tweemaal Selis Goverts

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
jacqueline
Berichten: 1676
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

tweemaal Selis Goverts

Bericht door jacqueline » woensdag 23 jan 2019 4:40 pm

Hallo allemaal,

In de kwartierstaat waar ik momenteel aan werk komt het volgende echtpaar voor: Selis Goverts X Dieu Hessels.

Uit de index bestanden van het stadsarchief Leeuwarden:
Aktenummer: L848-122b
Soort bron: Certificaatboeken
Samenvatting: Selis Goverts, kannegieter, en Dieu Hesselsdr, echtelieden, zijn de Olderen van Govert Selis, die (so men secht) gebleven is in Oost-Indien.
Op verzoek van bovenstaande echtelieden, verklaren twee personen:
- Gielis Wulberts, passementwercker, oud 58 jaren;
- Hobbe Olphertszn, sijdenlakenbereijder, oud 31 jaren;
dat zij op hun gebuijrte (op de Kelders) hebben gewoont en mitsdien weten dat voornoemde Selis en Dieu de olderen zijn van voornoemde Govert Selis.
Aktedatum: 1617-08-15

Aktenummer: L849-203a
Soort bron: Certificaatboeken
Samenvatting:
Gerrijt Lenerts, kannegieter en burger, alhier. Oud: 65 jaren.
Ghelis Goverts, kannegieter en burger, alhier. Oud: ontrent 68 jaren.
Verklaren dat wijlen Thonis Geurts Arenburgs de vader is van Thonis Joostes, Geert en Thonis Arenburgs en dat deze gebroeders erfgenamen zijn van wijlen Jan Geurts Arenburgs (een broer van voornoemde Thonis Geurts Arenburgs), in leven wonende te Weender in Embderland.
Aktedatum: 1625-11-03
Volgens o.a. de kwartierstaat Baukje Maria Spaan uit het Jierboek van 2002 zijn zij de ouders van Hessel Selis, om wie het mij te doen is. Verder worden daar de zoons Jacob en Govert genoemd.
Govert wordt hierboven al gemeld, Jacob lijkt waarschijnlijk, hij trouwt 1618 Leeuwarden en is dan tinnegietersgezel. Daarnaast zijn er wellicht i.i.g. ook nog twee zussen geweest:
Grietie Selis, trouwt in 1622 Leeuwarden Meinard Simons,tinnegieter;
Henrickien Chelis, trouwt1630 Leeuwarden Tiaard Gerrits,tinnegieter.

Over Hessel wordt in het Jierboek 2002 vermeld dat hij winkelier is aan ’t Naauw te Leeuwarden, verder staat hij in 1633 ingeschreven als burger van Leeuwarden. Hij heeft o.a. een dochter Dieuwke.
Over hem heb ik ook nog wel wat vragen maar die bewaar ik voor een ander onderwerp.

Over Selis Goverts wordt in 2002 gemeld dat hij overlijdt op 9 december 1660.
In de Vrije Fries van 1943 staat een artikel over het oude tingietersbedrijf in Friesland, hierin wordt Selis ook genoemd, o.a. als stichter van het Marcelis Goverts Gasthuis in Leeuwarden.

Deze informatie over Selis komt her en der terug, heeft me wel wat hoofdbrekens bezorgd en lijkt niet juist te zijn.
Om te beginnen is Selis volgens de certificaatboeken Leeuwarden in 1625 ongeveer 68 jaar, wat wil zeggen dat hij is geboren rond 1557. Dat hij het nog tot 1660 heeft uitgezongen lijkt niet erg waarschijnlijk?

Maar bovendien is er deze:
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 22-06-1606
Soort akte: bevestiging huwelijk
BruidegomMarcellus Goverts wonende te Leeuwarden
BruidMaeycke Mercx van Hasselt wonende te Groningen
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 969, aktenummer 725
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1603-1811
Over wie o.a. informatie via http://resources.huygens.knaw.nl/: bode van het hof, stadsbouwmeester (1651-1654), weeshuisvoogd (1650-1658), overlijdt in 1660, 9 december begraven bij de Oldehove, zijn vrouw op 9 maart 1664. Beiden in 1659 stichters van het eerder genoemde gasthuis.

Twee personen dus met dezelfde niet erg gebruikelijke naam, beiden te Leeuwarden, de één ca 25 jaar ouder dan de ander. De één wordt Selis, de ander Marcelis genoemd maar dat heeft waarschijnlijk met beider sociale status te maken?

