ouders Ruerd Tietes, Heeg

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
jacqueline
Berichten: 1676
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

ouders Ruerd Tietes, Heeg

Bericht door jacqueline » zondag 21 apr 2019 7:14 pm

Hallo allemaal,

Hij is op dit forum al diverse keren voorbij gekomen en ook online is hij ruim vertegenwoordigd: Ruerd Tietes, X (1) Atje Gosses, X (2) 15-11-1706 te Heeg, Hervormde gemeente met Tiertie Yges, X (3) 24-11-1709 te Heeg, Hervormde gemeente met Houck Gerbens.
Kinderen uit het eerste huwelijk: Tiete, Riemer, Gosse, Idske, Age; kind uit het derde huwelijk Gerben.

Ook omtrent zijn ouders wordt e.e.a. geopperd. Ik kan de gevonden gegevens echter nergens verifiëren.

Vandaar mijn vraag: weet iemand hier of de ouders van Ruerd inderdaad bekend zijn, en zo ja, wat de bron is van deze gegevens.

(Paas)groeten van Jacqueline

Kiek
Berichten: 163
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 5:00 pm

Re: ouders Ruerd Tietes, Heeg

Bericht door Kiek » maandag 22 apr 2019 5:05 pm

Hallo Jacqueline,

Het volgende kon ik bijeengaren:

Uit GJ 2016, blz 91:
Riemer Ruurds wie yn 1738 brûker fan trije fan de f jouwer sates te Idzegea, dêr’t skoanheit Meinert Jans eigener fan wie. Yn 1748 wie er foar ¼ part mei-eigener fan de f jouwer sates, alhiel grut 270 pm.7 Riemer is in soan fan Ruurd Tietes, boer te Heech, en Attje Gosses fan Easthim. Pake Tiete Foekes te Idzegea is de stamheit fan gâns famyljes as De Wolff, Hoitema, Huitema, Smakman, Kloosterman, Bekema, Fluitman en Landman. Yn 1701 en 1702 wurdt er in kearmannich sitearre en as tsjûge heard yn in proses tusken de eigener fan in pleats fan 62 pm te Yndyk en de hierder Ate Siedses. Tiete Foekes, dan 71 jier âld en fisker te Heech, ferklearret dat er tolve jier ferlyn boer op dy pleats west hie.8
Akke is in dochter fan Meinert Jans (Heslinga), berne te Raerd (Rauwerd), boer te Idzegea, en Akke Rommerts Crasburg, fan Balk.

noot 8-[8T]: 14 8045 sintinsje d.d. 13 febr. 1703. Freonlike meidieling fan Jelle de Jong te De Lemmer.

https://www.slideshare.net/sneuperdokkum/civiele-sententies-hof-van-friesland
Inv. nr. 8045,
datum 13-02-1703, def. sententie nr. 4
eiser: dr. Nicolaus Winsemius in kwaliteit, impetrant
gedaagde: Ate Sytses, cum uxore, gedaagden


Vriendelijke groet,
Kiek

jacqueline
Berichten: 1676
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: ouders Ruerd Tietes, Heeg

Bericht door jacqueline » dinsdag 23 apr 2019 9:05 pm

Hallo Kiek,

Heel hartelijk bedankt! Om de een of andere reden kreeg ik het zelf niet goed boven water.
Over Tiete Foekes nog:
Bron: StemkohierenSoort registratie: Stemkohieren inschrijving(Akte)datum: 1698Plaats: Wymbritseradeel
Bijzonderheden:Locatie: Idzega
Stemnr.: 3
Aantal stemmen: 1
Eigenaar; uit naam van zijn vrouw Riemer Jouckes (NB X Aaltie Feites)
Eigenaar Fed Feytes dochter van Feite Iekes / Yckes
Diversen: Curator: Fokke Lases / Focke Laeses
Eigenaar Rixt Feytes dochter van Feite Iekes / Yckes
Diversen: Curator: Fokke Lases / Focke Laeses
Eigenaar en gebruiker voor 1/2 Tiete Foeckes
Eigenaar Sjoertie Feytes dochter van Feite Iekes / Yckes
Diversen: Curator: Fokke Lases / Focke Laeses
Gebruiker voor 1/2 Jan Geerts
Feite Yckes en Fokke Lases vond ik terug onder de nazaten van Buwa Wabbaz, GJ 1999,daarin staan ook bovenstaande gegevens over stem nr. 3 te Idzega vermeld, echter zonder verdere informatie m.b.t. Tiete Foekes.

