Wat voor kamer?

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
jacqueline
Berichten: 1654
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Wat voor kamer?

Bericht door jacqueline » donderdag 24 mei 2018 1:52 pm

Hallo allemaal,

In de volgende akte
Notaris: Jan Hzn Albarda
Kantoor: Leeuwarden IV
Repertoire: 078074
Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 28-09-1829
Soort akte: provisionele en finale toewijzing
Verkoper Haring Sjoukes Wartena (slager) wonende te Huizum
Diversen: Ligging vastgoed: Huizum
Bedrag: koopsom fl. 1.275
een huis en slagerij
Verkoper Anna Pieters Vossenberg wonende te Huizum
Diversen: weduwe van Sjouke Harings Wartena
Verkoper Petrus Sjoukes Wartena wonende te Huizum
Verkoper Henrica Sjoukes Wartena wonende te Leeuwarden
Diversen: gehuwd met Hendrikus Spijkermans
Koper Hendrik Wieringa (zilversmid) wonende te Leeuwarden
Koper Trijntje Hosbach wonende te Leeuwarden
Diversen: weduwe van Pieter van Belkum
Bronvermelding
Minuut-akten 1829 II, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 078015, aktenummer 00273
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1829
Is (op scan 275) sprake van de verkoop van een huis met slachterij, Huizum nummer 106, verder bestaande uit een stalling voor koeien, plaats, erf, bleek, achterstaande schuur en andere annexen aan de Schrans onder Huizum. Het huis wordt omschreven:
...een voorhuis, daarnaast een voorkamer met twee schuiframen aan de straat, verder een ? kamer met drie kasten...
Het is me niet duidelijk wat voor kamer met drie kasten er bedoeld wordt. Er lijkt pee te staan? Google maakt er peeskamer van, dat lijkt me toch wat gortig. Ik heb geprobeerd een afbeelding toe te voegen maar het bestand blijft ondanks comprimeren helaas te groot.
Wie kan het verduidelijken?

Groeten van Jacqueline

Kiek
Berichten: 153
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 5:00 pm

Re: Wat voor kamer?

Bericht door Kiek » donderdag 24 mei 2018 4:20 pm

Hallo Jacqueline,

De Peikamer is misschien een pijkamer?

Via Google vind ik in Makkum:

1879 Notaris C.C. LEDEBOER te Makkum zal in het openbaar verkopen: Eene hechte en net onderhoudene Huizinge met toebehoren; waarin een Huis- en Rijtuigschilderij en Kruidenierswinkel wordt uitgeoefend, staande bij het Vallaat te Makkum bij J. Posthuma in gebruik; te veilen voorbehoudens zamenvoeging in 3 percelen.
1. De Winkelhuizinge, bestaande in: Winkel, Pijkamer, Gang, Achterkamer, Gaanderij, 1 Stookhok, Bleek, Put en Bak, Bovenvoorkamertje, Portaal en Achterbovenkamer met Keukentje.Bod f 2635.
http://www.ald-makkum.nl/plaatsendetail.php?id_main=92

Helaas bestaat het woord niet in het Meertensinstituut. Evenmin peikamer.

Het is wel een leuk woord.

Dag!
Kiek

Cor3
Berichten: 38
Lid geworden op: dinsdag 8 jul 2014 5:48 pm

Re: Wat voor kamer?

Bericht door Cor3 » donderdag 24 mei 2018 4:58 pm

Hallo Op google zoeken met "peikamer" geeft

Taalkundige Bydragen tot den Frieschen Tongval. MS. notes
https://books.google.nl/books?id=cmu_7ktceAIC
Everwin WASSENBERGH - 1802
PEIKAMER, of PEIJKAMER wordt in Friesland geheeten die kamer, welke in het Voorhuis, waar in Winkel gedaan wordt, is uitgebouwd, en daarop met Glaazen ...

Zoeken met "xxxx" zoekt exacter.

Groeten Cor

Kiek
Berichten: 153
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 5:00 pm

Re: Wat voor kamer?

Bericht door Kiek » donderdag 24 mei 2018 5:06 pm

Wat een mooie vondst, Cor. Een pui.
Hoe kan ik exacter zoeken met "xxxx"?

jacqueline
Berichten: 1654
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Wat voor kamer?