De bruidegom uit 1606 heeft een broer Diorre (genoemd als schuitmaker, schipper, burger, koopman), trouwt 1605 Anna Pieters, 1617 Rinck Bauckes, ook Rinckien Baucke Taackedr., doopt een dochter Trincke in 1619 en overlijdt voor 1634.

Over de ander, de oudste, kan ik verder niets vinden. Kan iemand anders dat wel, of is er meer over hem bekend dan ik heb gevonden?

Groeten van Jacqueline

Margreet Huisman
Berichten: 5198
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: tweemaal Selis Goverts

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 24 jan 2019 6:30 pm

Mpaginae meldt dit nog - Onroerend goed in Leeuwarden 1580-1640:
adres - verkoper - koper - jaar - bron
Zuupsteeg - Goverts-Hesses, D. - Jous-Nannis, M. - 1609 - KC 226

Dat zou jouw Dieu kunnen zijn.

Dit ook?
Kelders - Gabbema, A. Fr. - Hessels, D. - 1635 - GC 164
http://www.mpaginae.nl/OG/Lwdstrjrverk7117.htm
Met goverts 17 vermeldingen, maar dit is de enige die ik kan plaatsen.
Met selis 4 vermeldingen, oa Hessel Selis en H. Selis, en deze:
Kelders - Fogelsangh-Doma, Sj. - Selis-Gerrijts, M. - 1638 - GC 037
dan zou de H als M gelezen kunnen zijn?

Groet Margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5198
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: tweemaal Selis Goverts

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 25 jan 2019 4:40 am

-in de ban ;) -
of bedoel je dit meer:
Mpaginae Schaduwarchief - Kramen:
[Den 19en Junij 1611]
Andries Willems vader boeckebinder, in persoon, verclaert in huiringe te hebben van Zelis Goverts, seeckere kassen in de Coninxstrate, tot Mei naestcomende voor twaelff gold gls., ende aenneempt deselve onder verbant sijnder goederen, alle vierndeel jaers voor een vierde part te betalen, bij faulte vandien soo hij op den justen tijt elcke vierndeel jaers niet betaelt, dat hij datelijc d'selve cassen geholden sall sijn te ontruymen ende verlaten, ende van sijn gerechticheden van huiringe vervallen sijn, evenwel 't verschenen vierndeel jaer daerinne hij failgieert mede betalen, alles bij poene van condemnatie, ende mach lijden in cas van onwillicheyt door den wachtmr. de facto daerutgeset te worden
Dat kan misschien ook Marcelus zijn,
maar deze niet:
Mpaginae Schoorsteengeld 1606:
1403 M Sijel Gowarts inw. {3}
vermeldingen eronder en erboven met Kelders.
want hier is Marcelus:
1310 M Marcelijs Gowarts |St. Jacobsstraat Oz| inw. {3}

Verder spin ik op deze voorouders:
HCL 1599-09-27 Hypotheekboeken
Aktenummer: gg001-50
Soort bron: Hypotheekboeken
Samenvatting:
Govert Martensz. en Gryet Jacobsdr., echtelieden en burgers, alhier.

Nb. Mpaginae: definitieve sententies
356 recto
Praeferentie van wijlen Govert Martens creditoren 162v

Mpaginae bakkersboek - 256 170
1585/04/30 Gowert Martensz. * Leeuwarden (burgerszoon)

Hv Leeuwarden Op 24 september 1598 belijdenis
Lidmaat Govert Martens
Vooral vanwege de latere Jacob Selis en Griet Selis,
maar ik weet niet of het tijdtechnisch helemaal klopt met Selis gb ca. 1557.
De Koningsstraat is niet zover van de Kelders trouwens.

Groet Margreet

jacqueline
Berichten: 1676
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: tweemaal Selis Goverts

Bericht door jacqueline » vrijdag 25 jan 2019 9:38 pm

Dat zijn mooie bronnen Margreet, reuze bedankt voor de aanvullingen! Mpaginae kende ik wel maar aan deze specifieke bronnen heb ik eigenlijk niet gedacht.
De vermelding van Govert Martens en Gryet Jacobsdr. in de hypotheekboeken was mij idd ook opgevallen.
Misschien is dit Goverts Griet?
Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB Lidmaten inschrijving(Akte)datum: 15-01-1598Plaats: Leeuwarden
Bijzonderheden:
Op 15 januari 1598 belijdenis
Lidmaat Griet Jacobs
Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 1008, aktenummer 1028
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1581-1805
En doen ze beiden pas op latere leeftijd belijdenis?