Verder via smakman.typepad.com/Toen_en_Nu/Toen_en_Nu_2003_16_1.pdf nog de volgende veronderstellingen uit 2003:
Uit andere stukken wisten we al, dat Haring Buwes, huisman te Ypsecolsga samen met Homme Rinties armvoogden waren van de R.K.
Statie. In 1709 werd hij samen met Ruird Yges te Indijk tot voogd benoemd over de kinderen van Foeke Hanses ovl. te Ypsecolsga, en Eelck Tietes (Wymbr. NI d.d. 29 april 1709). Onder diens kinderen was een zekere Fetse. Nu denk ik dat Eelck Tietes een zuster was van Ruird Tietes, boer te Heeg en getrouwd met Attje Gosses, voorouders van vele R.K. families als Kloosterman, Smakman, Fluitman, Bekerna enz. Al een tijdje heb ik Tiete Foekes, in 1698 eigenaar voor de helft en meier van Idzega stem 3 [NB eigenaar 1640: Roucke Sybrens], gekandideerd als vader van Ruird Tietes. Enkele nieuwe vondsten bevestigen dit vermoeden. Zo blijkt volgens het taxatieboek van het nedergerecht Wymbritseradeel, dat Tiete Foekes in 1668 met Fetse Foekes partij was tegen een zekere Douwe Tabes (Wymbr. 3lf.l 7v.). Tiete en Fetse zullen dus wel broers geweest zijn, mag je aannemen. Dat zou ook verklaren waarom een zoon van Eelck Tietes - Fetse wordt genoemd. In de tijd blijkt het opzetje ook te kloppen. Tiete Foekes is namelijk 62 jaar oud als hij in 1694 met een zekere Yme/Eme Sydses, beide woonachtig te Idzega, als getuige optreedt in een proces van de ontvanger Simon Lamberti tegen Meye Sibolds te Heeg. Deze Meye had beweerd, dat zijn opponent betreffende het aantal lidmaten te Heeg "sijn hand verschreven hadde" (Wymbr. 15 Processtukken f.434e.v.)
Foeke Hanses lijkt hier nog te (her)trouwen
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Foekke Hanses wonende te Ypecolsga
Bruid Fedtje Jans wonende te Ypecolsga
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Woudsend Ypecolsga Indijk Smallebrugge, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 888, aktenummer 246
Gemeente: Wymbritseradeel
Periode: 1608-1811
Ik kom er voor nu helaas niet verder mee!

Groeten van Jacqueline

Gebruikersavatar
catharina
Berichten: 847
Lid geworden op: vrijdag 20 jan 2006 11:45 pm
Locatie: Lelystad

Re: ouders Ruerd Tietes, Heeg

Bericht door catharina » vrijdag 26 apr 2019 4:27 pm

Allen,
En totaal geen antwoord op de vragen van Jaqueline, maar het heeft er zijdelings mee te maken.