Bericht door jacqueline » donderdag 24 mei 2018 5:16 pm

Hallo Kiek,

Het is een leuk woord en je hebt het ook goed gevonden denk ik!
Peikamer had ik ook overwogen maar verworpen omdat ik nergens een puntje op de i zag, en ook dit woord niet kon vinden. Gezocht op pij vind ik nu behalve de te verwachten habijten o.a. ook
PIJ
1) Bovenkleed 2) Dagelijkse kledij voor monniken 3) Dagelijkse kleding voor monniken 4) Dagelijkse kleren voor monniken 5) Habijt 6) Jas (barboens) 7) Kledijsstuk 8 ) Kledingstuk 9) Kledingstuk van een geestelijke 10) Kleed 11) Kleed van kloosterling 12) Klerensstuk 13) Kloostergewaad 14) Kloosterkleed 15) Monnikenkleed 16) Monniksgewaad 17) Monniks...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PIJ/1
via http://www.encyclo.nl/begrip/pij, en via http://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie= ... id=M053577
PIJ

Woordsoort: znw.(v.)

Modern lemma: pij
znw. vr., mv. -en. Mnl. pije. Een woord van onzekere herkomst, dat bij ons eerst uit de in 1481 gedrukte vert. der Gesta Rom. is opgeteekend (in de samenst. seepye), maar dat identisch moet zijn met het synon. eng. pee, pie, eveneens sedert het laatst der 15de E. voorkomende, ook in de samenst. peegown. De vroeger veronderstelde samenhang met ohd. pfeit, os. pêda, ags. pâd, got. paida, hemd, jas, mantel, gr. (thrac.) βαᬝτη, herderskleed, is phonetisch onaannemelijk. Twijfelachtig is ook de gissing van SALVERDA DE GRAVE, in Tijdschr. Letterk. 21, 39, die denkt aan fr. pie, ekster, dat als bnw. gebruikt wordt om eene zwart-witte kleur aan te duiden.
+↪1. Eertijds als benaming voor eene grove wollen stof, gelijk die waarvan men pijen maakt, pijlaken. Het blijkt niet of deze bet. afgeleid is van de bij 2) genoemde, dan wel of het de oudste opvatting van het woord is.
+2. Als benaming van een kleedingstuk van mannen. Oorspronkelijk een overkleed van grove wollen stof, gelijk inzonderheid door eenvoudige lieden gedragen werd, in verschillende toepassingen, ook van kleedingstukken van andere stof; later ook bij uitbreiding voor: kleed (jas, rok enz.) in 't algemeen.
+3. Bij uitbreiding voor: datgene wat door de pij bedekt wordt, het lichaam. In verschillende zegsw.
Afl. Pijen (zie ald.). — Verder: Pijachtig, op pij gelijkende (V. DALE).
Samenst. Pijjekker (zie ald.).
— Verder, in den vorm van het enkelv. of het mv., eertijds (en thans nog gewestelijk) in het enkelv. ook in den vorm pije; b.v. in de volgende verbindingen.
↪Pijebeste, (in het Westvlaamsch) in de uitdr. op zijn pijebeste, op zijn allerfraaist (aangekleed).
Pijbuis, (b.v. te Kampen) dik buis (GUNNINK).
↪Pijkap, kap van eene monnikspij.
Pijenkast, (in de Zaanstreek) kleerkast (BOEKENOOGEN).
↪Pijlaken, grof laken, gelijk dat waarvan men pijen maakt.
↪Pijrok, mansrok, overkleed van pijlaken. Eertijds als kleedingstuk voor geringe lieden, ook voor soldaten; soms ook monnikspij.
Ook in samenst. B. v.: scheepspijrok (MARIN).
↪Pijwant, 1°. (eigenlijk) grove wollen handschoen met een duim, maar zonder vingers. Thans nog gewestelijk, b.v. in het Westvlaamsch.
↪2°. (Oneigenlijk) voor: kaakslag. In WestVlaanderen.
— Als tweede lid. Bedelaarspij (”Wie de scham'le bed'laars pij Hooger stelt dan 't schandlivrij”, V. MARLE, Rijmel. 32)
bolkvangerspij (”Hebt gy een broek vyf zes aan 't gat, En dan noch om de lenden wat, Een buffeltje, een rok twee dry, En noch een bollikvangers py”, ZORGDRAGER, Groenl. Vissch. 373 [ed. 1727]; ”Straks komt we'er een a'er partij Gesprongen voor den dag, in Bollijk vangers pij: (Dus weet de Bootgesel, hem voor de kou' te dossen)”, Selds. Walvisv. 25)
heerenpij (”Pij, heerenpij, de rok, het bovenste gewaad aan het lijf van een landman of varensgezel”, Aant. (18de E.) uit N.-Holl.)
huismanspij (”Hoe Melpomens Treurpoëet, In Taelleies dienst getreden … Mangelt al de pracht van 't hof Voor een stulp, en ackerstof …; Tabberts, die van purper blaecken, Voor een ruwe huismans py”, VONDEL 5, 604 [1647])
kloosterpij (STELLWAGEN, R. W. 187)
melkpij, (in N.-Holl.) blauw of wit katoenen jak dat de boerenmeiden dragen als ze uit melken gaan (BOUMAN 67; BOEKENOOGEN 623)
monnikspij (zie Dl. IX, kol. 1079)
schipperspij (”Schippers pije. Manteau à marinier”, PLANT. [1573])
soldatenpij; enz.
En ook in het Woordenboek van de Drentse dialecten staat pij als één van de synoniemen voor jas genoemd.