Groeten van Jacqueline
Laatst gewijzigd door jacqueline op zondag 27 jan 2019 1:39 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Margreet Huisman
Berichten: 5198
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: tweemaal Selis Goverts

Bericht door Margreet Huisman » zaterdag 26 jan 2019 12:33 am

had ik ook even aan gedacht, die belijdenissen op latere leeftijd.
deze zag ik nu ook nog - op dezelfde dag als Govert Selis:
24-09-1598 Plaats: Leeuwarden
Op 24 september 1598 belijdenis
Lidmaat Griet Goverts
Ik weet ook niet of men pas in het Bakkersboek komt na afleggen van de proef -
want dan werd hij pas laat bakker (of een carriere-switch?) - en klopt het weer niet met een zoon ca. 1557.

De overlijdensdatums uit JB 2002 kloppen niet, denk ik.
De datums komen uit "Begraven met de wesen" - ook op Mpaginae (en bij het HCL meen ik)
en men wordt waarschijnlijk niet op dezelfde dag al begraven als men doodgaat.

Je kunt Mpaginae ook totaal doorzoeken,
zo kwam ik ook bij die bronnen waar ik of eerder niks vond, of niet wist dat ze er waren.
Er is weer een boel bijgekomen.

Nog 2 andere Govert-s kandidaten:
HCL gg020-39 1624-11-13; Hypotheekboeken
Aktenummer: gg020-39
Soort bron: Hypotheekboeken
Samenvatting:
Govert Gillis, coopman binnen Amsterdam.
1624 Novembris 11. Schuldvordering (f 345,--) tersaecke reste vercoop van laeckenen, te vorderen van Hidde Gerloffsz, burger binnen Leuwarden, zoon van Sara Hiddis, te..
Maar waarschijnlijk te oud voor een zoon uit 1557.
HCL Boedelinventarissen Nummer: 306
Signatuur: y8; 383x
Datum: 1586/10/28
Inventarisant: Goovert Aeltijez.
Beroep inventarisant: Schoolmeester
Eerste echtgenote: Maertijen Jans
Een kans wegens de dochter Maertien Jacobs Tambuser, van Jacob Selis, maar die kan ook naar zijn schoonmoeder genoemd zijn.

Marcelus is waarschijnlijk zoon van Govert Tiepckes en Trijncke Cornelius van Aengium,
ze waren beiden bou(w)meester, en die Govert ook burgemeester en betrokken bij St. Anthony Gasthuis.
(Marcelus doopt oa een Ancke en een Trincke).

Jacob Selis had ook nog een dochter Apollonia, (x Sjoerd Egberts Hardenburgh)
dus dan zou je denken dat deze ook nog bij de familie hoort:
Leeuwarden hv ot 11-1612 / 25-11-1612 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Pieter Bauckes wonende te Dokkum
Bruid Apolone Celis wonende te Leeuwarden

ot Gerecht Dokkum
07-11-1612 Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Piter Bauckesz wonende te Blija
Bruid Apollonia Sielsdr
Groet Margreet

jacqueline
Berichten: 1676
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: tweemaal Selis Goverts

Bericht door jacqueline » zondag 27 jan 2019 1:36 pm

Dat is mooi gevonden, die Apollonia! Ze lijkt er zeker bij te horen.
Er zijn er nog een paar, wellicht is dat ook familie, de Selissen zijn dun gezaaid en zitten vnl in Leeuwarden. De hamvraag blijft natuurlijk: van welke Govert komt Selis himself?
Govert Martens (niet Selis, slip of your pen!) met waarschijnlijk dochter Grietje is een goede kandidaat, door de dochter wordt de twijfel over zijn leeftijd mooi weggenomen.
Deze had ik ook nog:
Bron: QuaclappenSoort registratie: Quaclappen inschrijving(Akte)datum: 1588
Vermeld Gouert Jacobs wonende te St. Annaparochie
Bronvermelding
Quaclappen, archiefnummer 14, Hof van Friesland - Tresoar, inventarisnummer 16702, blad 486, aktenummer 4273
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1586-1588

Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB Lidmaten inschrijving(Akte)datum: 21-05-1598Plaats: Leeuwarden
Bijzonderheden:Op 21 mei 1598 belijdenis
Lidmaat Govert Jacobs
Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 1008, aktenummer 1131
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1581-1805

Quaclappen 1600-1612, uitspraak 15 juli 1611:
Aelthijen Eckhardts, aan St. St. Anna-Parochie, wed van Govert Jacobs en als moeder en voorstanderse van haar kinderen en als erfgenaam van Dirck Philips haar grootvader, Triumphant, CONTRA Adriaan Jacobs. HET HOFF condemneert de gedoemde zijn oppositie costeloos en schadeloos aff te doen.