Bron: StemkohierenSoort registratie: Stemkohieren inschrijving(Akte)datum: 1698Plaats: Wymbritseradeel
Bijzonderheden:Locatie: Idzega
Stemnr.: 3
Aantal stemmen: 1
Eigenaar; uit naam van zijn vrouw Riemer Jouckes (NB X Aaltie Feites)
Eigenaar Fed Feytes dochter van Feite Iekes / Yckes
Diversen: Curator: Fokke Lases / Focke Laeses
Eigenaar Rixt Feytes dochter van Feite Iekes / Yckes
Diversen: Curator: Fokke Lases / Focke Laeses
Eigenaar en gebruiker voor 1/2 Tiete Foeckes
Eigenaar Sjoertie Feytes dochter van Feite Iekes / Yckes
Diversen: Curator: Fokke Lases / Focke Laeses
Gebruiker voor 1/2 Jan Geerts
Hier wordt niet genoemd Jets Feites overleden voor 1721 (gen. jaarboek 1999 blz 68)
zij was al gehuwd voor 1698. met Douwe Uilkes uit Heeg
Douwe Uilkes. Douwe is overleden vóór 1721.Douwe ging in ondertrouw op 04-06-1695 in Heeg met Jets Feites, ongeveer 25 jaar oud. Jets is geboren omstreeks 1670, dochter van Feite Ykes en Ties Eeckesdr. Jets is overleden vóór 1721, ten hoogste 51 jaar oud.
Kinderen van Douwe en Jets:
1 Jouw Douwes [1.1]. Hij is gedoopt op 05-01-1696 in Heeg. Jouw is overleden vóór 1721, ten hoogste 25 jaar oud.
2 Feite Douwes, gedoopt op 25-02-1698 in Heeg. Volgt 1.2.
3 Freerk Douwes [1.3]. Hij is gedoopt op 03-03-1700 in Heeg. Freerk is overleden na 1721, minstens 21 jaar oud.
4 Sierk Douwes [1.4]. Hij is gedoopt op 20-02-1702 in Heeg. Sierk is overleden vóór 1721, ten hoogste 19 jaar oud.
Ik denk dat dit de nakomelingen zijn van Feite Douwes. de namen, de tijd en de woonomgeving klopt.
maar is het juist??
En kan het zijn dat de nakomelingen van Freerk Douwes later Plantinga worden??
Er wordt een Douwe Freerks gedoopt in 1724 in Ferwoude van Freerk Douwes en Aaltje Ulbes??
1 Feite Douwes, zoon van Douwe Uilkes en Jets Feites. Hij is gedoopt op 25-02-1698 in Heeg. Feite is overleden vóór 1749, ten hoogste 51 jaar oud. Feite trouwde, 34 jaar oud, op 27-04-1732 in Parrega/ Hieslum/Greonterp met Sijke Jarigs. Sijke is overleden op 09-01-1801 in Workum.
Kinderen van Feite en Sijke:
1 Douwe Feites [1.1]. Hij is gedoopt op 01-02-1733 in Piaam/Idsegahuizen. Douwe is overleden vóór 12-12-1734 in Piaam, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Douwe Feites [1.2]. Hij is gedoopt op 12-12-1734 in Piaam/Idsegahuizen.
3 Jarig Feites [1.3]. Hij is gedoopt op 23-06-1737 in Piaam/Idsegahuizen. Jarig is overleden vóór 22-06-1738, ten hoogste 11 maanden oud.
4 Jarig Feites, gedoopt op 22-06-1738 in Piaam/Idsegahuizen. Volgt 1.4.
5 Jetse Feites [1.5]. Hij is gedoopt in 08-1741 in Piaam/Idsegahuizen
Jarig Feites, zoon van Feite Douwes (zie 1) en Sijke Jarigs. Hij is gedoopt op 22-06-1738 in Piaam/Idsegahuizen. Jarig is overleden vóór 1812, ten hoogste 74 jaar oud.Jarig trouwde met Hiltje Siebrens. Hiltje is geboren omstreeks 1739 in Makkum. Hiltje is overleden op 05-01-1821 in Makkum, ongeveer 82 jaar oud.
Kinderen van Jarig en Hiltje:
1 Sietske Jarigs [1.4.1]. Zij is gedoopt op 31-10-1765 in Makkum.
2 Sijke Jarigs de Boer, geboren in Makkum. Volgt 1.4.2.
3 Joukje Jarigs de Boer, geboren omstreeks 1770 in Makkum. Volgt 1.4.3.
4 Antje Jarigs de Boer, geboren op 15-03-1773 in Makkum. Volgt 1.4.4.
5 Feite Jarigs de Boer, geboren op 20-04-1778 in Makkum. Volgt 1.4.5.
Sijke Jarigs de Boer is geboren in Makkum, dochter van Jarig Feites (zie 1.4) en Hiltje Siebrens. Zij is gedoopt op 09-08-1767 in Makkum. Sijke is overleden op 22-04-1842 in Harlingen, 74 jaar oud.Sijke:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op 23-10-1803 in Harlingen met Hilbrand Koster, 43 jaar oud. Hilbrand is een zoon van Jacob Hilbrands Koster en Jeltje Alles. Hij is gedoopt op 10-02-1760. Hilbrand is overleden op 29-09-1809 in Harlingen, 49 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 23-04-1812 in Harlingen met Klaas Jurre Wassenaar, ongeveer 39 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1773 in Harlingen, zoon van Jurre Jacobs Wassenaar en Joukje Everts.
Kinderen van Sijke en Hilbrand:
1 Jacobus Hilbrands Koster, geboren op 17-08-1805 in Harlingen. Volgt 1.4.2.1.
