Geschiedenis Wartena

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Broer Roorda
Berichten: 3
Lid geworden op: zondag 13 jan 2019 7:48 pm

Geschiedenis Wartena

Bericht door Broer Roorda » maandag 14 jan 2019 11:56 am

Hallo,
Zijn er ook mensen die zich bezighouden met de geschiedenis van Wartena?
Ik denk daarbij aan de eerste huisnummering, aan de bewoners en eigenaren van percelen?
Zelf ben ik bezig met bv. Klaas Annes Bleeker, ongehuwd, en de vorige eigenaar Jillert Jans de Jong en Dieuwke Johannes. Over hen zou ik graag meer willen vinden, maar ik ben nog niet thuis in de archiefstukken van voor achttien honderd.
Misschien is er iemand met een suggestie?
Broer Roorda uit Assen.

simkos
Berichten: 122
Lid geworden op: woensdag 19 nov 2008 5:05 pm

Re: Geschiedenis Wartena

Bericht door simkos » maandag 14 jan 2019 5:22 pm

Hallo Broer Roorda,
Niet te snel door de archiefstukken proberen heen te lopen.
Ik ben niet bezig met de geschiedenis van Wartena.

Huisnummering is een zeer lastig kwestie. Het begint in 1808 bij de Voorschriften van Bonaparte Napoleon.
Na dien zijn deze regelmatig aangepast en hernummerd. Wel zo'n vijf keer tot er in de zestiger jaren een staartnummer werd vastgesteld.

Maar als je op Alle Friezen intikt: Klaas Annes Bleeker krijg je o.a. verwijzingen naar Notariële akten en de Oat (oorspronkelijk aanwijzende tafel)van Kadaster.
Via Hisgis kun je lokaliseren waar hij in 1832 woonde en hoe groot zijn eigendom was. Kun je meer gegevens verzamelen over het dorp Wartena.

Groeten van Simkos

Broer Roorda
Berichten: 3
Lid geworden op: zondag 13 jan 2019 7:48 pm

Re: Geschiedenis Wartena

Bericht door Broer Roorda » dinsdag 15 jan 2019 6:54 pm

Hartelijk dank voor deze eerste reactie. Prachtig.
Er zijn dus toch nog wel meer mensen op dit forum actief.

Ja, ook zoek suggesties zijn natuurlijk welkom.
Vrij recent heb ik elders enkele vergelijkbare projectjes nagenoeg afgerond.
Daarbij heb ik even kunnen sparren met enkele speurders, die ook in die buurt zaten te zoeken, soms naar iets anders.

En dat is eigenlijk mijn centrale vraag.
Zijn er mensen via dit forum te vinden die ook met iets van historisch en genealogisch onderzoek in Wartena (en naaste omgeving) bezig zijn?
Of treft je die alleen fysiek in Tresoar?

De scheepswerf geschiedenis van enkele scheepswerven (met o.a. Bote Hessels vd Kolk, meende ik) zijn vrij recent op internet in pdf vorm te vormen.

Zijn er ook mensen die tegen Jillert (of Eildert) Jans en Dieuwke Johannes aanlopen?
De straatnummering met huizen van toen rond 1800 kan wel stapje voor stapje in beeld worden gebracht, maar kan nooit door iemand alleen worden gedaan. Het zou kunnen zijn dat er mensen geïnteresseerd zijn of zelfs bezig zijn om dit toch in kaart te brengen.
Ik ben nog geen historisch werkgroepje in Wartena tegenkomen?
Die mensen wil ik niet missen, maar graag wat informatie met hen delen, nu ik zelf toch bezig ben.
Maar of die mensen er zijn?

Wordt vervolgd.
Broer Roorda.