Quaclappen 1613-1620, uitspraak 3 maart 1615:
Aeltien Leonards voor haar en als moeder en wett. adm. van haar kinderen bij Govert Jacobs Contra Adriaan Jans aan St. Annaparochie. HET HOFF verklaart de excipient ongehouden te zijn alsnog op de eisch van de req. te antwoorden
Eigenlijk omdat Selis Goverts zoon, Hessel Selis, in 1655 koper is van Stemnr. 1:
Bron: StemkohierenSoort registratie: Stemkohieren inschrijving(Akte)datum: 1698Plaats: Het Bildt
Bijzonderheden:
Locatie: Sint Annaparochie
Stemnr.: 1
Ligging: op het Oude Bildt
Aantal stemmen: 1
Gebruiker Dirck Stevens
Eigenaar, met hessel knijf, voor 1/12 Douwe Heeringa
Eigenaar voor 5/12 De kinderen van bouwmeester Jan Cornelis Wiersma Karst, Hessel, Janke, Aaltje en Dieuwke Wiersma
Eigenaar voor 1/2 Rintie Tamboeser
Bronvermelding
Cohieren van Westergoo, deel 2, archiefnummer 72, Stemkohieren 1698 - Tresoar, inventarisnummer F2690
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1698

Bron: StemkohierenSoort registratie: Stemkohieren inschrijving(Akte)datum: 1728Plaats: Het Bildt
Bijzonderheden:
Locatie: Sint Annaparochie
Stemnr.: 1
Ligging: op het Oude Bildt
Aantal stemmen: 1
Eigenaar voor 1/3; in kwaliteit Rintje Tamboeser
Gebruiker Obbe Jetses
Eigenaar voor 1/3 Bote Tamboeser
Eigenaar voor 1/3 Aaltje Wiersma weduwe van Hans Jurjens
Bronvermelding
Floreenkohieren 1728, 1738 en 1748, inventarisnummer 3224
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1728
Groeten van Jacqueline

Margreet Huisman
Berichten: 5198
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: tweemaal Selis Goverts

Bericht door Margreet Huisman » zondag 27 jan 2019 3:41 pm

is dat Aaltje Wiersma, wed van Hans Jurgen Schroot? er daagt mij een verband, nu :D
En ik had Griet Goverts meer gezien als "Goverts" = vrouw van Govert dus = Griet Jacobs.
Heel interessant hoor, die Govert Jacobs !!
Hoen e.d. is een Bildtse naam. Hier komt Grietjes achternaam vandaan:
HCL Aktenummer: gg072-53
Soort bron: Hypotheekboeken
Samenvatting:
Aaltie Hijlckes, huijsvrouw van Sijmen Wallingh, binnen Leeuwarden.
Bovenstaand persoon is erffgenaam van wijlen Grietie Jans 't Hoen, in leven weduwe van Jacob Zelis Tambuser, binnen Leeuwarden.
Evert Auckes, echtgenoot van Martien Jacobs Tambuser te Doccum.
Bovenstaand persoon is door zijn vrouw erffgenaam van wijlen Grietie Jans 't Hoen, in leven weduwe van Jacob Zelis Tambuser binnen Leeuwarden.
Appollonia Jacobs Tambuser, huijsvrouw van Sioerdt Egberts Hardenburgh, binnen Leuwarden.
Jacob Jacobs Tambuser en Selis Jacobs Tambuser, coopluijden binnen Leeuwarden.
1677 Martij 9 en 1677 November 27: Een coopbrieff geregistreerd tersake het vercoopen en in eigendom overdragen door bovenstaand persoon en andere erven, voor de helffte van een seeckere huijsinge, op de Kelders, binnen Leeuwarden, daar de halve maen uijthanght, aan Tijebbe Tijebbes, coopman en antie Lucas, echtelieden, binnen Leeuwarden voor 850,-- goutguldens.
Leeuwarden 26-02-1618 Soort akte: ondertrouw, x Gerecht 14-3-1618.
hij is tinnegietersgezel
Bruidegom Jacob Selis wonende te Leeuwarden
Bruid Griet Jans wonende te Sint Annaparochie
Nog wat familieleden dan: Bildt heeft veel oude autorisaties:
Het Bildt 29-10-1617
Bijzonderheden:
Aeltie requirant, grootmoeder, weduwe met 4 weeskleinkinderen
Wijlen Govert grootvader
Wijlen Aeffie Goverts moeder
Wijlen Jacob Ariens Finck vader
A. Julius procureur fiscaal curator ad actum divisionis moederlijke goederen