2 Jeltje Hilbrands Koster [1.4.2.2], geboren op 27-06-1808 in Harlingen. Zij is gedoopt op 17-07-1808 in Harlingen. Jeltje is overleden op 19-08-1808 in Harlingen, 1 maand oud.
Joukje Jarigs de Boer is geboren omstreeks 1770 in Makkum, dochter van Jarig Feites (zie 1.4) en Hiltje Siebrens. Joukje is overleden op 18-06-1842 in Makkum, ongeveer 72 jaar oud.Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-06-1842. Joukje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 16-05-1790 in Makkum met Ynze Jans Roorda, 28 jaar oud. Ynze is geboren op 09-10-1761 in Makkum, zoon van Jan Jans Roorda en Seepkje Sietses. Hij is gedoopt op 25-10-1761 in Makkum. Ynze is overleden op 28-02-1831 in Makkum, 69 jaar oud.Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1831.
Kinderen van Joukje en Ynze:
1 Seepkje Ynzes Roorda [1.4.3.1], geboren op 26-11-1792 in Makkum. Zij is gedoopt op 09-12-1792 in Makkum. Seepkje is overleden vóór 25-11-1798 in Makkum, ten hoogste 5 jaar oud.
2 Jarig Ynzes Roorda, geboren op 05-04-1796 in Makkum. Volgt 1.4.3.2.
3 Seepkje Ynzes Roorda [1.4.3.3], geboren op 25-11-1798 in Makkum. Zij is gedoopt op 04-12-1798 in Makkum. Seepkje is overleden op 07-01-1808 in Makkum, 9 jaar oud.
4 Jan Ynzes Roorda [1.4.3.4], geboren op 24-08-1803 in Makkum. Hij is gedoopt op 11-09-1803 in Makkum. Jan is overleden op 21-06-1831 in Weltevreden Oostindie, 27 jaar oud.
5 Sietske Ynzes Roorda [1.4.3.5], geboren op 24-10-1807 in Makkum. Zij is gedoopt op 22-11-1807 in Makkum. Sietske is overleden op 31-07-1811 in Makkum, 3 jaar oud.
6 Hiltje Ynzes Roorda [1.4.3.6], geboren op 01-04-1811. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1811.
7 Seepkje Ynzes Roorda [1.4.3.7], geboren op 01-04-1811 in Makkum. Van de geboorte is aangifte gedaan in 03-1811. Seepkje is overleden op 06-07-1811 in Makkum, 3 maanden oud.
8 Seepkje Ynzes Roorda [1.4.3.8], geboren op 31-01-1814 in Makkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1814. Seepkje is overleden op 03-04-1818 in Makkum, 4 jaar oud.
Antje Jarigs de Boer is geboren op 15-03-1773 in Makkum, dochter van Jarig Feites (zie 1.4) en Hiltje Siebrens. Zij is gedoopt op 27-04-1800 in Midlum. Antje is overleden op 11-12-1842 in Harlingen, 69 jaar oud.Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-12-1842. Antje ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op 26-06-1794 in Midlum met Jurjen Ypes Tuinstra, 30 jaar oud. Jurjen is een zoon van Ype Feddes en Klaaske Jurjens. Hij is gedoopt op 22-04-1764 in Midlum. Jurjen is overleden op 07-01-1831 in Harlingen, 66 jaar oud.
Kinderen van Antje en Jurjen:
1 Klaaske Tuinstra [1.4.4.1], geboren op 15-03-1795 in Midlum. Zij is gedoopt op 29-03-1795 in Midlum.
2 Ype Tuinstra [1.4.4.2], geboren op 26-08-1798. Hij is gedoopt op 16-09-1798 in Midlum. Ype is overleden vóór 1801, ten hoogste 3 jaar oud.
3 Ype Jurjens Tuinstra [1.4.4.3], geboren op 29-08-1801. Hij is gedoopt op 15-09-1801 in Harlingen.
4 Jarig Tuinstra [1.4.4.4], geboren op 09-12-1802. Hij is gedoopt op 04-01-1803 in Harlingen. Jarig is overleden vóór 1805, ten hoogste 3 jaar oud.
5 Jarig Jurjens Tuinstra [1.4.4.5], geboren op 01-11-1804. Hij is gedoopt op 25-11-1804 in Harlingen. Jarig is overleden op 08-01-1849 in Terschelling, 44 jaar oud.
6 Fedde Tuinstra [1.4.4.6], geboren op 11-04-1806. Hij is gedoopt op 11-05-1806 in Harlingen. Fedde is overleden vóór 1811, ten hoogste 5 jaar oud.
7 Hiltje Jurjens Tuinstra [1.4.4.7], geboren op 30-01-1808. Zij is gedoopt op 21-02-1808 in Harlingen. Hiltje is overleden op 25-06-1897 in Bolsward, 89 jaar oud.
8 Fedde Jurjens Tuinstra, geboren op 24-09-1812 in Harlingen. Volgt 1.4.4.8.
Feite Jarigs de Boer is geboren op 20-04-1778 in Makkum, zoon van Jarig Feites (zie 1.4) en Hiltje Siebrens. Hij is gedoopt op 11-05-1809 in Makkum. Feite is overleden op 11-10-1835 in Harlingen, 57 jaar oud.Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1835. Feite trouwde, 28 jaar oud, op 09-11-1806 in Makkum met Riemke Annes, ongeveer 30 jaar oud. Riemke is geboren omstreeks 1776 in Makkum. Riemke is overleden op 11-03-1827 in Harlingen, ongeveer 51 jaar oud.Van het overlijden is aangifte gedaan in 12-1827.