Cor3
Berichten: 39
Lid geworden op: dinsdag 8 jul 2014 5:48 pm

Re: Geschiedenis Wartena

Bericht door Cor3 » woensdag 16 jan 2019 12:33 pm

Hallo Broer,

Geen direkt antwoord, maar misschien vind je iets in onderstaande sites:

http://dorpsarchiefgrou.nl/

http://dorpsarchiefgrou.nl/pagina/251/b ... rond-grou/

Grou en Wartena vroeger beide in Idaarderadeel en Boarnsterhim liggend en zijn buurdorpen.

Succes en Groeten,
Cor.

abe
Berichten: 76
Lid geworden op: zondag 24 feb 2013 9:58 pm

Re: Geschiedenis Wartena

Bericht door abe » vrijdag 18 jan 2019 5:07 pm

dag broer,

ik stam af van de scheepswerf...
(Fedde botes van der werf)
er is ook een site over hooghiemstra met veel info (http://www.hethooghiem.nl)
en een over vd kolk (http://www.vanderkolkonline.nl/)
je kent dus de geschiedenis van de scheepswerf (door mw de greef-vd kolk)
en het stuk van s schaafstra over lolke gerrits (gens nostra 1993)
huisnummers is vaak lastig maar Hisgis geeft vaak oude (kadastrale) kaarten...

ik ben benieuwd...

bonny van der werf
abe botes is mijn oudste voorvader in mannelijke lijn.

Jaap de Boer
Berichten: 9
Lid geworden op: zaterdag 22 dec 2018 12:06 pm

Re: Geschiedenis Wartena

Bericht door Jaap de Boer » dinsdag 22 jan 2019 4:14 pm

Klaas Annes Bleeker, geboren Wartena 14 februari 1783, overleden 13 juni 1863 Wartena, gehuwd op 27 februari 1803 Wartena met Ymkje Halbes Feenstra.
Beroep: mr. linnenbleker en koopman.
Zijn ouders waren Anne Gosses, geboren 1754 Wartena overleden 15 december 1808 Wartena, gehuwd 23 januari 1780 Wartena met Klaasje Klazes, die later trouwde met Roel Hendriks Walda, boer te Wartena.
Anne Gosses had een zus Reinouw Gosses (de Boer). Reinouw werd in 1752 in Wartena geboren en overleed in Wartena op 15 april 1820 (volw. doop 27 november 1778 D.G.) Ze trouwde op 4 mei 1777 te Wartena met Marten Sipkes, boer nr. 2 Wartena, geboren in 1746 en overleden in 1807. Reinouw Gosses neemt voor zich en haar kinderen in 1811 de naam DE BOER aan, samen met Jacob Sakes DE BOER voor zich en zijn zoon.
Jacob Sakes (de Boer) was eveneens boer op nr. 2 te Wartena (speciekohieren 1781-1788). samen dus met Marten Sipkes. Vanaf 1789 boerde hij op nr. 57 te Wartena (speciekoh.: 10 koeien, 2 rieren en een paard/1794). Uit dezelfde speciekohieren blijkt dat Jacob Sakes eigenaar was van een Suikerei Iest en in cichorei handelde, plaats nr. 67.
Jacob Sakes (de Boer) werd geboren op 6 augustus 1734 te Wartena, overleed 27 februari 1820 Wartena en trouwde op 1 november 1778 te Wartena met Martzen Watzes, geboren in 1751 te Eernewoude en overleden op 5 mei 1829 te Wartena. Martzen werd gedoopt in Grouw op 4 juli 1752.
Familieverband:
Jacob Sakes was zoon van Sake Annes, DG, geboren 1700 onder Swichum en overleed in 1746. Hij was gehuwd met Richtje Jacobs, geboren 1714 Wartena en overleden 1793/1794 te Wartena. Na het overlijden van Sake trouwde ze op 26 februari 1747 te Wartena met Gosse Jochums. Gosse overleed in 1780 te Wartena, was eerder gehuwd met Baukje Eeltjes, zij overleed in 1746 te Wartena. In 1768 had Gosse 18 koeien, 4 rieren en een paard "Groot Donia" nr 8 onder Wartena. (in 1778 speciekoh. Reinouw, dochter van Gosse Jochums getrouwd en gebracht op nr. 2 Wartena.
Jacob Sakes en Reinouw Gosses waren halfbroer en zus, Jacob en Anne Gosses halfbroers.
Zoon van Jacob Sakes de Boer was Sake Jacobs de Boer, geb. 22 februari 1781 Wartena, overleden op 11 mei 1828 te Wartena. Hij was Doopsgezind en van beroep boer en koopman, handelaar in cichorei. Hij trouwde op 23 mei 1802 te Wartena met Fokeltje Annes Hoeneveld (1782-1859).
Jacob was een neef van bijv. Sipke Martens de Boer (1789) en van Klaas Annes Bleeker (1783).