28-04-1626
Bijzonderheden:
Cornelis Lenerts curator vaderlijke en moederlijke en grootmoederlijke goederen, oudoom [broer van Aaltje Lenerts}
Govert Jacobs kind
Wijlen Jacob Ariens Finck vader
Wijlen Aeffie Goverts moeder
07-08-1614 Doopboek Plaats: St. Annaparochie
Moeder Aefke Goowerts

22-01-1615 Plaats: St. Annaparochie Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jacob Aeriens Finck
Bruid Aefke Govertsdr
en de andere erfgename van Grietje 't Hoen:
Doopboek Remonstr. gem. Dokkum
Bron: DTB Geboortes en dopen Soort registratie: DTB geboortes en dopen inschrijving (Akte)datum: 25-06-1676
Dopeling Grietje
Vader Simon Wallings
Moeder Aeltje Hijlkes Jongma
Met Aaltje Jongma is meer te vinden, man wordt nogal verbasterd - o.a. x 1673, dopen 2 Grietjes en een Klaes,
hij remonstrant predikant,
ik vermoed oorspronkelijk van Jacobiparochie, x 1650 - Waling is ook zo'n Bildste naam.
Ik meende dat ik eerder ook wat Tambuser-mensen bij de remonstranten zag, maar dat kan ik nu niet terugvinden.

Jacob Finck eerder getrouwd:
Bildt 27-12-1615
Bijzonderheden:
Steven Jacobs oud ca. 16 jaar kind
Arien Jacobs oud ca. 10 jaar kind
Geesie Jacobs oud 7 jaar kind
Dirck Jacobs oud 4 jaar kind
Trijntie Jacobs oud 1 jaar en 6 maanden kind
Jacob Ariens Finck vader
Wijlen Trijntie Dirx moeder
Lourens Stevens curator ad actum divisionis moederlijke goederen
Dirck Pyters curator ad actum divisionis moederlijke goederen
Nog een kind dan van Selis Goverts en Dieu Hessels? haar broer Jacob ging ook naar Dokkum,
en dan heb je de Bildste grootmoeder Aaltje vernoemd.
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 07-09-1622 Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Tiemme Jansen wonende te Dokkum
Bruid Aaltie Siellesdr wonende te Dokkum
groet Margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5198
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: tweemaal Selis Goverts

Bericht door Margreet Huisman » zondag 27 jan 2019 3:56 pm

mogelijke aanvulling?
https://vandermeij.familyds.com/Genealo ... j/f547.htm
meer in JB 2009.

jacqueline
Berichten: 1676
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: tweemaal Selis Goverts

Bericht door jacqueline » zondag 27 jan 2019 9:39 pm

Ja, dat is idd Aaltje van Hans Jurjen! Kleindochter van Hessel Selis, dochter van Dieuwke Hessels, samen met haar zus Sara de enige die de achternaam Tambuser niet lijkt te gebruiken? Tambuser staat overigens in het beroepsnamenboek van Glasbergen en betekent, wat wel te verwachten was: trommelaar. Selis Goverts lijkt pas op z'n vroegst rond 1590 te trouwen, het eerste huwelijk van één van zijn kinderen is in 1618. Hij is geboren ca 1557 - zou hij voor zijn huwelijk in dienst en aan 't trommelen zijn geweest? Zijn achterkleindochter trouwt er iig uiteindelijk ook één, wel frappant.

En ja, Grietje vrouw van Govert is natuurlijk veel logischer!