abe
Berichten: 75
Lid geworden op: zondag 24 feb 2013 9:58 pm

Re: ouders Ruerd Tietes, Heeg

Bericht door abe » zaterdag 8 jun 2019 6:00 pm

ja, veel antwoorden op de vraag over Ruert Tietes.

je vindt veel informatie terug in:
GJ 2017 hoytema's
GJ 1999 Wabba Buwas
GJ 1999 Bruynsma's

maar de koppelingen zijn wel lastig te vinden...
dit waren belangrijke RK families in een tijd vlak na de reformatie, die voor RK mensen niet makkelijk waren. ze trouwen ook vaak onderling.
voor de reformatie vind je ook in het 'stamboek der frieschen adel' onder Hoytema enkele van de oudste voorouders. maar bij reyn lulofs hoytema verdwijnen de nazaten met koppeling juist uit het stamboek. en het stamboek is niet altijd correct nog adequaat.....
er is ook een rein tietes. die is in 1700 curator over grietje uilkes, dochter van uilke uilkes te ypecolsga.
vermoedelijk is grietje een zus/nichtje van mary uilkes (x pieter eelkes bruynsma)
er is ook nog een tjeerd tyetes (x grietje lieuwes), beide overleden voor 1737, kinderloos). zie gj 2018 pg 148 onderaan....