Jaap de Boer
Berichten: 9
Lid geworden op: zaterdag 22 dec 2018 12:06 pm

Re: Geschiedenis Wartena

Bericht door Jaap de Boer » woensdag 23 jan 2019 4:50 pm

als vervolg op mijn bericht van gisteren:
- is het misschien aardig om de gang van een proces welk speelde voor het Hof van Friesland in 1739 (Bijl. Civiele Sent. 766) door te nemen.
Sake Annes, in 1739 huisman te Tietjerk, 38 jaar en zijn huisvrouw Rixtje Jacobs in het 24ste jaar traden als getuigen op dd. 23 januari 1739 in
een zaak tegen Doede Romkes te Tietjerk, dorpsrechter aldaar.
het lezen geeft je een goed beeld van de rechtsgang in die tijd, maar confronteert je ook met huiselijke zaken, misstanden van toen en wellicht van
alle tijden.
- in "de geschiedenis van Oudega (Small)" op blz 319-329 is de genealogie DE JONG c.a. uitgewerkt: je vindt er informatie die betrekking heeft op de
voorouders van Sake Annes.
- een akte dd. 13 dec. 1809, verleden voor not. mr. Hendrik Cannegieter, notaris te Grouw: betreft een schulderkenning, waarin
Klaas Annes, linnenbleker en Ymkje Halbes, echtelieden te Wartena, schuldig zijn aan de erfgenamen van Anne Martens Hoeneveld en Antje Wytzes
de somma van 290 car gld. en vijftien stuivers, de gulden twintig stuivers doende, terzake "koop en overdragt van een huizinge cum annexis ge-
quoteerd met nr 43, thans bij Jelle Jacobs in gebruik, op den 12e van Bloeijmaand 1810 vrij te aanvaarden, hebbende tot naastlegers ten oosten
O. W.Feenstra, mr bakker, ten westen en noorden Jacob Sakes en ten zuiden de vaart.
- Jacob Sakes de Boer, huisman te Wartena verkoper in een akte van transport verleden op 23 augustus 1817 voor mr. Hendrik Cannegieter, notaris
residerende te Grouw canton Rauwerd, verkoopt "een huizing en erve cum annexis in den dorpe Wartena gequoteerd aldaar numero 42, bestaande
uit twee kamers, een vuurtent en verdere commoditeiten" aan Ulbe Visker, schoolonderwijzer mede te Wartena woonachtig", koopsom 130,00 gulden.
Eerst zover,
Vriendelijke groet,
Jaap de Boer- Wytgaard

Broer Roorda
Berichten: 3
Lid geworden op: zondag 13 jan 2019 7:48 pm

Re: Geschiedenis Wartena

Bericht door Broer Roorda » donderdag 24 jan 2019 4:55 pm

Grandioos. Hartelijk dank.
Er blijkt geen enkele relatie te zijn of te komen met de naamgenoot van Klaas Annes Bleeker uit Harlingen, die nagenoeg in dezelfde periode leefde.
Wordt vervolgd binnenkort met een volgend aandacht spunt van mijn kant
Maar eerst bedankt voor deze boeiende informatie en verwijzingen.
Broer Roorda.

Plaats reactie