Dank je wel, ik maak er met een gerust hart pijkamer van. Met drie kasten. Een soort inloopkast avant la lettre, dus !?

Groeten van Jacqueline

jacqueline
Berichten: 1654
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Wat voor kamer?

Bericht door jacqueline » donderdag 24 mei 2018 5:35 pm

En hallo beiden!

Jouw bijdrage had ik even gemist Cor, kreeg ook geen waarschuwing tijdens het plaatsen? Jij ook hartelijk dank, en ben ik nu te rap geweest met de pijkamer? In Makkum is idd sprake van een kruidenierswinkel, dus daar zal het zeker gaan om een kamer, welke in het voorhuis waarin winkel gedaan wordt, is uitgebouwd, en daarop met glaazen uitziet, dit volgens de Taalkundige Bydragen.
Ook een hele mooie verklaring. Maar zouden ook nog beide verklaringen mogelijk kunnen zijn?
Dit is het huis met de slachterij te Leeuwarden te Leeuwarden:
Het huis bestaat uit een voorhuis, daarnaast een voorkamer met twee schuiframen aan de straat, verder een pijkamer met drie kasten, een bedsteed, grote spek schoorsteen met staande en liggende platen, een achterkamer met twee vensters ten zuiden, en de steeg van de naastligger uitziende, hebbende vrij venster opslag in gemelde steeg, waarin schoorsteen met staande en liggende platen, twee bedsteden en een kast, een gang waarin de ingang naar een ruime kelder met lichtschepping in de steeg ten zuiden, achter een slachthuis met stalling voor vier koeien, hebbende uitzicht door een venster in de steeg en daar twee in de bleek, nog een portaal naar een putswaterpomp, en achter een plaats waarop regenwaterbak en een bleek, verder een schuur met venster ten oosten en aan de sloot een secreet, in de gang een trap naar boven, alwaar een turfzolder met venster ten westen en een bedsteed, welke trap in de koop is begrepen, de noordelijke muur van het huis is gezamenlijk met de naastligger.
Er is nergens sprake van een winkel? En voor mij is het onduidelijk of de genoemde kamer zich nu wel of niet in het voorhuis bevindt?

En inderdaad vond ik de verwijzing naar de bijdragen pas na gebruik van ****, geen idee waarom?

groeten van Jacqueline

Kiek
Berichten: 153
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 5:00 pm

Re: Wat voor kamer?

Bericht door Kiek » donderdag 24 mei 2018 5:48 pm

Cor zocht in verrassende hoeken en gaten.
En vond!
Het is een uitgebouwde pui, de glazen pui van een winkel.
Dat is het!

Hieronder het resultaat van Cor's onderzoek:

"Peikamer, of Peijkamer wordt in Friesland geheeten die kamer, welke in het voorhuis waar de Winkel gedaan wordt, is uitgebouwd, en daarop met Glaazen uitziet. Elders zou men zeggen: de Pui - of Puijkamer. Dat men voor Puije weleer ook Peije schreef en zeide, leert zekere Afkondiging gedaan in 's Hertogenbosch 1 Jul. 1579 en uitgegeeven door H. v. Wijn in de Bijvoegzz. op Wagen. VII D. bl. 93.
"Aldus gepubliceert ter Peijen af binnen 's Hertogenbosche."

Uit: Taalkundige Bijdragen tot den Frieschen Tongval. MS. notes, Volume 1 Everwin Wassenbergh
https://books.google.nl/books?hl=nl&id= ... er&f=false

jacqueline
Berichten: 1654
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Wat voor kamer?

Bericht door jacqueline » vrijdag 25 mei 2018 12:27 am

Ja, hij was mooi, de pijkamer, maar ik maak er toch maar peikamer van. Die is zonder meer beter onderbouwd. En ook nog uit 's-Hertogenbosch. Wel apart, zonder de vondst van Cor was ik er van overtuigd geweest met pijkamer helemaal goed te zitten. Een goede les voor een volgende keer.

Groeten van Jacqueline

Plaats reactie