schrijfwijzen waarbij het vermoedelijk om dezelfde ouders gaat. Blijft even puzzelen. M.vr.gr. Siete.

Recesboeken
Oude inventaris: C9
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Aktedatum: 03-03-1651
Bijzonderheden:
Curator Wytse Sybes
Kind Doed Teeckes
Kind Tiesse Teeckes
Vader Teecke Jinnes
Moeder Emtien Euwes


Lidmatenregister Herv. Gemeente Buitenpost en Lutjepost
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Aktedatum: 04-08-1649
Plaats: Achtkarspelen
Bijzonderheden:
Op 4 augustus 1649 belijdenis
Man: Taecke Ymmes
Vrouw: Emcke Euwes

Plaats reactie