De kwartierstaat Van der Mey heb ik meteen bekeken. Lenert Cornelis van der Mey X Aeffke Cornelis als ouders passen mooi bij de dochter Aeltien Lenerts, maar als dit klopt zijn zij en Govert Jacobs in ieder geval niet de ouders van Selis.Hij is van ca 1557, zijn ouders zijn kunnen dus op z'n laatst in 1556 getrouwd zijn.
De ouders van Aeffke Cornelis zijn Cornelis Dames X Gertie Jans, volgens de kwartierstaat getrouwd voor 1569. Nu is dat natuurlijk een ruim begrip, maar het zal toch geen 70 jaar eerder zijn?

Ik vermoed echter dat Aeltien Lenerts geen Van der Mey is, iig niet de bovengenoemde. Helaas. Haar dochter Aeffie (ja, dat dan weer wel...) trouwt pas in 1615 en krijgt dan nog in rap tempo 4 kinderen. Het kan, maar is niet erg waarschijnlijk?

Bovendien wordt hier de grootvader van Aeltien Lenerts genoemd
Quaclappen 1600-1612, uitspraak 15 juli 1611:
Aelthijen Eckhardts, aan St. St. Anna-Parochie, wed van Govert Jacobs en als moeder en voorstanderse van haar kinderen en als erfgenaam van Dirck Philips haar grootvader, Triumphant, CONTRA Adriaan Jacobs. HET HOFF condemneert de gedoemde zijn oppositie costeloos en schadeloos aff te doen.

quaclappen 1613-1620, uitspraak 3 maart 1615:
Aeltien Leonards voor haar en als moeder en wett. adm. van haar kinderen bij Govert Jacobs Contra Adriaan Jans aan St. Annaparochie. HET HOFF verklaart de excipient ongehouden te zijn alsnog op de eisch van de req. te antwoorden
Waarmee ik haar ook nog niet direct elders in de kwartierstaat kan plaatsen. Om nog maar te zwijgen over haar relatie met Selis Goverts (de naam Selis lijkt bij Van der Mey niet voor te komen).

groeten van Jacqueline

Margreet Huisman
Berichten: 5198
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: tweemaal Selis Goverts

Bericht door Margreet Huisman » maandag 28 jan 2019 12:00 am

Aafje Goverts krijgt geen 4 kinderen, hoor - maar 1 tje - alleen Govert Jacobs, genoemd in 1626.
het zijn de 4 kinderen uit het eerste huwelijk van haar man, met ene Trijntie Dirx
waar Aafjes moeder Aaltje Eckhardt/Lenerts in 1617 de voogdij voor aanvraagt. Stiefkleinkinderen dan eigenlijk.

Ik moest erg op de jaren letten bij de kwst van der Mey,
maar eigenlijk noemen ze oudere of eerdere generaties niet.
Oudoom Cornelis Lenerts (broer van Aaltje Eckhardt/Lenerts - lijkt mij, zij dus ovl in 1626)
kan op zich nog de vader van die eerste Lenert Cornelis van der Mey ovl 1617 zijn. Toch?

'een' Aaltje Lenerts wordt in de kwst/JB 2009 in 1617 genoemd,
als ze met broers en zussen erft van Lenert Cornelis van der Mey, x Aefke Cornelis
maar dat is dus niet ons Aaltje, want die is dan al grootmoeder.

Er ging weer iets fout met ingelogd blijven dus ik was al mijn tekst kwijt, nu maar even kort dan ipv alle quotes,
vanwege die grootvader Dirk Philips:
In Leeuwarden een apotheker Dirk Goverts Burgerboek 1586 of 1587,
ook in het Groot Consentboek, zonder jaartal of adres helaas .
er is een boedelinventaris, 10 jaar na zijn overlijden, - 2 begraven kinderen in Franeker bij Hessel 1571,
en de weduwe ook bij Hessel begraven Leeuwarden 1606.
Het zou leuk zijn als Dieu Goverts-Hessels het huis van die Dirk verkocht.

Groet Margreet

jacqueline
Berichten: 1676
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: tweemaal Selis Goverts

Bericht door jacqueline » woensdag 30 jan 2019 3:49 pm

Hoi Margreet,

Er is dus genoeg gericht uit te zoeken, maar dat gaat niet online denk ik!? In ieder geval hartelijk dank voor al je hulp!
Ik laat het voor het moment dan even rusten en ga verder met de kwartierstaat.
Waarbij vast nog wel andere vragen zullen opduiken!

Groeten van Jacqueline

Plaats reactie