ook in het beroemde nijdamstra boek kom je nazaten tegen (riemmer ruurds x akke meinderts)
de vader van akke (meindert jans heselinga) was weer eigenaar van 4 boerderijen te idzega. eigenlijk vreemd dat die niet bij wabba buwas voorkomt.
op een van die boerderijen was riemer ruerts boer
mijn moeder stamt van de brattinga's (dezelfde boerderij). ook daar was van 1926 tot 1966 een oom van vaderskant boer. het is dus vooral ook mijn eigen geschiedenis...
abe
abe botes is mijn oudste voorvader in mannelijke lijn.

abe
Berichten: 75
Lid geworden op: zondag 24 feb 2013 9:58 pm

Re: ouders Ruerd Tietes, Heeg

Bericht door abe » zaterdag 8 jun 2019 6:07 pm

nog even mijn gegevens over de voorouders van ruerd tietes
Kwartierstaat van Ruirt Tietes
Generatie 1 (proband)

1 Ruirt Tietes, geboren omstreeks 1665. Ruirt is overleden in Heeg.
Notitie bij Ruirt: nog een huwelijken te heeg, zonder kinderen??
ruurd tietes x tiertje yges 1706
er is ook een rein tietes. die is in 1700 curator over grietje uilkes, dochter van uilke uilkes te ypecolsga.
vermoedelijk is grietje een zus/nichtje van mary uilkes (x pieter eelkes bruynsma)
er is ook nog een tjeerd tyetes (x grietje lieuwes), beide overleden voor 1737, kinderloos). zie gj 2018 pg 148 ....
Ruirt:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1690 met Atje Gosses, ongeveer 20 jaar oud. Atje is geboren omstreeks 1670 in Heeg?, dochter van Gosse Riemers en Yts Jenties. Atje is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 24-11-1709 in Heeg met Hauck Gerbens. Hauck is overleden.

Generatie 2 (ouders)
2 Tiete Hoites. Tiete is overleden.
Notitie bij Tiete: zie Hoytema GJ 2017
Ene foocke tietes is boer te heeg (1698) op stem 39.

Generatie 3 (grootouders)
4 Hoyte Reyns. Hoyte is overleden.

Generatie 4 (overgrootouders)
8 Reyn Lulofs van Hoytema, geboren omstreeks 1550. Reyn is overleden.
Notitie bij Reyn: Zijn familienaam is Huitema of Hoytema.
Reyn is de 3e generatie afstamming van Hoyte Hoytema uit het adelsboek (pg 215).
Zijn grootouders waren Teth Tjaards Aggema en Hoyte van Hoytema
hun basis was de omgeving van oudega en heeg.

Generatie 5 (betovergrootouders)
16 Lulof Hoytes van Hoytema, geboren omstreeks 1500. Lulof is overleden na 1574 in Woudsend, minstens 74 jaar oud.
Notitie bij Lulof: zie ’stamboek der frieschen adel’ pg 215 (niet altijd betrouwbaar) en GJ 2017 Hoytema leen.
lulof was 3 x getrouwd, wie de moeder van reyn is weten we niet.
reyn staat niet in het adelsboek....... dus misschien buiten het huwelijk geboren.

Generatie 6 (oudouders)
32 Hoyte Lulofs. Hoyte is overleden omstreeks 1507 in Oudega.
Hij trouwde met
33 Teed Tyards Aggema. Teed is overleden na 1511 in Oudega.

Generatie 7 (oudgrootouders)
64 Lyollof Hoytes, geboren omstreeks 1430. Lyollof is overleden na 1484, minstens 54 jaar oud.
66 Tyard Aggema. Tyard is overleden.

Generatie 8 (oudovergrootouders)
128 Hoyte Nn, geboren vóór 1400. Hoyte is overleden.
Notitie bij Hoyte: gehuwd met Essen Hiddema?? zie gj 2017 pg 85 ev voor het nageslacht....
Hoyte is 21 x mijn voorvader.

deze stamvader is redelijk fictief. Er is geen bewijs van zijn bestaan.
Hun de zoons worden wel genoemd, de dochters alleen indirect. Maar houdt een slag om de arm.......
abe botes is mijn oudste voorvader in mannelijke lijn.

Plaats reactie